微生物所2014年发表SCI文章
NO. PAPER 5Y-IF DATE
1 Cheng Kun, Rong Xiaoying, Pinto-Tomas Adrian A, Fernandez-Villalobos Marcela, Murillo-Cruz Catalina, Huang Ying*. (2014) Population genetic analysis of Streptomyces albidoflavus reveals habitat barriers to homologous recombination in the diversification of streptomycetes. Appl Environ Microbiol. 4.486 2014/12/26
2 Rong, X., and Huang, Y. (2014) Chapter 11 - Multi-locus Sequence Analysis: Taking Prokaryotic Systematics to the Next Level, In Methods in Microbiology (Michael Goodfellow, I. S., and Jongsik, C., Eds.), pp 221-251, Academic Press. 1.279 2014/12/26
3 Liu Ting, Tian Juan, Wang Guangda, Yu Yanjun, Wang Chaofeng, Ma Yinping, Zhang Xiaxia, Xia Guixian, Liu Bo, Kong Zhaosheng*. (2014) Augmin triggers microtubule-dependent microtubule nucleation in interphase plant cells. Current biology 24(22):2708-2713. 10.227 2014/12/11
4 Tao Li#, Cao Chengjun#, Liang Weihong, Guan Guobo, Zhang Qiuyu, Nobile Clarissa J, Huang Guanghua*. (2014) White cells facilitate opposite- and same-sex mating of opaque cells in Candida albicans. PLoS Genet 10(10):e1004737. 8.901 2014/12/11
5 Bi Yuhai, Xie Qing, Zhang Shuang, Li Yun, Xiao Haixia, Jin Tao, Zheng Weinan, Li Jing, Jia Xiaojuan, Sun Lei, Liu Jinhua, Qin Chuan, George F Gao*, Liu Wenjun*. (2014) Assessment of the internal genes of influenza A (H7N9) virus contributing to the high pathogenicity in mice. J. Virol. 4.855 2014/12/11
6 Cai Shuangfeng, Cai Lei, Zhao Dahe, Liu Guiming, Han Jing, Zhou Jian, Xiang Hua*. (2014) A novel DNA-binding protein, PhaR, plays a central role in the regulation of polyhydroxyalkanoate accumulation and granule formation in the haloarchaeon Haloferax mediterranei. Appl. Environ. Microbiol. 4.486 2014/12/11
7 Hou Jing, Xiang Hua*, Han Jing*. (2014) Propionyl-CoA Carboxylase in Haloferax mediterranei: Indispensability for Propionyl-CoA Assimilation and Impacts on Global Metabolism. Appl. Environ. Microbiol. 4.486 2014/12/11
8 Kang Xiumin#, Wang Fangfang#, Zhang Huan, Zhang Qi*, Qian Wei*. (2014) Genome-Wide Identification of Genes Necessary for Biofilm Formation of Nosocomial Pathogen Stenotrophomonas maltophilia Reveals Orphan Response Regulator FsnR is a Critical Modulator. Applied and Enivronmental Microbiology. doi: 10.1128/AEM.03408-14. 4.486 2014/12/8
9 Wang Qi#, Lau Susanna K. P.#, Liu Fei#, Zhao Yanlin, Li Hong Min, Li Bing Xi, Hu Yong Liang, Woo Patrick C. Y.*, Liu Cui Hua*. (2014) Molecular Epidemiology and Clinical Characteristics of Drug-Resistant Mycobacterium tuberculosis in a Tuberculosis Referral Hospital in China. PLoS One9(10):e110209. 4.015 2014/11/27
10 Fan Xin#, Wang Xiaoshuang#, Li Ning, Cui Honglian, Hou Baidong, Gao Bin, Cleary Paul, Patrick, Wang Beinan*. (2014) Sortase A Induces Th17-Mediated and Antibody-Independent Immunity to Heterologous Serotypes of Group A Streptococci. PLoS One 9(9):e107638. 4.015 2014/11/27
11 Niu Guoqing, Tan Huarong*. (2015) Nucleoside antibiotics: biosynthesis, regulation, and biotechnology. Trends Microbiol. 23(2):110-119 8.850 2014/11/17
12 Wei Xinli*, Chen Kai, Lumbsch H.Thorsten*, Wei Jiangchun. 2014. Rhizines occasionally occur in the genus Hypogymnia (Parmeliaceae, Ascomycota). Lichenologist  doi:10.1017/S0024282914000541 1.337 2014/11/17
13 Zou Zhengzhong, Du Deyao, Zhang Yanyan, Zhang Jihui, Niu Guoqing*, Tan Huarong*. (2014) A gamma-butyrolactone-sensing activator/repressor, JadR3, controls a regulatory mini-network for jadomycin biosynthesis. Mol Microbiol 94(3):490-505 5.051 2014/11/15
14 Ouyang Jing, Zhu Xiaomei, Chen Yuhai, Wei Haitao, Chen Qinghuang, Chi Xiaojuan, Qi Baomin, Zhang Lianfeng, Zhao Yi, George Fu Gao, Wang Guoshun, Chen Ji-Long*. (2014) NRAV, a Long Noncoding RNA, Modulates Antiviral Responses through Suppression of Interferon-Stimulated Gene Transcription. Cell Host Microbe 16(5):616-626. 13.573 2014/11/13
15 Chen Qinghuang, Chen Ke, Guo Guijie, Li Fang, Chen Chao, Wang Song, Nalepa Grzegorz, Huang Shile, Chen Ji-Long*. (2014) A Critical Role of CDKN3 in Bcr-Abl-Mediated Tumorigenesis.PLoS One 9(10):e111611 4.015 2014/11/13
16 Qian Guomin, Wang Song, Chi Xiaojuan, Li Hua, Wei Haitao, Zhu Xiaomei, Chen Yuhai, Chen Ji-Long*. (2014) The amino-terminal region of the neuraminidase protein from avian H5N1 influenza virus is important for its biosynthetic transport to the host cell surface. The Veterinary Journal 2.480 2014/11/13
17 Carbone Lucia*, ..., Zhu Baoli, ...,Gibbs Richard A. (2014) Gibbon genome and the fast karyotype evolution of small apes. Nature 513(7517):195-201. 40.783 2014/11/5
18 Worley Kim C*, ..., Zhu Baoli, ...Gibbs Richard A & Wilson Richard K. (2014) The common marmoset genome provides insight into primate biology and evolution. Nature genetics 46(8):850-857. 32.138 2014/11/5
19 Ye Jian, Qu Jing, Mao Hui-Zhu, Ma Zhi-Gang, Rahman Nur Estya Binte, Bai Chao, Chen Wen, Jiang Shu-Ye, Ramachandran Srinivasan, Chua Nam-Hai*. (2014) Engineering geminivirus resistance in Jatropha curcus. Biotechnol Biofuels 7(1):149. 7.368 2014/11/5
20 Gao Cheng, Zhang Yu, Shi Nan-Nan, Zheng Yong, Chen Liang, Wubet Tesfaye, Bruelheide Helge, Both Sabine, Buscot Francois, Ding Qiong, Erfmeier Alexandra, Kuhn Peter, Nadrowski Karin, Scholten Thomas, Guo Liang-Dong*. (2014) Community assembly of ectomycorrhizal fungi along a subtropical secondary forest succession. The New phytologist. 7.289 2014/11/5
21 Kim Yong-Chan#, Gao Cheng#, Zheng Yong, He Xin-Hua, Yang Wei, Chen Liang, Wan Shi-Qiang, Guo Liang-Dong*. (2014) Arbuscular mycorrhizal fungal community response to warming and nitrogen addition in a semiarid steppe ecosystem. Mycorrhiza. 3.221 2014/11/5
22 Ye Jian#, Liu Peng#, Zhu Chengsong, Qu Jing, Wang Xianghua, Sun Yanwei, Sun Fei, Jiang Yulin, Yue Genhua*, Wang Chunming*. (2014) Identification of candidate genes JcARF19 and JcIAA9 associated with seed size traits in Jatropha. Functional & integrative genomics. 3.217 2014/11/5
23 Niu Shubin, Yuan Dongdong, Jiang Xuejun*, Che Yongsheng*. (2014) 11'-Deoxyverticillin A (C42) promotes autophagy through K-Ras/GSK3 signaling pathway in HCT116 cells. Protein Cell. 3.118 2014/11/5
24 Chen Guo-Dong, Bao Yan-Ru, Huang Yuan-Fan, Hu Dan, Li Xiao-Xia, Guo Liang-Dong, Li Jia, Yao Xin-Sheng*, Gao Hao*. (2014) Three pairs of variecolortide enantiomers from Eurotium sp. with caspase-3 inhibitory activity. Fitoterapia 92252-259. 2.321 2014/11/5
25 Kim Yongchan, Gao Cheng, Zheng Yong, Yang Wei, Chen Liang, He Xinhua, Wan Shiqiang, Guo Liang-Dong*. (2014) Different responses of arbuscular mycorrhizal fungal community to day-time and night-time warming in a semiarid steppe. Chin. Sci. Bull.1-10. 1.421 2014/11/5
26 Li Ying-Ming, Shivas Roger Graham, Cai Lei*. (2014) Three new species of Tilletia on Eriachne from north-western Australia. Mycoscience 55(5):361-366. 1.167 2014/11/5
27 Wang Qihui, Qi Jianxun, Yuan Yuan, Xuan Yifang, Han Pengcheng, Wan Yuhua, Ji Wei, Li Yan, Wu Ying, Wang Jianwei, Iwamoto Aikichi, Woo Patrick C. Y., Yuen Kwok-Yung, Yan Jinghua, Lu Guangwen, George F. Gao*. (2014) Bat Origins of MERS-CoV Supported by Bat Coronavirus HKU4 Usage of Human Receptor CD26. Cell Host Microbe 16(3):328-337. 13.573 2014/10/29
28 Zhang Yongjie, Zhang Shu, Li Yuling, Ma Shaoli, Wang Chengshu, Xiang Meichun, Liu Xin, An Zhiqiang, Xu Jianping*, Liu Xingzhong*. (2014) Phylogeography and evolution of a fungal-insect association on the Tibetan Plateau. Mol Ecol. 6.543 2014/10/29
29 Qi Qiu-Yue, Bao Li, Ren Jin-Wei, Han Jun-Jie, Zhang Zong-Yao, Li Yi, Yao Yi-Jian, Cao Rui, Liu Hong-Wei*. (2014) Sterhirsutins A and B, Two New Heterodimeric Sesquiterpenes with a New Skeleton from the Culture of Stereum hirsutum Collected in Tibet Plateau. Org Lett 16(19):5092-5095. 5.720 2014/10/29
30 Wang Mei, Chen Huai*, Wu Ning, Peng Changhui, Zhu Qiuan, Zhu Dan, Yang Gang, Wu Jianghua, He Yixin, Gao Yongheng, Tian Jianqing, Zhao Xinquan. (2014) Carbon dynamics of peatlands in China during the Holocene. Quat. Sci. Rev. 9934-41. 5.463 2014/10/29
31 Xu Yang, Sun Guang-Dong, Jin Jing-Hua, Liu Ying, Luo Mu, Zhong Zhi-Ping, Liu Zhi-Pei*. (2014)Successful bioremediation of an aged and heavily contaminated soil using a microbial/plant combination strategy. J Hazard Mater 264430-438. 5.123 2014/10/29
32 Yanaka Saeko, Ueno Takamasa, Shi Yi, Qi Jianxun, George F. Gao, Tsumoto Kouhei*, Sugase Kenji*. (2014) Peptide-dependent Conformational Fluctuation Determines the Stability of the Human Leukocyte Antigen Class I Complex. J. Biol. Chem. 289(35):24680-24690. 4.863 2014/10/29
33 Lu Guangwen#, Zhang Na#, Qi Jianxun, Li Yan, Chen Zhujun, Zheng Chunfu, George F Gao, Yan Jinghua*. (2014) Crystal structure of HSV-2 gD bound to nectin-1 reveals a conserved mode of receptor recognition. J Virol. 4.855 2014/10/29
34 Wu Zhenfang, Yang Haibo, Liu Jingfang, Wang Lei, Xiang Hua*. (2014) Association between the dynamics of multiple replication origins and the evolution of multireplicon genome architecture in haloarchaea. Genome biology and evolution. 4.780 2014/10/29
35 Liang Chaoning#, Gui Xiwu#, Zhou Cheng, Xue Yanfen, Ma Yanhe*, Tang Shuang-Yan*. (2014)Improving the thermoactivity and thermostability of pectate lyase from Bacillus pumilus for ramie degumming. Appl Microbiol Biotechnol. 4.138 2014/10/29
36 Ma Ke, Bao Li, Han Junjie, Jin Tao*, Yang Xiaoli, Zhao Feng, Li Shaifei, Song Fuhang, Liu Miaomiao, Liu Hongwei*. (2014) New benzoate derivatives and hirsutane type sesquiterpenoids with antimicrobial activity and cytotoxicity from the solid-state fermented rice by the medicinal mushroom Stereum hirsutum. Food Chem 143239-245. 3.867 2014/10/29
37 Wang Botao, Han Junjie, Xu Wei*, Chen Yuhui, Liu Hongwei*. (2014) Production of bioactive cyathane diterpenes by a bird's nest fungus Cyathus gansuensis growing on cooked rice. Food Chem 152169-176. 3.867 2014/10/29
38 Zhang Wei, Zhang Lei, Zan Yanlu, Du Ning, Yang Yang, Tien Po*. (2014) Respiratory Syncytial Virus Infection is Inhibited by Interferon-Induced Transmembrane Proteins. The Journal of general virology. 3.501 2014/10/29
39 Ma Ke, Han Junjie, Bao Li, Wei Tiezheng, Liu Hongwei*. (2014) Two sarcoviolins with antioxidative and alpha-glucosidase inhibitory activity from the edible mushroom Sarcodon leucopus collected in Tibet. J Nat Prod 77(4):942-947. 3.404 2014/10/29
40 Ma Ke, Ren Jinwei, Han Junjie, Bao Li, Li Li, Yao Yijian, Sun Chen, Zhou Bing, Liu Hongwei*. (2014) Ganoboninketals A-C, Antiplasmodial 3,4-seco-27-Norlanostane Triterpenes from Ganoderma boninense Pat. J Nat Prod. 3.404 2014/10/29
41 Zhang Hua, Cong Haolong, Song Lei, Tien Po*. (2014) The nuclear protein Sam68 is redistributed to the cytoplasm and is involved in PI3K/Akt activation during EV71 infection. Virus Res 1801-11. 2.812 2014/10/29
42 Hamid M. I.*, Hussain M., Ghazanfar M. U., Raza M., Liu X. Z. (2014) Trichothecium roseum Causes Fruit Rot of Tomato, Orange, and Apple in Pakistan. Plant Dis. 98(9):1271-1271. 2.795 2014/10/29
43 Song Panpan, Liu Sha, Guo Xuena, Bai Xuejing, He Xiuping*, Zhang Borun. (2014) Scarless gene deletion in methylotrophic Hansenula polymorpha by using mazF as counter-selectable marker.Analytical biochemistry. 2.749 2014/10/29
44 Han Huamin, Ma Juan, Zhang Keming, Li Wei, Liu Changzhen, Zhang Yu, Zhang Ganlin, Ma Pan, Wang Lei, Zhang Ge, Tao Hua, Gao Bin*. (2014) Bispecific antiCD3 x antiHER2 antibody mediates T cell cytolytic activity to HER2positive colorectal cancer in vitro and in vivo. International journal of oncology. 2.741 2014/10/29
45 Fang Hao, Lv Wanyu, Huang Zhou, Liu Shuang-Jiang, Yang Hong*. (2014) Gryllotalpicola reticulitermitis sp. nov. isolated from a termite gut. Int J Syst Evol Microbiol. 2.632 2014/10/29
46 Luo Xiaonan, Zhang Jianli*, Li Dai, Xin Yuhua, Xin Di, Fan Lei. (2014) Planomicrobium soli sp. nov., isolated from soil. Int J Syst Evol Microbiol 64(Pt 8):2700-2705. 2.632 2014/10/29
47 Zhong Zhi-Ping, Liu Ying, Liu Hong-Can, Wang Fang, Zhou Yu-Guang, Liu Zhi-Pei*. (2014)Roseibium aquae sp. nov., isolated from a saline lake. Int J Syst Evol Microbiol 64(Pt 8):2812-2818. 2.632 2014/10/29
48 Wang Bo Tao#, Qi Qiu Yue#, Ma Ke, Pei Yun Fei, Han Jun Jie, Xu Wei, Li Er Wei, Liu Hong Wei*. (2014) Depside alpha-glucosidase inhibitors from a culture of the mushroom Stereum hirsutum.Planta Med 80(11):918-924. 2.516 2014/10/29
49 Wang Shi-Mei, Han Jun-Jie, Ma Ke, Jin Tao*, Bao Li, Pei Yun-Fei, Liu Hong-Wei*. (2014) New alpha-glucosidase inhibitors with p-terphenyl skeleton from the mushroom Hydnellum concrescens. Fitoterapia 98149-155. 2.321 2014/10/29
50 Feng Chun-Chi, Chen Guo-Dong, Zhao Yan-Qiu, Xin Sheng-Chang, Li Song, Tang Jin-Shan*, Li Xiao-Xia, Hu Dan, Liu Xing-Zhong, Gao Hao*. (2014) New Isocoumarins from a Cold-Adapted Fungal Strain Mucor sp and Their Developmental Toxicity to Zebrafish Embryos. Chem. Biodivers.11(7):1099-1108. 1.957 2014/10/29
51 Guo Xuena, Liu Wei, Bai Xuejing, He Xiuping*, Zhang Borun. (2014) Speciation of chromium in chromium yeast. World J Microbiol Biotechnol. 1.596 2014/10/29
52 Yan JingHua*, George Fu Gao. (2014) MicroRNAs: the novel targets for Ebola drugs. Science China. Life sciences 57(10):985-986. 1.495 2014/10/29
53 Zhao Peng*, Tian Cheng-Ming, Yao Yi-Jian, Wang Qi, Kakishima Makoto, Yamaoka Yuichi. (2014)Melampsora salicis-sinicae (Melampsoraceae, Pucciniales), a new rust fungus found on willows in China. Mycoscience 55(5):390-399. 1.169 2014/10/29
54 Dong Cai-Hong*, Yang Tao, Lian Tiantian. (2014) A Comparative Study of the Antimicrobial, Antioxidant, and Cytotoxic Activities of Methanol Extracts from Fruit Bodies and Fermented Mycelia of Caterpillar Medicinal Mushroom Cordyceps militaris (Ascomycetes). International journal of medicinal mushrooms 16(5):485-495. 1.104 2014/10/29
55 Niu Ge, Ma Juan, Liu Chang-Zhen, Ma Pan, Han Hua-Min, Zhao Yun-Feng, Zhang Ge, Tao Hua, Gao Bin*. (2014) The Hierarchical Importance of Components of The Peptide-loading Complex.Prog. Biochem. Biophys. 41(9):904-915. 0.221 2014/10/29
56 Cai Dongyang, Xiao Meng, Xu Peng, Xu Ying-Chun*, Du Wenbin*. (2014) An integrated microfluidic device utilizing dielectrophoresis and multiplex array PCR for point-of-care detection of pathogens.Lab Chip. 6.002 2014/9/24
57 Chen Huai*, Yang Gang, Peng Changhui*, Zhang Yao, Zhu Dan, Zhu Qiuan, Hu Ji, Wang Mei, Zhan Wei, Zhu Erxiong, Bai Zengzhi, Li Wei, Wu Ning, Wang Yanfen, Gao Yongheng, Tian Jianqing, Kang Xiaoming, Zhao Xinquan, Wu Jianghua. (2014) The carbon stock of alpine peatlands on the Qinghai-Tibetan Plateau during the Holocene and their future fate. Quat. Sci. Rev. 95151-158. 5.463 2014/9/24
58 Wang Shiwei, Yu Shan, Zhang Zhenyin, Wei Qing, Yan Lu, Ai Guomin, Liu Hongsheng, Ma Luyan Z*. (2014) Coordination of swarming motility, biosurfactant synthesis, and biofilm matrix exopolysaccharides production in Pseudomonas aeruginosa. Appl Environ Microbiol. 4.486 2014/9/24
59 Bi Yuhai, Li Jing, Yang Limin, Zhang Shuang, Li Yun, Jia Xiaojuan, Sun Lei, Yin Yanbo, Qin Chuan, Wang Beinan, George Fu Gao, Liu Wenjun*. (2014) Assessment of the pathogenesis of Streptococcus suis type 2 infection in piglets for understanding streptococcal toxic shock-like syndrome, meningitis, and sequelae. Vet Microbiol. 3.123 2014/9/24
60 Hu Meirong, Zhou Xue, Shi Yiping, Lin Jianhui, Irfan Muhammad, Tao Yong*. (2014) Essential Role of the N- and C-terminals of Laccase from Pleurotus florida on the Laccase Activity and Stability.Appl Biochem Biotechnol. 1.994 2014/9/24
61 Wang Xue-Wei*, Wang Xiao-Liang, Liu Fu-Jiang, Zhao Xiao-Meng, Li Jing, Cai Lei. (2014)Phylogenetic assessment of Chaetomium indicum and allied species, with the introduction of three new species and epitypification of C. funicola and C. indicum. Mycol. Prog. 13(3):719-732. 1.545 2014/9/24
62 Wang Ya-Ning, Liu Xiao-Yong*, Zheng Ru-Yong*. (2014) Umbelopsis changbaiensis sp nov from China and the typification of Mortierella vinacea. Mycol. Prog. 13(3):657-669. 1.545 2014/9/24
63 Zhao Lijun, Wang Qiming, Xiong Shanbai*. (2014) Identification of a fungus able to secrete enzymes that degrade regenerated cellulose films and analyses of its extracellular hydrolases.Ann. Microbiol. 64(3):1041-1048. 0.982 2014/9/24
64 Kyrpides Nikos C*, ..., Dong Xiu-Zhu, ..., Ma Juncai, ..., Zhang Lixin, Zhou Yu-Guang, ..., Klenk Hans-Peter*. (2014) Genomic encyclopedia of bacteria and archaea: sequencing a myriad of type strains. PLoS biology 12(8):e1001920. 12.807 2014/9/18
65 Shen Chaohua, Xu Peng, Huang Zhou, Cai Dongyang, Liu Shuang-Jiang*, Du Wenbin*. (2014)Bacterial chemotaxis on SlipChip. Lab Chip 14(16):3074-3080. 6.002 2014/9/18
66 Li Jia, Liu Fei, Wang Qi, Ge Pupu, Woo Patrick C Y, Yan Jinghua, Zhao Yanlin, George F Gao, Liu Cui Hua*, Liu Changting*. (2014) Genomic and transcriptomic analysis of NDM-1 Klebsiella pneumoniae in spaceflight reveal mechanisms underlying environmental adaptability. Scientific reports 46216. 5.078 2014/9/18
67 Zou Yueli, Bi Yuhai*, Bu Hui, He Yunying, Guo Li, Shi Dongyan*. (2014) Infective Meningitis Caused by Phialemonium curvatum. J. Clin. Microbiol. 52(8):3111-3113. 4.214 2014/9/18
68 Guo Hui, Ren Biao, Dai Huanqin, Dai Shengwang, Zhang Yuhan, Liu Yingmei, Cao Bin, Zhang Lixin*. (2014) Reversal of meticillin resistance in Staphylococcus aureus by the anthelmintic avermectin. International journal of antimicrobial agents 44(3):274-276. 4.141 2014/9/18
69 Sun Guang-Dong, Xu Yang, Liu Ying, Liu Zhi-Pei*. (2014) Microbial community dynamics of soil mesocosms using Orychophragmus violaceus combined with Rhodococcus ruber Em1 for bioremediation of highly PAH-contaminated soil. Appl Microbiol Biotechnol. 4.138 2014/9/18
70 Liu Mei#, Zhang Li#, Ren Biao, Yang Na, Yu Xiaoyun, Wang Jian, Ding Linxian, Liu Xueting, Liu Zhiheng, Goodfellow Michael, Zhang Lixin*. (2014) Prauserella shujinwangii sp. nov., a new member of the genus Prauserella isolated from Xinjiang region, China. Int J Syst Evol Microbiol. 2.632 2014/9/18
71 Liu Qing, Kim Song-gun, Liu Hong-can, Xin Yu-hua*, Zhou Yu-guang*. (2014) Arcticibacter pallidicorallinus sp. nov. isolated from glacier ice. Int J Syst Evol Microbiol 64(Pt 7):2229-2232. 2.632 2014/9/18
72 Liu Ying, Liu Liang-Zi, Zhong Zhi-Ping, Zhou Yu-Guang, Liu Zhi-Pei*. (2014) Colwellia aquaemaris sp. nov., isolated from the Cynoglossus semilaevis culture tank in a recirculating mariculture system. Int J Syst Evol Microbiol. 2.632 2014/9/18
73 Singh Vikramjeet, Nand Amita, Chen Caixia, Li ZhiPeng, Li Sheng-Jie, Wang Songbai, Yang Mo, Merino Alejandro, Zhang Lixin, Zhu Jingsong*. (2014) Echinomycin, a Potential Binder of FKBP12, Shows Minor Effect on Calcineurin Activity. Journal of biomolecular screening. 2.107 2014/9/18
74 Li Xiaolin, Huang Pei, Wang Qian, Xiao Lie, Liu Miaomiao, Bolla Krishna, Zhang Bo, Zheng Linyong, Gan Bingcheng, Liu Xueting*, Zhang Lixin*, Zhang Xiaoping*. (2014) Staurosporine from the endophytic Streptomyces sp strain CNS-42 acts as a potential biocontrol agent and growth elicitor in cucumber. Antonie Van Leeuwenhoek 106(3):515-525. 2.072 2014/9/18
75 Li Fang, Wang Bo, Wang Long*, Cao Bin*. (2014) Phylogenetic Analyses on the Diversity of Aspergillus fumigatus Sensu Lato Based on Five Orthologous Loci. Mycopathologia 178(3-4):163-176. 1.864 2014/9/18
76 Zheng Huan-Di, Zhuang Wen-Ying*. (2014) Hymenoscyphus albidoides sp. nov. and H. pseudoalbidus from China. Mycol. Prog. 13(3):625-638. 1.545 2014/9/18
77 Liu Di*, George F. Gao. (2014) The new emerging H7N9 influenza virus indicates poultry as new mixing vessels. Sci. China-Life Sci. 57(7):731-732. 1.495 2014/9/18
78 Wang Yanpeng, Cheng Xi, Shan Qiwei, Zhang Yi, Liu Jinxing, Gao Caixia*, Qiu Jin-Long*. (2014)Simultaneous editing of three homoeoalleles in hexaploid bread wheat confers heritable resistance to powdery mildew. Nat Biotechnol. 35.620 2014/8/13
79 Wang Chao#, Sui Zhihai#, Leclercq Sebastien Olivier, Zhang Gang, Zhao Meilin, Chen Weiqi, Feng Jie*. (2014) Functional characterization and phylogenetic analysis of acquired and intrinsic macrolide phosphotransferases in the Bacillus cereus group. Environ Microbiol. 6.777 2014/8/13
80 Sun Mingwei, Liu Jun, Qi Jianxun, Tefsen Boris, Shi Yi, Yan Jinghua, George F. Gao*. (2014) N-alpha-Terminal Acetylation for T Cell Recognition: Molecular Basis of MHC Class I-Restricted N-alpha-Acetylpeptide Presentation. J. Immunol. 192(12):5509-5519. 5.570 2014/8/13
81 Chomnunti Putarak, Hongsanan Sinang, Aguirre-Hudson Begona, Tian Qing, Persoh Derek, Dhami Manpreet K., Alias Aisyah S., Xu Jianchu*, Liu Xingzhong, Stadler Marc, Hyde Kevin D.*. (2014) The sooty moulds. Fungal Divers. 66(1):1-36. 5.500 2014/8/13
82 Li Xinghua, Cai Zhen*, Li Yin, Zhang Yanping*. (2014) Design and construction of a non-natural malate to 1,2,4-butanetriol pathway creates possibility to produce 1,2,4-butanetriol from glucose.Scientific reports 45541. 5.078 2014/8/13
83 Gao Shengyan, Wang Shanshan, Cao Shuai, Sun Lei, Li Jing, Bi Yuhai, George F. Gao, Liu Wenjun*. (2014) Characteristics of Nucleocytoplasmic Transport of H1N1 Influenza A Virus Nuclear Export Protein. J. Virol. 88(13):7455-7463. 4.855 2014/8/13
84 Wang Yanfen, Chen Huai*, Zhu Qiuan, Peng Changhui, Wu Ning, Yang Gang, Zhu Dan, Tian Jianqing, Tian Liuxi, Kang Xiaoming, He Yixin, Gao Yongheng, Zhao Xinquan. (2014) Soil methane uptake by grasslands and forests in China. Soil Biol. Biochem. 7470-81. 4.785 2014/8/13
85 Jiang Hongchen*, Huang Liuqin, Deng Ye, Wang Shang, Zhou Yu, Liu Li, Dong Hailiang*. (2014)Latitudinal Distribution of Ammonia-Oxidizing Bacteria and Archaea in the Agricultural Soils of Eastern China. Appl Environ Microbiol. 4.486 2014/8/13
86 Stumpf Melanie, Zhou Xuyu, Chikuma Shunsuke, Bluestone Jeffrey A.*. (2014) Tyrosine 201 of the cytoplasmic tail of CTLA-4 critically affects T regulatory cell suppressive function. Eur. J. Immunol.44(6):1737-1746. 4.438 2014/8/13
87 Peng Zixin, Wang Anru*, Feng Qiuyue, Wang Zhaoyue*, Ivanova Iskra, Vitanova, He Xiuping, Zhang Borun, Song Weiping. (2014) High-level expression, purification and characterisation of porcine beta-defensin 2 in Pichia pastoris and its potential as a cost-efficient growth promoter in porcine feed. Appl. Microbiol. Biotechnol. 98(12):5487-5497. 4.138 2014/8/13
88 Jiang Cheng-Ying, Liu Li-Jun, Guo Xu, You Xiao-Yan, Liu Shuang-Jiang*, Poetsch Ansgar*. (2014)Resolution of carbon metabolism and sulfur-oxidation pathways of Metallosphaera cuprina Ar-4 via comparative proteomics. J Proteomics. 4.120 2014/8/13
89 Luo Jing, Walsh Emily, Naik Abhishek, Zhuang Wenying, Zhang Keqin, Cai Lei, Zhang Ning*. (2014) Temperate pine barrens and tropical rain forests are both rich in undescribed fungi. PLoS One 9(7):e103753. 4.015 2014/8/13
90 Wu Zhenfang, Liu Jingfang*, Yang Haibo, Xiang Hua*. (2014) DNA replication origins in archaea.Frontiers in microbiology 5. 3.924 2014/8/13
91 Ping Zhiguang, Qi Jianxun, Sun Yanling, Lu Guangwen, Shi Yi, Wang Xiaojia, George F. Gao*, Wang Ming*. (2014) Crystal Structure of the Interferon Gamma Receptor Alpha Chain from Chicken Reveals an Undetected Extra Helix Compared with the Human Counterparts. J. Interferon Cytokine Res. 34(1):41-51. 3.267 2014/8/13
92 Wang Zhaoyue*, Bai Xuejing, He Xiuping*, Zhang Borun*. (2014) Secretion expression of SOD1 and its overlapping function with GSH in brewing yeast strain for better flavor and anti-aging ability.J Ind Microbiol Biotechnol. 2.873 2014/8/13
93 Wu Panpan, Pan Hui, Zhang Congming, Wu Hang*, Yuan Li, Huang Xunduan, Zhou Ying, Ye Bang-ce, Weaver David T., Zhang Lixin, Zhang Buchang*. (2014) SACE_3986, a TetR family transcriptional regulator, negatively controls erythromycin biosynthesis in Saccharopolyspora erythraea. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 41(7):1159-1167. 2.873 2014/8/13
94 Zhou Liguang, Liu Xiaoli, Dong Xiuzhu*. (2014) Methanospirillum psychrodurum sp nova, isolated from wetland soil. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 64638-641. 2.632 2014/8/13
95 Zhong Zhi Ping, Liu Ying, Liu Hong-Can, Wang Fang, Song Lei, Liu Zhi-Pei*. (2014) Idiomarina planktonica sp. nov., isolated from a saline lake in Qinghai, China. Int J Syst Evol Microbiol. 2.632 2014/8/13
96 Li Aihua, Liu Hongcan, Sun Bingda, Zhou Yuguang*, Xin Yuhua*. (2014) Flavobacterium lacus sp nov., isolated from a high-altitude lake, and emended description of Flavobacterium filum. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 64933-939. 2.632 2014/8/13
97 Jiang Shijie, Chen Ming, Su Shiyou, Yang Mingkun, Li Aihua, Zhang Chen, Lin Min, Zhang Wei*, Luo Xuegang*. (2014) Sphingobacterium arenae sp nov., isolated from sandy soil. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 64248-253. 2.632 2014/8/13
98 Chen Zhu, Liu Ying, Liu Liang-Zi, Zhong Zhi-Ping, Liu Zhi-Pei*, Liu Ying*. (2014) Cribrihabitans marinus gen. nov., sp nov., isolated from a biological filter in a marine recirculating aquaculture system. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 641257-1263. 2.632 2014/8/13
99 Pan Xuwen, Ding Huiguo, Zhou Xuyu, Tien Po*. (2014) Identification of hepatitis B virus-specific CTL epitopes presented by HLA-A*33:03 in peripheral blood mononuclear cells from patients and transgenic mice. Biochem. Biophys. Res. Commun. 449(1):135-140. 2.474 2014/8/13
100 Ma Hongchu, Gao Yong, Zhao Fangyuan, Wang Jian, Teng Kunling, Zhang Jie, Zhong Jin*. (2014) Dissecting the catalytic and substrate binding activity of a class II lanthipeptide synthetase BovM.Biochem Biophys Res Commun 450(2):1126-1132. 2.474 2014/8/13
101 Bao Guanhui, Dong Hongjun, Zhu Yan, Mao Shaoming, Zhang Tianrui, Zhang Yanping, Chen Zugen, Li Yin*. (2014) Comparative genomic and proteomic analyses of Clostridium acetobutylicum Rh8 and its parent strain DSM 1731 revealed new understandings on butanol tolerance. Biochem Biophys Res Commun. 2.474 2014/8/13
102 Yi Yong#, Lu Na#, Liu Fei, Li Jing, Zhang Ruifen, Jia Liping, Jing Hua, Xia Hu, Yang Yi, Zhu Baoli, Hu Yongfei*, Cui Yan*. (2014) Genome sequence and comparative analysis of a Vibrio cholerae O139 strain E306 isolated from a cholera case in China. Gut Pathogens 6. 2.371 2014/8/13
103 Lian Tiantian, Yang Tao, Sun Junde, Guo Suping, Yang Huaijun, Dong Caihong*. (2014) Variations of SSU rDNA group I introns in different isolates of Cordyceps militaris and the loss of an intron during cross-mating. Journal of microbiology. 1.543 2014/8/13
104 Chen Hongbin#, Yang Xi#, Wang Qi, Zhao Chunjiang, Li Henan, He Wenqiang, Wang Xiaojuan, Zhang Feifei, Wang Zhanwei, Chen Minjun, Zhu Baoli*, Wang Hui*. (2014) Insights on evolution of virulence and resistance from the whole-genome analysis of a predominant methicillin-resistant Staphylococcus aureus clone sequence type 239 in China. Chin. Sci. Bull. 59(11):1104-1112. 1.421 2014/8/13
105 Zhu Linjiang, Cai Zhen, Zhang Yanping, Li Yin*. (2014) Engineering stress tolerance of Escherichia coli by stress-induced mutagenesis (SIM)-based adaptive evolution. Biotechnol. J.9(1):120-127. 0.000 2014/8/13
106 Qi W.*, Zhou X., Shi W., Huang L., Xia W., Liu D., Li H., Chen S., Lei F., Cao L., Wu J., He F., Song W., Li Q., Li H., Liao M., Liu M. (2014) Genesis of the novel human-infecting influenza A(H10N8) virus and potential genetic diversity of the virus in poultry, China. Eurosurveillance 19(25):50-62. 0.000 2014/8/13
107 Wang Bo#, Yu Yun#, Wang Long*. (2014) Penicillium fusisporum and P. zhuangii, Two New Monoverticillate Species with Apical-Swelling Stipes of Section Aspergilloides Isolated from Plant Leaves in China. PLoS One 9(7):e101454 4.015 2014/7/18
108 Zhou Yizhuang, Pope Phillip B, Li Shaochun, Wen Bo, Tan Fengji, Cheng Shu, Chen Jing, Yang Jinlong, Liu Feng, Lei Xuejing, Su Qingqing, Zhou Chengran, Zhao Jiao, Dong Xiuzhu, Jin Tao, Zhou Xin, Yang Shuang, Zhang Gengyun, Yang Huangming, Wang Jian, Yang Ruifu*, Eijsink Vincent G H*, Wang Jun*. (2014) Omics-based interpretation of synergism in a soil-derived cellulose-degrading microbial community. Scientific reports 45288. 5.078 2014/7/15
109 Han Chungyong, Kawana-Tachikawa Ai, Shimizu Akihisa, Zhu Dayong, Nakamura Hitomi, Adachi Eisuke, Kikuchi Tadashi, Koga Michiko, Koibuchi Tomohiko, George F. Gao, Sato Yusuke, Yamagata Atsushi, Martin Eric, Fukai Shuya, Brumme Zabrina L., Iwamoto Aikichi*. (2014)Switching and emergence of CTL epitopes in HIV-1 infection. Retrovirology 11. 4.385 2014/7/15
110 Wang Haoting, Pan Yuanyuan, Hu Pengjie, Zhu Yaxin, Li Jinyang, Jiang Xuejun, Liu Gang*. (2014)The autophagy-related gene Acatg1 is involved in conidiation and cephalosporin production in Acremonium chrysogenum. Fungal genetics and biology 69C(65-74). 3.379 2014/7/15
111 Shan Junjie#, Sun Guohui#, Ren Jinwei, Zhu Ting, Jia Peiyuan, Qu Wensheng, Li Qian, Wu Junhua, Ma Hao, Wen Song, Wang Yuxia*. (2014) An alpha-glucan isolated from root of Isatis Indigotica, its structure and adjuvant activity. Glycoconjugate J. 31(4):317-326. 2.035 2014/7/15
112 Zhang Yi#, Yao Li#, Liu Wei, Li Wei, Tian Chan, Wang Zhao Yang*, Liu Di*. (2014) Bioinformatics analysis raises candidate genes in blood for early screening of Parkinson's disease. Biomedical and environmental sciences 27(6):462-465. 1.460 2014/7/15
113 Bai Wenqin, Xue Yanfen, Zhou Cheng, Ma Yanhe*. (2014) Cloning, expression and characterization of a novel alkali-tolerant xylanase from alkaliphilic Bacillus sp. SN5. Biotechnology and applied biochemistry. 1.430 2014/7/15
114 Zhao Feng*, Hu Yuan, Chong Chuanke, Lu Minghui, Chen Liping, Kan Weijuan, Chen Lei, Liu Hongwei*. (2014) Ardisiphenol D, a resorcinol derivative identified from Ardisia brevicaulis, exerts antitumor effect through inducing apoptosis in human non-small-cell lung cancer A549 cells.Pharm. Biol. 52(7):797-803. 1.185 2014/7/15
115 Ren Fei#, Zhang Limin#, Song Lei, Xu Shiyao, Xi Lijun, Huang Li, Huang Ying*, Dai Xin*. (2014)Fulvimarina manganoxydans sp. nov., isolated from a deep-sea hydrothermal plume in the Southwest Indian Ocean. Int J Syst Evol Microbiol.64(Pt 8):2920-2925 2.632 2014/7/1
116 Wang Ruifang, Wei Xinli*, Wei Jiangchun*. (2014) A new species of Allocetraria (Parmeliaceae, Ascomycota) in China. The Lichenologist doi:10.1017/S0024282914000528 1.337 2014/7/1
117 Deng Mi, Lu Zhigang, Zheng Junke, Wan Xuan, Chen Xiaoli, Hirayasu Kouyuki, Sun Hanzi, Lam Yeeling, Chen Liping, Wang Qihui, Song Chun, Huang Niu, George F Gao, Jiang Youxing, Arase Hisashi, Zhang Cheng Cheng*. (2014) A motif in LILRB2 critical for Angptl2 binding and activation.Blood. 9.609 2014/6/27
118 Sun Mingwei, Liu Jun, Qi Jianxun, Tefsen Boris, Shi Yi, Yan Jinghua, George F Gao*. (2014)Nalpha-terminal acetylation for T cell recognition: molecular basis of MHC class I-restricted nalpha-acetylpeptide presentation. Journal of immunology 192(12):5509-5519. 5.570 2014/6/27
119 Sun Xiaoming, Fujiwara Mamoru, Shi Yi, Kuse Nozomi, Gatanaga Hiroyuki, Appay Victor, George F Gao, Oka Shinichi, Takiguchi Masafumi*. (2014) Superimposed Epitopes Restricted by the Same HLA Molecule Drive Distinct HIV-Specific CD8+ T Cell Repertoires. Journal of immunology 5.570 2014/6/27
120 Teng Kunling, Zhang Jie, Zhang Xue, Ge Xiaoxuan, Gao Yong, Wang Jian, Lin Yuheng, Zhong Jin*. (2014) Identification of Ligand Specificity Determinants in Lantibiotic Bovicin HJ50 and the Receptor BovK, a Multitransmembrane Histidine Kinase*. J. Biol. Chem. 289(14):9823-9832. 4.863 2014/6/27
121 Sun Xiaoman, Li Qing, Wu Yan, Wang Mingyang, Liu Yue, Qi Jianxun, Vavricka Christopher J, George F Gao*. (2014) Structure of influenza virus N7: the last piece of the neuraminidase "jigsaw" puzzle. J Virol. 4.855 2014/6/27
122 Liu Fei#, Hu Yongfei#, Wang Qi#, Li Hong, Min, George F Gao, Liu Cui Hua*, Zhu Baoli. (2014)Comparative genomic analysis of Mycobacterium tuberculosis clinical isolates. BMC Genomics 4.500 2014/6/27
123 Chen Dong-Wei, Zhang Yun, Jiang Cheng-Ying, Liu Shuang-Jiang*. (2014) Benzoate Metabolism Intermediate Benzoyl Coenzyme A Affects Gentisate Pathway Regulation in Comamonas testosteroni. Appl Environ Microbiol 80(13):4051-4062. 4.486 2014/6/27
124 Zhu Yan#, Li Dan#, Bao Guanhui, Wang Shaohua, Mao Shaoming, Song Jiangning, Li Yin, Zhang Yanping*. (2014) Metabolic Changes in Klebsiella oxytoca in Response to Low Oxidoreduction Potential, as Revealed by Comparative Proteomic Profiling Integrated with Flux Balance Analysis.Appl. Environ. Microbiol. 80(9):2833-2841. 4.486 2014/6/27
125 Ai Guomin*, Sun Tong, Dong Xiuzhu. (2014) Evaluation of hydrolysis and alcoholysis reactions in gas chromatography/mass spectrometry inlets. Journal of Chromatography A. 4.339 2014/6/27
126 Zhang Ming-Jiang, Jiang Cheng-Ying*, You Xiao-Yan, Liu Shuang-Jiang*. (2014) Construction and application of an expression vector from the new plasmid pLAtc1 of Acidithiobacillus caldus. Appl. Microbiol. Biotechnol. 98(9):4083-4094. 4.138 2014/6/27
127 Wang Dong-Mei*, Wu Sheng-Hua, Yao Yi-Jian. (2014) Clarification of the Concept of Ganoderma orbiforme with High Morphological Plasticity. PLoS One 9(5):e98733. 4.015 2014/6/27
128 Chen Shenxi, Zhang Yang, Niu Shubin, Liu Xingzhong, Che Yongsheng*. (2014) Cytotoxic Cleistanthane and Cassane Diterpenoids from the Entomogenous Fungus Paraconiothyrium hawaiiense. J Nat Prod. 3.404 2014/6/27
129 Cai Zhen, Liu Guoxia, Zhang Junli, Li Yin*. (2014) Development of an activity-directed selection system enabled significant improvement of the carboxylation efficiency of Rubisco. Protein Cell. 3.118 2014/6/27
130 Liu Peipei*, Liu Di, Yang Xi, Gao Jing, Chen Yan, Xiao Xue, Liu Fei, Zou Jing, Wu Jun, Ma Juncai, Zhao Fangqing, Zhou Xuyu*, George F Gao*, Zhu Baoli*. (2014) Characterization of human alphabetaTCR repertoire and discovery of D-D fusion in TCRbeta chains. Protein Cell. 3.118 2014/6/27
131 Shi Zhongyu, Xuan Chunling, Han Huiming, Cheng Xia, Wang Jundong, Feng Youjun, Srinivas Swaminath, Lu Guangwen, George F Gao*. (2014) Gluconate 5-dehydrogenase (Ga5DH) participates in Streptococcus suis cell division. Protein Cell. 3.118 2014/6/27
132 Xu Guanghua, Wang Jing, George Fu Gao*, Liu Cui Hua*. (2014) Insights into battles between Mycobacterium tuberculosis and macrophages. Protein Cell. 3.118 2014/6/27
133 Yan Siyuan, Yang Xuan, Chen Tongyang, Xi Zhijun*, Jiang Xuejun*. (2014) The PPARgamma agonist Troglitazone induces autophagy, apoptosis and necroptosis in bladder cancer cells.Cancer Gene Ther 21(5):188-193. 2.637 2014/6/27
134 Ai Guomin*, Sun Tong, Dong Xiuzhu. (2014) Gas chromatography/isotope ratio mass spectrometry: Analysis of methanol, ethanol and acetic acid by direct injection of aqueous alcoholic and acetic acid samples. Rapid Commun. Mass Spectrom. 28(15):1674-1682. 2.634 2014/6/27
135 Zhong Zhi-Ping, Liu Ying, Liu Hong-Can, Wang Fang, Zhou Yu-Guang, Liu Zhi-Pei*. (2014)Roseibium aquae sp. nov., isolated from a saline lake in Qinghai province, China. Int J Syst Evol Microbiol. 2.632 2014/6/27
136 Zhong Zhi-Ping, Liu Ying, Liu Liang-Zi, Wang Fang, Zhou Yu-Guang, Liu Zhi-Pei*. (2014)Rheinheimera tuosuensis sp. nov., isolated from a saline lake. Int J Syst Evol Microbiol 64(Pt 4):1142-1148. 2.632 2014/6/27
137 Lian Tiantian, Yang Tao, Liu Guijun, Sun Junde, Dong Caihong*. (2014) Reliable reference gene selection for Cordyceps militaris gene expression studies under different developmental stages and media. FEMS Microbiol Lett. 2.448 2014/6/27
138 Wang Xiaoyun, Wang You-Zhi*, Zhou Yuguang, Wei Xinli. (2014) Farnesol induces apoptosis-like cell death in the pathogenic fungus Aspergillus flavus. Mycologia. 2.279 2014/6/27
139 Yang Tao, Xiong Weiping, Dong Caihong*. (2014) Cloning and analysis of the Oswc-1 gene encoding a putative blue light photoreceptor from Ophiocordyceps sinensis. Mycoscience 55(4):241-245. 1.167 2014/6/27
140 Lian Tiantian, Dong Cai-Hong*, Yang Tao, Sun Junde. (2014) Three Types of Geranylgeranyl Diphosphate Synthases from the Medicinal Caterpillar Fungus, Cordyceps militaris (Ascomycetes). International journal of medicinal mushrooms 16(2):115-124. 1.104 2014/6/27
141 Yang Tao, Sun Junde, Lian Tiantian, Wang Wenzhao, Dong Cai-Hong*. (2014) Process Optimization for Extraction of Carotenoids from Medicinal Caterpillar Fungus, Cordyceps militaris (Ascomycetes). International journal of medicinal mushrooms 16(2):125-135. 1.104 2014/6/27
142 Zhai Feng-Yan, Guo Ying-Lan*. (2014) New species and new record of Passalora from China.Nova Hedwigia 98(3-4):529-534. 0.958 2014/6/27
143 Zan Yan-Lu, Tian Po*. (2014) Inhibition of Hepatitis B Virus in Mice by Cationic Liposome/RNA Oligonucleotide Complex. Prog. Biochem. Biophys. 41(4):362-370. 0.221 2014/6/27
144 Zheng Yong, Kim Yong-Chan, Tian Xiao-Fang, Chen Liang, Yang Wei, Gao Cheng, Song Ming-Hua, Xu Xing-Liang, Guo Liang-Dong*. (2014) Differential responses of arbuscular mycorrhizal fungi to nitrogen addition in a near pristine Tibetan alpine meadow. FEMS Microbiology Ecologydoi: 10.1111/1574-6941.12361. 4.271 2014/6/5
145 Tian Xiao-Fang, Hu Hang-Wei, Ding Qiong, Song Ming-Hua, Xu Xing-Liang, Zheng Yong*, Guo Liang-Dong. (2014) Influence of nitrogen fertilization on soil ammonia oxidizer and denitrifier abundance, microbial biomass, and enzyme activities in an alpine meadow. Biology and Fertility of Soils 50(4): 703-713. 3.074 2014/6/5
146 Zheng Yong*, Yang Wei, Hu Hang-Wei, Kim Yong-Chan, Duan Ji-Chuang, Luo Cai-Yun, Wang Shi-Ping, Guo Liang-Dong. (2014) Ammonia oxidizers and denitrifiers in response to reciprocal elevation translocation in an alpine meadow on the Tibetan Plateau. Journal of Soils and Sediments 14(6): 1189-1199. 2.287 2014/6/5
147 Lu Qiong#, Lu Guangwen#, Qi Jianxun, Wang Han, Xuan Yifang, Wang Qihui, Li Yan, Zhang Yanfang, Zheng Chunfu, Fan Zheng, Yan Jinghua, George F Gao*. (2014) PILRalpha and PILRbeta have a siglec fold and provide the basis of binding to sialic acid. Proc Natl Acad Sci U S A. 10.727 2014/5/28
148 Bing Jian, Han Pei-Jie, Liu Wan-Qiu, Wang Qi-Ming, Bai Feng-Yan*. (2014). Evidence for a Far East Asian origin of lager beer yeast. Current Biology 24(10): R380–R381 10.227 2014/5/27
149 Wang Song, Chi Xiaojuan, Wei Haitao, Chen Yuhai, Chen Zhilong, Huang Shile, and Chen Ji-Long*. (2014) Influenza A virus-induced degradation of eIF4B contributes to the viral replication by suppressing IFITM3 protein expression. Journal of Virology, doi:10.1128/JVI.00126-14. 4.855 2014/5/27
150 Yang Jing, Wang Chao, Wu Jinyu, Liu Li, Zhang Gang, Feng Jie*. (2014) Characterization of a Multiresistant Mosaic Plasmid from a Fish Farm Sediment Exiguobacterium sp Isolate Reveals Aggregation of Functional Clinic-Associated Antibiotic Resistance Genes. Appl. Environ. Microbiol. 80(4):1482-1488. 4.486 2014/5/27
151 Wang Jianjun*, Zhao Guogang, Zhang Zhiwei, Liang Qiulin, Min Cong, Wu Sheng*. (2014)Autodisplay of an archaeal gamma-lactamase on the cell surface of Escherichia coli using Xcc_Est as an anchoring scaffold and its application for preparation of the enantiopure antiviral drug intermediate (-) vince lactam. Appl Microbiol Biotechnol. 4.138 2014/5/27
152 Cai Pengli, Gu Ruimeng, Wang Bang, Li Jingen, Wan Li, Tian Chaoguang*, Ma Yanhe. (2014)Evidence of a Critical Role for Cellodextrin Transporte 2 (CDT-2) in Both Cellulose and Hemicellulose Degradation and Utilization in Neurospora crassa. PLoS One 9(2). 4.015 2014/5/27
153 Zhai Lei, Xue Yanfen, Song Yuehao, Xian Mingjie, Yin Liang, Zhong Naiqin, Xia Guixian, Ma Yanhe*. (2014) Overexpression of AaPal, a peptidoglycan-associated lipoprotein from Alkalomonas amylolytica, improves salt and alkaline tolerance of Escherichia coli and Arabidopsis thaliana.Biotechnol. Lett. 36(3):601-607. 1.983 2014/5/27
154 Guo Guijie, Kang Qingzheng, Zhu Xiaomei, Chen Qinghuang, Wang Xuefei, Chen Yuhai, Ouyang Jing, Zhang Lianfeng, Tan Huo, Chen Runsheng, Huang Shile, and Chen Ji-Long*. (2014) A long noncoding RNA critically regulates Bcr-Abl-mediated cellular transformation by acting as a competitive endogenous RNA. Oncogene, doi:10.1038/onc.2014.131. 7.719 2014/5/26
155 Changgeng Li, Zhenxing Zhang, Qian Duan, and Xuebing Li* (2014) Glycopeptide Synthesis on an Ionic Liquid Support. Organic Letters doi: 10.1021/ol501133u. 5.720 2014/5/26
156 Jie Zhang, Yingang Feng, Kunling Teng, Yuheng Lin, Yong Gao, Jinfeng Wang and Jin Zhong*. (2014) Type AII Lantibiotic Bovicin HJ50 with a Rare Disulfide Bond: Structure, Structure-Activity Relationships and Mode of Action. Biochem. J. Immediate Publication, doi:10.1042/BJ20131524. 4.950 2014/5/26
157 Jian Wang, Hongchu Ma, Xiaoxuan Ge, Jie Zhang, Kunling Teng, Zhizeng Sun, Jin Zhong*. (2014)Bovicin HJ50-Like Lantibiotics, a Novel Subgroup of Lantibiotics Featured by an Indispensable Disulfide Bridge. PLoS ONE 9(5): e97121. doi:10.1371/journal.pone.0097121. 4.015 2014/5/26
158 Guo Guijie, Kang Qingzheng, Chen Qinghuang, Chen Zhilong, Wang Jun, Tan Li, and Chen Ji-Long*. (2014) High expression of long noncoding RNA H19 is required for efficient tumorigenesis induced by Bcr-Abl oncogene. FEBS Letters 588(9):1780-1786. 3.470 2014/5/26
159 Zhang Rong, Chi Xiaojuan, Wang Song, Qi Baomin, Yu Xiaoqiang, and Chen Ji-Long*. (2014) The Regulation of Autophagy by Influenza A Virus. BioMed Research International 2014-498083. 0.000 2014/5/26
160 Li Tingting, Zhu Shaomei, Shuai Lifang, Xu Yuxia, Yin Sen, Bian Yixin, Wang Yuanzhan, Zuo Bingfeng, Wang Wenjing, Zhao Shuoxian, Zhang Ling, Zhang Jingang, George F. Gao, Allain Jean-Pierre, Li Chengyao*. (2014) Infection of Common Marmosets With Hepatitis C Virus/GB Virus-B Chimeras. Hepatology 59(3):789-802. 11.532 2014/5/16
161 Huang Fengming... George F Gao*, Jiang Chengyu*, Li Lanjuan*. (2014) Angiotensin II plasma levels are linked to disease severity and predict fatal outcomes in H7N9-infected patients. Nature communications 53595. 11.023 2014/5/16
162 Li Ming, Wang Rui, Xiang Hua*. (2014) Haloarcula hispanica CRISPR authenticates PAM of a target sequence to prime discriminative adaptation. Nucleic Acids Res. 8.378 2014/5/16
163 Li Ming, Wang Rui, Zhao Dahe, Xiang Hua*. (2014) Adaptation of the Haloarcula hispanica CRISPR-Cas system to a purified virus strictly requires a priming process. Nucleic Acids Res42(4):2483-2492. 8.378 2014/5/16
164 Sun Xianyun, Wang Kangji, Yu Xinxu, Liu Jie, Zhang Hanxing, Zhou Fucai, Xie Baogui, Li Shaojie*. (2014) Transcription factor CCG-8 as a new regulator in the adaptation to antifungal azole stress.Antimicrob Agents Chemother 58(3):1434-1442. 4.598 2014/5/16
165 Feng Chi, Ling Hongbo, Du Deyao, Zhang Jihui, Niu Guoqing*, Tan Huarong*. (2014) Novel nikkomycin analogues generated by mutasynthesis in Streptomyces ansochromogenes. Microb Cell Fact 13(1):59. 4.566 2014/5/16
166 Cao Yi, Li Jie, Jiang Na, Dong Xiuzhu*. (2014) Mechanism for Stabilizing mRNAs Involved in Methanol-Dependent Methanogenesis of Cold-Adaptive Methanosarcina mazei zm-15. Appl. Environ. Microbiol. 80(4):1291-1298. 4.486 2014/5/16
167 Cai Lei, Cai Shuangfeng, Zhao Dahe, Wu Jinhua, Wang Lei, Liu Xiaoqing, Li Ming, Hou Jing, Zhou Jian, Liu Jingfang, Han Jing, Xiang Hua*. (2014) Analysis of the Transcriptional Regulator GlpR, Promoter Elements, and Posttranscriptional Processing Involved in Fructose-Induced Activation of the Phosphoenolpyruvate-Dependent Sugar Phosphotransferase System in Haloferax mediterranei. Appl. Environ. Microbiol. 80(4):1430-1440. 4.486 2014/5/16
168 Hou Jing, Han Jing*, Cai Lei, Zhou Jian, Lu Yang, Jin Cheng, Liu Jingfang, Xiang Hua*. (2014)Characterization of genes for chitin catabolism in Haloferax mediterranei. Appl. Microbiol. Biotechnol. 98(3):1185-1194. 4.138 2014/5/16
169 Liu Miaomiao, Abdel-Mageed Wael M., Ren Biao, He Wenni, Huang Pei, Li Xiaolin, Bolla Krishna, Guo Hui, Chen Caixia, Song Fuhang, Dai Huanqin, Quinn Ronald J., Grkovic Tanja, Zhang Xiaoping*, Liu Xueting*, Zhang Lixin*. (2014) Endophytic Streptomyces sp Y3111 from traditional Chinese medicine produced antitubercular pluramycins. Appl. Microbiol. Biotechnol. 98(3):1077-1085. 4.138 2014/5/16
170 Guo Hongyan#, Song Xiaoguang#, Wang Guiling, Yang Kun, Wang Yu, Niu Libo, Chen Xiaoying*, Fang Rongxiang*. (2014) Plant-Generated Artificial Small RNAs Mediated Aphid Resistance. PLoS One 9(5):e97410. 4.015 2014/5/16
171 Li Jie, Zheng Xin, Guo Xiaopeng, Qi Lei, Dong Xiuzhu*. (2014) Characterization of an Archaeal Two-Component System That Regulates Methanogenesis in Methanosaeta harundinacea. PLoS One 9(4):e95502. 4.015 2014/5/16
172 Lan Nan, Zhang Hanxing, Hu Chengcheng, Wang Wenzhao, Calvo Ana, M, Harris Steven, D, Chen She, Li Shaojie*. (2014) Coordinated and distinct functions of velvet proteins in Fusarium verticillioides. Eukaryot Cell. 3.530 2014/5/16
173 Li Changfei, Hu Jun, Hao Junli, Zhao Bao, Wu Bo, Sun Lu, Peng Shanxin, George F Gao, Meng Songdong*. (2014) Competitive virus and host RNAs: the interplay of a hidden virus and host interaction. Protein Cell 5(5):348-356. 3.118 2014/5/16
174 Wang Shujun, Chen Suming, Wang Jianing, Xu Peng, Luo Yuanming, Nie Zongxiu, Du Wenbin*. (2014) Interface Solution Isoelectric Focusing with in situ MALDI-TOF Mass Spectrometry.Electrophoresis. 2.792 2014/5/16
175 Zhang Wei, Zhang Lei, Wu Zhiyong, Tien Po*. (2014) Differential interferon pathway gene expression patterns in Rhabdomyosarcoma cells during Enterovirus 71 or Coxsackievirus A16 infection. Biochem Biophys Res Commun 447(3):550-555. 2.474 2014/5/16
176 Luo Qian, Wang Fu-Xin, Zhong Nai-Qin, Wang Hai-Yun*, Xia Gui-Xian*. (2014) The Role of Autophagy during Development of the Oomycete Pathogen Phytophthora infestans. Journal of genetics and genomics 41(4):225-228. 2.420 2014/5/16
177 Wang Gang, Sun YanWei, Xu RuiRui, Qu Jing, Tee ChuanSia, Jiang XiYuan, Ye Jian*. (2014) DNA-A of a highly pathogenic Indian cassava mosaic virus isolated from Jatropha curcas causes symptoms in Nicotiana benthamiana. Virus Genes 48(2):402-405. 1.796 2014/5/16
178 Zhao Bao, Li Xin, Wang Beinan, Gao Bin, Meng Songdong*. (2014) Prophylactic cancer vaccine, from concept to reality? Chin. Sci. Bull. 59(10):944-949. 1.421 2014/5/16
179 Zhang Junli, Cai Zhen*. (2014) Efficient and cost-effective production of D-p-hydroxyphenylglycine by whole-cell bioconversion. Biotechnol. Bioprocess Eng. 19(1):76-82. 1.389 2014/5/16
180 Liu Jianbin, Sun Jingzu, Qiu Jiyan, Liu Xingzhong, Xiang Meichun*. (2014) Integrated management of root-knot nematodes on tomato in glasshouse production using nematicides and a biocontrol agent, and their effect on soil microbial communities. Nematology 16(4):463-473. 1.303 2014/5/16
181 Yu Wanpeng, Zheng Han, Lin Wei, Tajima Astushi, Zhang Yong, Zhang Xiaoyan, Zhang Hongwen, Wu Jihua, Han Daishu, Rahman Nafis A, Korach Kenneth S, George F Gao*, Inoue Ituro, Li Xiangdong*. (2014) Estrogen promotes Leydig cell engulfment by macrophages in male infertility.The Journal of clinical investigation. 14.449 2014/5/4
182 Gao Shengyan, Wang Shanshan, Cao Shuai, Sun Lei, Li Jing, Bi Yuhai, George F Gao, Liu Wenjun*. (2014) The characteristics of nucleocytoplasmic transport of H1N1 influenza A viruses nuclear export protein (NEP). J Virol. 4.855 2014/4/24
183 Cao Shuai#, Jiang Jingwen#, Li Jing, Li Yan, Yang Limin, Wang Shanshan, Yan Jinghua, George F Gao, Liu Wenjun*. (2014) Characterization of The Nucleocytoplasmic Shuttle of The Matrix Protein of Influenza B Virus. J Virol. 4.855 2014/4/24
184 Zhang Qiong, Guo Xue-Kun, Gao Li, Huang Chen, Li Ning, Jia Xiaojuan, Liu Wenjun, Feng Wen-Hai*. (2014) MicroRNA-23 inhibits PRRSV replication by directly targeting PRRSV RNA and possibly by upregulating type I interferons. Virology 450-451(182-195). 3.198 2014/4/24
185 George F Gao*. (2014) Influenza and the live poultry trade. Science 344(6181):235. 34.463 2014/4/22
186 Wei Jinhua#, Zheng Longtang#, Lv Xun#, Bi Yuhai, Chen Wenwen, Zhang Wei, Shi Yi, Zhao Lei, Sun Xiaoman, Wang Fei, Cheng Shuihong, Yan Jinghua, Liu Wenjun, Jiang Xingyu, George F Gao, Li Xuebing*. (2014) Analysis of Influenza Virus Receptor Specificity Using Glycan-Functionalized Gold Nanoparticles. ACS nano. 13.774 2014/4/22
187 Chen Yong, Ding Yunfeng, ..., Zhu Yaxin, ..., Yu Jun*, Liu Pingsheng*. (2014) Integrated omics study delineates the dynamics of lipid droplets in Rhodococcus opacus PD630. Nucleic Acids Res 42(2):1052-1064. 8.378 2014/4/22
188 Liu Jun*, Xiao Haixia, Wu Yan, Liu Di, Qi Xiaopeng, Shi Yi, George F Gao*. (2014) H7N9: a low pathogenic avian influenza A virus infecting humans. Current opinion in virology 5C91-97. 6.303 2014/4/22
189 Li Zilong, Wei Pingying, Cheng Hairong, He Peng, Wang Qinhong, Jiang Ning*. (2014) Functional role of beta domain in the Thermoanaerobacter tengcongensis glucoamylase. Appl. Microbiol. Biotechnol. 98(5):2091-2099. 4.138 2014/4/22
190 Ju Ying#, Fan Hongxia#, Liu Jun, Hu Jun, Li Xinghui, Li Changfei, Chen Lizhao, Gao Qiang, George F Gao, Meng Songdong*. (2014) Heat shock protein gp96 adjuvant induces T cell responses and cross-protection to a split influenza vaccine. Vaccine. 3.383 2014/4/22
191 Sun Lu, Zhang Yu, Zhao Bao, Deng Mengmeng, Liu Jun, Li Xin, Hou Junwei, Gui Mingming, Zhang Shuijun, Li Xiaodong, George F Gao*, Meng Songdong*. (2014) A new unconventional HLA-A2-restricted epitope from HBV core protein elicits antiviral cytotoxic T lymphocytes. Protein Cell. 3.118 2014/4/22
192 Liu Qing, Kim Song-Gun, Liu Hong-Can, Xin Yu-Hua*, Zhou Yu-Guang*. (2014) Arcticibacter pallidicorallinus sp. nov. isolated from Xinjiang No. 1 glacier in China. Int J Syst Evol Microbiol. 2.632 2014/4/22
193 Li Ai-Hua, Liu Hong-Can, Xin Yu-Hua, Kim Song-Gun*, Zhou Yu-Guang*. (2014) Glaciihabitans tibetensis gen. nov., sp. nov., a psychrotolerant bacterium of the family Microbacteriaceae, isolated from glacier ice water. Int J Syst Evol Microbiol 64(Pt 2):579-587. 2.632 2014/4/22
194 Zhou Liguang, Liu Xiaoli, Dong Xiuzhu*. (2014) Methanospirillum psychrodurum sp. nov., isolated from wetland soil. Int J Syst Evol Microbiol 64(Pt 2):638-641. 2.632 2014/4/22
195 Yang Na, Ren Biao, Liu Zhi-Heng, Dai Huan-Qin, Wang Jian, Zhou Yu-Guang, Song Fu-Hang*, Zhang Li-Xin*. (2014) Salinibacillus xinjiangensis sp. nov., a halophilic bacterium from a hypersaline lake. Int J Syst Evol Microbiol 64(Pt 1):27-32. 2.632 2014/4/22
196 Xie Fuhong, Ma Huan, Quan Shujing, Liu Dehai, Chen Guocan, Chao Yapeng*, Qian Shijun. (2014) Pseudomonas kunmingensis sp. nov., an exopolysaccharide-producing bacterium isolated from a phosphate mine. Int J Syst Evol Microbiol 64(Pt 2):559-564. 2.632 2014/4/22
197 Sun Guang-Dong, Jin Jing-Hua, Xu Yang, Zhong Zhi-Ping, Liu Ying, Liu Zhi-Pei*. (2014) Isolation of a high molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbon-degrading strain and its enhancing the removal of HMW-PAHs from heavily contaminated soil. Int. Biodeterior. Biodegrad. 9023-28. 2.444 2014/4/22
198 Bai Wenqin, Zhou Cheng, Xue Yanfen, Huang Chun-Hsiang, Guo Rey-Ting, Ma Yanhe*. (2014)Three-dimensional structure of an alkaline xylanase Xyn11A-LC from alkalophilic Bacillus sp. SN5 and improvement of its thermal performance by introducing arginines substitutions. Biotechnol Lett. 1.983 2014/4/22
199 Ren Fei, Zhuang Wen-Ying*. (2014) A new species of the genus Chlorencoelia (Helotiales) from China. Mycoscience 55(3):227-230. 1.167 2014/4/22
200 Wang Weishan#, Ji Junjie#, Li Xiao, Wang Juan, Li Shanshan, Pan Guohui, Fan Keqiang, Yang Keqian*. (2014) Angucyclines as signals modulate the behaviors of Streptomyces coelicolor. Proc Natl Acad Sci U S A 111(15):5688-5693. 10.727 2014/4/21
201 Zhou Jie, Zhang Haifeng, Meng Hengkai, Zhu Yan, Bao Guanhui, Zhang Yanping, Li Yin*, Ma Yanhe. (2014) Discovery of a super-strong promoter enables efficient production of heterologous proteins in cyanobacteria. Scientific reports 44500. 5.078 2014/4/21
202 Du Ning#, Cong Haolong#, Tian Hongchao, Zhang Hua, Zhang Wenliang, Song Lei, Tien Po*. (2014) Cell Surface Vimentin is an Attachment Receptor for Enterovirus 71. J Virol. 4.855 2014/4/21
203 Wang Qingtao#, Jiang Wei#, Chen Yuhai, Liu Pengyu, Sheng Chunjie, Chen Shuai, Zhang Hui, Pan Changchuan, Gao Shijuan*, Huang Wenlin*. (2014) In vivo electroporation of minicircle DNA as a novel method of vaccine delivery to enhance HIV-1-specific immune responses. J Virol 88(4):1924-1934. 4.855 2014/4/21
204 Tefsen Boris*, Lu Guangwen, Zhu Yaohua, Haywood Joel, Zhao Lili, Deng Tao, Qi Jianxun, George F Gao*. (2014) The N-terminal domain of PA from bat-derived influenza-like virus H17N10 has endonuclease activity. J Virol 88(4):1935-1941. 4.855 2014/4/21
205 Liu Dong-Feng, Ai Guo-Min, Zheng Qing-Xiang, Liu Chang, Jiang Cheng-Ying, Liu Li-Xia, Zhang Bo, Liu Yi-Ming, Yang Chen*, Liu Shuang-Jiang*. (2014) Metabolic flux responses to genetic modification for shikimic acid production by Bacillus subtilis strains. Microb Cell Fact 13(1):40. 4.566 2014/4/21
206 Cheng Shuihong, Zhao Huiqin, Xu Yaozu, Yang Yawei, Lv Xun, Wu Peixing*, Li Xuebing*. (2014)Inhibition of influenza virus infection with chitosan-sialyloligosaccharides ionic complex.Carbohydr Polym 107(132-137). 4.330 2014/4/21
207 Chen Shenxi, Ren Fengxia, Niu Shubin, Liu Xingzhong, Che Yongsheng*. (2014) Dioxatricyclic and oxabicyclic polyketides from Trichocladium opacum. J Nat Prod 77(1):9-14. 3.404 2014/4/21
208 Luan Guodong, Dong Hongjun, Zhang Tianrui, Lin Zhao, Zhang Yanping, Li Yin, Cai Zhen*. (2014)Engineering cellular robustness of microbes by introducing the GroESL chaperonins from extremophilic bacteria. Journal of biotechnology 178C38-40. 3.221 2014/4/21
209 Dong Hongjun, Tao Wenwen, Gong Fuyu, Li Yin, Zhang Yanping*. (2014) A functional recT gene for recombineering of Clostridium. Journal of biotechnology 173(65-67). 3.221 2014/4/21
210 Xie Ting, Hou Yanjie, Li Defeng, Yue Yang, Qian Shijun, Chao Yapeng*. (2014) Structural basis of a mutant Y195I alpha-cyclodextrin glycosyltransferase with switched product specificity from alpha-cyclodextrin to beta-/gamma-cyclodextrin. Journal of biotechnology. 3.221 2014/4/21
211 Pan Xingliang, Chen Xiuzhen, Su Xiaoyun, Feng Yuan, Tao Yong, Dong Zhiyang*. (2014)Involvement of SpoVG in hemolysis caused by Bacillus subtilis. Biochem Biophys Res Commun 443(3):899-904. 2.474 2014/4/21
212 Tao Li#, Du Han#, Guan Guobo, Dai Yu, Nobile Clarissa, J, Liang Weihong, Cao Chengjun, Zhang Qiuyu, Zhong Jin, Huang Guanghua*. (2014) Discovery of a "White-Gray-Opaque" Tristable Phenotypic Switching System in Candida albicans: Roles of Non-genetic Diversity in Host Adaptation. PLoS biology 12(4):e1001830. 12.807 2014/4/10
213 Liu Dong, Sheng Chunjie, Gao Shijuan, Jiang Wei, Li Jiandong, Yao Chen, Chen Huiming, Wu Jiaoxiang, Chen Shuai*, Huang Wenlin*. (2014) eEF1Bgamma is a positive regulator of NF-small ka, CyrillicB signaling pathway. Biochem Biophys Res Commun. 2.474 2014/3/20
214 Huo Yan#, Liu Wenwen#, Zhang Fujie, Chen Xiaoying, Li Li, Liu Qifei, Zhou Yijun, Wei Taiyun*, Fang Rongxiang*, Wang Xifeng*. (2014) Transovarial transmission of a plant virus is mediated by vitellogenin of its insect vector. PLoS Pathog 10(3):e1003949. 8.957 2014/3/18
215 Wu Ying*, Wu Yan, Tefsen Boris, Shi Yi, George F Gao*. (2014) Bat-derived influenza-like viruses H17N10 and H18N11. Trends Microbiol. 8.850 2014/3/18
216 Zhu Yan#, Li Dan#, Bao Guanhui, Wang Shaohua, Mao Shaoming, Song Jiangning, Li Yin, Zhang Yanping*. (2014) Metabolic changes of Klebsiella oxytoca in response to low oxidoreduction potential revealed by comparative proteomic profiling integrated with flux balance analysis. Appl Environ Microbiol. 4.486 2014/3/18
217 Feng Yu, Ren Fengxia, Niu Shubin, Wang Lin, Li Li, Liu Xingzhong, Che Yongsheng*. (2014)Guanacastane Diterpenoids from the Plant Endophytic Fungus Cercospora sp. J Nat Prod. 3.404 2014/3/18
218 Abdel-Mageed Wael M, Bayoumi Soad A H, Chen Caixia, Vavricka Christopher J, Li Li, Malik Ajamaluddin, Dai Huanqin, Song Fuhang, Wang Luoqiang, Zhang Jingyu, George F Gao, Lv Yali, Liu Lihong, Liu Xueting*, Sayed Hanaa M*, Zhang Lixin*. (2014) Benzophenone C-glucosides and gallotannins from mango tree stem bark with broad-spectrum anti-viral activity. Bioorganic & medicinal chemistry. 3.205 2014/3/18
219 Shi Weifeng, Li Wei, Li Xianbin, Haywood Joel, Ma Juncai, George F Gao, Liu Di*. (2014)Phylogenetics of varied subtypes of avian influenza viruses in China: potential threat to humans.Protein Cell. 3.118 2014/3/18
220 Wei Xuetuan, Zhou Huacong, Xu Lin, Luo Mingfang*, Liu Huizhou*. (2014) Sunlight-induced biosynthesis of silver nanoparticles by animal and fungus biomass and their characterization. J. Chem. Technol. Biotechnol. 89(2):305-311. 2.573 2014/3/18
221 Song Lei, Wang Haina, Wang Shiwen, Zhang Hua, Cong Haolong, Tien Po*. (2014) Memory effect of reversibly thermoswitchable self-assembly-competent recombinant TMV coat protein with multi-binding moieties with potential applications in nanoparticle purification. J. Mater. Sci. 49(7):2693-2704. 2.303 2014/3/18
222 Zhao S, Zhao J, Bu D, Sun P, Wang J*, Dong Z*. (2014) Metabolomics analysis reveals large effect of roughage types on rumen microbial metabolic profile in dairy cows. Letters in applied microbiology. 2.069 2014/3/18
223 Lai Yiling, Xiang Meichun, Liu Shuchun*, Li Erwei, Che Yongsheng, Liu Xingzhong*. (2014) A novel high-throughput nematicidal assay using embryo cells and larvae of Caenorhabditis elegans.Experimental parasitology. 2.036 2014/3/18
224 Zhang Yu, Wu Wen-Ping, Hu Dian-Ming, Su Yuan-Ying, Cai Lei*. (2014) A new thermophilic species of Myceliophthora from China. Mycol. Prog. 13(1):165-170. 1.545 2014/3/18
225 Gao Ya-Hui, Sun Wei, Su Yuan-Ying, Cai Lei*. (2014) Three new species of Phomopsis in Gutianshan Nature Reserve in China. Mycol. Prog. 13(1):111-121. 1.545 2014/3/18
226 Liu Di, Shi Weifeng, George F Gao*. (2014) Poultry carrying H9N2 act as incubators for novel human avian influenza viruses. The Lancet. 39.315 2014/2/26
227 Zhou Wenqing, Yao Kaihu, Zhang Gang, Yang Yonghong, Li Yun, Lv Yuan and Feng Jie*. (2014)Mechanism for transfer of transposon Tn2010 carrying macrolide resistance genes inStreptococcus pneumoniae and its effects on genome evolution. J. Antimicrob. Chemother. 4.946 2014/2/26
228 Yang Jing, Wang Chao, Wu Jinyu, Liu Li, Zhang Gang and Feng Jie*. (2014) Characterization of a multi-resistant mosaic plasmid from a fish farm sediment Exiguobacterium sp. isolate reveals aggregation of functional clinically-associated antibiotic resistance genes. Appl. Environ. Microbiol. 4.486 2014/2/26
229 Wang Jian, Gao Yong, Teng Kunling, Zhang Jie, Sun Shutao, Zhong Jin*. (2014) Restoration of Bioactive Lantibiotic Suicin from a Remnant lan Locus of Pathogenic Streptococcus suis Serotype 2. Appl. Environ. Microbiol. 80(3):1062-1071. 4.486 2014/2/26
230 Wang Jian, Zhang Li, Teng Kunling, Sun Shutao, Sun Zhizeng, Zhong Jin*. (2014) Cerecidins, novel lantibiotics from Bacillus cereus with potent antimicrobial activity. Appl. Environ. Microbiol. 4.486 2014/2/26
231 Xu Xinxin#, Liu Ling#, Zhang Fan, Wang Wenzhao, Li Jinyang, Guo Liangdong, Che Yongsheng*, Liu Gang*. (2014) Identification of the First Diphenyl Ether Gene Cluster for Pestheic Acid Biosynthesis in Plant Endophyte Pestalotiopsis fici. Chembiochem 15(2):284-292. 3.307 2014/2/26
232 Liu Keke#, Zhang Weiwei#, Lai Yiling, Xiang Meichun, Wang Xiuna, Zhang Xinyu, Liu Xingzhong*. (2014) Drechslerella stenobrocha genome illustrates the mechanism of constricting rings and the origin of nematode predation in fungi. BMC Genomics 15(1):114. 4.500 2014/2/19
233 Teng Kunling, Zhang Jie, Zhang Xue, Ge Xiaoxuan, Gao Yong, Wang Jian, Lin Yuheng and Zhong Jin*. (2014) Identification of Ligand Specificity Determinants in Lantibiotic Bovicin HJ50 and the Receptor BovK, a Multi-transmembrane Histidine Kinase. J Biol Chem. 4.863 2014/2/18
234 Zhang Shan, He Yongzhi, Yu Haiying, Dong Zhiyang*. (2014) Seven N-terminal Residues of a Thermophilic Xylanase Are Sufficient to Confer Hyperthermostability on Its Mesophilic Counterpart.PLoS One 9(1):e87632. 4.015 2014/2/14
235 Chen Xiuzhen, Luo Yingfeng, Yu Hongtao, Sun Yuhui, Wu Hong, Song Shuhui, Hu Songnian*, Dong Zhiyang*. (2014) Transcriptional Profiling of Biomass Degradation-related Genes during Trichoderma reesei Growth on Different Carbon Sources. Journal of biotechnology. 3.221 2014/2/14
236 Yan Yongsheng, Wang Huacai, Hamera Sadia, Chen Xiaoying*, Fang Rongxiang*. (2014)miR444a has multiple functions in rice nitrate-signaling pathway. The Plant Journal 7.535 2014/2/13
237 Guo Wei, Zuo Zhangli, Cheng Xi, Sun Juan, Li Huali, Li Legong, Qiu Jin-Long*. (2014) The chloride channel family gene CLCd negatively regulates PAMP-triggered immunity in Arabidopsis. Journal of Experimental Botany. 6.019 2014/2/13
238 Wang Yetao, Hu Lei, Tong Xiaomei, Ye Xin*. (2014) Casein Kinase 1gamma1 Inhibits the RIG-I/TLR Signaling Pathway through Phosphorylating p65 and Promoting Its Degradation. Journal of Immunology 5.570 2014/2/13
239 Wang Xinhui, Tong Huichun*, Dong Xiuzhu. (2014) PerR-regulated manganese ion uptake contributes to oxidative stress defense in an oral streptococcus. Appl Environ Microbiol. 4.486 2014/2/13
240 Song Fuhang, Ren Biao, Chen Caixia, Yu Ke, Liu Xinru, Zhang Yuhan, Yang Na, He Hongtao, Liu Xueting, Dai Huanqin, Zhang Lixin*. (2014) Three new sterigmatocystin analogues from marine-derived fungus Aspergillus versicolor MF359. Appl Microbiol Biotechnol. 4.138 2014/2/13
241 Ren Biao, Dai Huan-Qin, Pei Gang, Tong Yao-Jun, Zhuo Ying, Yang Na, Su Meng-Yi, Huang Pei, Yang Yu-Zhuo, Zhang Li-Xin*. (2014) ABC transporters coupled with the elevated ergosterol contents contribute to the azole resistance and amphotericin B susceptibility. Appl Microbiol Biotechnol. 4.138 2014/2/13
242 Chen Xing#, Ren Biao#, Chen Ming, Liu Ming-Xi, Ren Wei, Wang Quan-Xin, Zhang Li-Xin*, Yan Gui-Ying*. (2014) ASDCD: Antifungal Synergistic Drug Combination Database. PLoS One9(1):e86499. 4.015 2014/2/13
243 Li Tang#, Chen Xi#, Chaudhry Muhammad Tausif, Zhang Bo, Jiang Cheng-Ying, Liu Shuang-Jiang*. (2014) Genetic characterization of 4-cresol catabolism in Corynebacterium glutamicum.Journal of Biotechnology. 3.221 2014/2/13
244 Yang Tao, Dong Caihong*. (2014) Photo morphogenesis and Photo response of the blue-light receptor gene Cmwc-1 in different strains of Cordyceps militaris. FEMS Microbiol Lett. 2.448 2014/2/13
245 Zhuo Ying, Zhang Tao, Wang Qi, Cruz-Morales Pablo, Zhang Buchang, Liu Mei, Barona-Gomez Francisco*, Zhang Lixin*. (2014) Synthetic biology of avermectin for production improvement and structure diversification. Biotechnol J. 0.000 2014/2/13
246 Cui Lunbiao#, Liu Di#, Shi Weifeng#, Pan Jingcao#, Qi Xian#, Li Xianbin, Guo Xiling, Zhou Minghao, Li Wei, Li Jun, Haywood Joel, Xiao Haixia, Yu Xinfen, Pu Xiaoying, Wu Ying, Yu Huiyan, Zhao Kangchen, Zhu Yefei, Wu Bin, Jin Tao, Shi Zhiyang, Tang Fenyang, Zhu Fengcai, Sun Qinglan, Wu Linhuan, Yang Ruifu, Yan Jinghua, Lei Fumin, Zhu Baoli, Liu Wenjun, Ma Juncai, Wang Hua, George F Gao*. (2014) Dynamic reassortments and genetic heterogeneity of the human-infecting influenza A (H7N9) virus. Nature communications 53142. 11.023 2014/2/12
247 Li Yijia#, Han Yang#, Xie Jing, Gu Lijun, Li Wenjuan, Wang Huanling, Lv Wei, Song Xiaojing, Li Yanling, Routy Jean-Pierre, Ishida Takaomi, Iwamoto Aikichi, Li Taisheng. (2014) CRF01_AE subtype is associated with X4 tropism and fast HIV progression in Chinese patients infected through sexual transmission. AIDS (London, England) 28(4):521-530. 6.102 2014/2/12
248 Cai Jun, Liu Fei, Liao Xiudong, Zhang Rijun*. (2014) Complete genome sequence of Bacillus amyloliquefaciens LFB112 isolated from Chinese herbs, a strain of a broad inhibitory spectrum against domestic animal pathogens. Journal of biotechnology. 3.221 2014/2/12
249 Wei Junhong, Tian Yuqing, Niu Guoqing*, Tan Huarong*. (2014) GouR, a TetR Family Transcriptional Regulator, Coordinates the Biosynthesis and Export of Gougerotin in Streptomyces graminearus. Appl. Environ. Microbiol. 80(2):714-722. 4.486 2014/2/11
250 Zhong ZhiPing, Liu Ying, Liu LiangZi, Wang Fang, Zhou YuGuang, Liu ZhiPei*. (2014)Rheinheimera tuosuensis sp. nov., isolated from a saline lake in Qinghai, China. Int J Syst Evol Microbiol. 2.632 2014/1/24
251 Zhu ZhaoXiang, Zhuang WenYing*. (2014) Discovery of the second species of Pseudohypocrea(Hypocreaceae). Mycoscience 55(2):124-126. 1.167 2014/1/24
252 Zhang Ge, Wang Lei, Cui Honglian, Wang Xiaomin, Zhang Ganlin, Ma Juan, Han Huamin, He Wen, Wang Wei, Zhao Yunfeng, Liu Changzhen, Sun Meiyi, Gao Bin*. (2014) Anti-melanoma activity of T cells redirected with a TCR-like chimeric antigen receptor. Scientific reports 43571. 5.078 2014/1/22
253 Zhong ZhiPing, Liu Ying, Liu LiangZi, Wang Fang, Zhou YuGuang, Liu ZhiPei*. (2014)Rheinheimera tuosuensis sp. nov., isolated from a saline lake in Qinghai, China. Int J Syst Evol Microbiol. 2.632 2014/1/22
254 Wei Haitao, Wang Song, Chen Qinghuang, Chen Yuhai, Chi Xiaojuan, Zhang Lianfeng, Huang Shile, George F Gao and Chen Ji-Long*. (2014) Suppression of Interferon Lambda Signaling by SOCS-1 Results in Their Excessive Production during Influenza Virus Infection. PLoS Pathog. 10(1):e1003845. 8.957 2014/1/6
255 Kong Qing, Wang Long, Liu Zengran, Kwon Nak-Jung, Kim Sun Chang, Yu Jae-Hyuk*. (2013) Gβ-Like CpcB Plays a Crucial Role for Growth and Development of Aspergillus nidulans andAspergillus fumigatus. PLoS One. 4.015 2014/1/6
256 Wang Bo, Wang Long*. (2013) Penicillium kongii, a new terverticillate species isolated from plant leaves in China. Mycologia 105(6):1547-1554. 2.279 2014/1/6
257 Li Saifei, Xi Yali, Qi Caixia, Liang Qianqian, Wei Shenglong, Li Guojie, Zhao Dong, Li Shaojie, and Wen Huaan. (2014) Agaricus taeniatus sp nov., a new member of Agaricus sect. Bivelares from northwest China, Mycotaxon 129, 187-196. 0.646 2015/5/20