IMCAS | Faculty
Faculty  (by fields)
MICROBIOLOGY

Name

Telephone

E-mail

BAI Fengyan

86-10-64807406

baify@im.ac.cn

CHE Yongsheng

86-10-82618785

cheys@im.ac.cn

DONG Xiuzhu

86-10-64807413

dongxz@im.ac.cn

George Fu Gao

86-10-64807453

gaof@im.ac.cn

GUO Liangdong

86-10-64807510

guold@im.ac.cn

GUO Lin

86-10-64807525

guol@im.ac.cn

HUANG Li

86-10-64807430

huangl@im.ac.cn

HUANG Ying

86-10-64807311

huangy@im.ac.cn

LIU Shuangjiang

86-10-64807423

liusj@im.ac.cn

LIU Wenjun

86-10-64807497

liuwj@im.ac.cn

LIU Xingzhong

86-10-64807505

liuxz@im.ac.cn

LIU Zhipei

86-10-64807410

liuzhipei@hotmail.com

MA Yanhe

86-10-62651577

mayanhe@im.ac.cn

QIU Bingsheng

86-10-64807403

qiubs@im.ac.cn

Po Tien

86-10-64807520

tienpo@im.ac.cn

WEN Huaan

86-10-64807452

wenha@im.ac.cn

WEI Jiangchun

86-10-82622826

weijc@95777.com

Xue Yanfen

86-10-82615965

xueyf@im.ac.cn

YAO Yijian

86-10-64807518

yaoyj@im.ac.cn

ZHENG Ruyong

86-10-64807527

zhengry@im.ac.cn

ZHUANG Wenying

86-10-64807326

zhuangwy@im.ac.cn

MOLECULAR GENETICS

Name

Telephone

E-mail

CHEN Xiaoying

86-10-64861838

Xiaoyingcheng2003@yahoo.com.cn

FANG Rongxiang

86-10-64858245

fangrx@im.ac.cn

GUO Huishan

86-10-64854989

guohs@im.ac.cn

HE Chaozu

86-10-64807397

hecz@im.ac.cn

HUAN Liandong

86-10-64807401

huanld@im.ac.cn

Liu Gang

86-10-64807469

liug@im.ac.cn

TAN Huarong

86-10-64807461

tanhr@im.ac.cn

XIA Guixian

86-10-64845674

guixianx@yahoo.com

XIANG Hua

86-10-64807472

xiangh@im.ac.cn

ZHANG Borun

86-10-64807427

zhangbr@im.ac.cn

BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY

Name

Telephone

E-mail

CHEN Jilong

86-10-64807300

chenjl@im.ac.cn

DING Jiuyuan

86-10-64807415

dingjy@im.ac.cn

DONG Zhiyang

86-10-64807417

dongzy@im.ac.cn

JIANG Ning

86-10-64807496

jiangn@im.ac.cn

JIANG Xuejun

86-10-64807508

jiangxj@im.ac.cn

JIN Cheng

86-10-64807425

jinc@im.ac.cn

QIAN Shijun

86-10-64807428

qiansj@im.ac.cn

YANG Keqian

86-10-64807459

yangkq@im.ac.cn

ZHANG Shuzheng

86-10-64807377

shuyujia@yahoo.com
wuj@im.ac.cn

Co-Advisors

Name

Telephone

E-mail

MA Jiyan

1-614-6880408

ma.131@osu.edu

WANG Fusheng

86-10-66933332

fswang@public.bta.net.cn