IMCAS | Faculty
ADMINISTRATIVE STAFF

 

Name

Telephone

Fax

E-mail

General Office

Wang Zhenhua

86-10-64807077

86-10-64807077

wangzh@im.ac.cn

 

LIU Liqiong

86-10-64807462

86-10-64807468

 

Secretary

ZHOU Qiaoying

86-10-64807365

86-10-64807688

secretaryim@im.ac.cn

Labor Union

GUO Hong

86-10-64807486

 

guoh@im.ac.cn

Security

LIU Qi

86-10-64807066

 

liuq@im.ac.cn

Retirees

ZHANG Limin

86-10-64807339

 

 

Archives

JI Haili

86-10-64807335

 

 

History & Culture Innovation

DAI Xiuyu

86-10-64807489

 

daixy@im.ac.cn

Accounting

HAN Xiaojing

86-10-64807359

 

Hanxj@im.ac.cn

 

ZHANG Yu

86-10-64807479

 

 

 

PANG Xiaojun

86-10-64807481

 

 

 

LIU Guixiang

86-10-64807481

 

 

 

WU Lijuan

86-10-64807479

 

 

 

LI Feng

86-10-64807479

 

 

Dept of Scientific Projects

LI Yan

86-10-64807476

86-10-64807470

liy@im.ac.cn

 

CHENG Yi

86-10-64807476

 

chengy@im.ac.cn

 

YU Yajing

86-10-64807380

 

yuyj@im.ac.cn

 

ZHANG Yan

86-10-64807476

 

zhangyan@im.ac.cn

International Affairs

ZHANG Lei

86-10-64807480

86-10-64807470

zhanglei@im.ac.cn

 

XU Lan

86-10-64807570

 

xul@im.ac.cn

Dept of Personnel & Education

ZHAO Jun

86-10-64807471

 

zhaoj@im.ac.cn

Staff

LIU Qi

86-10-64807392

 

 

 

JIA Yingzhi

86-10-64807396

 

 

 

SUO Guiying

86-10-64807477

 

 

Graduate Student

GAO Zhan

86-10-64807460

 

 

 

HAN Mei

86-10-64807460

 

 

Dept of Technology Transfer

ZHANG Ling

86-10-64807491

86-10-64807330

zhangling@im.ac.cn

 

FU Shenzhan

86-10-64807491

 

 

 

SHI Xueqing

86-10-64807491

 

 

Dept of Assets

CHENG Ping

86-10-64807498

 

chengp@im.ac.cn

 

SU Jingjun

86-10-64807493

 

sujj@im.ac.cn

Fixed Assets

LI Wei

86-10-64807490

 

 

Regents

LIU Yana

86-10-64807490

 

 

Housing

ZHANG Ling

86-10-64807007

 

 

Construction

ZHENG Xu

86-10-64807007

 

 

Facilities

CHAI Zhihong

86-10-64807387

 

 

Health Care

HUANG Ling

86-10-62554029

 

 

Tianjin Biotech R&D Center

CHEN Zhihong

86-10-64807450

 

 

 

SONG Shuyin

86-10-64807419

 

 

 

HU Kun

86-10-64807419