2017年微生物所最新发表SCI论文列表
2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年 2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年  

703 篇论文 五年影响因子 上网日期
1 Zong Yuan, Song Qianna, Li Chao, Jin Shuai, Zhang Dingbo, Wang Yanpeng, Qiu Jin-Long, and Gao Caixia*. (2018) Efficient C-to-T base editing in plants using a fusion of nCas9 and human APOBEC3A, Nature biotechnology. 43.271 2018-10-10
2 Dudas Gytis*, Carvalho Luiz Max , ..., Liu Di, ..., Gao George F. , ..., Lemey Philippe*, and Rambaut Andrew*. (2017) Virus genomes reveal factors that spread and sustained the Ebola epidemic, Nature 544, 309-+. 41.458 2017-06-06
3

Zong Yuan , Wang Yanpeng , Li Chao , Zhang Rui , Chen Kunling , Ran Yidong , Qiu Jin-Long , Wang Daowen , and Gao Caixia*. (2017) Precise base editing in rice, wheat and maize with a Cas9-cytidine deaminase fusion, Nature biotechnology 35, 438-+.

41.388 2017-06-15
4 Huang Yuanyuan# , Chen Yuxin#, Castro-Izaguirre Nadia , Baruffol Martin, ..., Guo Liang-Dong, ..., Bruelheide Helge* , Ma Keping*, Niklaus Pascal A.* , and Schmid Bernhard*. (2018) Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment, Science (New York, N.Y.) 362, 80-+. 40.627 2018-10-25
5 Sun Lulu, Xie Cen, Wang Guang, Wu Yue, Wu Qing, Wang Xuemei, Liu Jia, Deng Yangyang, Xia Jialin, Chen Bo, Zhang Songyang, Yun Chuyu, Lian Guan, Zhang Xiujuan, Zhang Heng, Bisson William H., Shi Jingmin, Gao Xiaoxia, Ge Pupu, Liu Cuihua, Krausz Kristopher W., Nichols Robert G., Cai Jingwei, Rimal Bipin, Patterson Andrew D., Wang Xian, Gonzalez Frank J., and Jiang Changtao*. (2018) Gut microbiota and intestinal FXR mediate the clinical benefits of metformin, Nature Medicine. 33.409 2018-11-08
6 Hong Sheng , Zhang Zhimin , Liu Hongtao , Tian Meijie , Zhu Xiping , Zhang Zhuqiang , Wang Weihong , Zhou Xuyu , Zhang Fuping , Ge Qing , Zhu Bing , Tang Hong*, Hua Zhaolin*, and Hou Baidong*. (2018) B Cells Are the Dominant Antigen-Presenting Cells that Activate Naive CD4(+) T Cells upon Immunization with a Virus-Derived Nanoparticle Antigen, Immunity 49, 695-+. 23.618 2018-11-05
7 Shan Qiang , Zeng Zhouhao , Xing Shaojun , Li Fengyin , Hartwig Stacey M. , Gullicksrud Jodi A. , Kurup Samarchith P. , Van Braeckel-Budimir Natalija , Su Yao , Martin Matthew D. , Varga Steven M. , Taniuchi Ichiro , Harty John T. , Peng Weiqun* , Badovinac Vladimir P. , and Xue Hai-Hui*. (2017) The transcription factor Runx3 guards cytotoxic CD8(+) effector T cells against deviation towards follicular helper T cell lineage, Nat. Immunol. 18, 931-+. 22.751 2017-08-13
8 Liu Yonghong, Chan Ta-Chien, Yap Li-Wei, Luo Yinping, Xu Weijia, Qin Shuwen, Zhao Na, Yu Zhao, Geng Xingyi, and Liu She-Lan*. (2018) Resurgence of scarlet fever in China: a 13-year population-based surveillance study, The Lancet. Infectious diseases. 22.668 2018-07-11
9 Chen Ye, Tian Jin, and Chen Ji-Long*. (2017) Challenges to eliminate rabies virus infection in China by 2020, The Lancet Infectious Diseases 17, 135-136. 19.297 2017-02-07
10 Li Zhongjie, and Gao George F*. (2017) Infectious disease trends in China since the SARS outbreak, The Lancet. Infectious diseases 17, 1113-1115. 19.226 2017-11-22
11 Wang Xiling , Jiang Hui, ..., Gao George F. , Cowling Benjamin J. , and Yu Hongjie*. (2017) Epidemiology of avian influenza A H7N9 virus in human beings across five epidemics in mainland China, 2013-17: an epidemiological study of laboratory-confirmed case series, Lancet Infect. Dis. 17, 822-832. 19.226 2018-01-05
12 Tripp Erin A. , Zhang Ning , Schneider Harald, Huang Ying , Mueller Gregory M. , Hu Zhihong , Haggblom Max , and Bhattacharya Debashish*. (2017) Reshaping Darwin's Tree: Impact of the Symbiome, Trends Ecol. Evol. 32, 552-555. 18.350 2017-08-13
13 Wang X W, Yang F Y*, Meijer M, Kraak B, Sun B D, Jiang Y L, Wu Y M, Bai F Y, Seifert K A, Crous P W, Samson R A, and Houbraken J*. (2019) Redefining Humicola sensu stricto and related genera in the Chaetomiaceae, Studies in mycology 93, 65-153. 18.095 2018-10-10
14 Li Ting , Zhao Qi , Yang Xiaoyun , Chen Cheng , Yang Kailin , Wu Chen , Zhang Tianqing , Duan Yinkai , Xue Xiaoyu , Mi Kaixia , Ji Xiaoyun , Wang Zefang , and Yang Haitao*. (2018) Structural insight into the Zika virus capsid encapsulating the viral genome, Cell Res. 28, 497-499. 15.973 2018-07-11
15 Chen Q, Hou L W, Duan W J, Crous P W*, and Cai L.*. (2017) Didymellaceae revisited, Studies in mycology 87, 105-159. 15.691 2017-08-13
16 Marin-Felix Y.*, Groenewald J. Z., Cai L., ..., Zhang Y., and Crous P. W.*. (2017) Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 1, Studies in mycology 86, 99-216. 15.691 2017-08-13
17 Chen A. J.*, Hubka V., Frisvad J. C., Visagie C. M., Houbraken J., Meijer M., Varga J., Demirel R., Jurjevic Z., Kubatova A., Sklenar F., Zhou Y. G., and Samson R. A.*. (2017) Polyphasic taxonomy of Aspergillus section Aspergillus (formerly Eurotium), and its occurrence in indoor environments and food, Studies in mycology 88, 37-135. 15.691 2017-11-13
18 Jiang Bing, Duan Demin, Gao Lizeng, Zhou Mengjie, Fan Kelong, Tang Yan, Xi Juqun, Bi Yuhai, Tong Zhou, Gao George Fu, Xie Ni, Tang Aifa, Nie Guohui, Liang Minmin*, and Yan Xiyun*. (2018) Standardized assays for determining the catalytic activity and kinetics of peroxidase-like nanozymes, Nature protocols 13, 1506-1520. 15.269 2018-07-27
19 Singh Brahma N. *, Singh Braj R. , Gupta Vijai K.*, Kharwar Ravindra N. , and Pecoraro Lorenzo. (2018) Coating with Microbial Hydrophobins: A Novel Approach to Develop Smart Drug Nanoparticles, Trends Biotechnol. 36, 1103-1106. 14.635 2018-11-05
20 Hu Guipeng, Li Yin, Ye Chao, Liu Liming, and Chen Xiulai*. (2018) Engineering Microorganisms for Enhanced CO2 Sequestration, Trends Biotechnol. 14.635 2018-11-23
21 Chen Siyu, Li Ke, Cao Wenqing, Wang Jia, Zhao Tong, Huan Qing, Yang Yu-Fei, Wu Shaohuan, and Qian Wenfeng*. (2017) Codon-Resolution Analysis Reveals a Direct and Context-Dependent Impact of Individual Synonymous Mutations on mRNA Level, Molecular biology and evolution 34, 2944-2958. 14.558 2017-11-13
22 Li Ruifeng#, Wijma Hein J.#, Song Lu#, Cui Yinglu, Otzen Marleen, Tian Yu’e, Du Jiawei, Li Tao, Niu Dingding, Chen Yanchun, Feng Jing, Han Jian, Chen Hao, Tao Yong, Janssen Dick B.*, and Wu Bian*. (2018) Computational redesign of enzymes for regio- and enantioselective hydroamination, Nature Chemical Biology. 14.519 2018-05-23
23 Hu Jiliang, Yang Huanjie, Mu Jinye, Lu Tiancong, Peng Juli, Deng Xian, Kong Zhaosheng, Bao Shilai, Cao Xiaofeng, and Zuo Jianru*. (2017) Nitric Oxide Regulates Protein Methylation during Stress Responses in Plants, Molecular cell 67, 702-710.e704. 14.370 2017-11-22
24 Peng Ruchao#, Xu Ying#, Zhu Tengfei#, Li Ningning#, Qi Jianxun , Chai Yan , Wu Min , Zhang Xinzheng , Shi Yi , Wang Peiyi* , Wang Jiawei* , Gao Ning*, and Gao George Fu*. (2017) Alternate binding modes of anti-CRISPR viral suppressors AcrF1/2 to Csy surveillance complex revealed by cryo-EM structures, Cell Res. 27, 853-864. 14.331 2017-08-13
25 Wang Shan, Peng Zhiqiang, Wang Siying, Yang Lihua, Chen Yuhan, Kong Xue, Song Shanshan, Pei Pei, Tian Chunyan, Yan Hui, Ding Peipei, Hu Weiguo, Liu Cui Hua, Zhang Xin, He Fuchu, Zhang Lingqiang*. (2018) KRAB-type zinc-finger proteins PITA and PISA specifically regulate p53-dependent glycolysis and mitochondrial respiration. Cell Research. 14.331 2018-03-12
26 Huang Kuan-Ying A.*, Rijal Pramila, Jiang Haihai, Wang Beibei, Schimanski Lisa, Dong Tao, Liu Yo-Min, Chang Pengxiang, Iqbal Munir, Wang Mu-Chun, Chen Zhihai, Song Rui, Huang Chung-Chi, Yang Jeng-How, Qi Jianxun, Lin Tzou-Yien, Li Ang, Powell Timothy J., Jan Jia-Tsrong, Ma Che, Gao George F.*, Shi Yi*, and Townsend Alain R.*. (2018) Structure–function analysis of neutralizing antibodies to H7N9 influenza from naturally infected humans, Nature Microbiology. 14.182 2018-11-29
27 Duan Shou-Fu, Han Pei-Jie, Wang Qi-Ming, Liu Wan-Qiu, Shi Jun-Yan, Li Kuan, Zhang Xiao-Ling, and Bai Feng-Yan*. (2018) The origin and adaptive evolution of domesticated populations of yeast from Far East Asia, Nat Commun 9, 2690. 13.691 2018-07-27
28 Cui Chun-Ping, Zhang Yuan, Wang Chanjuan, Yuan Fang, Li Hongchang, Yao Yuying, Chen Yuhan, Li Chunnan, Wei Wenyi, Liu Cui Hua, He Fuchu, Liu Yan*, and Zhang Lingqiang*. (2018) Dynamic ubiquitylation of Sox2 regulates proteostasis and governs neural progenitor cell differentiation, Nat. Commun. 9, 4648. 13.691 2018-11-08
29 Deng Chao-Ying, Zhang Huan, Wu Yao, Ding Li-Li, Pan Yue, Sun Shu-Tao, Li Ya-Jun, Wang Li, and Qian Wei*. (2018) Proteolysis of histidine kinase VgrS inhibits its autophosphorylation and promotes osmostress resistance in Xanthomonas campestris, Nat Commun 9, 4791. 13.691 2018-11-23
30 Zhang Dingbo#, Zhang Huawei#, Li Tingdong, Chen Kunling, Qiu Jin-Long, and Gao Caixia*. (2017) Perfectly matched 20-nucleotide guide RNA sequences enable robust genome editing using high-fidelity SpCas9 nucleases, Genome biology 18, 191. 13.554 2017-11-14
31 Setlow Peter, Wang Shiwei, and Li Yong-Qing. (2017) Germination of Spores of the Orders Bacillales and Clostridiales, Annual review of microbiology. 13.129 2017-08-13
32 Zong Yeqing#, Zhang Haoqian M#, Lyu Cheng, Ji Xiangyu, Hou Junran, Guo Xian, Ouyang Qi*, and Lou Chunbo*. (2017) Insulated transcriptional elements enable precise design of genetic circuits, Nat Commun 8, 52. 13.092 2017-08-13
33 Xu Yiming*, Wang Yong , Yan Siyuan , Yang Qiuhua , Zhou Yaqi , Zeng Xianqiu , Liu Zhiping , An Xiaofei , Toque Haroldo A. , Dong Zheng , Jiang Xuejun , Fulton David J. , Weintraub Neal L. , Li Qinkai , Bagi Zsolt , Hong Mei , Boison Detlev , Wu Chaodong , and Huo Yuqing*. (2017) Regulation of endothelial intracellular adenosine via adenosine kinase epigenetically modulates vascular inflammation, Nat. Commun. 8. 13.092 2018-01-05
34 Liu Zhiping, ..., Jiang Xuejun , Sun Ye , Sodhi Akrit , Smith Lois , Hong Mei*, and Huo Yuqing*. (2017) Endothelial adenosine A2a receptor-mediated glycolysis is essential for pathological retinal angiogenesis, Nat. Commun. 8. 13.092 2018-05-16
35 Chen Yuhan, Huang Qingyang, Liu Wen, Zhu Qiong, Cui Chun-Ping, Xu Liang, Guo Xing, Wang Ping, Liu Jingwen, Dong Guanglong, Wei Wenyi, Liu Cui Hua, Feng Zhichun, He Fuchu*, and Zhang Lingqiang*. (2018) Mutually exclusive acetylation and ubiquitylation of the splicing factor SRSF5 control tumor growth, Nat. Commun. 9, 2464. 13.092 2018-07-03
36 Shi Yi*, and Gao George F*. (2017) Structural Biology of the Zika Virus, Trends in biochemical sciences. 13.026 2017-03-24
37 Li Gairu , He Wanting , Zhu Henan , Bi Yuhai , Wang Ruyi , Xing Gang , Zhang Cheng , Zhou Jiyong , Yuen Kwok-Yung , Gao George F. , and Su Shuo*. (2018) Origin, Genetic Diversity, and Evolutionary Dynamics of Novel Porcine Circovirus 3, Advanced Science 5. 12.515 2018-10-10
38 Liu Kefang#, Tan Shuguang# , Chai Yan , Chen Danqing , Song Hao , Zhang Catherine Wei-Hong , Shi Yi , Liu Jun , Tan Wenjie , Lyu Jianxin , Gao Shan , Yan Jinghua , Qi Jianxun*, and Gao George F.*. (2017) Structural basis of anti-PD-L1 monoclonal antibody avelumab for tumor therapy, Cell Res. 27, 151-153. 12.393 2017-03-07
39 Wong G., and Gao G. F. (2017) An mRNA-based vaccine strategy against Zika, Cell Res. 12.393 2017-06-15
40 Li Chong , Wu Song , Yang Zhao , Zhang Xiaolong , Zheng Qi , Lin Ling , Niu Zexiong , Li Ruiqiang , Cai Zhiming , and Li Lei*. (2017) Single-cell exome sequencing identifies mutations in KCP, LOC440040, and LOC440563 as drivers in renal cell carcinoma stem cells, Cell Res. 27, 590-593. 12.393 2017-06-15
41 Fan Jiao#, Liu Lifeng#, Liu Qingyan, Cui Yu, Yao Binwei, Zhang Minghua, Gao Yabing, Fu Yesheng, Dai Hongmiao, Pan Jingkun, Qiu Ya, Liu Cui Hua, He Fuchu, Wang Yu*, Zhang Lingqiang.(2019) CKIP-1 limits foam cell formation and inhibits atherosclerosis by promoting degradation of Oct-1 by REGγ. Nature Communications 12.353 2019-01-31
42 Jing Wang, Pepe Ge, Lihua Qiang, Feng Tian, Dongdong Zhao, Qiyao Chai, Mingzhao Zhu, Rongbin Zhou, Guangxun Meng, Yoichiro Iwakura, George Fu Gao, Cui Hua Liu*. (2017) The mycobacterial phosphatase PtpA regulates the expression of host genes and promotes cell proliferation. Nat Commun. 8(1):244. 12.124 2017-11-14
43 Yang Yan-long , Zhang Shasha , Ma Ke , Xu Yuxing , Tao Qiaoqiao , Chen Yihua , Chen Juan , Guo Shunxing , Ren Jinwei , Wang Wenzhao , Tao Yong , Yin Wen-Bing , and Liu Hongwei*. (2017) Discovery and Characterization of a New Family of Diterpene Cyclases in Bacteria and Fungi, Angew. Chem.-Int. Edit. 56, 4749-4752. 12.111 2017-06-07
44 Tan Shuguang , Zhang Hao , Chai Yan , Song Hao , Tong Zhou , Wang Qihui , Qi Jianxun , Wong Gary , Zhu Xiaodong , Liu William J. , Gao Shan , Wang Zhongfu , Shi Yi , Yang Fuquan , Gao George F.* , and Yan Jinghua*. (2017) An unexpected N-terminal loop in PD-1 dominates binding by nivolumab, Nat. Commun. 8. 12.001 2017-03-29
45 Yuan Yuan , Cao Duanfang , Zhang Yanfang , Ma Jun , Qi Jianxun , Wang Qihui , Lu Guangwen , Wu Ying , Yan Jinghua , Shi Yi*, Zhang Xinzheng* , and Gao George F.*. (2017) Cryo-EM structures of MERS-CoV and SARS-CoV spike glycoproteins reveal the dynamic receptor binding domains, Nat. Commun. 8. 12.001 2017-06-07
46 Liu Yuying , Liang Xiaoyu , Yin Xiaonan , Lv Jiadi , Tang Ke , Ma Jingwei , Ji Tiantian , Zhang Huafeng , Dong Wenqian , Jin Xun , Chen Degao , Li Yanchun , Zhang Songyan , Xie Heidi Q. , Zhao Bin , Zhao Tong , Lu Jinzhi , Hu Zhuo-Wei , Cao Xuetao , Qin F. Xiao-Feng , and Huang Bo*. (2017) Blockade of IDO-kynurenine-AhR metabolic circuitry abrogates IFN-gamma-induced immunologic dormancy of tumor-repopulating cells, Nat. Commun. 8. 12.001 2017-06-07
47 Liu Ningning, Liu Qi, Yang Xiaohai, Zhang Fang, Li Xinda, Ma Yuanwu, Guan Feifei, Zhao Xin, Li Zhiwei, Zhang Lianfeng, and Ye Xin*. (2018) Hepatitis B virus-upregulated lnc-HUR1 promotes cell proliferation and tumorigenesis by blocking p53 activity, Hepatology. 11.889 2018-07-11
48 Lin Xiaoxi B*, Wang Tuo, Stothard Paul, Corander Jukka, Wang Jun, Baines John F, Knowles Sarah C L, Baltrunaite Laima, Tasseva Guergana, Schmaltz Robert, Tollenaar Stephanie, Cody Liz A, Grenier Theodore, Wu Wei, Ramer-Tait Amanda E, and Walter Jens*. (2018) The evolution of ecological facilitation within mixed-species biofilms in the mouse gastrointestinal tract, The ISME journal. 11.663 2018-07-27
49 Cao Jiaqian#, Yao Yongpeng# , Fan Keqiang , Tan Gaoyi , Xiang Wensheng , Xia Xuekui , Li Shanshan*, Wang Weishan*, and Zhang Lixin*. (2018) Harnessing a previously unidentified capability of bacterial allosteric transcription factors for sensing diverse small molecules in vitro, Sci. Adv. 4. 11.514 2018-12-20
50 Wang Liang , Su Shuo , Bi Yuhai , Wong Gary , and Gao George F.*. (2018) Bat-Origin Coronaviruses Expand Their Host Range to Pigs, Trends in microbiology 26, 466-470. 11.149 2018-07-11
51 Wang Fu-Xin*, Luo Yuan-Ming , Ye Zi-Qin , Cao Xue , Liang Jing-Nan , Wang Qian , Wu Yao , Wu Jia-He , Wang Hai-Yun , Zhang Min , Cheng Huan-Qing , and Xia Gui-Xian*. (2018) iTRAQ-based proteomics analysis of autophagy-mediated immune responses against the vascular fungal pathogen Verticillium dahliae in Arabidopsis, Autophagy 14, 598-618. 11.019 2018-05-25
52 Wang Jun*, Kurilshikov Alexander, ..., Paterson Andrew D, Raes Jeroen*, Kraaij Robert*, and Zhernakova Alexandra*. (2018) Meta-analysis of human genome-microbiome association studies: the MiBioGen consortium initiative, Microbiome 6, 101. 10.903 2018-07-27
53 Gao Shu-Shan, Naowarojna Nathchar, Cheng Ronghai, Liu Xueting*, and Liu Pinghua*. (2018) Recent examples of alpha-ketoglutarate-dependent mononuclear non-haem iron enzymes in natural product biosyntheses, Nat Prod Rep. 10.801 2018-07-27
54 Wu Linhuan, McCluskey Kevin, Desmeth Philippe, Liu Shuangjiang, Hideaki Sugawara, Yin Ye, Moriya Ohkuma, Itoh Takashi, Kim Cha Young, Lee Jung-Sook, Zhou Yuguang, Kawasaki Hiroko, Hazbon Manzour Hernando, Robert Vincent, Boekhout Teun, Lima Nelson, Evtushenko Lyudmila, Boundy-Mills Kyria, Bunk Boyke, Moore Edward R B, Eurwilaichitr Lily, Ingsriswang Supawadee, Shah Heena, Yao Su, Jin Tao, Huang Jinqun, Shi Wenyu, Sun Qinglan, Fan Guomei, Li Wei, Li Xian, Kurtboke Ipek*, and Ma Juncai*. (2018) The global catalogue of microorganisms 10K type strain sequencing project: closing the genomic gaps for the validly published prokaryotic and fungi species, GigaScience 7. 10.742 2018-11-29
55 Wang Di, Xu Anming, Elmerich Claudine, and Ma Luyan Z*. (2017) Biofilm formation enables free-living nitrogen-fixing rhizobacteria to fix nitrogen under aerobic conditions, The ISME journal. 10.728 2017-06-07
56 Du Lei, Dong Sheng, Zhang Xingwang, Jiang Chengying, Chen Jingfei, Yao Lishan, Wang Xiao, Wan Xiaobo, Liu Xi, Wang Xinquan, Huang Shaohua, Cui Qiu, Feng Yingang*, Liu Shuang-Jiang*, and Li Shengying*. (2017) Selective oxidation of aliphatic C-H bonds in alkylphenols by a chemomimetic biocatalytic system, Proc Natl Acad Sci U S A 114, E5129-e5137. 10.414 2017-08-13
57 Wu Yan, Zhu Yaohua, Gao Feng, Jiao Yongjun, Oladejo Babayemi O, Chai Yan, Bi Yuhai, Lu Shan, Dong Mengqiu, Zhang Chang, Huang Guangmei, Wong Gary, Li Na, Zhang Yanfang, Li Yan, Feng Wen-Hai, Shi Yi, Liang Mifang, Zhang Rongguang, Qi Jianxun, and Gao George F*. (2017) Structures of phlebovirus glycoprotein Gn and identification of a neutralizing antibody epitope, Proc Natl Acad Sci U S A 114, E7564-e7573. 10.414 2017-11-16
58 Peng Ruchao, Zhang Shuijun, Cui Yingzi, Shi Yi, Gao George F*, and Qi Jianxun*. (2017) Structures of human-infecting Thogotovirus fusogens support a common ancestor with insect baculovirus, Proc Natl Acad Sci U S A 114, E8905-e8912. 10.414 2017-11-21
59 Yang Chunxi#, Cui Chaoyu#, Ye Qiumian, Kan Jinhong, Fu Shuna, Song Shihao, Huang Yutong, He Fei, Zhang Lian-Hui, Jia Yantao, Gao Yong-Gui, Harwood Caroline S.*, and Deng Yinyue*. (2017) Burkholderia cenocepacia integrates cis-2-dodecenoic acid and cyclic dimeric guanosine monophosphate signals to control virulence, Proceedings of the National Academy of Sciences 114, 13006-13011. 10.414 2017-12-14
60 Ma Biao, Zhou Yang, Chen Hui, He Si-Jie, Huang Yi-Hua, Zhao He, Lu Xiang, Zhang Wan-Ke, Pang Jin-Huan, Chen Shou-Yi*, and Zhang Jin-Song*. (2018) Membrane protein MHZ3 stabilizes OsEIN2 in rice by interacting with its Nramp-like domain, Proc Natl Acad Sci U S A 115, 2520-2525. 10.359 2018-09-05
61 Tang Wei#, Guo Zhengyan#, Cao Zhenju, Wang Min, Li Pengwei, Meng Xiangxi, Zhao Xuejin, Xie Zhoujie, Wang Wenzhao, Zhou Aihua, Lou Chunbo, and Chen Yihua*. (2018) d-Sedoheptulose-7-phosphate is a common precursor for the heptoses of septacidin and hygromycin B, Proc Natl Acad Sci U S A 115, 2818-2823. 10.359 2018-10-10
62 Yin Kangquan, Gao Caixia*, and Qiu Jin-Long*. (2017) Progress and prospects in plant genome editing, Nature plants 3, 17107. 10.300 2018-01-08
63 Liu Guodong, Wong Gary, Su Shuo, Bi Yuhai, Plummer Frank, Gao George F, Kobinger Gary, and Qiu Xiangguo*. (2017) Clinical Evaluation of Ebola Virus Disease Therapeutics, Trends in molecular medicine 23, 820-830. 10.240 2017-11-21
64 Su Shuo#, Gu Min#, Liu Di, Cui Jie, Gao George F, Zhou Jiyong*, and Liu Xiufan*. (2017) Epidemiology, Evolution, and Pathogenesis of H7N9 Influenza Viruses in Five Epidemic Waves since 2013 in China, Trends in microbiology. 10.239 2017-08-13
65 Shi Wenyu#, Qi Heyuan#, Sun Qinglan, Fan Guomei, Liu Shuangjiang, Wang Jun, Zhu Baoli, Liu Hongwei, Zhao Fangqing, Wang Xiaochen, Hu Xiaoxuan, Li Wei, Liu Jia, Tian Ye, Wu Linhuan*, and Ma Juncai*. (2018) gcMeta: a Global Catalogue of Metagenomics platform to support the archiving, standardization and analysis of microbiome data, Nucleic acids research. 10.235 2018-11-05
66 Wang Chaofeng#, Liu Weiwei#, Wang Guangda#, Li Jun, Dong Li, Han Libo, Wang Qi, Tian Juan, Yu Yanjun, Gao Caixia, and Kong Zhaosheng*. (2017) KTN80 confers precision to microtubule severing by specific targeting of katanin complexes in plant cells, The EMBO journal. 9.853 2017-11-20
67 Wang Guangda , Wang Chaofeng , Liu Weiwei , Ma Yinping , Dong Li , Tian Juan , Yu Yanjun , and Kong Zhaosheng*. (2018) Augmin Antagonizes Katanin at Microtubule Crossovers to Control the Dynamic Organization of Plant Cortical Arrays, Curr. Biol. 28, 1311-+. 9.704 2018-05-25
68 Xu Yiming*, Wang Yong , Yan Siyuan , ..., Jiang Xuejun , Boison Detlev , Weber Christian , Wu Chaodong , and Huo Yuqing*. (2017) Intracellular adenosine regulates epigenetic programming in endothelial cells to promote angiogenesis, Embo Molecular Medicine 9, 1263-1278. 9.507 2018-05-16
69 Duan W., Song H., Wang H., Chai Y., Su C., Qi J., Shi Y.*, and Gao G. F*. (2017) The crystal structure of Zika virus NS5 reveals conserved drug targets, The EMBO journal. 9.387 2017-03-24
70 Xue Qiong , Liu Xiao-Bin , Lao Yeh-Hsing , Wu Lin-Ping , Wang Dong , Zuo Zhen-Qiang , Chen Jun-Yu , Hou Jing , Bei Yuan-Yuan, Wu Xue-Fei , Leong Kam W. , Xiang Hua , and Han Jing*. (2018) Anti-infective biomaterials with surface-decorated tachyplesin I, Biomaterials 178, 351-362. 9.315 2018-09-05
71 Yang Zhao, He Luyun, Lin Kaisu, Zhang Yun, Deng Aihua, Liang Yong, Li Chong*, and Wen Tingyi*. (2017) The KMT1A-GATA3-STAT3 Circuit Is a Novel Self-Renewal Signaling of Human Bladder Cancer Stem Cells, Clinical cancer research 23, 6673-6685. 9.250 2017-11-16
72 Zhao Rui-Lin* , Li Guo-Jie , Sanchez-Ramirez Santiago , Stata Matt , Yang Zhu-Liang , Wu Gang , Dai Yu-Cheng, He Shuang-Hui , Cui Bao-Kai , Zhou Jun-Liang , Wu Fang , He Mao-Qiang , Moncalvo Jean-Marc , and Hyde Kevin D. (2017) A six-gene phylogenetic overview of Basidiomycota and allied phyla with estimated divergence times of higher taxa and a phyloproteomics perspective, Fungal Divers. 84, 43-74. 9.104 2017-08-13
73 Hyde Kevin D. , Maharachchikumbura Sajeewa S. N. , Hongsanan Sinang , Samarakoon Milan C. , Luecking Robert , Pem Dhandevi , Harishchandra Dulanjalee , Jeewon Rajesh , Zhao Rui-Lin , Xu Jian-Chu* , Liu Jian-Kui , Al-Sadi Abdullah M. B, ahkali Ali H. , and Elgorban Abdallah M. (2017) The ranking of fungi: a tribute to David L. Hawksworth on his 70th birthday, Fungal Divers. 84, 1-23. 9.104 2017-08-13
74 Hyde Kevin D. , Norphanphoun Chada , ..., Zhao Rui-Lin , and Mortimer Peter E.*. (2017) Fungal diversity notes 603-708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species, Fungal Divers. 87, 1-235. 9.104 2018-01-05
75 Li Jing, Zhao Fangqing, Wang Yidan, Chen Junru, Tao Jie, Tian Gang, Wu Shouling, Liu Wenbin, Cui Qinghua, Geng Bin, Zhang Weili, Weldon Ryan, Auguste Kelda, Yang Lei, Liu Xiaoyan, Chen Li, Yang Xinchun*, Zhu Baoli*, and Cai Jun*. (2017) Gut microbiota dysbiosis contributes to the development of hypertension, Microbiome 5, 14. 9.014 2017-02-07
76 Bi Yuhai#, Tan Shuguang#, Yang Yang, Wong Gary, Zhao Min, Zhang Qingchao, Wang Qiang, Zhao Xiaonan, Li Liqiang, Yuan Jing, Li Hao, Li Hong, Xu Wen, Shi Weifeng, Quan Chuansong, Zou Rongrong, Li Jianming, Zheng Haixia, Yang Liuqing, Liu William J, Liu Di, Wang Huijun, Qin Yantao, Liu Lei, Jiang Chengyu, Liu Wenjun, Lu Lin, Gao George F*, and Liu Yingxia*. (2018) Clinical and immunological characteristics of human infections with H5N6 avian influenza virus, Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 8.970 2018-09-05
77 Han Jing*, Wu Lin-Ping , Liu Xiao-Bin , Hou Jing , Zhao Li-Li , Chen Jun-Yu , Zhao Da-He , and Xiang Hua*. (2017) Biodegradation and biocompatibility of haloarchaea-produced poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) copolymers, Biomaterials 139, 172-186. 8.946 2017-08-13
78 Xue Qiong, Liu Xiao-Bin, Lao Yeh-Hsing, Wu Lin-Ping, Wang Dong, Zuo Zhen-Qiang, Chen Jun-Yu, Hou Jing, Bei Yuan-Yuan, Wu Xue-Fei, Leong Kam W., Xiang Hua, and Han Jing*. (2018) Anti-infective biomaterials with surface-decorated tachyplesin I, Biomaterials. 8.946 2018-05-25
79 Jiang Hui# , Wu Peng# , Uyeki Timothy M.# , He Jianfeng# , Deng Zhihong , Xu Wen, Lv Qiang , Zhang Jin , Wu Yang T, sang Tim K. , Kang Min , Zheng Jiandong , Wang Lili , Yang Bingyi , Qin Ying, Feng Luzhao , Fang Vicky J. , Gao George F. , Leung Gabriel M. , Yu Hongjie* , and Cowling Benjamin J. (2017) Preliminary Epidemiologic Assessment of Human Infections With Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N6) Virus, China, Clin. Infect. Dis. 65, 383-388. 8.885 2017-08-13
80 Jiang Hui, Wu Peng, Uyeki Timothy M, He Jianfeng, Deng Zhihong, Xu Wen, Lv Qiang, Zhang Jin, Wu Yang, Tsang Tim K, Kang Min, Zheng Jiandong, Wang Lili, Yang Bingyi, Qin Ying, Feng Luzhao, Fang Vicky J, Gao George F, Leung Gabriel M, Yu Hongjie*, and Cowling Benjamin J. (2017) Preliminary epidemiologic assessment of human infections with highly pathogenic avian influenza A(H5N6) virus, China, Clinical infectious diseases. 8.880 2017-06-15
81 Li Wei , Fan Aili , Wang Long , Zhang Peng , Liu Zhiguo , An Zhiqiang , and Yin Wen-Bing*. (2018) Asperphenamate biosynthesis reveals a novel two-module NRPS system to synthesize amino acid esters in fungi, Chem. Sci. 9, 2589-2594. 8.733 2018-05-25
82 Wang Fang-Fang, Cheng Shou-Ting, Wu Yao, Ren Bao-Zhen, and Qian Wei*. (2017) A Bacterial Receptor PcrK Senses the Plant Hormone Cytokinin to Promote Adaptation to Oxidative Stress, Cell reports 21, 2940-2951 8.728 2017-12-15
83 Wei Xundong , Zhang Jianhua , Gu Qianchong , Huang Man , Zhang Wei , Guo Jie , and Zhou Xuyu*. (2017) Reciprocal Expression of IL-35 and IL-10 Defines Two Distinct Effector Treg Subsets that Are Required for Maintenance of Immune Tolerance, Cell reports 21, 1853-1869. 8.728 2018-01-05
84 Song Hao , Qi Jianxun , Xiao Haixia , Bi Yuhai , Zhang Wei , Xu Ying , Wang Fei , Shi Yi , and Gao George F.*. (2017) Avian-to-Human Receptor-Binding Adaptation by Influenza A Virus Hemagglutinin H4, Cell reports 20, 1201-1214. 8.728 2018-05-16
85 Wong Eric, Xu Ren-Huan, Rubio Daniel, Lev Avital, Stotesbury Colby, Fang Min, and Sigal Luis J*. (2018) Migratory Dendritic Cells, Group 1 Innate Lymphoid Cells, and Inflammatory Monocytes Collaborate to Recruit NK Cells to the Virus-Infected Lymph Node, Cell reports 24, 142-154 8.700 2018-07-27
86 Li Yan, Tan Shuguang, Zhang Chang, Chai Yan, He Mengnan, Zhang Catherine W-H, Wang Qihui, Tong Zhou, Liu Kefang, Lei Yifan, Liu William J, Liu Yingxia, Tian Zhigang, Cao Xuetao, Yan Jinghua, Qi Jianxun, Tien Po*, Gao Shan*, and Gao George F*. (2018) Limited Cross-Linking of 4-1BB by 4-1BB Ligand and the Agonist Monoclonal Antibody Utomilumab, Cell reports 25, 909-920.e904 8.700 2018-11-05
87 Wang Juli, and Zhu Kun*. (2017) Microbial production of alka(e)ne biofuels, Current opinion in biotechnology 50, 11-18. 8.681 2017-11-20
88 Wu Linhuan , Sun Qinglan , Desmeth Philippe , Sugawara Hideaki , Xu Zhenghong , McCluskey Kevin , Smith David , Alexander Vasilenko , Lima Nelson , Ohkuma Moriya , Robert Vincent , Zhou Yuguang , Li Jianhui , Fan Guomei , Ingsriswang Supawadee , Ozerskaya Svetlana , and Ma Juncai*. (2017) World data centre for microorganisms: an information infrastructure to explore and utilize preserved microbial strains worldwide, Nucleic Acids Res. 45, D611-D618. 8.647 2017-06-06
89 Qi Lei, Yue Lei, Feng Deqin, Qi Fengxia, Li Jie*, and Dong Xiuzhu*. (2017) Genome-wide mRNA processing in methanogenic archaea reveals post-transcriptional regulation of ribosomal protein synthesis, Nucleic acids research. 8.647 2017-06-08
90 Li Ming , Gong Luyao , Zhao Dahe , Zhou Jian , and Xiang Hua*. (2017) The spacer size of I-B CRISPR is modulated by the terminal sequence of the protospacer, Nucleic Acids Res. 45, 4642-4654. 8.647 2017-06-15
91 Liu Linxia, He Guang-Jun, Chen Lei, Zheng Jiao, Chen Yingying, Shen Lan, Tian Xiuyun, Li Erwei, Yang Ence, Liao Guojian, and Wang Linqi*. (2018) Genetic basis for coordination of meiosis and sexual structure maturation in Cryptococcus neoformans, eLife 7. 8.508 2018-10-10
92 Liu Wei , Li Jing , Zheng Weinan , Shang Yingli , Zhao Zhendong , Wang Shanshan , Bi Yuhai , Zhang Shuang, Xu Chongfeng , Duan Ziyuan , Zhang Lianfeng , Wang Yue L. , Jiang Zhengfan , Liu Wenjun*, and Sun Lei*. (2017) Cyclophilin A-regulated ubiquitination is critical for RIG-I-mediated antiviral immune responses, eLife 6. 8.385 2017-08-13
93 Xiong Dandan , Lu Shikun , Wu Jieyuan , Liang Chaoning , Wang Wei , Wang Wenzhao , Jin Jian-Ming*, and Tang Shuang-Yan*. (2017) Improving key enzyme activity in phenylpropanoid pathway with a designed biosensor, Metab. Eng. 40, 115-123. 8.322 2017-06-08
94 Hua Chenlei, Zhao Jian-Hua, and Guo Hui-Shan*. (2018) Trans-Kingdom RNA Silencing in Plant-Fungal Pathogen Interactions, Molecular plant 11, 235-244. 8.065 2018-11-23
95 Zhou Linglin#, Zhao Pan#, Chi Yu, Wang Dongfang, Wang Pan, Liu Ning, Cai Dongqing, Wu Zhengyan*, Zhong Naiqin*, . (2017) Controlling the hydrolysis and loss of nitrogen fertilizer (urea) using a nanocomposite, ChemSusChem. 7.935 2017-03-24
96 Qin Jun, Zhou Xiaogang, Sun Lifan, Wang Kailun, Yang Fan, Liao Haicheng, Rong Wei, Yin Junjie, Chen Huamin, Chen Xuewei*, and Zhang Jie*. (2018) The Xanthomonas effector XopK harbours E3 ubiquitin-ligase activity that is required for virulence, The New phytologist. 7.833 2018-07-27
97 Zhang Xiaxia, Han Libo, Wang Qi, Zhang Chen, Yu Yanjun, Tian Juan, and Kong Zhaosheng*. (2018) The host actin cytoskeleton channels rhizobia release and facilitates symbiosome accommodation during nodulation in Medicago truncatula, The New phytologist. 7.833 2018-09-05
98 Liao Shenglong, Tao Xinglei, Ju Yingjiao, Feng Jie*, Du Wenbin*, and Wang Yapei*. (2017) Multichannel Dynamic Interfacial Printing: An Alternative Multicomponent Droplet Generation Technique for Lab in a Drop, ACS applied materials & interfaces. 7.823 2018-01-05
99 Wang Limin* , Yu Bo , Wang Ruixuan , and Xie Jianchun. (2018) Biotechnological routes for transglutaminase production: Recent achievements, perspectives and limits, Trends Food Sci. Technol. 81, 116-120. 7.819 2018-11-29
100 Wang Pengchao, Yang Xinwei, Lin Baixue*, Huang Jianzhong*, and Tao Yong*. (2017) Cofactor self-sufficient whole-cell biocatalysts for the production of 2-phenylethanol, Metab Eng 44, 143-149. 7.770 2017-11-16
101 Dong Hongjun, Zhao Chunhua, Zhang Tianrui, Zhu Huawei, Lin Zhao, Tao Wenwen, Zhang Yanping, and Li Yin*. (2017) A systematically chromosomally engineered Escherichia coli efficiently produces butanol, Metab Eng 44, 284-292. 7.770 2017-11-22
102 Zhou Ting-Ting, Zhao Yun-Long, and Guo Hui-Shan*. (2017) Secretory proteins are delivered to the septin-organized penetration interface during root infection by Verticillium dahliae, PLoS Pathog. 13, e1006275 7.758 2017-03-24
103 Cai Zhen#, Yuan Zhi-Hui#, Zhang Huan, Pan Yue, Wu Yao, Tian Xiu-Qi, Wang Fang-Fang, Wang Li, and Qian Wei*. (2017) Fatty acid DSF binds and allosterically activates histidine kinase RpfC of phytopathogenic bacterium Xanthomonas campestris pv. campestris to regulate quorum-sensing and virulence, PLoS Pathog 13, e1006304. 7.758 2017-06-07
104 Li An, Lu Guangwen, Qi Jianxun, Wu Lili, Tian Kegong, Luo Tingrong, Shi Yi, Yan Jinghua*, and Gao George F*. (2017) Structural basis of nectin-1 recognition by pseudorabies virus glycoprotein D, PLoS Pathog 13, e1006314. 7.758 2017-06-15
105 Gao Cheng, Shi Nan-Nan, Chen Liang, Ji Niu-Niu, Wu Bin-Wei, Wang Yong-Long, Xu Ying, Zheng Yong, Mi Xiang-Cheng, Ma Ke-Ping, and Guo Liang-Dong*. (2017) Relationships between soil fungal and woody plant assemblages differ between ridge and valley habitats in a subtropical mountain forest, The New phytologist 213, 1874-1885 7.554 2017-03-07
106 Zhang Lisha, Ni Hao, Du Xuan, Wang Sheng, Ma Xiao-Wei, Nurnberger Thorsten, Guo Hui-Shan*, and Hua Chenlei*. (2017) The Verticillium-specific protein VdSCP7 localizes to the plant nucleus and modulates immunity to fungal infections, The New phytologist 215, 368-381. 7.554 2017-06-06
107 Zhang Gang , Leclercq Sebastien Olivier, Tian Jingjing , Wang Chao , Yahara Koji , Ai Guomin , Liu Shuangjiang , and Feng Jie*. (2017) A new subclass of intrinsic aminoglycoside nucleotidyltransferases, ANT(3")-II, is horizontally transferred among Acinetobacter spp. by homologous recombination, PLoS genetics 13. 7.481 2017-06-15
108 Sheng Xiangpeng , ..., Yan Jinghua , Gao George Fu , Shao Feng , and Hu Ronggui*. (2017) Bacterial effector NleL promotes enterohemorrhagic E. coli-induced attaching and effacing lesions by ubiquitylating and inactivating JNK, PLoS Pathog. 13. 7.456 2018-05-16
109 Li Xiangdong , Yang Fanli, ..., Lu Guangwen , Gao George F. , Shi Yi*, and Tian Kegong*. (2017) Two classes of protective antibodies against Pseudorabies virus variant glycoprotein B: Implications for vaccine design, PLoS Pathog. 13. 7.456 2018-05-16
110 Zhang Lijun, Li Xiuxiu, Ma Bin, Gao Qiang, Du Huilong, Han Yuanhuai, Li Yan, Cao Yinghao, Qi Ming, Zhu Yaxin, Lu Hongwei, Ma Mingchuan, Liu Longlong, Zhou Jianping, Nan Chenghu, Qin Yongjun, Wang Jun*, Cui Lin*, Liu Huimin*, Liang Chengzhi*, and Qiao Zhijun*. (2017) The Tartary Buckwheat Genome Provides Insights into Rutin Biosynthesis and Abiotic Stress Tolerance, Molecular plant 10, 1224-1237. 7.429 2017-11-14
111 Luo Xuming#, Xu Ning#, Huang Junkai, Gao Feng, Zou Huasong, Boudsocq Marie, Coaker Gitta, and Liu Jun*. (2017) A Lectin Receptor-Like Kinase Mediates Pattern-Triggered Salicylic Acid Signaling, Plant physiology 174, 2501-2514. 7.428 2017-08-13
112 Leng Yujia#, Yang Yaolong#, Ren Deyong# , Huang Lichao , Dai Liping , Wang Yuqiong , Chen Long , Tu Zhengjun , Gao Yihong , Li Xueyong , Zhu Li , Hu Jiang , Zhang Guangheng , Gao Zhenyu , Guo Longbiao , Kong Zhaosheng , Lin Yongjun , Qian Qian*, and Zeng Dali*. (2017) A Rice PECTATE LYASE-LIKE Gene Is Required for Plant Growth and Leaf Senescence, Plant Physiol. 174, 1151-1166. 7.428 2017-08-13
113 Peris David, Moriarty Ryan V, Alexander William G, Baker EmilyClare, Sylvester Kayla, Sardi Maria, Langdon Quinn K, Libkind Diego, Wang Qi-Ming, Bai Feng-Yan, Leducq Jean-Baptiste, Charron Guillaume, Landry Christian R, Sampaio Jose Paulo, Goncalves Paula, Hyma Katie E, Fay Justin C, Sato Trey K, and Hittinger Chris Todd*. (2017) Hybridization and adaptive evolution of diverse Saccharomyces species for cellulosic biofuel production, Biotechnology for biofuels 10, 78. 7.398 2017-06-08
114 Zhao Min, Liu Kefang, Luo Jiejian, Tan Shuguang, Quan Chuansong, Zhang Shuijun, Chai Yan, Qi Jianxun, Li Yan, Bi Yuhai, Xiao Haixia, Wong Gary, Zhou Jianfang, Jiang Taijiao, Liu Wenjun, Yu Hongjie, Yan Jinghua, Liu Yingxia, Shu Yuelong, Wu Guizhen, Wu Aiping*, Gao George F*, and Liu William J*. (2018) Heterosubtypic Protections against Human-Infecting Avian Influenza Viruses Correlate to Biased Cross-T-Cell Responses, mBio 9. 7.140 2018-09-05
115 Diao Y. Z., Zhang C., Liu F., Wang W. Z., Liu L., Cai L., and Liu X. L.* (2017) Colletotrichum species causing anthracnose disease of chili in China, Persoonia 38, 20-37. 7.097 2017-08-13
116 Chen J., Callac P.*, Parra L. A., Karunarathna S. C., He M. Q., Moinard M., De Kesel A., Raspe O., Wisitrassameewong K., Hyde K. D., and Zhao R. L.*. (2017) Study in Agaricus subgenus Minores and allied clades reveals a new American subgenus and contrasting phylogenetic patterns in Europe and Greater Mekong Subregion, Persoonia 38, 170-196. 7.097 2017-08-13
117 Zhang Z. F., Liu F., Zhou X., Liu X. Z., Liu S. J., and Cai L.*. (2017) Culturable mycobiota from Karst caves in China, with descriptions of 20 new species, Persoonia 39, 1-31. 7.097 2018-05-16
118 Wang M.# , Liu F.# , Crous P. W. , and Cai L.*. (2017) Phylogenetic reassessment of Nigrospora: Ubiquitous endophytes, plant and human pathogens, Persoonia 39, 118-142. 7.097 2018-05-16
119 Tao Li, Zhang Yulong, Fan Shuru, Nobile Clarissa J, Guan Guobo, and Huang Guanghua*. (2017) Integration of the tricarboxylic acid (TCA) cycle with cAMP signaling and Sfl2 pathways in the regulation of CO2 sensing and hyphal development in Candida albicans, PLoS genetics 13, e1006949. 7.058 2017-11-20
120 Liu Qizheng, Ma Husheng, Zhang Ya, and Dong Caihong*. (2017) Artificial cultivation of true morels: current state, issues and perspectives, Critical reviews in biotechnology, 1-13. 7.014 2017-08-13
121 Li Xin* , Xu Yuxiu*, Ding Yun , Li Changfei , Zhao Hong , Wang Jiandong , and Meng Songdong*. (2018) Posttranscriptional upregulation of HER3 by HER2 mRNA induces trastuzumab resistance in breast cancer, Molecular Cancer 17. 6.976 2018-09-05
122 Huo Yan#, Yu Yuanling#, Chen Liying, Li Qiong, Zhang Mengting, Song Zhiyu, Chen Xiaoying, Fang Rongxiang*, and Zhang Lili*. (2018) Insect tissue-specific vitellogenin facilitates transmission of plant virus, PLoS Pathog 14, e1006909. 6.957 2018-07-27
123 Li Heng#, Liang Chaoning#, Chen Wei, Jin Jian-Ming*, Tang Shuang-Yan*, and Tao Yong. (2017) Monitoring in vivo metabolic flux with a designed whole-cell metabolite biosensor of shikimic acid, Biosensors & bioelectronics 98, 457-465. 6.862 2017-08-13
124 Li Jingjing, Li Yue, Niu Guoqing, Guo Heng, Qiu Yanping, Lin Zhi, Liu Wen*, and Tan Huarong*. (2018) NosP-Regulated Nosiheptide Production Responds to Both Peptidyl and Small-Molecule Ligands Derived from the Precursor Peptide, Cell chemical biology 6.809 2018-01-05
125 Zhang Yu , Cai Jingyi , Shang Xiuling , Wang Bo , Liu Shuwen , Chai Xin , Tan Tianwei , Zhang Yun* , and Wen Tingyi*. (2017) A new genome-scale metabolic model of Corynebacterium glutamicum and its application, Biotechnology for biofuels 10. 6.732 2017-08-13
126 Goodell Barry* , Zhu Yuan , Kim Seong , Kafle Kabindra, Eastwood Daniel , Daniel Geoffrey , Jellison Jody , Yoshida Makoto , Groom Leslie , Pingali Sai Venkatesh , and O'Neill Hugh. (2017) Modification of the nanostructure of lignocellulose cell walls via a non-enzymatic lignocellulose deconstruction system in brown rot wood-decay fungi, Biotechnology for biofuels 10. 6.732 2017-08-13
127 Zeng Guohong#, Zhang Peng#, Zhang Qiangqiang#, Zhao Hong, Li Zixin, Zhang Xing, Wang Chengshu, Yin Wen-Bing, and Fang Weiguo*. (2018) Duplication of a Pks gene cluster and subsequent functional diversification facilitate environmental adaptation in Metarhizium species, PLoS genetics 14, e1007472. 6.684 2018-07-27
128 Du Han#, Zheng Qiushi#, Bing Jian, Bennett Richard J, and Huang Guanghua*. (2018) A coupled process of same- and opposite-sex mating generates polyploidy and genetic diversity in Candida tropicalis, PLoS genetics 14, e1007377. 6.684 2018-07-27
129 Zheng Longtang , Wei Jinhua , Lv Xun , Bi Yuhai , Wu Peixing , Zhang Zhenxing, Wang Pengfei , Liu Ruichen , Jiang Jingwen , Cong Haolong , Liang Jingnan , Cheng Wenwen , Cao Hongzhi , Liu Wenjun , Gao George F. , Du Yuguang , Jiang Xingyu , and Li Xuebing*. (2017) Detection and differentiation of influenza viruses with glycan-functionalized gold nanoparticles, Biosensors & bioelectronics 91, 46-52. 6.675 2017-06-07
130 Qin Lina, Jiang Xianzhang, Dong Zhiyang, Huang Jianzhong, and Chen Xiuzhen*. (2018) Identification of two integration sites in favor of transgene expression in Trichoderma reesei, Biotechnology for biofuels 11, 142. 6.661 2018-07-11
131 Gao Fei , Hao Zhenzhen , Sun Xianhua , Qin Lina , Zhao Tong , Liu Weiquan , Luo Huiying , Yao Bin*, and Su Xiaoyun*. (2018) A versatile system for fast screening and isolation of Trichoderma reesei cellulase hyperproducers based on DsRed and fluorescence-assisted cell sorting, Biotechnology for biofuels 11. 6.661 2018-10-10
132 Wang Laiyou , Deng Aihua* , Zhang Yun , Liu Shuwen , Liang Yong , Bai Hua , Cui Di , Qiu Qidi , Shang Xiuling , Yang Zhao , He Xiuping , and Wen Tingyi*. (2018) Efficient CRISPR-Cas9 mediated multiplex genome editing in yeasts, Biotechnology for biofuels 11. 6.661 2018-10-25
133 Zhang Jingbo, Yin Kangquan, Sun Juan, Gao Jinlan, Du Qiuli, Li Huali, and Qiu Jin-Long*. (2017) Direct and tunable modulation of protein levels in rice and wheat with a synthetic small molecule, Plant biotechnology journal. 6.657 2017-08-13
134 Li Wei*, Wang Mengmeng, Pan Haoqin, Burgaud Gaetan, Liang Shengkang, Guo Jiajia, Luo Tian, Li Zhaoxia, Zhang Shoumei, and Cai Lei*. (2017) Highlighting patterns of fungal diversity and composition shaped by ocean currents using the East China Sea as a model, Molecular ecology. 6.644 2018-01-05
135 Wang Supen , Liu Conghui , Wilson Anthony B. , Zhao Na , Li Xianping , Zhu Wei , Gao Xu , Liu Xuan , and Li Yiming*. (2017) Pathogen richness and abundance predict patterns of adaptive major histocompatibility complex variation in insular amphibians, Molecular ecology 26, 4671-4685. 6.644 2018-01-05
136 Li Shanshan , Zhou Li , Yao Yongpeng , Fan Keqiang , Li Zilong , Zhang Lixin , Wang Weishan , and Yang Keqian*. (2017) A platform for the development of novel biosensors by configuring allosteric transcription factor recognition with amplified luminescent proximity homogeneous assays, Chem. Commun. 53, 99-102. 6.628 2017-06-15
137 Yang Chao , Li Wen , Cao Jidong , Meng Fanwei , Yu Yongqi , Huang Junkai , Jiang Lan , Liu Muxing , Zhang Zhengguang , Chen Xuewei , Miyamoto Koji , Yamane Hisakazu , Zhang Jinsong , Chen Shouyi , and Liu Jun*. (2017) Activation of ethylene signaling pathways enhances disease resistance by regulating ROS and phytoalexin production in rice, Plant J. 89, 338-353. 6.468 2017-06-07
138 Chen Liang , Zheng Yong , Gao Cheng , Mi Xiang-Cheng , Ma Ke-Ping , Wubet Tesfaye , and Guo Liang-Dong*. (2017) Phylogenetic relatedness explains highly interconnected and nested symbiotic networks of woody plants and arbuscular mycorrhizal fungi in a Chinese subtropical forest, Molecular ecology 26, 2563-2575. 6.232 2017-06-15
139 Wang Xiaojuan , Bing Jian , Zheng Qiushi , Zhang Feifei , Liu Jingbo , Yue Huizhen , Tao Li , Du Han , Wang Yina , Wang Hui*, and Huang Guanghua*. (2018) The first isolate of Candida auris in China: clinical and biological aspects, Emerg. Microbes Infect. 7. 6.225 2018-07-11
140 Feng Yupeng, Li Chufang, Hu Peiyu, Wang Qian, Zheng Xuehua, Zhao Yongkun, Shi Yi, Yang Songtao, Yi Changhua, Feng Ying, Wu Chunxiu, Qu Linbing, Xu Wei, Li Yao, Sun Caijun, Gao Fu Geroge, Xia Xianzhu, Feng Liqiang*, and Chen Ling*. (2018) An adenovirus serotype 2-vectored ebolavirus vaccine generates robust antibody and cell-mediated immune responses in mice and rhesus macaques, Emerg Microbes Infect 7, 101. 6.225 2018-07-11
141 Xu Jing , Li Shuxiang , Wang Xinyi , Liu Jing , Shan Pu , Zhou Ya , Zhao Jing , Wang Zhibiao , Xu Cui , Chen Meili , Chen Ze , Zhao Kai*, and Qu Di*. (2018) Systemic and mucosal humoral immune responses induced by the JY-adjuvanted nasal spray H7N9 vaccine in mice, Emerg. Microbes Infect. 7. 6.225 2018-09-05
142 Ma Liping, Jin Tao, Wang Hanzhong, Liu Haizhou, Wang Runkun, Li Yong, Yang Guoxiang, Xiong Yanping, Chen Jing, Zhang Jun, Chen Guang, Li Wei, Liu Di, Lin Peng, Huang Yueying, Gao George F, and Chen Quanjiao*. (2018) Two reassortant types of highly pathogenic H5N8 avian influenza virus from wild birds in Central China in 2016, Emerg Microbes Infect 7, 14. 6.225 2018-11-29
143 Liu Ge, Wang Kai, Kuang Shan, Cao Ruobing, Bao Li, Liu Rui, Liu Hongwei*, and Sun Chaomin*. (2018) The natural compound GL22, isolated from Ganoderma mushrooms, suppresses tumor growth by altering lipid metabolism and triggering cell death, Cell death & disease 9 6.187 2018-07-27
144 Qiao Yuxin , Zha Xiaoyan , Zhu Jun , Tu Ran , Dong Libing , Wang Li , Dong Zhiyang , Wan Qinhong , and Du Wenbin*. (2018) Fluorescence-activated droplet sorting of lipolytic microorganisms using a compact optical system, Lab on a Chip 18, 190-196. 6.165 2018-01-05
145 Yan Siyuan#, Liu Ling#, Ren Fengxia, Gao Quan, Xu Shanshan, Hou Bolin, Wang Yange, Jiang Xuejun*, and Che Yongsheng*. (2017) Sunitinib induces genomic instability of renal carcinoma cells through affecting the interaction of LC3-II and PARP-1, Cell death & disease 8, e2988 6.147 2017-11-16
146 Zhou Xin-Tong, Jia Li-Jia, Wang Hai-Yun, Zhao Pan, Wang Wen-Yan, Liu Ning, Song Shuang-Wei, Wu Yao, Su Lei, Zhang Jie, Zhong Nai-Qin*, and Xia Gui-Xian*. (2018) The potato transcription factor StbZIP61 regulates dynamic biosynthesis of salicylic acid in defense against Phytophthora infestans infection, The Plant journal : for cell and molecular biology. 6.101 2018-07-27
147 Yao Yongpeng , Li Shanshan , Cao Jiaqian , Liu Weiwei , Fan Keqiang , Xiang Wensheng , Yang Keqian*, Kong Deming*, and Wang Weishan*. (2018) Development of small molecule biosensors by coupling the recognition of the bacterial allosteric transcription factor with isothermal strand displacement amplification, Chem. Commun. 54, 4774-4777. 6.064 2018-07-11
148 Xu Chongfeng, Sun Lei, Liu Wenjun, and Duan Ziyuan*. (2018) Latent Membrane Protein 1 of Epstein-Barr Virus Promotes RIG-I Degradation Mediated by Proteasome Pathway, Front Immunol 9, 1446. 6.059 2018-07-27
149 Chen Yuhai, Ouyang Jing, Yan Ruoxiang, Maarouf Mohamed Hassan, Wang Xuefei, Chen Biao, Liu Shasha, Hu Jiayue, Guo Guijie, Zhang Jing, Dai Sheng-Ming, Xu Huji, and Chen Ji-Long*. (2018) Silencing SOCS3 Markedly Deteriorates Spondyloarthritis in Mice Induced by Minicircle DNA Expressing IL23, Frontiers in Immunology 9. 6.059 2018-11-29
150 Hong Shao-Li, Zhang Ya-Nan, Liu Ya-Hua, Tang Man, Pang Dai-Wen, Wong Gary, Chen Jianjun, Qiu Xiangguo, Gao George F, Liu Wenjun, Bi Yuhai*, and Zhang Zhi-Ling*. (2018) Cellular-Beacon-Mediated Counting for the Ultrasensitive Detection of Ebola Virus on an Integrated Micromagnetic Platform, Anal Chem. 6.035 2018-07-11
151 Zhao Huan , Chen Guo-Dong , Zou Jian , He Rong-Rong , Qin Sheng-Ying , Hu Dan , Li Guo-Qiang , Guo Liang-Dong , Yao Xin-Sheng*, and Gao Hao*. (2017) Dimericbiscognienyne A: A Meroterpenoid Dimer from Biscogniauxia sp with New Skeleton and Its Activity, Org. Lett. 19, 38-41. 6.033 2017-03-24
152 Fan Aili, Mi Wubin, Liu Zhiguo, Zeng Guohong, Zhang Peng, Hu Youcai, Fang Weiguo, and Yin Wen-Bing*. (2017) Deletion of a Histone Acetyltransferase Leads to the Pleiotropic Activation of Natural Products in Metarhizium robertsii, Org Lett. 6.033 2017-03-24
153 Liu Li, Wang Long, Bao Li, Ren Jinwei, Bahadur Basnet Buddha, Liu Ruixing, He Luwei, Han Junjie, Yin Wen-Bing, and Liu Hongwei*. (2017) Versicoamides F-H, Prenylated Indole Alkaloids from Aspergillus tennesseensis, Org Lett 19, 942-945. 6.033 2017-03-07
154 Hu Jiao, Jiang Yong-Zhong, Wu Ling-Ling, Wu Zhen, Bi Yuhai, Wong Gary, Qiu Xiangguo, Chen Jianjun*, Pang Dai-Wen, and Zhang Zhi-Ling*. (2017) Dual-Signal Readout Nanospheres for Rapid Point-of-Care Detection of Ebola Virus Glycoprotein, Anal Chem. 6.016 2017-12-15
155 Ni Kuikui, Zhao Jingyun, Zhu Baoge, Su Rina, Pan Yi, Ma Junkui, Zhou Guoan, Tao Yong, Liu Xiaorong, and Zhong Jin*. (2018) Assessing the fermentation quality and microbial community of the mixed silage of forage soybean with crop corn or sorghum, Bioresource technology. 5.978 2018-07-11
156 Wang Juli, Yu Haiying, and Zhu Kun*. (2018) Employing metabolic engineered lipolytic microbial platform for 1-alkene one-step conversion, Bioresource technology 263, 172-179. 5.978 2018-10-25
157 Feng Zhidi , Tian Juan , Han Libo , Geng Yuan , Sun Jie* , and Kong Zhaosheng*. (2018) The Myosin5-mediated actomyosin motility system is required for Verticillium pathogenesis of cotton, Environmental microbiology 20, 1607-1621. 5.965 2018-05-25
158 Carroll Dennis , Watson Brooke , Togami Eri*, Daszak Peter , Mazet Jonna A. K. , Chrisman Cara J. , Rubin Edward M. , Wolfe Nathan , Morel Carlos M. , Gao George F. , Burci Gian Luca , Fukuda Keiji , Auewarakul Prasert , and Tomori Oyewale. (2018) Building a global atlas of zoonotic viruses, Bull. World Health Organ. 96, 292-294. 5.925 2018-05-25
159 Wu Zhen , Hu Jiao , Zeng Tao , Zhang Zhi-Ling* , Chen Jianjun , Wong Gary , Qiu Xiangguo , Liu Wenjun , Gao George F. , Bi Yuhai* , and Pang Dai-Wen. (2017) Ultrasensitive Ebola Virus Detection Based on Electroluminescent Nanospheres and Immunomagnetic Separation, Anal. Chem. 89, 2039-2048. 5.922 2017-03-24
160 Hu Yi, Xu Peng, Luo Jing, He Hongxuan*, and Du Wenbin*. (2017) Absolute Quantification of H5-Subtype Avian Influenza Viruses Using Droplet Digital Loop-Mediated Isothermal Amplification, Anal Chem 89, 745-750. 5.922 2017-03-07
161 Wang Kai , Bao Li , Zhou Nan , Zhang Jinjin , Liao Mingfang , Zheng Zhongyong , Wang Yujing , Liu Chang , Wang Jun , Wang Lifeng , Wang Wenzhao , Liu ShuangJiang , and Liu Hongwei*. (2018) Structural Modification of Natural Product Ganomycin I Leading to Discovery of a a-Glucosidase and HMG-CoA Reductase Dual Inhibitor Improving Obesity and Metabolic Dysfunction in Vivo, Journal of medicinal chemistry 61, 3609-3625. 5.896 2018-05-25
162 Feng Jin, Zhang Peng, Cui Yinglu, Li Kai, Qiao Xue, Zhang Ying-Tao, Li Shu-Ming, Cox Russell J., Wu Bian, Ye Min, and Yin Wen-Bing*. (2017) Regio- and Stereospecific O-Glycosylation of Phenolic Compounds Catalyzed by a Fungal Glycosyltransferase from Mucor hiemalis, Adv. Synth. Catal. 5.852 2017-03-08
163 Phiwpan Krung , and Zhou Xuyu*. (2018) MicroRNAs in regulatory T cells, Cancer letters 423, 80-85. 5.851 2018-05-25
164 Zheng Yanjing, Ma Ke, Lyu Haining, Huang Ying, Liu Hongwei, Liu Ling, Che Yongsheng, Liu Xingzhong, Zou Huixi, and Yin Wen-Bing*. (2017) Genetic Manipulation of the COP9 Signalosome Subunit PfCsnE Leads to the Discovery of Pestaloficins in Pestalotiopsis fici, Org Lett 19, 4700-4703. 5.836 2017-11-13
165 Wang Meng-Hua , Hu You-Cai , Sun Bing-Da , Yu Meng , Niu Shu-Bin , Guo Zhe , Zhang Xiao-Yan , Zhang Tao , Ding Gang*, and Zou Zhong-Mei*. (2018) Highly Photosensitive Poly-Sulfur-Bridged Chetomin Analogues from Chaetomium cochliodes, Org. Lett. 20, 1806-1809. 5.836 2018-05-25
166 Peng Shanxin#, Wang Jing#, Wei Songtao, Li Changfei, Zhou Kai, Hu Jun, Ye Xin, Yan Jinghua, Liu Wenjun, Gao George F., Fang Min*, and Meng Songdong*. (2017) Endogenous Cellular microRNAs Mediate Antiviral Defense against Influenza A Virus, Molecular Therapy - Nucleic Acids. 5.794 2018-01-10
167 Wang Xuefei, Huang Shile, and Chen Ji-Long*. (2017) Understanding of leukemic stem cells and their clinical implications, Mol. Cancer 16, 2. 5.780 2017-02-07
168 Ni Kuikui, Wang Fangfang, Zhu Baoge, Yang Junxiang, Zhou Guoan, Pan Yi, Tao Yong, and Zhong Jin*. (2017) Effects of lactic acid bacteria and molasses additives on the microbial community and fermentation quality of soybean silage, Bioresource technology 238, 706-715. 5.744 2017-06-07
169 Zhang Yihao , Qian Long , Wei Weijia , Wang Yu , Wang Beining , Lin Pingping , Liu Wenchao , Xu Luze , Li Xiang , Liu Dongming , Cheng Sida , Li Jiaofeng , Ye Yixuan , Li Hang , Zhang Xiaohan , Dong Yiming , Zhao Xuejin , Liu Cuihua , Zhang Haoqian M. , Ouyang Qi*, and Lou Chunbo*. (2017) Paired Design of dCas9 as a Systematic Platform for the Detection of Featured Nucleic Acid Sequences in Pathogenic Strains, ACS Synth. Biol. 6, 211-216. 5.693 2017-06-15
170 Zeng Weiqian, Du Pei, Lou Qiuli, Wu Lili, Zhang Haoqian M, Lou Chunbo, Wang Hongli, and Ouyang Qi*. (2017) Rational Design of an Ultrasensitive Quorum-Sensing Switch, ACS Synth Biol. 5.693 2017-06-15
171 Li Ying-Ming, Shivas Roger G, and Cai Lei*. (2017) Cryptic diversity in Tranzscheliella spp. (Ustilaginales) is driven by host switches, Sci Rep 7, 43549. 5.525 2017-03-24
172 Fan Hanlu , Du Xiaohong , Zhang Jingyuan , Zheng Han , Lu Xiaohui , Wu Qihui , Li Haifeng , Wang Han , Shi Yi , Gao George , Zhou Zhuan , Tan Dun-Xian , and Li Xiangdong*. (2017) Selective inhibition of Ebola entry with selective estrogen receptor modulators by disrupting the endolysosomal calcium, Sci Rep 7. 5.525 2017-03-07
173 Li Bing , Tian Xiaofang , Wang Chunlan , Zeng Xu , Xing Yongmei , Ling Hong , Yin Wanqiang , Tian Lixia , Meng Zhixia , Zhang Jihui* , and Guo Shunxing*. (2017) SWATH label-free proteomics analyses revealed the roles of oxidative stress and antioxidant defensing system in sclerotia formation of Polyporus umbellatus, Sci Rep 7. 5.525 2017-03-07
174 Jin Jingjing , Sun Yanwei , Qu Jing , Syah Rahmad , Lim Chin-Huat , Alfiko Yuzer , Rahman NurEstyaBte , Suwanto Antonius , Yue Genhua , Wong Limsoon , Chua Nam-Hai , and Ye Jian*. (2017) Transcriptome and functional analysis reveals hybrid vigor for oil biosynthesis in oil palm, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-06
175 Wu Jieyuan , Jiang Peixia , Chen Wei , Xiong Dandan , Huang Linglan , Jia Junying , Chen Yuanyuan , Jin Jian-Ming*, and Tang Shuang-Yan*. (2017) Design and application of a lactulose biosensor, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-07
176 Shen Liang , Liu Yongqin*, Xu Baiqing , Wang Ninglian , Zhao Huabiao , Liu Xiaobo , and Liu Fei. (2017) Comparative genomic analysis reveals the environmental impacts on two Arcticibacter strains including sixteen Sphingobacteriaceae species, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-07
177 Zhang Tinghong , Ye Zhen , Yang Xiaohai , Qin Yujie , Hu Yi , Tong Xiaomei , Lai Wenbin , and Ye Xin*. (2017) NEDDylation of PB2 Reduces Its Stability and Blocks the Replication of Influenza A Virus, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-15
178 Sun Yanwei , Wang Chunming , Wang Ning , Jiang Xiyuan , Mao Huizhu , Zhu Changxiang , Wen Fujiang , Wang Xianghua , Lu Zhijun , Yue Genhua , Xu Zengfu , and Ye Jian*. (2017) Manipulation of Auxin Response Factor 19 affects seed size in the woody perennial Jatropha curcas, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-15
179 Liu Fang , Hou Lingwei , Raza Mubashar , and Cai Lei*. (2017) Pestalotiopsis and allied genera from Camellia, with description of 11 new species from China, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-15
180 Luo Xuming#, Cao Jidong#, Huang Junkai#, Wang Zongyi, Guo Zhengyan, Chen Yihua, Ma Shumei*, and Liu Jun*. (2017) Genome sequencing and comparative genomics reveal the potential pathogenic mechanism of Cercospora sojina Hara on soybean, DNA research. 5.524 2017-11-21
181 Yue Qun , Li Yan , Chen Li , Zhang Xiaoling , Liu Xingzhong , An Zhiqiang*, and Bills Gerald F.*. (2018) Genomics-driven discovery of a novel self-resistance mechanism in the echinocandin-producing fungus Pezicula radicicola, Environmental microbiology 20, 3154-3167. 5.462 2018-10-25
182 Feng Haichao, Zhang Nan, Fu Ruixin, Liu Yunpeng, Krell Tino, Du Wenbin, Shao Jiahui, Shen Qirong, and Zhang Ruifu*. (2018) Recognition of dominant attractants by key chemoreceptors mediates recruitment of plant growth-promoting rhizobacteria, Environmental microbiology. 5.462 2018-11-23
183 Zhou Shuang, Zhang Peng, Zhou Haichuan, Liu Xingzhong, Li Shu-Ming, Guo Liangdong, Li Kuan, and Yin Wen-Bing*. (2018) A new regulator RsdA mediating fungal secondary metabolism has a detrimental impact on asexual development in Pestalotiopsis fici, Environmental microbiology. 5.462 2018-11-29
184 Zhang Kun , Xu Wei wei , Zhang Zhaowei , Liu Jing , Li Jing , Sun Lijuan , Sun Weiyang , Jiao Peirong , Sang Xiaoyu , Ren Zhiguang , Yu Zhijun , Li Yuanguo , Feng Na , Wang Tiecheng , Wang Hualei , Yang Songtao , Zhao Yongkun , Zhang Xuemei , Wilker Peter R. , Liu WenJun , Liao Ming , Chen Hualan , Gao Yuwei*, and Xia Xianzhu*. (2017) The innate immunity of guinea pigs against highly pathogenic avian influenza virus infection, Oncotarget 8, 30422-30437. 5.415 2017-06-08
185 Tao Ran , Li Xiaodan , Ran Ruizhi , Xiao Zhihua , Zhang Hongyue , Kong Hongyan , Song Qiqin , Huang Yu , Wang Likui , and Huang Jiaquan*. (2017) A mixed analysis comparing nine minimally invasive surgeries for unresectable hepatocellular carcinoma patients, Oncotarget 8, 5460-5473. 5.415 2017-06-15
186 Wang Jing#, Yang Guodong#, Wang Dongfang, Liu Kuiliang, Ma Yongchao, Liu Hong, Wu Jing, and Fang Min*. (2017) Changes of peripheral lymphocyte subsets and cytokine environment during ageing and deteriorating gastrointestinal tract health status, Oncotarget. 5.312 2017-08-13
187 He Mengnan#, Chai Yan#, Qi Jianxun, Zhang Catherine W H, Tong Zhou, Shi Yi, Yan Jinghua, Tan Shuguang*, and Gao George F*. (2017) Remarkably similar CTLA-4 binding properties of therapeutic ipilimumab and tremelimumab antibodies, Oncotarget. 5.312 2017-08-13
188 Li Chong#*, Yan Ruping#, Yang Zhao#, Wang Haifeng, Zhang Ruiyun, Chen Haige*, and Wang Jiansong*. (2017) BCMab1-Ra, a novel immunotoxin that BCMab1 antibody coupled to Ricin A chain, can eliminate bladder tumor, Oncotarget 8, 46704-46705. 5.312 2017-08-13
189 Yan Siyuan, Wei Xiaoli, Xu Shanshan, Sun Hui, Wang Weijun, Liu Ling, Jiang Xuejun, Zhang Yongxiang*, and Che Yongsheng*. (2017) 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase isoform 3 spatially mediates autophagy through the AMPK signaling pathway, Oncotarget 8, 80909-80922. 5.312 2017-11-16
190 Li Xin , Wu Bo , Chen Lizhao , Ju Ying , Li Changfei* , and Meng Songdong*. (2017) Urokinase-type plasminogen activator receptor inhibits apoptosis in triple-negative breast cancer through miR-17/20a suppression of death receptors 4 and 5, Oncotarget 8, 88645-88657. 5.312 2018-01-05
191 Gai Weiwei*, Zheng Wenwen*, Wang Chong*, Wong Gary, Song Yanyan, and Zheng Xuexing. (2017) Immunization with recombinant rabies virus expressing Interleukin-18 exhibits enhanced immunogenicity and protection in mice, Oncotarget 8, 91505-91515. 5.312 2018-01-05
192 Gao Ping, Liu Hongtao, Huang Huarong, Zhang Qi, Strober Warren, and Zhang Fuping*. (2017) The Inflammatory Bowel Disease-Associated Autophagy Gene Atg16L1T300A Acts as a Dominant Negative Variant in Mice, Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950). 5.287 2017-03-07
193 Zhang Zhongmei , Zhang Wei , Guo Jie , Gu Qianchong , Zhu Xueping , and Zhou Xuyu*. (2017) Activation and Functional Specialization of Regulatory T Cells Lead to the Generation of Foxp3 Instability, J. Immunol. 198, 2612-2625. 5.287 2017-06-07
194 Liu William J. , Lan Jiaming , Liu Kefang , Deng Yao , Yao Yanfeng , Wu Shaolian , Chen Hong , Bao Lingling , Zhang Haifeng , Zhao Min , Wang Qihui , Han Lingxia , Chai Yan , Qi Jianxun , Zhao Jincun , Meng Songdong , Qin Chuan , Gao George F.* , and Tan Wenjie*. (2017) Protective T Cell Responses Featured by Concordant Recognition of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus-Derived CD8(+) T Cell Epitopes and Host MHC, J. Immunol. 198, 873-882. 5.287 2017-06-15
195 Bai Hua, Deng Aihua*, Liu Shuwen, Cui Di, Qiu Qidi, Wang Laiyou, Yang Zhao, Wu Jie, Shang Xiuling, Zhang Yun, and Wen Tingyi*. (2017) A Novel Tool for Microbial Genome Editing Using the Restriction-Modification System, ACS Synth Biol. 5.267 2017-11-13
196 Wu Jie#, Deng Aihua#, Sun Qinyun, Bai Hua, Sun Zhaopeng, Shang Xiuling, Zhang Yun, Liu Qian, Liang Yong, Liu Shuwen, Che Yongsheng*, and Wen Tingyi*. (2017) Bacterial Genome Editing via a Designed Toxin–Antitoxin Cassette, ACS Synth. Biol 5.267 2017-11-16
197 Li Shanshan#, Wang Junyang#, Xiang Wensheng, Yang Keqian, Li Zilong*, and Wang Weishan*. (2017) An Autoregulated Fine-Tuning Strategy for Titer Improvement of Secondary Metabolites Using Native Promoters in Streptomyces, ACS Synth Biol. 5.267 2017-11-22
198 Yang Han, Liu Feixia, Li Yin*, and Yu Bo*. (2017) Reconstructing Biosynthetic Pathway of the Plant-Derived Cancer Chemopreventive-Precursor Glucoraphanin in Escherichia coli, ACS Synth Biol. 5.267 2018-01-05
199 Liu Chang, Zhang Bo, Liu Yi-Ming, Yang Ke-Qian, and Liu Shuang-Jiang*. (2017) New Intracellular Shikimic Acid Biosensor for Monitoring Shikimate Synthesis in Corynebacterium glutamicum, ACS Synth. Biol. 5.267 2018-01-08
200 Zhang Yun, Shang Xiuling, Lai Shujuan, Zhang Yu, Hu Qitiao, Chai Xin, Wang Bo, Liu Shuwen, and Wen Tingyi*. (2018) Reprogramming One-Carbon Metabolic Pathways To Decouple l-Serine Catabolism from Cell Growth in Corynebacterium glutamicum, ACS Synth. Biol. 7, 635-646. 5.267 2018-05-25
201 Liu Cui Hua*, Liu Haiying*, and Ge Baoxue*. (2017) Innate immunity in tuberculosis: host defense vs pathogen evasion, Cellular & molecular immunology. 5.258 2017-11-14
202 Qiang Lihua, Wang Jing, Zhang Yong, Ge Pupu, Chai Qiyao, Li Bingxi, Shi Yi, Zhang Lingqiang, Gao George Fu, and Liu Cui Hua*. (2018) Mycobacterium tuberculosis Mce2E suppresses the macrophage innate immune response and promotes epithelial cell proliferation, Cellular & molecular immunology. 5.258 2018-05-16
203 Hou Junran , Zeng Weiqian , Zong Yeqing , Chen Zehua , Miao Chensi , Wang Baojun , and Lou Chunbo*. (2018) Engineering the Ultrasensitive Transcription Factors by Fusing a Modular Oligomerization Domain, ACS Synth. Biol. 7, 1188-1194. 5.253 2018-07-11
204 Liu Qijun, Schumacher Jorg, Wan Xinyi, Lou Chunbo, and Wang Baojun*. (2018) Orthogonality and Burdens of Heterologous AND Gate Gene Circuits in E. coli, ACS Synth Biol 7, 553-564. 5.253 2018-09-05
205 Nanjaraj Urs Ankanahalli N, Hu Yiling, Li Pengwei, Yuchi Zhiguang, Chen Yihua*, and Zhang Yan*. (2018) Cloning and Expression of a Nonribosomal Peptide Synthetase to Generate Blue Rose, ACS Synth Biol. 5.253 2018-10-10
206 Wu Jie, Deng Aihua, Sun Qinyun, Bai Hua, Sun Zhaopeng, Shang Xiuling, Zhang Yun, Liu Qian, Liang Yong, Liu Shuwen, Che Yongsheng, and Wen Tingyi*. (2018) Bacterial Genome Editing via a Designed Toxin-Antitoxin Cassette, ACS Synth Biol 7, 822-831. 5.253 2018-10-25
207 Sun Yeping , Li Jing*, Gao George F. , Tien Po , and Liu Wenjun*. (2018) Bunyavirales ribonucleoproteins: the viral replication and transcription machinery, Crit. Rev. Microbiol. 44, 522-540. 5.211 2018-09-05
208 Chen Zhaosan#, Zhang Nianzhi#, Qi Jianxun#, Chen Rong, Dijkstra Johannes M, Li Xiaoying, Wang Zhenbao, Wang Junya, Wu Yanan, and Xia Chun*. (2017) The Structure of the MHC Class I Molecule of Bony Fishes Provides Insights into the Conserved Nature of the Antigen-Presenting System, Journal of immunology 199, 3668-3678. 5.185 2017-11-22
209 Chen Rong , Zhang Lijie , Qi Jianxun , Zhang Nianzhi , Zhang Ling , Yao Shugang , Wu Yanan , Jiang Bo , Wang Zhenbao , Yuan Hongyu , Zhang Qiujin , and Xia Chun*. (2018) Discovery and Analysis of Invertebrate IgV(J)-C2 Structure from Amphioxus Provides Insight into the Evolution of the Ig Superfamily, J. Immunol. 200, 2869-2881. 5.185 2018-05-25
210 Lv Xun, Cao Hongzhi, Lin Baixue*, Wang Wei, Zhang Wande, Duan Qian, Tao Yong, Liu Xue-Wei, and Li Xuebing*. (2017) Synthesis of Sialic Acids, Their Derivatives, and Analogs by Using a Whole-Cell Catalyst, Chemistry-A European Journal 23, 15143-15149. 5.184 2017-11-21
211 Pan Guohui , Gao Xiaoqin , Fan Keqiang , Liu Junlin , Meng Bing , Gao Jinmin , Wang Bin , Zhang Chaobo , Han Hui , Ai Guomin , Chen Yihua , Wu Dong*, Liu Zhi-Jie*, and Yang Keqian*. (2017) Structure and Function of a C-C Bond Cleaving Oxygenase in Atypical Angucycline Biosynthesis, ACS Chem. Biol. 12, 142-152. 5.176 2017-06-15
212 Tian Jingjing, Zhang Gang, Ju Yingjiao, Tang Na, Li Jianjuan, Jia Rufu, and Feng Jie*. (2018) Five novel carbapenem-hydrolysing OXA-type beta-lactamase groups are intrinsic in Acinetobacter spp, The Journal of antimicrobial chemotherapy. 5.173 2018-10-10
213 Peng Bao-Yu, Pan Yue, Li Ru-Jiao, Wei Jin-Wei, Liang Fang, Wang Li, Wang Fang-Fang, and Qian Wei*. (2017) An Essential Regulatory System Originating from Polygenic Transcriptional Rewiring of PhoP-PhoQ of Xanthomonas campestris, Genetics 206, 2207-2223. 5.092 2018-01-08
214 Wu Shaohuan, Li Ke, Li Yingshu, Zhao Tong, Li Ting, Yang Yu-Fei, and Qian Wenfeng*. (2017) Independent regulation of gene expression level and noise by histone modifications, PLoS Comput Biol 13, e1005585. 5.044 2017-08-13
215 Zheng Yong , Hu Hang-Wei , Guo Liang-Dong , Anderson Ian C. , and Powell Jeff R.*. (2017) Dryland forest management alters fungal community composition and decouples assembly of root- and soil-associated fungal communities, Soil Biol. Biochem. 109, 14-22. 5.041 2017-06-07
216 Xiao Jin , Xiang Wangzhen , Zhang Yongli , Peng Weiyu, Zhao Min , Niu Ling , Chai Yan , Qi Jianxun , Wang Fei , Qi Peng , Pan Chungang , Han Lingxia , Wang Ming , Kaufman Jim*, Gao George F.* , and Liu William J.*. (2018) An Invariant Arginine in Common with MHC Class II Allows Extension at the C-Terminal End of Peptides Bound to Chicken MHC Class I, J. Immunol. 201, 3084-3095. 4.990 2018-11-29
217 Wu Wei, Zhao Zhiwen, Luo Xuming, Fan Xiaojing, Zhuo Tao, Hu Xun, Liu Jun, and Zou Huasong*. (2018) Response regulator VemR regulates the transcription of flagellar rod gene flgG by interacting with sigma(54) factor RpoN2 in Xanthomonas citri subsp. citri, Mol Plant Pathol. 4.964 2018-11-05
218 Yin Renfu , Zhang Pingze , Liu Xinxin , Chen Yanyu , Tao Zhi , Ai Lili , Li Junjiao, Yang Yingying , Li Mingxin , Xue Cong , Qian Jing , Wang Xueli , Chen Jing , Li Yong , Xiong Yanping , Zhang Jun , Stoeger Tobias , Bi Yuhai , Chen Jianjun* , and Ding Zhuang*. (2017) Dispersal and Transmission of Avian Paramyxovirus Serotype 4 among Wild Birds and Domestic Poultry, Front. Cell. Infect. Microbiol. 7. 4.918 2017-08-13
219 Zhang Shan, Zou Zhengzhong , Kreth Jens , and Merritt Justin*. (2017) Recombineering in Streptococcus mutans Using Direct Repeat-Mediated Cloning-Independent Markerless Mutagenesis (DR-CIMM), Front. Cell. Infect. Microbiol. 7. 4.918 2018-05-16
220 Chai Qiyao, Zhang Yong, and Liu Cui Hua*. (2018) Mycobacterium tuberculosis: An Adaptable Pathogen Associated With Multiple Human Diseases, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.918 2018-05-16
221 Chen Can , Fan Wenhui , Li Jing , Zheng Weinan , Zhang Shuang , Yang Limin , Liu Di , Liu Wenjun*, and Sun Lei*. (2018) A Promising IFN-Deficient System to Manufacture IFN-Sensitive Influenza Vaccine Virus, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.918 2018-05-25
222 Liu Gang , Bin Peng, Wang Tianwei , Ren Wenkai K*, Zhong Jin , Liang Jun*, Hu Chien-An Andy, Zeng Zhaoying , and Yin Yulong. (2017) DNA Methylation and the Potential Role of Methyl-Containing Nutrients in Cardiovascular Diseases, Oxidative medicine and cellular longevity. 4.879 2017-12-15
223 Kou Xingran, Ke Yuqian, Wang Xiaoqi, Rahman Md Ramim Tanver, Xie Yuzhang, Chen Shangwei, and Wang Hongxin*. (2018) Simultaneous extraction of hydrophobic and hydrophilic bioactive compounds from ginger (Zingiber officinale Roscoe), Food chemistry 257, 223-229. 4.879 2018-09-19
224 Sun Yeping , Wang Shanshan , Yi Yong , Zhang Jing , Duan Zhongping , Yuan Kehu , Liu Wenjun , Li Jing*, and Zhu Yiping*. (2018) The Hepatitis B Surface Antigen Binding Protein: An Immunoglobulin G Constant Region-Like Protein That Interacts With HBV Envelop Proteins and Mediates HBV Entry, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.855 2018-10-10
225 Zhai Chunhui , Zhang Wenchao , Zhang Jingchao , Ma Luyan Z. , and Zhao Kun*. (2018) Overshadow Effect of Psl on Bacterial Response to Physiochemically Distinct Surfaces Through Motility-Based Characterization, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.855 2018-11-29
226 Zhang Tao, Liu Meng, Wang Yan-Yan, Wang Zhi-Jun, Wei Xin-Li*, and Wei Jiang-Chun*. (2017) Two new species of Endocarpon (Verrucariaceae, Ascomycota) from China, Sci Rep 7, 7193. 4.847 2017-08-13
227 Zhang Junhua, Pan Bailong, Li Zhimeng, Zhao XinSheng*, and Huang Li*. (2017) Kinetic insights into the temperature dependence of DNA strand cleavage and religation by topoisomerase III from the hyperthermophile Sulfolobus solfataricus, Sci Rep 7, 5494. 4.847 2017-08-13
228 Yang Xiaopan , Teng Kunling , Zhang Jie , Wang Fangfang , Zhang Tong , Ai Guomin , Han Peijie , Bai Fengyan , and Zhong Jin*. (2017) Transcriptome responses of Lactobacillus acetotolerans F28 to a short and long term ethanol stress, Sci Rep 7. 4.847 2017-08-13
229 He Mao-Qiang , Chen Jie , Zhou Jun-Liang , Ratchadawan Cheewangkoon , Hyde Kevin D. , and Zhao Rui-Lin*. (2017) Tropic origins, a dispersal model for saprotrophic mushrooms in Agaricus section Minores with descriptions of sixteen new species, Sci Rep 7. 4.847 2017-08-13
230 Liu Wei , Tian Xiu-Qi , Wei Jin-Wei , Ding Li-Li, Qian Wei , Liu Zhong* , and Wang Fang-Fang*. (2017) BsmR degrades c-di-GMP to modulate biofilm formation of nosocomial pathogen Stenotrophomonas maltophilia, Sci Rep 7. 4.847 2017-08-13
231 Chen Kai, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Discovery from a large-scaled survey of Trichoderma in soil of China, Sci Rep 7, 9090. 4.847 2017-11-13
232 Chen Juan*, Zeng Xu, Yang Yan Long, Xing Yong Mei, Zhang Qi, Li Jia Mei, Ma Ke, Liu Hong Wei, and Guo Shun Xing*. (2017) Genomic and transcriptomic analyses reveal differential regulation of diverse terpenoid and polyketides secondary metabolites in Hericium erinaceus, Sci Rep 7, 10151. 4.847 2017-11-13
233 Zhao De, Chen Xiuqiang, Li Kuan, and Fu Yu V*. (2017) The application of thermophilic DNA primase TtDnaG2 to DNA amplification, Sci Rep 7, 12809. 4.847 2017-11-14
234 Zhang Jinhua*, Jiao Ying, Hou Shasha, Tian Tian, Yuan Qi, Hao Huaijie, Wu Zhenlong, and Bao Xuexiang*. (2017) S100A4 contributes to colitis development by increasing the adherence of Citrobacter rodentium in intestinal epithelial cells, Sci Rep 7, 12099. 4.847 2017-11-14
235 Wang Xin-Cun, Chen Kai, Zeng Zhao-Qing, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Phylogeny and morphological analyses of Penicillium section Sclerotiora (Fungi) lead to the discovery of five new species, Sci Rep 7, 8233. 4.847 2017-11-16
236 Vavricka Christopher J*, Muto Chiaki, Hasunuma Tomohisa, Kimura Yoshinobu, Araki Michihiro, Wu Yan, Gao George F, Ohrui Hiroshi, Izumi Minoru, and Kiyota Hiromasa*. (2017) Synthesis of Sulfo-Sialic Acid Analogues: Potent Neuraminidase Inhibitors in Regards to Anomeric Functionality, Sci Rep 7, 8239. 4.847 2017-11-20
237 Li Hao, Zhu Taicheng*, Miao Liangtian, Zhang Dan, Li Yongxian*, Li Qi, and Li Yin*. (2017) Discovery of novel highly active and stable aspartate dehydrogenases, Sci Rep 7, 7881. 4.847 2017-11-22
238 Zhou Jiemin , Bai Xuming , and Zhao Ruilin*. (2017) Microbial communities in the native habitats of Agaricus sinodeliciosus from Xinjiang Province revealed by amplicon sequencing, Sci Rep 7. 4.847 2018-01-05
239 Wang Yanyan , Wei Xinli*, Huang Jenpan , and Wei Jiangchun*. (2017) Modification and functional adaptation of the MBF1 gene family in the lichenized fungus Endocarpon pusillum under environmental stress, Sci Rep 7. 4.847 2018-01-05
240 Gong Ting , Xu Xiaoqing , Che You , Liu Ruihua , Gao Weixia , Zhao Fengjie , Yu Huilei , Liang Jingnan , Xu Ping , Song Cunjiang , and Yang Chao*. (2017) Combinatorial metabolic engineering of Pseudomonas putida KT2440 for efficient mineralization of 1,2,3-trichloropropane, Sci Rep 7. 4.847 2018-05-16
241 Wang Siyu, Wang Xiayan, Wang Lin, Pu Qiaosheng, Du Wenbin, and Guo Guangsheng*. (2018) Plasma-assisted alignment in the fabrication of microchannel-array-based in-tube solid-phase microextraction microchips packed with TiO2 nanoparticles for phosphopeptide analysis, Analytica chimica acta 1018, 70-77. 4.837 2018-09-05
242 Liu Wenxia, Liu Aijun, Gao Hailong, Wang Quan, Wang Limin, Warkentin Eberhard, Rao Zihe, Michel Hartmut*, and Peng Guohong*. (2018) Structural properties of the peroxiredoxin AhpC2 from the hyperthermophilic eubacterium Aquifex aeolicus, Biochimica et biophysica acta. General subjects 1862, 2797-2805. 4.810 2018-10-10
243 Yan Yujing, Li Yi, Wang Wen-Jing, He Jin-Sheng, Yang Rui-Heng, Wu Hai-Jun, Wang Xiao-Liang, Jiao Lei, Tang Zhiyao*, and Yao Yi-Jian*. (2017) Range shifts in response to climate change of Ophiocordyceps sinensis, a fungus endemic to the Tibetan Plateau, Biological Conservation 206, 143-150. 4.748 2017-03-07
244 Chen Chen#, Jiang Dong#, Ni Ming#, Li Jing#, Chen Zhihai, Liu Jingyuan, Ye Hanhui, Wong Gary, Li Wei, Zhang Yuanyuan, Wang Beibei, Bi Yuhai, Chen Danying, Zhang Ping, Zhao Xuesen, Kong Yaxian, Shi Weifeng, Du Pengcheng, Xiao Gengfu, Ma Juncai, Gao George F, Cui Jie, Zhang Fujie, Liu Wenjun, Bo Xiaochen, Li Ang*, Zeng Hui*, and Liu Di*. (2018) Phylogenomic analysis unravels evolution of yellow fever virus within hosts, PLoS Negl Trop Dis 12, e0006738. 4.720 2018-09-19
245 Feng Riyue#, Wang Xuefei#, Li Jianning#, Chen Ke, Guo Guijie, Liao Yuan, Sun Liping, Huang Shile, and Chen Ji-Long*. (2018) Interaction of Abl Tyrosine Kinases with SOCS3 Impairs Its Suppressor Function in Tumorigenesis, Neoplasia (New York, N.Y.) 20, 1095-1105. 4.681 2018-10-10
246 Liu Gang* , Chen Shuai , Zhong Jin*, Teng Kunling , and Yin Yulong*. (2017) Crosstalk between Tryptophan Metabolism and Cardiovascular Disease, Mechanisms, and Therapeutic Implications, Oxidative medicine and cellular longevity. 4.667 2017-06-07
247 Yang Q., Liu K., Niu X., Wang Q., Wan Y., Yang F., Li G., Wang Y., and Wang R. (2018) Genome-wide Identification of PP2C Genes and Their Expression Profiling in Response to Drought and Cold Stresses in Medicago truncatula, Sci Rep 8, 12841. 4.609 2018-09-05
248 Wang Dongdong , Wang Jingjing , Bi Yuhai , Fan Dandan , Liu Hong , Luo Ning , Yang Zongtong , Wang Shouchun , Chen Wenya , Wang Jianlin , Xu Shouzhen , Chen Jiming , Zhang Yi*, and Yin Yanbo*. (2018) Characterization of avian influenza H9N2 viruses isolated from ostriches (Struthio camelus), Sci Rep 8. 4.609 2018-10-10
249 Liu Fei , Xiang Meichun , Guo Yanlei , Wu Xiaoli , Lu Guangxin , Yang Yong , Liu Xingzhong , Chen Shijiang , Zhang Guozhen , and Shi Wangpeng*. (2018) Culture conditions and nutrition requirements for the mycelial growth of Isaria farinosa (Hypocreales: Cordycipitaceae) and the altitude effect on its growth and metabolome, Sci Rep 8. 4.609 2018-11-05
250 Zhou Cheng*, Qin Hongliang , Chen Xiujuan , Zhang Yan , Xue Yanfen , and Ma Yanhe*. (2018) A novel alkaline protease from alkaliphilic Idiomarina sp C9-1 with potential application for eco-friendly enzymatic dehairing in the leather industry, Sci Rep 8. 4.609 2018-11-29
251 Zhang Yong, Li Jie, Li Bingxi, Wang Jing, and Liu Cui Hua*. (2018) Mycobacterium tuberculosis Mce3C promotes mycobacteria entry into macrophages through activation of beta2 integrin-mediated signalling pathway, Cellular microbiology 20. 4.604 2018-11-29
252 Pan Yue, Liang Fang, Li Ru-Jiao, and Qian Wei*. (2017) MarR-Family Transcription Factor HpaR Controls Expression of the vgrR-vgrS Operon of Xanthomonas campestris pv. campestris, Molecular plant-microbe interactions. 4.598 2017-11-21
253 Xu Ning, Luo Xuming, Li Wen, Wang Zongyi, and Liu Jun*. (2017) The bacterial effector AvrB-induced RIN4 hyperphosphorylation is mediated by receptor-like cytoplasmic kinase complex in Arabidopsis, Molecular plant-microbe interactions : MPMI. 4.598 2018-01-10
254 Zhang Zhi-Feng , Zhao Peng , and Cai Lei*. (2018) Origin of Cave Fungi, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-07-27
255 Wang Fen, Liu Qing, Zhang Jiaojiao, Liu Kuanbo, Li Kuan, Liu Guijun, and Dong Caihong*. (2018) Comparative Transcriptome Analysis Between a Spontaneous Albino Mutant and Its Sibling Strain of Cordyceps militaris in Response to Light Stress, Front Microbiol 9, 1237. 4.557 2018-07-27
256 Lu Wei#, Feng Yuqing#, Jing Fanhui , Han Yang , Lyu Na , Liu Fei , Li Jing , Song Xiaojing , Xie Jing , Qiu Zhifeng , Zhu Ting , Routy Bertrand , Routy Jean-Pierre , Li Taisheng*, and Zhu Baoli*. (2018) Association Between Gut Microbiota and CD4 Recovery in HIV-1 Infected Patients, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-07-27
257 Jiang Xuan, Dong Xiao, Li Shi-Hua, Zhou Yue-Peng, Rayner Simon, Xia Hui-Min, Gao George F, Yuan Hui, Tang Ya-Ping, and Luo Min-Hua*. (2018) Proteomic Analysis of Zika Virus Infected Primary Human Fetal Neural Progenitors Suggests a Role for Doublecortin in the Pathological Consequences of Infection in the Cortex, Front Microbiol 9, 1067. 4.557 2018-07-27
258 Liu Jianghua , Zhai Yanan , Zhang Yang , Zhu Shuaiming , Liu Gang* , and Che Yongsheng*. (2018) Heterologous Biosynthesis of the Fungal Sesquiterpene Trichodermol in Saccharomyces cerevisiae, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-09-05
259 Wang Qiangyi , Du Minghao , Wang Shuai , Liu Linxia , Xiao Liming , Wang Linqi , Li Tong*, Zhuang Hui*, and Yang Ence*. (2018) MADS-Box Transcription Factor MadsA Regulates Dimorphic Transition, Conidiation, and Germination of Talaromyces marneffei, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-09-05
260 Wu Bin-Wei , Gao Cheng , Chen Liang , Buscot Francois , Goldmann Kezia , Purahong Witoon , Ji Niu-Niu , Wang Yong-Long , Lu Peng-Peng , Li Xing-Chun , and Guo Liang-Dong*. (2018) Host Phylogeny Is a Major Determinant of Fagaceae-Associated Ectomycorrhizal Fungal Community Assembly at a Regional Scale, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-10-25
261 Li Ningxiao , Alfiky Alsayed , Wang Wenzhao , Islam Md , Nourollahi Khoshnood , Liu Xingzhong , and Kang Seogchan*. (2018) Volatile Compound-Mediated Recognition and Inhibition Between Trichoderma Biocontrol Agents and Fusarium oxysporum, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-11-23
262 Yong Zhang, Jie Li, Bingxi Li, Jing Wang, Cui Hua Liu*. (2017) M. tuberculosis Mce3C promotes mycobacteria entry into macrophages through activation of β2 integrin-mediated signaling pathway. Cell Microbiol. 4.554 2017-11-27
263 Kong Fan-Xin, Sun Guang-Dong*, and Liu Zhi-Pei. (2018) Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil mesocosms by microbial/plant bioaugmentation: Performance and mechanism, Chemosphere 198, 83-91. 4.551 2018-07-27
264 Lu Xin, Hu Yongfei, Luo Ming, Zhou Haijian, Wang Xiaoxun, Du Yu, Li Zhenpeng, Xu Jialiang, Zhu Baoli*, Xu Xuebin*, and Kan Biao*. (2017) MCR-1.3: a new MCR variant carried by an IncP plasmid in a colistin-resistant Salmonella enterica serovar Typhimurium isolated from a healthy individual, Antimicrobial agents and chemotherapy. 4.547 2017-03-24
265 Zhang Chunping , Feng Yuqing , Liu Fei , Jiang Hui , Qu Zhina , Lei Meng , Wang Jianfeng , Zhang Bing , Hu Yongfei , Ding Jiabo*, and Zhu Baoli*. (2017) A Phage-Like IncY Plasmid Carrying the mcr-1 Gene in Escherichia coli from a Pig Farm in China, Antimicrobial agents and chemotherapy 61. 4.547 2017-06-15