2017年微生物所最新发表SCI论文列表
2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年 2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年  

701 篇论文 五年影响因子 上网日期
1 Li Jing, Zhao Fangqing, Wang Yidan, Chen Junru, Tao Jie, Tian Gang, Wu Shouling, Liu Wenbin, Cui Qinghua, Geng Bin, Zhang Weili, Weldon Ryan, Auguste Kelda, Yang Lei, Liu Xiaoyan, Chen Li, Yang Xinchun*, Zhu Baoli*, and Cai Jun*. (2017) Gut microbiota dysbiosis contributes to the development of hypertension, Microbiome 5, 14. 9.014 2017-02-07
2 Chen Ye, Tian Jin, and Chen Ji-Long*. (2017) Challenges to eliminate rabies virus infection in China by 2020, The Lancet Infectious Diseases 17, 135-136. 19.297 2017-02-07
3 Wang Xuefei, Huang Shile, and Chen Ji-Long*. (2017) Understanding of leukemic stem cells and their clinical implications, Mol. Cancer 16, 2. 5.780 2017-02-07
4 Liu Kefang#, Tan Shuguang# , Chai Yan , Chen Danqing , Song Hao , Zhang Catherine Wei-Hong , Shi Yi , Liu Jun , Tan Wenjie , Lyu Jianxin , Gao Shan , Yan Jinghua , Qi Jianxun*, and Gao George F.*. (2017) Structural basis of anti-PD-L1 monoclonal antibody avelumab for tumor therapy, Cell Res. 27, 151-153. 12.393 2017-03-07
5 Gao Cheng, Shi Nan-Nan, Chen Liang, Ji Niu-Niu, Wu Bin-Wei, Wang Yong-Long, Xu Ying, Zheng Yong, Mi Xiang-Cheng, Ma Ke-Ping, and Guo Liang-Dong*. (2017) Relationships between soil fungal and woody plant assemblages differ between ridge and valley habitats in a subtropical mountain forest, The New phytologist 213, 1874-1885 7.554 2017-03-07
6 Liu Li, Wang Long, Bao Li, Ren Jinwei, Bahadur Basnet Buddha, Liu Ruixing, He Luwei, Han Junjie, Yin Wen-Bing, and Liu Hongwei*. (2017) Versicoamides F-H, Prenylated Indole Alkaloids from Aspergillus tennesseensis, Org Lett 19, 942-945. 6.033 2017-03-07
7 Hu Yi, Xu Peng, Luo Jing, He Hongxuan*, and Du Wenbin*. (2017) Absolute Quantification of H5-Subtype Avian Influenza Viruses Using Droplet Digital Loop-Mediated Isothermal Amplification, Anal Chem 89, 745-750. 5.922 2017-03-07
8 Fan Hanlu , Du Xiaohong , Zhang Jingyuan , Zheng Han , Lu Xiaohui , Wu Qihui , Li Haifeng , Wang Han , Shi Yi , Gao George , Zhou Zhuan , Tan Dun-Xian , and Li Xiangdong*. (2017) Selective inhibition of Ebola entry with selective estrogen receptor modulators by disrupting the endolysosomal calcium, Sci Rep 7. 5.525 2017-03-07
9 Li Bing , Tian Xiaofang , Wang Chunlan , Zeng Xu , Xing Yongmei , Ling Hong , Yin Wanqiang , Tian Lixia , Meng Zhixia , Zhang Jihui* , and Guo Shunxing*. (2017) SWATH label-free proteomics analyses revealed the roles of oxidative stress and antioxidant defensing system in sclerotia formation of Polyporus umbellatus, Sci Rep 7. 5.525 2017-03-07
10 Gao Ping, Liu Hongtao, Huang Huarong, Zhang Qi, Strober Warren, and Zhang Fuping*. (2017) The Inflammatory Bowel Disease-Associated Autophagy Gene Atg16L1T300A Acts as a Dominant Negative Variant in Mice, Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950). 5.287 2017-03-07
11 Yan Yujing, Li Yi, Wang Wen-Jing, He Jin-Sheng, Yang Rui-Heng, Wu Hai-Jun, Wang Xiao-Liang, Jiao Lei, Tang Zhiyao*, and Yao Yi-Jian*. (2017) Range shifts in response to climate change of Ophiocordyceps sinensis, a fungus endemic to the Tibetan Plateau, Biological Conservation 206, 143-150. 4.748 2017-03-07
12 Chen Zhaoyuan, Wang Xinhui, Yang Fan, Hu Qingqing, Tong Huichun, and Dong Xiuzhu*. (2017) Molecular Insights into Hydrogen Peroxide Sensing Mechanism of the Metalloregulator MntR in Controlling Bacterial Resistance to Oxidative Stresses, The Journal of biological chemistry. 4.403 2017-03-07
13 Ding Xuefen , Cao Chengjun , Zheng Qiushi , and Huang Guanghua*. (2017) The Regulatory Subunit of Protein Kinase A (Bcyl) in Candida albicans Plays Critical Roles in Filamentation and White-Opaque Switching but Is Not Essential for Cell Growth, Front. Microbiol. 7. 4.360 2017-03-07
14 Ge Xiaoxuan, Teng Kunling*, Wang Jian, Zhao Fangyuan, Zhang Jie, and Zhong Jin*. (2017) Identification of Key Residues in the NisK Sensor Region for Nisin Biosynthesis Regulation, Front Microbiol 8, 106. 4.360 2017-03-07
15 Wu Lin-Huan#, Lu Zhen-Ming#, Zhang Xiao-Juan , Wang Zong-Min , Yu Yong-Jian , Shi Jin-Song , and Xu Zheng-Hong*. (2017) Metagenomics reveals flavour metabolic network of cereal vinegar microbiota, Food Microbiol. 62, 23-31. 4.214 2017-03-07
16 Gao Li, Han Jiayuan, Si Jianyong, Wang Junchi, Wang Hexiang, Sun Yipeng, Bi Yuhai, Liu Jinhua, and Cao Li*. (2017) Cryptoporic acid E from Cryptoporus volvatus inhibits influenza virus replication in vitro, Antiviral Res. 4.074 2017-03-07
17 Liu Jingyuan, Sun Yulan, Shi Weifeng, Tan Shuguang, Pan Yang, Cui Shujuan, Zhang Qingchao, Dou Xiangfeng, Lv Yanning, Li Xinyu, Li Xitai, Chen Lijuan, Quan Chuansong, Wang Qianli, Zhao Yingze, Lv Qiang, Hua Wenhao, Zeng Hui, Chen Zhihai, Xiong Haofeng, Jiang Chengyu, Pang Xinghuo, Zhang Fujie, Liang Mifang, Wu Guizhen, Gao George F*, Liu William J*, and Li Ang*. (2017) The first imported case of Rift Valley fever in China reveals a genetic reassortment of different viral lineages, Emerg Microbes Infect 6, e4. 3.865 2017-03-07
18 Hong Feng , Rachidi Saleh Mohammad , Lundgren Debbie , Han David , Huang Xiu , Zhao Hongyu , Kimura Yayoi , Hirano Hisashi , Ohara Osamu , Udono Heichiiro , Meng Songdong , Liu Bei* , and Li Zihai*. (2017) Mapping the Interactome of a Major Mammalian Endoplasmic Reticulum Heat Shock Protein 90, PLoS One 12. 3.535 2017-03-07
19 Lan Jiaming, Yao Yanfeng, Yao Deng, Hu Yawei, Bao Linlin, Huang Baoying, Yan Jinghua, Gao George F., Chuan Qin, and Tan Wenjie*. (2017) The recombinant N-terminal domain of spike proteins is a potential vaccine against Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infection, Vaccine 35, 10-18. 3.338 2017-03-07
20 Lu Yuhong, Shao Meiyun, Wang Yinyin, Qian Shengyan, Wang Miao, Wang Yingquan, Li Xiaoqian, Bao Yuxin, Deng Chengmin, Yue Changwu*, Liu Daishun*, Liu Ning, Liu Minghao, Huang Ying*, Chen Zehui, and Hu Yonglin. (2017) Zunyimycins B and C, New Chloroanthrabenzoxocinones Antibiotics against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus and Enterococci from Streptomyces sp. FJS31-2, Molecules (Basel, Switzerland) 22. 2.749 2017-03-07
21 Gao Xi-Yan, Liu Ying, Miao Li-Li, Li Er-Wei, Hou Ting-Ting, and Liu Zhi-Pei*. (2017) Mechanism of anti-Vibrio activity of marine probiotic strain Bacillus pumilus H2, and characterization of the active substance, AMB Express 7, 23. 2.419 2017-03-07
22 Lin Jie, Wang Renlei, Xu Guohua, Ding Zhengfeng, Zhu Xueshen, Li Erwei, and Liu Ling*. (2017) Two new polyketides from the ascomycete fungus Leptosphaeria sp, The Journal of antibiotics. 1.984 2017-03-07
23 Qiu Wei , Ren Biao , Dai Huanqin , Zhang Lixin , Zhang Qiong , Zhou Xuedong , and Li Yuqing*. (2017) Clotrimazole and econazole inhibit Streptococcus mutans biofilm and virulence in vitro, Arch. Oral Biol. 73, 113-120. 1.925 2017-03-07
24 Cui Yaming*, and Leclercq Sebastien Olivier. (2017) Environment-Related Variation in the Human Mid-Face, Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007) 300, 238-250. 1.627 2017-03-07
25 Feng Jin, Zhang Peng, Cui Yinglu, Li Kai, Qiao Xue, Zhang Ying-Tao, Li Shu-Ming, Cox Russell J., Wu Bian, Ye Min, and Yin Wen-Bing*. (2017) Regio- and Stereospecific O-Glycosylation of Phenolic Compounds Catalyzed by a Fungal Glycosyltransferase from Mucor hiemalis, Adv. Synth. Catal. 5.852 2017-03-08
26 Zhou Linglin#, Zhao Pan#, Chi Yu, Wang Dongfang, Wang Pan, Liu Ning, Cai Dongqing, Wu Zhengyan*, Zhong Naiqin*, . (2017) Controlling the hydrolysis and loss of nitrogen fertilizer (urea) using a nanocomposite, ChemSusChem. 7.935 2017-03-24
27 Zhou Ting-Ting, Zhao Yun-Long, and Guo Hui-Shan*. (2017) Secretory proteins are delivered to the septin-organized penetration interface during root infection by Verticillium dahliae, PLoS Pathog. 13, e1006275 7.758 2017-03-24
28 Zhao Huan , Chen Guo-Dong , Zou Jian , He Rong-Rong , Qin Sheng-Ying , Hu Dan , Li Guo-Qiang , Guo Liang-Dong , Yao Xin-Sheng*, and Gao Hao*. (2017) Dimericbiscognienyne A: A Meroterpenoid Dimer from Biscogniauxia sp with New Skeleton and Its Activity, Org. Lett. 19, 38-41. 6.033 2017-03-24
29 Wu Zhen , Hu Jiao , Zeng Tao , Zhang Zhi-Ling* , Chen Jianjun , Wong Gary , Qiu Xiangguo , Liu Wenjun , Gao George F. , Bi Yuhai* , and Pang Dai-Wen. (2017) Ultrasensitive Ebola Virus Detection Based on Electroluminescent Nanospheres and Immunomagnetic Separation, Anal. Chem. 89, 2039-2048. 5.922 2017-03-24
30 Fan Aili, Mi Wubin, Liu Zhiguo, Zeng Guohong, Zhang Peng, Hu Youcai, Fang Weiguo, and Yin Wen-Bing*. (2017) Deletion of a Histone Acetyltransferase Leads to the Pleiotropic Activation of Natural Products in Metarhizium robertsii, Org Lett. 6.033 2017-03-24
31 Li Ying-Ming, Shivas Roger G, and Cai Lei*. (2017) Cryptic diversity in Tranzscheliella spp. (Ustilaginales) is driven by host switches, Sci Rep 7, 43549. 5.525 2017-03-24
32 Lu Xin, Hu Yongfei, Luo Ming, Zhou Haijian, Wang Xiaoxun, Du Yu, Li Zhenpeng, Xu Jialiang, Zhu Baoli*, Xu Xuebin*, and Kan Biao*. (2017) MCR-1.3: a new MCR variant carried by an IncP plasmid in a colistin-resistant Salmonella enterica serovar Typhimurium isolated from a healthy individual, Antimicrobial agents and chemotherapy. 4.547 2017-03-24
33 Warfield Kelly L. *, Warren Travis K. , Qiu Xiangguo , Wells Jay , Mire Chad E. , Geisbert Joan B. , Stuthman Kelly S. , Garza Nicole L. , Van Tongeren Sean A. , Shurtleff Amy C. , Agans Krystle N. , Wong Gary , Callahan Michael V. , Geisbert Thomas W. , Klose Brennan , Ramstedt Urban , and Treston Anthony M. (2017) Assessment of the potential for host-targeted iminosugars UV-4 and UV-5 activity against filovirus infections in vitro and in vivo, Antiviral Res. 138, 22-31. 4.074 2017-03-24
34 Zhang Shu, Wang Xiu-Na, Zhang Xiao-Ling, Liu Xing-Zhong, and Zhang Yong-Jie*. (2017) Complete mitochondrial genome of the endophytic fungus Pestalotiopsis fici: features and evolution, Applied microbiology and biotechnology 101, 1593-1604. 3.882 2017-03-24
35 Jin Mengmeng, Chen Yuan, Zhao Yunfeng, Che Luyang, Ma Yanyan, Li Jingzhe, Wang Yi, Tao Hua, Ma Juan, Pan Bing, Liu Changzhen*, and Huang Peng*. (2017) Sortase A-aided Escherichia coli expression system for functional osteoprotegerin cysteine-rich domain, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-03-24
36 Alkasir Rashad , Li Jing , Li Xudong , Jin Miao , and Zhu Baoli*. (2017) Human gut microbiota: the links with dementia development, Protein Cell 8, 90-102. 3.043 2017-03-24
37 Rahman Md Ramim Tanver, Lou Zaixiang*, Zhang Jun, Yu Fuhao, Timilsena Yakindra Prasad, Zhang Caili, Zhang Yi, and Bakry Amr M. (2017) Star Anise (Illicium verum Hook. f.) as Quorum Sensing and Biofilm Formation Inhibitor on Foodborne Bacteria: Study in Milk, Journal of food protection, 645-653. 1.963 2017-03-24
38 Jiang Lan, Li Yi, Wang Wen-Jing, Imoulan Abdessamad, and Yao Yi-Jian*. (2017) Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Mycelial Extracts from the Medicinal Fungus Paecilomyces hepiali (Ascomycetes), International journal of medicinal mushrooms 19, 35-44. 1.637 2017-03-24
39 Tibpromma Saowaluck , Daranagama Dinushani Anupama , Boonmee Saranyaphat , Promputtha Itthayakorn , Nontachaiyapoom Sureeporn , and Hyde Kevin David*. (2017) Anthostomelloides krabiensis gen. et sp nov (Xylariaceae) from Pandanus odorifer (Pandanaceae), Turk. J. Bot. 41, 107-116. 1.066 2017-03-24
40 Duan W., Song H., Wang H., Chai Y., Su C., Qi J., Shi Y.*, and Gao G. F*. (2017) The crystal structure of Zika virus NS5 reveals conserved drug targets, The EMBO journal. 9.387 2017-03-24
41 Shi Yi*, and Gao George F*. (2017) Structural Biology of the Zika Virus, Trends in biochemical sciences. 13.026 2017-03-24
42 Tan Shuguang , Zhang Hao , Chai Yan , Song Hao , Tong Zhou , Wang Qihui , Qi Jianxun , Wong Gary , Zhu Xiaodong , Liu William J. , Gao Shan , Wang Zhongfu , Shi Yi , Yang Fuquan , Gao George F.* , and Yan Jinghua*. (2017) An unexpected N-terminal loop in PD-1 dominates binding by nivolumab, Nat. Commun. 8. 12.001 2017-03-29
43 Zhou Cheng, Xue Yanfen, and Ma Yanhe*. (2017) Characterization and overproduction of a thermo-alkaline pectate lyase from alkaliphilic Bacillus licheniformis with potential in ramie degumming, Process Biochem. 54, 49-58. 3.067 2017-03-29
44 Zhou Cheng, Xue Yanfen, and Ma Yanhe*. (2017) Cloning, evaluation, and high-level expression of a thermo-alkaline pectate lyase from alkaliphilic Bacillus clausii with potential in ramie degumming, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-03-29
45 Wang Xin-Cun , Chen Kai , Qin Wen-Tao , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Talaromyces heiheensis and T-mangshanicus, two new species from China, Mycol. Prog. 16, 73-81. 1.642 2017-06-06
46 Huang Zejun , Zhang Zhimiao, Xia Qiang, Li Chunli , and Yun Yanbin*. (2017) Surface molecularly imprinted polymer microspheres based on nano-TiO2 for selective recognition of kaempferol, J. Appl. Polym. Sci. 134. 1.647 2017-06-06
47 Jiang Shu-Hua* , Wei Xin-Li , and Wei Jiang-Chun. (2017) Two new species of Strigula (lichenised Dothideomycetes, Ascomycota) from China, with a key to the Chinese foliicolous species, MycoKeys, 31-42. 1.686 2017-06-06
48 Li Shao Li, Sun Hong Mei*, Zhu Bao Li, Liu Fei, and Zhao Han Qing. (2017) Whole Genome Analysis Reveals New Insights into Macrolide Resistance in Mycoplasma pneumoniae, Biomedical and environmental sciences : BES 30, 343-350. 1.751 2017-06-06
49 Liu Mei , Huang Pei , Wang Qian , Ren Biao , Oyeleye Ayokunmi , Liu Miaomiao , Zhang Jingyu , Li Xiaolin , Zhang Xiaoping , Zhang Lixin* , and Liu Xueting*. (2017) Synergistic antifungal indolecarbazoles from Streptomyces sp CNS-42 associated with traditional Chinese medicine Alisma orientale, Journal of Antibiotics 70, 715-717. 1.984 2017-06-06
50 Liu Shaoying*, Jin Wei , Liu Yang , Murphy Robert W. , Lv Bin , Hao Haibang , Liao Rui , Sun Zhiyu , Tang Mingkun , Chen Weicai , and Fu Jianrong. (2017) Taxonomic position of Chinese voles of the tribe Arvicolini and the description of 2 new species from Xizang, China, J. Mammal. 98, 166-182. 2.304 2017-06-06
51 Chen Baosong, Tian Jin, Zhang Jinjin, Wang Kai, Liu Li, Yang Bo, Bao Li, and Liu Hongwei*. (2017) Triterpenes and meroterpenes from Ganoderma lucidum with inhibitory activity against HMGs reductase, aldose reductase and alpha-glucosidase, Fitoterapia 120, 6-16. 2.631 2017-06-06
52 Qin Yongli , Li Haifeng , Jia Lina , Yan Jinghua , Gao George Fu*, and Li Xiangdong*. (2017) Targeted disruption of Noc4l leads to preimplantation embryonic lethality in mice, Protein Cell 8, 230-235. 3.043 2017-06-06
53 Wong Gary , Li Shihua , Liu Lei , Liu Yingxia , and Bi Yuhai*. (2017) Zika virus in the testes: should we be worried?, Protein Cell 8, 162-164. 3.043 2017-06-06
54 Han Xue, Qi Jianxun, Song Hao, Wang Qihui, Zhang Yanfang, Wu Ying, Lu Guangwen, Yuen Kwok-Yung, Shi Yi*, and Gao George F*. (2017) Structure of the S1 subunit C-terminal domain from bat-derived coronavirus HKU5 spike protein, Virology 507, 101-109. 3.068 2017-06-06
55 Ma Rui , Bai Yingguo , Huang Huoqing , Luo Huiying , Chen Sanfeng , Fan Yunliu , Cai Lei , and Yao Bin*. (2017) Utility of Thermostable Xylanases of Mycothermus thermophilus in Generating Prebiotic Xylooligosaccharides, J. Agric. Food Chem. 65, 1139-1145. 3.308 2017-06-06
56 Zhi Xiao-Yang* , Jiang Zhao , Yang Ling-Ling , and Huang Ying. (2017) The underlying mechanisms of genetic innovation and speciation in the family Corynebacteriaceae: A phylogenomics approach, Molecular phylogenetics and evolution 107, 246-255. 3.954 2017-06-06
57 Cheng Shuihong, Wu Peixing, Han Jing, Wang Yiren, Cui Yuting, Zhang Zhenxing, Yamagata Tatsuya, and Li Xuebing*. (2017) Synthesis and biological evaluation of neoglycosphingolipids, European journal of medicinal chemistry 134, 43-51. 3.982 2017-06-06
58 Hamid M. Imran , Hussain Muzammil , Wu Yunpeng, Zhang Xiaoling , Xiang Meichun* , and Liu Xingzhong. (2017) Successive soybean-monoculture cropping assembles rhizosphere microbial communities for the soil suppression of soybean cyst nematode, FEMS microbiology ecology 93. 4.004 2017-06-06
59 Liu William J.*, Zhao Min , Liu Kefang , Xu Kun , Wong Gary , Tan Wenjie , and Gao George F.*. (2017) T-cell immunity of SARS-CoV: Implications for vaccine development against MERS-CoV, Antiviral Res. 137, 82-92. 4.074 2017-06-06
60 Zheng Weinan , Cao Shuaishuai , Chen Can , Li Jing , Zhang Shuang , Jiang Jingwen , Niu Yange , Fan Wenhui , Li Yun , Bi Yuhai , Gao George F. , Sun Lei* , and Liu Wenjun*. (2017) Threonine 80 phosphorylation of non-structural protein 1 regulates the replication of influenza A virus by reducing the binding affinity with RIG-I, Cellular microbiology 19. 4.541 2017-06-06
61 Jin Jingjing , Sun Yanwei , Qu Jing , Syah Rahmad , Lim Chin-Huat , Alfiko Yuzer , Rahman NurEstyaBte , Suwanto Antonius , Yue Genhua , Wong Limsoon , Chua Nam-Hai , and Ye Jian*. (2017) Transcriptome and functional analysis reveals hybrid vigor for oil biosynthesis in oil palm, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-06
62 Zhang Lisha, Ni Hao, Du Xuan, Wang Sheng, Ma Xiao-Wei, Nurnberger Thorsten, Guo Hui-Shan*, and Hua Chenlei*. (2017) The Verticillium-specific protein VdSCP7 localizes to the plant nucleus and modulates immunity to fungal infections, The New phytologist 215, 368-381. 7.554 2017-06-06
63 Wu Linhuan , Sun Qinglan , Desmeth Philippe , Sugawara Hideaki , Xu Zhenghong , McCluskey Kevin , Smith David , Alexander Vasilenko , Lima Nelson , Ohkuma Moriya , Robert Vincent , Zhou Yuguang , Li Jianhui , Fan Guomei , Ingsriswang Supawadee , Ozerskaya Svetlana , and Ma Juncai*. (2017) World data centre for microorganisms: an information infrastructure to explore and utilize preserved microbial strains worldwide, Nucleic Acids Res. 45, D611-D618. 8.647 2017-06-06
64 Dudas Gytis*, Carvalho Luiz Max , ..., Liu Di, ..., Gao George F. , ..., Lemey Philippe*, and Rambaut Andrew*. (2017) Virus genomes reveal factors that spread and sustained the Ebola epidemic, Nature 544, 309-+. 41.458 2017-06-06
65 Wang Feibing*, Fu Lifeng , Kong Weili , Ye Yuxiu , Chen Xinhong , Zhou Qin , and Chen Boqing. (2017) Constitutive expression of StAATP, a potato plastidic ATP/ADP transporter gene, increases starch content in transgenic Arabidopsis, Biotechnol. Biotechnol. Equip. 31, 250-258. 0.365 2017-06-07
66 Zhao Mingjun , Liu Pu , An Ying , Yao Yijian , and Li Yu. (2017) Dictyostelium annularibasimum (Dictyosteliaceae, Dictyostelida), a new purple species from China, Nova Hedwigia 104, 351-358. 0.916 2017-06-07
67 Ge Yongyi, Yu Fengming, Tan Yumei, Zhang Xiaoling, and Liu Zuoyi*. (2017) Comparative Transcriptome Sequence Analysis of Sporulation-Related Genes of Aspergillus cristatus in Response to Low and High Osmolarity, Current microbiology 74, 806-814. 1.563 2017-06-07
68 Sun Jing-Zu , Liu Xing-Zhong*, Hyde Kevin D. *, Zhao Qi , Maharachchikumbura Sajeewa S. N. , Camporesi Erio , Bhat Jayarama , Nilthong Somrudee , and Lumyong Saisamorn. (2017) Calcarisporium xylariicola sp nov and introduction of Calcarisporiaceae fam. nov in Hypocreales, Mycol. Prog. 16, 433-445. 1.642 2017-06-07
69 Zheng Yanjing, Wang Xiuna, Zhang Xiaoling, Li Wei, Liu Gang, Wang Shihua, Yan Xiufeng, Zou Huixi*, and Yin Wen-Bing*. (2017) COP9 signalosome subunit PfCsnE regulates secondary metabolism and conidial formation in Pestalotiopsis fici, Science China. Life sciences. 1.772 2017-06-07
70 Hu Yongfei*, Gao George F, and Zhu Baoli*. (2017) The antibiotic resistome: gene flow in environments, animals and human beings, Frontiers of medicine 11, 161-168. 1.863 2017-06-07
71 Huang Fei , Niu Yulong , Liu Zhibin , Liu Weifeng , Li Xufeng , Tan Hong , and Yang Yi*. (2017) An E3 ubiquitin ligase from Brassica napus induces a typical heat-shock response in its own way in Escherichia coli, Acta biochimica et biophysica Sinica 49, 262-269. 2.146 2017-06-07
72 Shi Nan-Nan , Gao Cheng , Zheng Yong , and Guo Liang-Dong*. (2017) Effects of ectomycorrhizal fungal identity and diversity on subtropical tree competition, J. Plant Ecol. 10, 47-55. 2.519 2017-06-07
73 Fan Keqiang , Lin Baixue , Tao Yong , and Yang Keqian*. (2017) Engineering deacetoxycephalosporin C synthase as a catalyst for the bioconversion of penicillins, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 44, 705-710. 2.732 2017-06-07
74 Guo Bixi , Liu Yongqin* , Gu Zhengquan , Shen Liang , Liu Keshao, Xing Tingting , Wang Ningliang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , and Li Jiule. (2017) Aureimonas glaciei sp nov., isolated from an ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 485-488. 2.782 2017-06-07
75 Tan Shuguang, Liu Kefang, Chai Yan, Zhang Catherine W-H, Gao Shan, Gao George F, and Qi Jianxun*. (2017) Distinct PD-L1 binding characteristics of therapeutic monoclonal antibody durvalumab, Protein Cell. 3.043 2017-06-07
76 Han Xiaodong , and Cong Haolong*. (2017) Enterovirus 71 induces apoptosis by directly modulating the conformational activation of pro-apoptotic protein Bax, J. Gen. Virol. 98, 422-434. 3.131 2017-06-07
77 Yun Juanli*, Deng Yongcui, and Zhang Hongxun. (2017) Anthropogenic protection alters the microbiome in intertidal mangrove wetlands in Hainan Island, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-06-07
78 Xie Zhoujie , Zhang Zhao , Cao Zhenju , Chen Meng , Li Pengwei , Liu Weifeng , Qin Hua , Zhao Xuejin , Tao Yong , and Chen Yihua*. (2017) An external substrate-free blue/white screening system in Escherichia coli, Applied microbiology and biotechnology 101, 3811-3820. 3.882 2017-06-07
79 Wang Fen, Song Xinhua, Dong Xiaoming, Zhang Jiaojiao, and Dong Caihong*. (2017) DASH-type cryptochromes regulate fruiting body development and secondary metabolism differently than CmWC-1 in the fungus Cordyceps militaris, Applied microbiology and biotechnology 101, 4645-4657. 3.882 2017-06-07
80 Li Xiao, Wang Juan, Shi Mingxin, Wang Weishan, Corre Christophe, and Yang Keqian*. (2017) Evidence for the formation of ScbR/ScbR2 heterodimers and identification of one of the regulatory targets in Streptomyces coelicolor, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-06-07
81 Li Liyuan, Pan Guohui, Zhu Xifen, Fan Keqiang, Gao Wubin, Ai Guomin, Ren Jinwei, Shi Mingxin, Olano Carlos, Salas Jose A, and Yang Keqian*. (2017) Engineered jadomycin analogues with altered sugar moieties revealing JadS as a substrate flexible O-glycosyltransferase, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-06-07
82 Gao Xi-Yan, Liu Ying, Miao Li-Li, Li Er-Wei, Sun Guo-Xiang, and Liu Zhi-Pei*. (2017) Characterization and mechanism of anti-Aeromonas salmonicida activity of a marine probiotic strain, Bacillus velezensis V4, Applied microbiology and biotechnology 101, 3759-3768. 3.882 2017-06-07
83 Zhang Peng, Wang Xiuna, Fan Aili, Zheng Yanjing, Liu Xingzhong, Wang Shihua, Zou Huixi, Oakley Berl R, Keller Nancy P, and Yin Wen-Bing*. (2017) A cryptic pigment biosynthetic pathway uncovered by heterologous expression is essential for conidial development in Pestalotiopsis fici, Molecular microbiology. 4.347 2017-06-07
84 Li Jing , Zheng Weinan , Hou Lidan , Chen Can , Fan Wenhui , Qu Hongren , Jiang Jingwen , Liu Jinhua , Gao George F. , Zhou Jiyong , Sun Lei*, and Liu Wenjun*. (2017) Differential nucleocytoplasmic shuttling of the nucleoprotein of influenza a viruses and association with host tropism, Cellular microbiology 19. 4.541 2017-06-07
85 Liu Gang* , Chen Shuai , Zhong Jin*, Teng Kunling , and Yin Yulong*. (2017) Crosstalk between Tryptophan Metabolism and Cardiovascular Disease, Mechanisms, and Therapeutic Implications, Oxidative medicine and cellular longevity. 4.667 2017-06-07
86 Zheng Yong , Hu Hang-Wei , Guo Liang-Dong , Anderson Ian C. , and Powell Jeff R.*. (2017) Dryland forest management alters fungal community composition and decouples assembly of root- and soil-associated fungal communities, Soil Biol. Biochem. 109, 14-22. 5.041 2017-06-07
87 Zhang Zhongmei , Zhang Wei , Guo Jie , Gu Qianchong , Zhu Xueping , and Zhou Xuyu*. (2017) Activation and Functional Specialization of Regulatory T Cells Lead to the Generation of Foxp3 Instability, J. Immunol. 198, 2612-2625. 5.287 2017-06-07
88 Wu Jieyuan , Jiang Peixia , Chen Wei , Xiong Dandan , Huang Linglan , Jia Junying , Chen Yuanyuan , Jin Jian-Ming*, and Tang Shuang-Yan*. (2017) Design and application of a lactulose biosensor, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-07
89 Shen Liang , Liu Yongqin*, Xu Baiqing , Wang Ninglian , Zhao Huabiao , Liu Xiaobo , and Liu Fei. (2017) Comparative genomic analysis reveals the environmental impacts on two Arcticibacter strains including sixteen Sphingobacteriaceae species, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-07
90 Ni Kuikui, Wang Fangfang, Zhu Baoge, Yang Junxiang, Zhou Guoan, Pan Yi, Tao Yong, and Zhong Jin*. (2017) Effects of lactic acid bacteria and molasses additives on the microbial community and fermentation quality of soybean silage, Bioresource technology 238, 706-715. 5.744 2017-06-07
91 Yang Chao , Li Wen , Cao Jidong , Meng Fanwei , Yu Yongqi , Huang Junkai , Jiang Lan , Liu Muxing , Zhang Zhengguang , Chen Xuewei , Miyamoto Koji , Yamane Hisakazu , Zhang Jinsong , Chen Shouyi , and Liu Jun*. (2017) Activation of ethylene signaling pathways enhances disease resistance by regulating ROS and phytoalexin production in rice, Plant J. 89, 338-353. 6.468 2017-06-07
92 Zheng Longtang , Wei Jinhua , Lv Xun , Bi Yuhai , Wu Peixing , Zhang Zhenxing, Wang Pengfei , Liu Ruichen , Jiang Jingwen , Cong Haolong , Liang Jingnan , Cheng Wenwen , Cao Hongzhi , Liu Wenjun , Gao George F. , Du Yuguang , Jiang Xingyu , and Li Xuebing*. (2017) Detection and differentiation of influenza viruses with glycan-functionalized gold nanoparticles, Biosensors & bioelectronics 91, 46-52. 6.675 2017-06-07
93 Cai Zhen#, Yuan Zhi-Hui#, Zhang Huan, Pan Yue, Wu Yao, Tian Xiu-Qi, Wang Fang-Fang, Wang Li, and Qian Wei*. (2017) Fatty acid DSF binds and allosterically activates histidine kinase RpfC of phytopathogenic bacterium Xanthomonas campestris pv. campestris to regulate quorum-sensing and virulence, PLoS Pathog 13, e1006304. 7.758 2017-06-07
94 Wang Di, Xu Anming, Elmerich Claudine, and Ma Luyan Z*. (2017) Biofilm formation enables free-living nitrogen-fixing rhizobacteria to fix nitrogen under aerobic conditions, The ISME journal. 10.728 2017-06-07
95 Yuan Yuan , Cao Duanfang , Zhang Yanfang , Ma Jun , Qi Jianxun , Wang Qihui , Lu Guangwen , Wu Ying , Yan Jinghua , Shi Yi*, Zhang Xinzheng* , and Gao George F.*. (2017) Cryo-EM structures of MERS-CoV and SARS-CoV spike glycoproteins reveal the dynamic receptor binding domains, Nat. Commun. 8. 12.001 2017-06-07
96 Liu Yuying , Liang Xiaoyu , Yin Xiaonan , Lv Jiadi , Tang Ke , Ma Jingwei , Ji Tiantian , Zhang Huafeng , Dong Wenqian , Jin Xun , Chen Degao , Li Yanchun , Zhang Songyan , Xie Heidi Q. , Zhao Bin , Zhao Tong , Lu Jinzhi , Hu Zhuo-Wei , Cao Xuetao , Qin F. Xiao-Feng , and Huang Bo*. (2017) Blockade of IDO-kynurenine-AhR metabolic circuitry abrogates IFN-gamma-induced immunologic dormancy of tumor-repopulating cells, Nat. Commun. 8. 12.001 2017-06-07
97 Yang Yan-long , Zhang Shasha , Ma Ke , Xu Yuxing , Tao Qiaoqiao , Chen Yihua , Chen Juan , Guo Shunxing , Ren Jinwei , Wang Wenzhao , Tao Yong , Yin Wen-Bing , and Liu Hongwei*. (2017) Discovery and Characterization of a New Family of Diterpene Cyclases in Bacteria and Fungi, Angew. Chem.-Int. Edit. 56, 4749-4752. 12.111 2017-06-07
98 Kakishima M.*, Ji J. X., Zhao P., Wang Q., Li Y., and McKenzie E. H. C. (2017) Geographic expansion of a rust fungus on Plumeria in Pacific and Asian countries, N. Z. J. Bot. 55, 178-186. 0.685 2017-06-08
99 Wang Qingzhuo , Tang Shuang-Yan*, and Yang Sheng*. (2017) Genetic biosensors for small-molecule products: Design and applications in high-throughput screening, Front. Chem. Sci. Eng. 11, 15-26. 1.043 2017-06-08
100 Jin Yi, Gan Guojuan, Yu Xiaoyun, Wu Dongdong, Zhang Li, Yang Na, Hu Jiadan, Liu Zhiheng, Zhang Lixin, Hong Huachang, Yan Xiaoqing, Liang Yan, Ding Linxian*, and Pan Yonglong*. (2017) Isolation of Viable but Non-culturable Bacteria from Printing and Dyeing Wastewater Bioreactor Based on Resuscitation Promoting Factor, Current microbiology 74, 787-797. 1.563 2017-06-08
101 Pecoraro Lorenzo*, Huang Laiqiang , Caruso Tancredi , Perotto Silvia , Girlanda Mariangela , Cai Lei , and Liu Zhong-Jian. (2017) Fungal diversity and specificity in Cephalanthera damasonium and C-longifolia (Orchidaceae) mycorrhizas, J. Syst. Evol. 55, 158-169. 1.614 2017-06-08
102 Xu Yixiang, Wang Chao, Zhang Gang, Tian Jingjing, Liu Ying, Shen Xihui*, and Feng Jie*. (2017) ISCR2 is associated with the dissemination of multiple resistance genes among Vibrio spp. and Pseudoalteromonas spp. isolated from farmed fish, Archives of microbiology. 1.875 2017-06-08
103 Cheng Wei , Ji Ming , Li Xiaodan , Ren Jinwei , Yin Fuling , van Ofwegen Leen , Yu Siwang , Chen Xiaoguang, and Lin Wenhan*. (2017) Fragilolides A-Q norditerpenoid and briarane diterpenoids from the gorgonian coral Junceella fragilis, Tetrahedron 73, 2518-2528. 2.621 2017-06-08
104 Zhang Limin , Xi Lijun , Ruan Jisheng , and Huang Ying*. (2017) Kocuria oceani sp nov., isolated from a deep- sea hydrothermal plume, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 164-169. 2.782 2017-06-08
105 Li Ai-Hua , Liu Hong-Can , and Zhou Yu-Guang*. (2017) Flavobacterium orientale sp nov., isolated from lake water, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 108-112. 2.782 2017-06-08
106 Zhang Guishan, Gu Jingang, Zhang Ruifu, Rashid Mamoon, Haroon Mohamed Fauzi, Xun Weibing, Ruan Zhiyong, Dong Xiuzhu, and Stingl Ulrich*. (2017) Haloprofundus marisrubri gen. nov., sp. nov., an extremely halophilic archaeon isolated from a brine-seawater interface, Int J Syst Evol Microbiol 67, 9-16. 2.782 2017-06-08
107 Chen Shaoxing#*, Xu Yao#, Liu Hong-Can, Yang An-Na, and Ke Li-Xia. (2017) Halobaculum roseum sp. nov., isolated from underground salt deposits, Int J Syst Evol Microbiol 67, 818-823. 2.782 2017-06-08
108 Xu Guanghua , Wang Jing , and Liu Cui Hua*. (2017) Klebsiella pneumoniae NdpA suppresses ERK pathway-mediated host early inflammatory responses and is degraded through the ubiquitin-proteasome pathway, Protein Cell 8, 144-148. 3.043 2017-06-08
109 Wang Wenjing, Wang Ke, Wang Xiaoliang, Yang Ruiheng, Li Yi, and Yao Yijian*. (2017) Investigation on natural resources and species conservation of Ophiocordyceps sinensis, the famous medicinal fungus endemic to the Tibetan Plateau, Protein Cell. 3.043 2017-06-08
110 Ma Yanmei , Ouyang Jing , Wei Jingyun , Maarouf Mohamed , and Chen Ji-Long*. (2017) Involvement of Host Non-Coding RNAs in the Pathogenesis of the Influenza Virus, International journal of molecular sciences 18. 3.213 2017-06-08
111 Wang Ying, Hu Pengjie, Pan Yuanyuan, Zhu Yaxin, Liu Xingzhong, Che Yongsheng, and Liu Gang*. (2017) Identification and characterization of the verticillin biosynthetic gene cluster in Clonostachys rogersoniana, Fungal genetics and biology : FG & B 103, 25-33. 3.231 2017-06-08
112 Polat Z.*, Awan Q. N., Hussain M., and Akgul D. S. (2017) First Report of Phytopythium vexans Causing Root and Collar Rot of Kiwifruit in Turkey, Plant Dis. 101, 1058-1059. 3.268 2017-06-08
113 Wang Le, Wu Shu-Ming, Zhu Yue, Fan Qiang, Zhang Zhen-Nan, Hu Guang, Peng Qing-Zhong*, and Wu Jia-He*. (2017) Functional characterization of a novel jasmonate ZIM-domain interactor (NINJA) from upland cotton (Gossypium hirsutum), Plant physiology and biochemistry : PPB 112, 152-160. 3.434 2017-06-08
114 Zhang Min , Cheng Shou-Ting , Wang Hai-Yun , Wu Jia-He , Luo Yuan-Ming , Wang Qian , Wang Fu-Xin*, and Xia Gui-Xian*. (2017) iTRAQ-based proteomic analysis of defence responses triggered by the necrotrophic pathogen Rhizoctonia solani in cotton, J. Proteomics 152, 226-235. 3.986 2017-06-08
115 Zhang Fuchun*, Bi Yuhai, Wang Jian, Wong Gary, Shi Weifeng, Hu Fengyu, Yang Yang, Yang Liuqing, Deng Xilong, Jiang Songfeng, He Xi, Liu Yingxia, Yin Chibiao, Zhong Nanshan, and Gao George F*. (2017) Human infections with recently-emerging highly pathogenic H7N9 avian influenza virus in China, The Journal of infection 75, 71-75. 4.045 2017-06-08
116 Cao Chengjun, Wu Mei, Bing Jian, Tao Li, Ding Xuefen, Liu Xiaoyun*, and Huang Guanghua*. (2017) Global regulatory roles of the cAMP/PKA pathway revealed by phenotypic, transcriptomic and phosphoproteomic analyses in a null mutant of the PKA catalytic subunit in Candida albicans, Molecular microbiology. 4.347 2017-06-08
117 Yuan Wenjie , Guo Shuguang, Gao Jiaoqi , Zhong Mingming , Yan Gonghong , Wu Wangmeng , Chao Yapeng , and Jiang Yu*. (2017) General Control Nonderepressible 2 (GCN2) Kinase Inhibits Target of Rapamycin Complex 1 in Response to Amino Acid Starvation in Saccharomyces cerevisiae, J. Biol. Chem. 292, 2660-2669. 4.403 2017-06-08
118 Kong Decong, Chen Zhe, Wang Junping, Lv Qingyu, Jiang Hua, Zheng Yuling, Xu Maokai, Zhou Xuyu*, Hao Huaijie*, and Jiang Yongqiang*. (2017) Interaction of factor H-binding protein of Streptococcus suis with globotriaosylceramide promotes the development of meningitis, Virulence, 1-13. 4.411 2017-06-08
119 Zhang Kun , Xu Wei wei , Zhang Zhaowei , Liu Jing , Li Jing , Sun Lijuan , Sun Weiyang , Jiao Peirong , Sang Xiaoyu , Ren Zhiguang , Yu Zhijun , Li Yuanguo , Feng Na , Wang Tiecheng , Wang Hualei , Yang Songtao , Zhao Yongkun , Zhang Xuemei , Wilker Peter R. , Liu WenJun , Liao Ming , Chen Hualan , Gao Yuwei*, and Xia Xianzhu*. (2017) The innate immunity of guinea pigs against highly pathogenic avian influenza virus infection, Oncotarget 8, 30422-30437. 5.415 2017-06-08
120 Peris David, Moriarty Ryan V, Alexander William G, Baker EmilyClare, Sylvester Kayla, Sardi Maria, Langdon Quinn K, Libkind Diego, Wang Qi-Ming, Bai Feng-Yan, Leducq Jean-Baptiste, Charron Guillaume, Landry Christian R, Sampaio Jose Paulo, Goncalves Paula, Hyma Katie E, Fay Justin C, Sato Trey K, and Hittinger Chris Todd*. (2017) Hybridization and adaptive evolution of diverse Saccharomyces species for cellulosic biofuel production, Biotechnology for biofuels 10, 78. 7.398 2017-06-08
121 Xiong Dandan , Lu Shikun , Wu Jieyuan , Liang Chaoning , Wang Wei , Wang Wenzhao , Jin Jian-Ming*, and Tang Shuang-Yan*. (2017) Improving key enzyme activity in phenylpropanoid pathway with a designed biosensor, Metab. Eng. 40, 115-123. 8.322 2017-06-08
122 Qi Lei, Yue Lei, Feng Deqin, Qi Fengxia, Li Jie*, and Dong Xiuzhu*. (2017) Genome-wide mRNA processing in methanogenic archaea reveals post-transcriptional regulation of ribosomal protein synthesis, Nucleic acids research. 8.647 2017-06-08
123 Yang Jian-Gang* , Dou Xiao , Han Pei-Jie , Bai Feng-Yan , Zhou Jian , Zhang Su-Yi , Qin Hui , and Ma Ying-Ying. (2017) Microbial Diversity in Daqu During Production of Luzhou-Flavored Liquor, J. Am. Soc. Brew. Chem. 75, 136-144. 0.669 2017-06-15
124 Hongsanan S., Zhao R. L., and Hyde K. D.*. (2017) A new species of Chaetothyrina on branches of mango, and introducing Phaeothecoidiellaceae fam. nov, Mycosphere 8, 137-146. 0.835 2017-06-15
125 Qin Wen-Tao , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Seven new species of Trichoderma (Hypocreales) in the Harzianum and Strictipile clades, Phytotaxa 305, 121-139. 1.141 2017-06-15
126 Li Bin-Bin , Jiang Si-Ping , Xu Ai-Guo , Phurbu-Dorji, Wang Wen-Jing , Wang Xiao-Liang , Wei Tie-Zheng , Zhang Zu-Tang, and Yao Yi-Jian*. (2017) New Germplasms of the Culinary-Medicinal Button Mushroom, Agaricus bisporus (Agaricomycetes): Two Wild Strains from the Tibetan Plateau (China), International journal of medicinal mushrooms 19, 145-154. 1.637 2017-06-15
127 Zhang Xin , Dong Xiaoming , Song Xinhua , Wang Fen , and Dong Caihong*. (2017) Photoperiodic Responses and Characterization of the Cmvvd Gene Encoding a Blue Light Photoreceptor from the Medicinal Caterpillar Fungus Cordyceps militaris (Ascomycetes), International journal of medicinal mushrooms 19, 163-172. 1.637 2017-06-15
128 Jiang Jia-Rui , Chen Qian , and Cai Lei*. (2017) Polyphasic characterisation of three novel species of Paraboeremia, Mycol. Prog. 16. 1.642 2017-06-15
129 Hu Dian-Ming , Wang Mei , and Cai Lei*. (2017) Phylogenetic assessment and taxonomic revision of Mariannaea, Mycol. Prog. 16. 1.642 2017-06-15
130 Zhang Jinjin, Ma Ke, Chen Hongyu, Wang Kai, Xiong Weiping, Bao Li, and Liu Hongwei*. (2017) A novel polycyclic meroterpenoid with aldose reductase inhibitory activity from medicinal mushroom Ganoderma leucocontextum, The Journal of antibiotics. 1.984 2017-06-15
131 Wang Xuewei , Liu Xingzhong*, and Groenewald Johannes Z. (2017) Phylogeny of anaerobic fungi (phylum Neocallimastigomycota), with contributions from yak in China, Antonie Van Leeuwenhoek 110, 87-103. 2.041 2017-06-15
132 Labeda David P*, Dunlap Christopher A, Rong Xiaoying, Huang Ying, Doroghazi James R, Ju Kou-San, and Metcalf William W. (2017) Phylogenetic relationships in the family Streptomycetaceae using multi-locus sequence analysis, Antonie Van Leeuwenhoek 110, 563-583. 2.041 2017-06-15
133 Gai Weiwei, Zheng Xuexing, Wang Chong, Zhao Yongkun, Wang Qi, Wang Hualei, Wong Gary, Xie Ying, Wang Haijun, Cao Zengguo, Feng Na, Chi Hang, Wang Tiecheng, Gao Yuwei, Shan Junjie*, Yang Songtao*, and Xia Xianzhu*. (2017) Marburg virus-like particles produced in insect cells induce neutralizing antibodies in rhesus macaques, Journal of medical virology. 2.047 2017-06-15
134 Zhang Yu , Wu Wenping , and Cai Lei*. (2017) Polyphasic characterisation of Chaetomium species from soil and compost revealed high number of undescribed species, Fungal Biol. 121, 21-43. 2.282 2017-06-15
135 Ma Rui, Chen Qian, Fan Yunliu, Wang Qi, Chen Sanfeng, Liu Xingzhong, Cai Lei*, and Yao Bin*. (2017) Six new soil-inhabiting Cladosporium species from plateaus in China, Mycologia 109, 244-260. 2.403 2017-06-15
136 Wang Zhaoyue , Bai Xuejing , Guo Xuena , and He Xiuping*. (2017) Regulation of crucial enzymes and transcription factors on 2-phenylethanol biosynthesis via Ehrlich pathway in Saccharomyces cerevisiae, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 44, 129-139. 2.732 2017-06-15
137 Zhang Xinjun , He Hongtao , Ma Rong , Ji Zengchun , Wei Qi , Dai Huanqin , Zhang Lixin*, and Song Fuhang*. (2017) Madurastatin B3, a rare aziridine derivative from actinomycete Nocardiopsis sp LS150010 with potent anti-tuberculosis activity, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 44, 589-594. 2.732 2017-06-15
138 Zhang Hao, Zheng Jimei, Zhuang Junli, Xin Yuhua, Zheng Xiaowei, and Zhang Jianli*. (2017) Streptomyces fuscichromogenes sp. nov., an actinomycete from soil, Int J Syst Evol Microbiol 67, 77-81. 2.782 2017-06-15
139 Xing Tingting , Liu Yongqin* , Wang Ninglian , Xu Baiqing , Shen Liang , Liu Keshao , Gu Zhengquan , Guo Bixi , Zhou Yuguang , and Liu Hongcan. (2017) Polymorphobacter glacialis sp nov., isolated from ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 617-620. 2.782 2017-06-15
140 Yu Qinli , Cai Hanlin , Zhang Yanfeng, He Yongzhi , Chen Lincai , Merritt Justin , Zhang Shan , and Dong Zhiyang*. (2017) Negative Regulation of Ectoine Uptake and Catabolism in Sinorhizobium meliloti: Characterization of the EhuR Gene, J. Bacteriol. 199. 2.936 2017-06-15
141 Borjian Farshad , Han Jing , Hou Jing* , Xiang Hua , Zarzycki Jan , and Berg Ivan A.*. (2017) Malate Synthase and beta-Methylmalyl Coenzyme A Lyase Reactions in the Methylaspartate Cycle in Haloarcula hispanica, J. Bacteriol. 199. 2.936 2017-06-15
142 Chen Xianrui , Wang Zhaoyue*, Guo Xuena , Liu Sha , and He Xiuping*. (2017) Regulation of general amino acid permeases Gap1p, GATA transcription factors Gln3p and Gat1p on 2-phenylethanol biosynthesis via Ehrlich pathway, J. Biotechnol. 242, 83-91. 3.108 2017-06-15
143 Wang Shu, Chen Xiuqiang, Wu Weilin, Chen Zhida, Du Huiping, Wang Xingfu*, Fu Yu Vincent, Hu Liwen, and Chen Jianxin*. (2017) Rapid, label-free identification of cerebellar structures using multiphoton microscopy, Journal of biophotonics. 3.381 2017-06-15
144 Wang Qian , Xue Huijun , Li Siqi , Chen Ying , Tian Xuelei , Xu Xin , Xiao Wei , and Fu Yu Vincent*. (2017) A method for labeling proteins with tags at the native genomic loci in budding yeast, PLoS One 12. 3.535 2017-06-15
145 Yang Gang, Wang Mei , Chen Huai*, Liu Liangfeng , Wu Ning*, Zhu Dan , Tian Jianqing , Peng Changhui , Zhu Qiuan , and He Yixin. (2017) Responses of CO2 emission and pore water DOC concentration to soil warming and water table drawdown in Zoige Peatlands, Atmos. Environ. 152, 323-329. 3.841 2017-06-15
146 Miao Li-Li , Fan Hong-Xia , Qu Jie , Liu Ying , and Liu Zhi-Pei*. (2017) Specific amino acids responsible for the cold adaptedness of Micrococcus antarcticus beta-glucosidase BglU, Applied microbiology and biotechnology 101, 2033-2041. 3.882 2017-06-15
147 Zhao Wei , Fan Aili , Tarcz Sylwia , Zhou Kang , Yin Wen-Bing , Liu Xiao-Qing* , and Li Shu-Ming*. (2017) Mutation on Gly115 and Tyr205 of the cyclic dipeptide C2-prenyltransferase FtmPT1 increases its catalytic activity toward hydroxynaphthalenes, Applied microbiology and biotechnology 101, 1989-1998. 3.882 2017-06-15
148 Zhang Yong-Jie*, Zhang Hong-Yue, Liu Xing-Zhong, and Zhang Shu*. (2017) Mitochondrial genome of the nematode endoparasitic fungus Hirsutella vermicola reveals a high level of synteny in the family Ophiocordycipitaceae, Applied microbiology and biotechnology 101, 3295-3304. 3.882 2017-06-15
149 Wang Kai , Bao Li , Ma Ke , Zhang Jinjin , Chen Baosong , Han Junjie , Ren Jinwei , Luo Huajun , and Liu Hongwei*. (2017) A novel class of alpha-glucosidase and HMG-CoA reductase inhibitors from Ganoderma leucocontextum and the anti-diabetic properties of ganomycin I in KK-A(y) mice, European journal of medicinal chemistry 127, 1035-1046. 3.982 2017-06-15
150 Zhang Min, Han Li-Bo, Wang Wen-Yan, Wu Shen-Jie, Jiao Gai-Li, Su Lei, Xia Gui-Xian*, and Wang Hai-Yun*. (2017) Overexpression of GhFIM2 propels cotton fiber development by enhancing actin bundle formation, Journal of integrative plant biology. 3.993 2017-06-15
151 Zhao Yongkun , Wang Chong , Qiu Boning , Li Chufang , Wang Hualei , Jin Hongli , Gai Weiwei , Zheng Xuexing , Wang Tiecheng , Sun Weiyang , Yan Feihu , Gao Yuwei , Wang Qian , Yan Jinghua , Chen Ling , Penman Stanley , Zhong Nanshan , Zhao Jincun*, Yang Songtao* , and Xia Xianzhu*. (2017) Passive immunotherapy for Middle East Respiratory Syndrome coronavirus infection with equine immunoglobulin or immunoglobulin fragments in a mouse model, Antiviral Res. 137, 125-130. 4.074 2017-06-15
152 Wang Chong , Zheng Xuexing , Gai Weiwei , Wong Gary , Wang Hualei , Jin Hongli , Feng Na , Zhao Yongkun , Zhang Weijiao , Li Nan , Zhao Guoxing , Li Junfu , Yan Jinghua , Gao Yuwei , Hu Guixue*, Yang Songtao , and Xia Xianzhu*. (2017) Novel chimeric virus-like particles vaccine displaying MERS-CoV receptor-binding domain induce specific humoral and cellular immune response in mice, Antiviral Res. 140, 55-61. 4.074 2017-06-15
153 Zhang Zhenfeng, Zhao Mohan, Wang Li, Chen Yuanyuan, Dong Yuhui, Gong Yong, and Huang Li*. (2017) Roles of Leu28 side chain intercalation in the interaction between Cren7 and DNA, The Biochemical journal 474, 1727-1739. 4.116 2017-06-15
154 Zhao Chunhua , Lin Zhao , Dong Hongjun*, Zhang Yanping , and Li Yin*. (2017) Reexamination of the Physiological Role of PykA in Escherichia coli Revealed that It Negatively Regulates the Intracellular ATP Levels under Anaerobic Conditions, Appl. Environ. Microbiol. 83. 4.303 2017-06-15
155 Pu Juan , Sun Honglei , Qu Yi , Wang Chenxi , Gao Weihua , Zhu Junda , Sun Yipeng , Bi Yuhai , Huang Yinhua , Chang Kin-Chow , Cui Jie , and Liu Jinhua*. (2017) M Gene Reassortment in H9N2 Influenza Virus Promotes Early Infection and Replication: Contribution to Rising Virus Prevalence in Chickens in China, J. Virol. 91. 4.428 2017-06-15
156 Zhang Chunping , Feng Yuqing , Liu Fei , Jiang Hui , Qu Zhina , Lei Meng , Wang Jianfeng , Zhang Bing , Hu Yongfei , Ding Jiabo*, and Zhu Baoli*. (2017) A Phage-Like IncY Plasmid Carrying the mcr-1 Gene in Escherichia coli from a Pig Farm in China, Antimicrobial agents and chemotherapy 61. 4.547 2017-06-15
157 Pan Guohui , Gao Xiaoqin , Fan Keqiang , Liu Junlin , Meng Bing , Gao Jinmin , Wang Bin , Zhang Chaobo , Han Hui , Ai Guomin , Chen Yihua , Wu Dong*, Liu Zhi-Jie*, and Yang Keqian*. (2017) Structure and Function of a C-C Bond Cleaving Oxygenase in Atypical Angucycline Biosynthesis, ACS Chem. Biol. 12, 142-152. 5.176 2017-06-15
158 Liu William J. , Lan Jiaming , Liu Kefang , Deng Yao , Yao Yanfeng , Wu Shaolian , Chen Hong , Bao Lingling , Zhang Haifeng , Zhao Min , Wang Qihui , Han Lingxia , Chai Yan , Qi Jianxun , Zhao Jincun , Meng Songdong , Qin Chuan , Gao George F.* , and Tan Wenjie*. (2017) Protective T Cell Responses Featured by Concordant Recognition of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus-Derived CD8(+) T Cell Epitopes and Host MHC, J. Immunol. 198, 873-882. 5.287 2017-06-15
159 Tao Ran , Li Xiaodan , Ran Ruizhi , Xiao Zhihua , Zhang Hongyue , Kong Hongyan , Song Qiqin , Huang Yu , Wang Likui , and Huang Jiaquan*. (2017) A mixed analysis comparing nine minimally invasive surgeries for unresectable hepatocellular carcinoma patients, Oncotarget 8, 5460-5473. 5.415 2017-06-15
160 Zhang Tinghong , Ye Zhen , Yang Xiaohai , Qin Yujie , Hu Yi , Tong Xiaomei , Lai Wenbin , and Ye Xin*. (2017) NEDDylation of PB2 Reduces Its Stability and Blocks the Replication of Influenza A Virus, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-15
161 Sun Yanwei , Wang Chunming , Wang Ning , Jiang Xiyuan , Mao Huizhu , Zhu Changxiang , Wen Fujiang , Wang Xianghua , Lu Zhijun , Yue Genhua , Xu Zengfu , and Ye Jian*. (2017) Manipulation of Auxin Response Factor 19 affects seed size in the woody perennial Jatropha curcas, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-15
162 Liu Fang , Hou Lingwei , Raza Mubashar , and Cai Lei*. (2017) Pestalotiopsis and allied genera from Camellia, with description of 11 new species from China, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-15
163 Zhang Yihao , Qian Long , Wei Weijia , Wang Yu , Wang Beining , Lin Pingping , Liu Wenchao , Xu Luze , Li Xiang , Liu Dongming , Cheng Sida , Li Jiaofeng , Ye Yixuan , Li Hang , Zhang Xiaohan , Dong Yiming , Zhao Xuejin , Liu Cuihua , Zhang Haoqian M. , Ouyang Qi*, and Lou Chunbo*. (2017) Paired Design of dCas9 as a Systematic Platform for the Detection of Featured Nucleic Acid Sequences in Pathogenic Strains, ACS Synth. Biol. 6, 211-216. 5.693 2017-06-15
164 Zeng Weiqian, Du Pei, Lou Qiuli, Wu Lili, Zhang Haoqian M, Lou Chunbo, Wang Hongli, and Ouyang Qi*. (2017) Rational Design of an Ultrasensitive Quorum-Sensing Switch, ACS Synth Biol. 5.693 2017-06-15
165 Chen Liang , Zheng Yong , Gao Cheng , Mi Xiang-Cheng , Ma Ke-Ping , Wubet Tesfaye , and Guo Liang-Dong*. (2017) Phylogenetic relatedness explains highly interconnected and nested symbiotic networks of woody plants and arbuscular mycorrhizal fungi in a Chinese subtropical forest, Molecular ecology 26, 2563-2575. 6.232 2017-06-15
166 Li Shanshan , Zhou Li , Yao Yongpeng , Fan Keqiang , Li Zilong , Zhang Lixin , Wang Weishan , and Yang Keqian*. (2017) A platform for the development of novel biosensors by configuring allosteric transcription factor recognition with amplified luminescent proximity homogeneous assays, Chem. Commun. 53, 99-102. 6.628 2017-06-15
167 Zhang Gang , Leclercq Sebastien Olivier, Tian Jingjing , Wang Chao , Yahara Koji , Ai Guomin , Liu Shuangjiang , and Feng Jie*. (2017) A new subclass of intrinsic aminoglycoside nucleotidyltransferases, ANT(3")-II, is horizontally transferred among Acinetobacter spp. by homologous recombination, PLoS genetics 13. 7.481 2017-06-15
168 Li An, Lu Guangwen, Qi Jianxun, Wu Lili, Tian Kegong, Luo Tingrong, Shi Yi, Yan Jinghua*, and Gao George F*. (2017) Structural basis of nectin-1 recognition by pseudorabies virus glycoprotein D, PLoS Pathog 13, e1006314. 7.758 2017-06-15
169 Li Ming , Gong Luyao , Zhao Dahe , Zhou Jian , and Xiang Hua*. (2017) The spacer size of I-B CRISPR is modulated by the terminal sequence of the protospacer, Nucleic Acids Res. 45, 4642-4654. 8.647 2017-06-15
170 Jiang Hui, Wu Peng, Uyeki Timothy M, He Jianfeng, Deng Zhihong, Xu Wen, Lv Qiang, Zhang Jin, Wu Yang, Tsang Tim K, Kang Min, Zheng Jiandong, Wang Lili, Yang Bingyi, Qin Ying, Feng Luzhao, Fang Vicky J, Gao George F, Leung Gabriel M, Yu Hongjie*, and Cowling Benjamin J. (2017) Preliminary epidemiologic assessment of human infections with highly pathogenic avian influenza A(H5N6) virus, China, Clinical infectious diseases. 8.880 2017-06-15
171 Wong G., and Gao G. F. (2017) An mRNA-based vaccine strategy against Zika, Cell Res. 12.393 2017-06-15
172 Li Chong , Wu Song , Yang Zhao , Zhang Xiaolong , Zheng Qi , Lin Ling , Niu Zexiong , Li Ruiqiang , Cai Zhiming , and Li Lei*. (2017) Single-cell exome sequencing identifies mutations in KCP, LOC440040, and LOC440563 as drivers in renal cell carcinoma stem cells, Cell Res. 27, 590-593. 12.393 2017-06-15
173

Zong Yuan , Wang Yanpeng , Li Chao , Zhang Rui , Chen Kunling , Ran Yidong , Qiu Jin-Long , Wang Daowen , and Gao Caixia*. (2017) Precise base editing in rice, wheat and maize with a Cas9-cytidine deaminase fusion, Nature biotechnology 35, 438-+.

41.388 2017-06-15
174 Zheng Ru-yong*, Liu Xiao-yong , and Wang Ya-ning. (2017) Circinella (Mucorales, Mucoromycotina) from China, Mycotaxon 132, 42-61. 0.726 2017-08-13
175 Zeng Zhao-Qing , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Phylogenetic position of Pseudohypocrea (Hypocreales), Mycoscience 58, 274-281. 1.248 2017-08-13
176 Zheng Huan-Di* , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) A new species of Chlorociboria (Helotiales, Ascomycota) on herbaceous stems from China, Phytotaxa 312, 111-117. 1.267 2017-08-13
177 Chen Kai , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Seven soil-inhabiting new species of the genus Trichoderma in the Viride clade, Phytotaxa 312, 28-46. 1.267 2017-08-13
178 Sharma Ghimire Prakriti*, and Jin Cheng*. (2017) Genetics, Molecular, and Proteomics Advances in Filamentous Fungi, Current microbiology. 1.490 2017-08-13
179 Chen Kai, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Three New Soil-inhabiting Species of Trichoderma in the Stromaticum Clade with Test of Their Antagonism to Pathogens, Current microbiology 74, 1049-1060. 1.490 2017-08-13
180 Hu Yongfei , Gao George F. , and Zhu Baoli. (2017) The antibiotic resistome: gene flow in environments, animals and human beings, Frontiers of medicine 11, 161-168. 1.634 2017-08-13
181 Wang Ruowen, Yang Jing, Zhang Guoqing, Chao Yapeng*, Li Zhimin*, Ye Qin, and Qian Shijun. (2017) Co-expression of Beta-Glucosidase and Laccase in Trichoderma reesei by Random Insertion with Enhanced Filter Paper Activity, Mol Biotechnol 59, 353-364. 1.746 2017-08-13
182 Cui Qianqian, Zhou Fengli, Liu Weifeng*, and Tao Yong*. (2017) Avermectin biosynthesis: stable functional expression of branched chain alpha-keto acid dehydrogenase complex from Streptomyces avermitilis in Escherichia coli by selectively regulating individual subunit gene expression, Biotechnology letters. 1.810 2017-08-13
183 Xu Lin, Zhang Yong, Read Nicholas, Liu Shuangjiang, and Friman Ville-Petri*. (2017) Devosia nitraria sp. nov., a novel species isolated from the roots of Nitraria sibirica in China, Antonie Van Leeuwenhoek. 1.879 2017-08-13
184 Xiao Xiang, Cheng Xi, Yin Kangquan, Li Huali, and Qiu Jin-Long*. (2017) Abscisic acid negatively regulates post-penetration resistance of Arabidopsis to the biotrophic powdery mildew fungus, Science China. Life sciences. 2.014 2017-08-13
185 Wang Wenyan, Sun Yongduo, Han Libo, Su Lei, Xia Guixian*, and Wang Haiyun*. (2017) Overexpression of GhPFN2 enhances protection against Verticillium dahliae invasion in cotton, Science China. Life sciences. 2.014 2017-08-13
186 Sun Lifan, Qin Jun, Wang Kailun, and Zhang Jie*. (2017) Expansion of pathogen recognition specificity in plants using pattern recognition receptors and artificially designed decoys, Science China. Life sciences. 2.014 2017-08-13
187 Chen Zhengkun, Xu Xiuli, Ren Jinwei, Wang Wenzhao, Liu Xingzhong, and Li Erwei. (2017) Trichopeptides A and B, trichocyclodipeptides A-C, new peptides from the ascomycete fungus Stagonospora trichophoricola, The Journal of antibiotics. 2.144 2017-08-13
188 Lee Seungjun , Kim Dong-Cheol , Park Jin-Soo , Son Jae-Young , Sohn Jae Hak , Liu Ling , Che Yongsheng , and Oh Hyuncheol*. (2017) Penicillospirone from a marine isolate of Penicillium sp (SF-5292) with anti-inflammatory activity, Bioorganic & medicinal chemistry letters 27, 3516-3520. 2.286 2017-08-13
189 Li Ling, Wang Xiaoguang, Zhang Xinhua, Guo Mei, and Liu Tieling*. (2017) Unraveling the target genes of RIN transcription factor during tomato fruit ripening and softening, Journal of the science of food and agriculture 97, 991-1000. 2.430 2017-08-13
190 Deng Yongcui , Shen Liang* , Xu Baiqin , Liu Yongqin , Gu Zhengquan , Liu Hongcan , and Zhou Yuguang. (2017) Mucilaginibacter psychrotolerans sp nov., isolated from peatlands, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 767-771. 2.488 2017-08-13
191 Stiefler-Jensen Daniel, Schwarz-Linnet Troels, de Lichtenberg Casper, Nguyen Tam T T N, Rand Kasper D, Huang Li, She Qunxin, and Teilum Kaare*. (2017) The extraordinary thermal stability of EstA from S. islandicus is independent of post translational modifications, Protein science 2.693 2017-08-13
192 Lu Yang*, Lu Hua, Wang Shiwei, Han Jing, Xiang Hua, and Jin Cheng*. (2017) An Acidic Exopolysaccharide from Haloarcula hispanica ATCC33960 and Two Genes Responsible for Its Synthesis, Archaea 2017, 5842958. 2.750 2017-08-13
193 Zhao Peng, Kakishima Makoto, Wang Qi, and Cai Lei*. (2017) Resolving the Melampsora epitea complex, Mycologia, 1-17. 2.753 2017-08-13
194 Li Ying-Ming, Shivas Roger G, McTaggart Alistair R, Zhao Peng, and Cai Lei*. (2017) Ten new species of Macalpinomyces on Eriachne in northern Australia, Mycologia, 1-14. 2.753 2017-08-13
195 Ma Rui , Chen Qian , Fan Yunliu , Wang Qi , Chen Sanfeng , Liu Xingzhong , Cai Lei*, and Yao Bin*. (2017) Six new soil-inhabiting Cladosporium species from plateaus in China, Mycologia 109, 244-260. 2.753 2017-08-13
196 Lin Jie#, Niu Shubin#, Ding Zhengfeng, Wang Renlei, Dai Qun, Wei Wei, Luo Rongrong, and Liu Ling*. (2017) Isolation and Characterization of Aphidicolin Derivatives from Tolypocladium inflatum, Molecules (Basel, Switzerland) 22. 2.988 2017-08-13
197 Li Yi, Yang Rui-Heng, Jiang Lan, Hu Xiao-Di, Wu Zu-Jian*, and Yao Yi-Jian*. (2017) rRNA Pseudogenes in Filamentous Ascomycetes as Revealed by Genome Data, G3 (Bethesda, Md.). 3.356 2017-08-13
198 Wei Xinli* , Schmitt Imke , Hodkinson Brendan , Flakus Adam , Kukwa Martin , Divakar Pradeep K. , Kirika Paul M. , Otte Juergen , Meiser Anjuli , and Lumbsch H. Thorsten. (2017) Circumscription of the genus Lepra, a recently resurrected genus to accommodate the "Variolaria" - group of Pertusaria sensu lato (Pertusariales, Ascomycota), PLoS One 12. 3.394 2017-08-13
199 Duan Xuefeng#, Lu Jiao#, Wang Haoyu, Liu Xiaofei, Wang Jing, Zhou Kai, Jiang Wei, Wang Yingchun, and Fang Min*. (2017) Bidirectional factors impact the migration of NK cells to draining lymph node in aged mice during influenza virus infection, Experimental gerontology 96, 127-137. 3.491 2017-08-13
200 Chen Lin , Niu Shu-Bin , Li Li , Ding Gang* , Yu Meng , Zhang Gui-shan , Wang Meng-hua, Li Lu-ying , Zhang Tao , Jia Hong-Mei , Zhang Hong-wu , Shang Hai , Liu Xing-zhong , and Zou Zhong-mei*. (2017) Trichoderpyrone, a Unique Polyketide Hybrid with a Cyclopentenone-Pyrone Skeleton from the Plant Endophytic Fungus Trichoderma gamsii, J. Nat. Prod. 80, 1944-1947. 3.511 2017-08-13
201 He Wenni, Li Yao, Qin Yuejie, Tong Xiaomei, Song Zhijun, Zhao Yu, Wei Ran, Li Li, Dai Huanqin, Wang Wenzhao, Luo Houwei, Ye Xin, Zhang Lixin*, and Liu Xueting*. (2017) New cryptotanshinone derivatives with anti-influenza A virus activities obtained via biotransformation by Mucor rouxii, Applied microbiology and biotechnology 101, 6365-6374. 3.716 2017-08-13
202 Pei Wanli, Zhang Junli, Deng Siying, Tigu Fitsum, Li Yongxian*, Li Qi, Cai Zhen*, and Li Yin. (2017) Molecular engineering of L-aspartate-alpha-decarboxylase for improved activity and catalytic stability, Applied microbiology and biotechnology 101, 6015-6021. 3.716 2017-08-13
203 Jin Mengmeng , Chen Yuan , Zhao Yunfeng , Che Luyang , Ma Yanyan , Li Jingzhe , Wang Yi , Tao Hua , Ma Juan , Pan Bing , Liu Changzhen* , and Huang Peng*. (2017) Sortase A-aided Escherichia coli expression system for functional osteoprotegerin cysteine-rich domain, Applied microbiology and biotechnology 101, 4923-4933. 3.716 2017-08-13
204 Geno K Aaron, Bush C Allen, Wang Mengnan, Jin Cheng, Nahm Moon H*, and Yang Jinghua*. (2017) WciG O-acetyl transferase functionality differentiates pneumococcal serotypes 35C and 42, Journal of clinical microbiology. 3.850 2017-08-13
205 Gao Yahui , Liu Fang , Duan Weijun , Crous Pedro W. , and Cai Lei*. (2017) Diaporthe is paraphyletic, IMA Fungus 8, 153-187. 3.880 2017-08-13
206 Zhao Xi , Liu Xiong , Xu Xin , and Fu Yu V.*. (2017) Microbe social skill: the cell-to-cell communication between microorganisms, Sci. Bull. 62, 516-524. 4.000 2017-08-13
207 Chen Xiuqiang , Zhao Ershuang , and Fu Yu V.*. (2017) Using single-molecule approach to visualize the nucleosome assembly in yeast nucleoplasmic extracts, Sci. Bull. 62, 399-404. 4.000 2017-08-13
208 Zhao Chunhua , Zhao Qiuwei , Li Yin , and Zhang Yanping*. (2017) Engineering redox homeostasis to develop efficient alcohol-producing microbial cell factories, Microbial cell factories 16. 4.185 2017-08-13
209 Lin Baixue* , and Tao Yong*. (2017) Whole-cell biocatalysts by design, Microbial cell factories 16. 4.185 2017-08-13
210 Wang Li, Bao Bo-Bo, Song Guo-Qing, Chen Cheng*, Zhang Xu-Meng, Lu Wei, Wang Zefang, Cai Yan, Li Shuang, Fu Sheng, Song Fu-Hang, Yang Haitao, and Wang Jian-Guo*. (2017) Discovery of unsymmetrical aromatic disulfides as novel inhibitors of SARS-CoV main protease: Chemical synthesis, biological evaluation, molecular docking and 3D-QSAR study, European journal of medicinal chemistry 137, 450-461. 4.187 2017-08-13
211 Shi Yi, Kawana-Tachikawa Ai, Gao Feng, Qi Jianxun, Liu Chuansheng, Gao Jia, Cheng Hao, Ueno Takamasa, Iwamoto Aikichi, and Gao George F*. (2017) Conserved Vdelta1 binding geometry in a setting of locus-disparate pHLA recognition by delta/alphabetaTCRs: insight into recognition of HIV peptides by TCR, J Virol. 4.272 2017-08-13
212 Liu Ningning#, Zhang Jinfang#, Yang Xiaohai, Jiao Tong, Zhao Xin, Li Wenxia, Zhu Jianhua, Yang Pu, Jin Jianping, Peng Jirun, Li Zhiwei*, and Ye Xin*. (2017) HDM2 Promotes NEDDylation of Hepatitis B Virus HBx To Enhance Its Stability and Function, J Virol 91. 4.272 2017-08-13
213 Zhu Tengfei, Song Hao, Peng Ruchao, Shi Yi, Qi Jianxun*, and Gao George F*. (2017) Crystal Structure of the Marburg Virus Nucleoprotein Core Domain Chaperoned by a VP35 Peptide Reveals a Conserved Drug Target for Filovirus, J Virol. 4.272 2017-08-13
214 Tian Jianqing#, Qiao Yuchen#, Wu Bing, Chen Huai*, Li Wei, Jiang Na*, Zhang Xiaoling, and Liu Xingzhong. (2017) Ecological Succession Pattern of Fungal Community in Soil along a Retreating Glacier, Front. Microbiol. 8. 4.526 2017-08-13
215 Zhu Yuying , Huang Pei , Yang Na , Liu Rui , Liu Xueting , Dai Huanqin , Zhang Lixin , Song Fuhang* , and Sun Chaomin*. (2017) Establishment and Application of a High Throughput Screening System Targeting the Interaction between HCV Internal Ribosome Entry Site and Human Eukaryotic Translation Initiation Factor 3, Front. Microbiol. 8. 4.526 2017-08-13
216 Zhang Tao, Liu Meng, Wang Yan-Yan, Wang Zhi-Jun, Wei Xin-Li*, and Wei Jiang-Chun*. (2017) Two new species of Endocarpon (Verrucariaceae, Ascomycota) from China, Sci Rep 7, 7193. 4.847 2017-08-13
217 Zhang Junhua, Pan Bailong, Li Zhimeng, Zhao XinSheng*, and Huang Li*. (2017) Kinetic insights into the temperature dependence of DNA strand cleavage and religation by topoisomerase III from the hyperthermophile Sulfolobus solfataricus, Sci Rep 7, 5494. 4.847 2017-08-13
218 Yang Xiaopan , Teng Kunling , Zhang Jie , Wang Fangfang , Zhang Tong , Ai Guomin , Han Peijie , Bai Fengyan , and Zhong Jin*. (2017) Transcriptome responses of Lactobacillus acetotolerans F28 to a short and long term ethanol stress, Sci Rep 7. 4.847 2017-08-13
219 He Mao-Qiang , Chen Jie , Zhou Jun-Liang , Ratchadawan Cheewangkoon , Hyde Kevin D. , and Zhao Rui-Lin*. (2017) Tropic origins, a dispersal model for saprotrophic mushrooms in Agaricus section Minores with descriptions of sixteen new species, Sci Rep 7. 4.847 2017-08-13
220 Liu Wei , Tian Xiu-Qi , Wei Jin-Wei , Ding Li-Li, Qian Wei , Liu Zhong* , and Wang Fang-Fang*. (2017) BsmR degrades c-di-GMP to modulate biofilm formation of nosocomial pathogen Stenotrophomonas maltophilia, Sci Rep 7. 4.847 2017-08-13
221 Yin Renfu , Zhang Pingze , Liu Xinxin , Chen Yanyu , Tao Zhi , Ai Lili , Li Junjiao, Yang Yingying , Li Mingxin , Xue Cong , Qian Jing , Wang Xueli , Chen Jing , Li Yong , Xiong Yanping , Zhang Jun , Stoeger Tobias , Bi Yuhai , Chen Jianjun* , and Ding Zhuang*. (2017) Dispersal and Transmission of Avian Paramyxovirus Serotype 4 among Wild Birds and Domestic Poultry, Front. Cell. Infect. Microbiol. 7. 4.918 2017-08-13
222 Wu Shaohuan, Li Ke, Li Yingshu, Zhao Tong, Li Ting, Yang Yu-Fei, and Qian Wenfeng*. (2017) Independent regulation of gene expression level and noise by histone modifications, PLoS Comput Biol 13, e1005585. 5.044 2017-08-13
223 Wang Jing#, Yang Guodong#, Wang Dongfang, Liu Kuiliang, Ma Yongchao, Liu Hong, Wu Jing, and Fang Min*. (2017) Changes of peripheral lymphocyte subsets and cytokine environment during ageing and deteriorating gastrointestinal tract health status, Oncotarget. 5.312 2017-08-13
224 He Mengnan#, Chai Yan#, Qi Jianxun, Zhang Catherine W H, Tong Zhou, Shi Yi, Yan Jinghua, Tan Shuguang*, and Gao George F*. (2017) Remarkably similar CTLA-4 binding properties of therapeutic ipilimumab and tremelimumab antibodies, Oncotarget. 5.312 2017-08-13
225 Li Chong#*, Yan Ruping#, Yang Zhao#, Wang Haifeng, Zhang Ruiyun, Chen Haige*, and Wang Jiansong*. (2017) BCMab1-Ra, a novel immunotoxin that BCMab1 antibody coupled to Ricin A chain, can eliminate bladder tumor, Oncotarget 8, 46704-46705. 5.312 2017-08-13
226 Zhang Jingbo, Yin Kangquan, Sun Juan, Gao Jinlan, Du Qiuli, Li Huali, and Qiu Jin-Long*. (2017) Direct and tunable modulation of protein levels in rice and wheat with a synthetic small molecule, Plant biotechnology journal. 6.657 2017-08-13
227 Zhang Yu , Cai Jingyi , Shang Xiuling , Wang Bo , Liu Shuwen , Chai Xin , Tan Tianwei , Zhang Yun* , and Wen Tingyi*. (2017) A new genome-scale metabolic model of Corynebacterium glutamicum and its application, Biotechnology for biofuels 10. 6.732 2017-08-13
228 Goodell Barry* , Zhu Yuan , Kim Seong , Kafle Kabindra, Eastwood Daniel , Daniel Geoffrey , Jellison Jody , Yoshida Makoto , Groom Leslie , Pingali Sai Venkatesh , and O'Neill Hugh. (2017) Modification of the nanostructure of lignocellulose cell walls via a non-enzymatic lignocellulose deconstruction system in brown rot wood-decay fungi, Biotechnology for biofuels 10. 6.732 2017-08-13
229 Li Heng#, Liang Chaoning#, Chen Wei, Jin Jian-Ming*, Tang Shuang-Yan*, and Tao Yong. (2017) Monitoring in vivo metabolic flux with a designed whole-cell metabolite biosensor of shikimic acid, Biosensors & bioelectronics 98, 457-465. 6.862 2017-08-13
230 Liu Qizheng, Ma Husheng, Zhang Ya, and Dong Caihong*. (2017) Artificial cultivation of true morels: current state, issues and perspectives, Critical reviews in biotechnology, 1-13. 7.014 2017-08-13
231 Diao Y. Z., Zhang C., Liu F., Wang W. Z., Liu L., Cai L., and Liu X. L.* (2017) Colletotrichum species causing anthracnose disease of chili in China, Persoonia 38, 20-37. 7.097 2017-08-13
232 Chen J., Callac P.*, Parra L. A., Karunarathna S. C., He M. Q., Moinard M., De Kesel A., Raspe O., Wisitrassameewong K., Hyde K. D., and Zhao R. L.*. (2017) Study in Agaricus subgenus Minores and allied clades reveals a new American subgenus and contrasting phylogenetic patterns in Europe and Greater Mekong Subregion, Persoonia 38, 170-196. 7.097 2017-08-13
233 Luo Xuming#, Xu Ning#, Huang Junkai, Gao Feng, Zou Huasong, Boudsocq Marie, Coaker Gitta, and Liu Jun*. (2017) A Lectin Receptor-Like Kinase Mediates Pattern-Triggered Salicylic Acid Signaling, Plant physiology 174, 2501-2514. 7.428 2017-08-13
234 Leng Yujia#, Yang Yaolong#, Ren Deyong# , Huang Lichao , Dai Liping , Wang Yuqiong , Chen Long , Tu Zhengjun , Gao Yihong , Li Xueyong , Zhu Li , Hu Jiang , Zhang Guangheng , Gao Zhenyu , Guo Longbiao , Kong Zhaosheng , Lin Yongjun , Qian Qian*, and Zeng Dali*. (2017) A Rice PECTATE LYASE-LIKE Gene Is Required for Plant Growth and Leaf Senescence, Plant Physiol. 174, 1151-1166. 7.428 2017-08-13
235 Liu Wei , Li Jing , Zheng Weinan , Shang Yingli , Zhao Zhendong , Wang Shanshan , Bi Yuhai , Zhang Shuang, Xu Chongfeng , Duan Ziyuan , Zhang Lianfeng , Wang Yue L. , Jiang Zhengfan , Liu Wenjun*, and Sun Lei*. (2017) Cyclophilin A-regulated ubiquitination is critical for RIG-I-mediated antiviral immune responses, eLife 6. 8.385 2017-08-13
236 Jiang Hui# , Wu Peng# , Uyeki Timothy M.# , He Jianfeng# , Deng Zhihong , Xu Wen, Lv Qiang , Zhang Jin , Wu Yang T, sang Tim K. , Kang Min , Zheng Jiandong , Wang Lili , Yang Bingyi , Qin Ying, Feng Luzhao , Fang Vicky J. , Gao George F. , Leung Gabriel M. , Yu Hongjie* , and Cowling Benjamin J. (2017) Preliminary Epidemiologic Assessment of Human Infections With Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N6) Virus, China, Clin. Infect. Dis. 65, 383-388. 8.885 2017-08-13
237 Han Jing*, Wu Lin-Ping , Liu Xiao-Bin , Hou Jing , Zhao Li-Li , Chen Jun-Yu , Zhao Da-He , and Xiang Hua*. (2017) Biodegradation and biocompatibility of haloarchaea-produced poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) copolymers, Biomaterials 139, 172-186. 8.946 2017-08-13
238 Zhao Rui-Lin* , Li Guo-Jie , Sanchez-Ramirez Santiago , Stata Matt , Yang Zhu-Liang , Wu Gang , Dai Yu-Cheng, He Shuang-Hui , Cui Bao-Kai , Zhou Jun-Liang , Wu Fang , He Mao-Qiang , Moncalvo Jean-Marc , and Hyde Kevin D. (2017) A six-gene phylogenetic overview of Basidiomycota and allied phyla with estimated divergence times of higher taxa and a phyloproteomics perspective, Fungal Divers. 84, 43-74. 9.104 2017-08-13
239 Hyde Kevin D. , Maharachchikumbura Sajeewa S. N. , Hongsanan Sinang , Samarakoon Milan C. , Luecking Robert , Pem Dhandevi , Harishchandra Dulanjalee , Jeewon Rajesh , Zhao Rui-Lin , Xu Jian-Chu* , Liu Jian-Kui , Al-Sadi Abdullah M. B, ahkali Ali H. , and Elgorban Abdallah M. (2017) The ranking of fungi: a tribute to David L. Hawksworth on his 70th birthday, Fungal Divers. 84, 1-23. 9.104 2017-08-13
240 Su Shuo#, Gu Min#, Liu Di, Cui Jie, Gao George F, Zhou Jiyong*, and Liu Xiufan*. (2017) Epidemiology, Evolution, and Pathogenesis of H7N9 Influenza Viruses in Five Epidemic Waves since 2013 in China, Trends in microbiology. 10.239 2017-08-13
241 Du Lei, Dong Sheng, Zhang Xingwang, Jiang Chengying, Chen Jingfei, Yao Lishan, Wang Xiao, Wan Xiaobo, Liu Xi, Wang Xinquan, Huang Shaohua, Cui Qiu, Feng Yingang*, Liu Shuang-Jiang*, and Li Shengying*. (2017) Selective oxidation of aliphatic C-H bonds in alkylphenols by a chemomimetic biocatalytic system, Proc Natl Acad Sci U S A 114, E5129-e5137. 10.414 2017-08-13
242 Zong Yeqing#, Zhang Haoqian M#, Lyu Cheng, Ji Xiangyu, Hou Junran, Guo Xian, Ouyang Qi*, and Lou Chunbo*. (2017) Insulated transcriptional elements enable precise design of genetic circuits, Nat Commun 8, 52. 13.092 2017-08-13
243 Setlow Peter, Wang Shiwei, and Li Yong-Qing. (2017) Germination of Spores of the Orders Bacillales and Clostridiales, Annual review of microbiology. 13.129 2017-08-13
244 Peng Ruchao#, Xu Ying#, Zhu Tengfei#, Li Ningning#, Qi Jianxun , Chai Yan , Wu Min , Zhang Xinzheng , Shi Yi , Wang Peiyi* , Wang Jiawei* , Gao Ning*, and Gao George Fu*. (2017) Alternate binding modes of anti-CRISPR viral suppressors AcrF1/2 to Csy surveillance complex revealed by cryo-EM structures, Cell Res. 27, 853-864. 14.331 2017-08-13
245 Chen Q, Hou L W, Duan W J, Crous P W*, and Cai L.*. (2017) Didymellaceae revisited, Studies in mycology 87, 105-159. 15.691 2017-08-13
246 Marin-Felix Y.*, Groenewald J. Z., Cai L., ..., Zhang Y., and Crous P. W.*. (2017) Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 1, Studies in mycology 86, 99-216. 15.691 2017-08-13
247 Tripp Erin A. , Zhang Ning , Schneider Harald, Huang Ying , Mueller Gregory M. , Hu Zhihong , Haggblom Max , and Bhattacharya Debashish*. (2017) Reshaping Darwin's Tree: Impact of the Symbiome, Trends Ecol. Evol. 32, 552-555. 18.350 2017-08-13
248 Shan Qiang , Zeng Zhouhao , Xing Shaojun , Li Fengyin , Hartwig Stacey M. , Gullicksrud Jodi A. , Kurup Samarchith P. , Van Braeckel-Budimir Natalija , Su Yao , Martin Matthew D. , Varga Steven M. , Taniuchi Ichiro , Harty John T. , Peng Weiqun* , Badovinac Vladimir P. , and Xue Hai-Hui*. (2017) The transcription factor Runx3 guards cytotoxic CD8(+) effector T cells against deviation towards follicular helper T cell lineage, Nat. Immunol. 18, 931-+. 22.751 2017-08-13
249 Zhao Yuan-Zhong, Guo Xuan, Zhong Jin-Yi*, Guo Nan, Chen Lin-Cai, and Dong Zhi-Yang. (2018) Characterization of FM2382 from Fulvimarina manganoxydans sp. Nov. 8047 with potential enzymatic decontamination of sulfur mustard, Protein Expr Purif 141, 63-70. 1.473 2017-11-13
250 Zhuo Jiming, Ma Binbin, Xu Jingjing, Hu Weihong, Zhang Jihui, Tan Huarong*, and Tian Yuqing*. (2017) Reconstruction of a hybrid nucleoside antibiotic gene cluster based on scarless modification of large DNA fragments, Science China. Life sciences 60, 968-979. 2.014 2017-11-13
251 Zhu Hai-Zhen, Yang Lan, Muhadesi Jiang-Baota, Wang Bao-Jun, and Liu Shuang-Jiang*. (2017) Hymenobacter cavernae sp. nov., isolated from a karst cave, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-13
252 Zhao Dahe, Yang Haibo, Chen Junyu, Cheng Feiyue, Kumar Sumit, Han Jing, Li Ming, Zhou Jian, and Xiang Hua*. (2017) Development of the first gene expression system for Salinicoccus strains with potential application in bioremediation of hypersaline wastewaters, Applied microbiology and biotechnology. 3.716 2017-11-13
253 Zheng Xin, Feng Na, Li Defeng*, Dong Xiuzhu*, and Li Jie*. (2017) New molecular insights into an archaeal RNase J reveal a conserved processive exoribonucleolysis mechanism of the RNase J family, Molecular microbiology 106, 351-366. 4.135 2017-11-13
254 Zheng Qiushi, Zhang Qiuyu, Bing Jian, Ding Xuefen, and Huang Guanghua*. (2017) Environmental and genetic regulation of white-opaque switching in Candida tropicalis, Molecular microbiology. 4.135 2017-11-13
255 Zhu Yaohua, Wu Yan, Chai Yan, Qi Jianxun, Peng Ruchao, Feng Wen-Hai*, and Gao George Fu*. (2017) The post-fusion structure of the Heartland virus Gc glycoprotein supports taxonomic separation of the bunyaviral families Phenuiviridae and Hantaviridae, J Virol. 4.272 2017-11-13
256 Chen Kai, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Discovery from a large-scaled survey of Trichoderma in soil of China, Sci Rep 7, 9090. 4.847 2017-11-13
257 Chen Juan*, Zeng Xu, Yang Yan Long, Xing Yong Mei, Zhang Qi, Li Jia Mei, Ma Ke, Liu Hong Wei, and Guo Shun Xing*. (2017) Genomic and transcriptomic analyses reveal differential regulation of diverse terpenoid and polyketides secondary metabolites in Hericium erinaceus, Sci Rep 7, 10151. 4.847 2017-11-13
258 Bai Hua, Deng Aihua*, Liu Shuwen, Cui Di, Qiu Qidi, Wang Laiyou, Yang Zhao, Wu Jie, Shang Xiuling, Zhang Yun, and Wen Tingyi*. (2017) A Novel Tool for Microbial Genome Editing Using the Restriction-Modification System, ACS Synth Biol. 5.267 2017-11-13
259 Zheng Yanjing, Ma Ke, Lyu Haining, Huang Ying, Liu Hongwei, Liu Ling, Che Yongsheng, Liu Xingzhong, Zou Huixi, and Yin Wen-Bing*. (2017) Genetic Manipulation of the COP9 Signalosome Subunit PfCsnE Leads to the Discovery of Pestaloficins in Pestalotiopsis fici, Org Lett 19, 4700-4703. 5.836 2017-11-13
260 Chen Siyu, Li Ke, Cao Wenqing, Wang Jia, Zhao Tong, Huan Qing, Yang Yu-Fei, Wu Shaohuan, and Qian Wenfeng*. (2017) Codon-Resolution Analysis Reveals a Direct and Context-Dependent Impact of Individual Synonymous Mutations on mRNA Level, Molecular biology and evolution 34, 2944-2958. 14.558 2017-11-13
261 Chen A. J.*, Hubka V., Frisvad J. C., Visagie C. M., Houbraken J., Meijer M., Varga J., Demirel R., Jurjevic Z., Kubatova A., Sklenar F., Zhou Y. G., and Samson R. A.*. (2017) Polyphasic taxonomy of Aspergillus section Aspergillus (formerly Eurotium), and its occurrence in indoor environments and food, Studies in mycology 88, 37-135. 15.691 2017-11-13
262 Yang Na, and Song Fuhang*. (2017) Bioprospecting of Novel and Bioactive Compounds from Marine Actinomycetes Isolated from South China Sea Sediments, Current microbiology. 1.490 2017-11-14
263 Zhao Dahe, Kumar Sumit, Zhou Jian, Wang Rui, Li Ming, and Xiang Hua*. (2017) Isolation and complete genome sequence of Halorientalis hydrocarbonoclasticus sp. nov., a hydrocarbon-degrading haloarchaeon, Extremophiles : life under extreme conditions 21, 1081-1090. 2.357 2017-11-14
264 Yang Lan, Wang Yun-Hao, Zhu Hai-Zhen, Muhadesi Jiang-Baota, Wang Bao-Jun, Liu Shuang-Jiang*, and Jiang Cheng-Ying*. (2017) Parapedobacter defluvii sp. nov., isolated from the sewage treatment packing of a coking chemical plant, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-14
265 Zhang Guishan, Haroon Mohamed Fauzi, Zhang Ruifu, Dong Xiaoyan, Wang Dandan, Liu Yunpeng, Xun Weibing, Dong Xiuzhu, and Stingl Ulrich*. (2017) Ruegeria profundi sp. nov. and Ruegeria marisrubri sp. nov., isolated from the brine-seawater interface at Erba Deep in the Red Sea, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-14