2017年微生物所最新发表SCI论文列表
2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年 2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年  

463 篇论文 五年影响因子 上网日期
1 Li Guojie , Deng Dejiang , Wei Jinkang , Zhang Chulong , Zhao Ruilin*, and Lin Fucheng*. (2018) Protubera beijingensis sp nov (Protophallaceae, Phallales) from China, Phytotaxa 348, 133-140. 1.267 2018-05-25
2 Xu Lin*, Zhang Yong , Mohamad Osama Abdalla , Jiang Chenying , and Friman Ville-Petri*. (2018) Mesorhizobium zhangyense sp nov., isolated from wild Thermopsis lanceolate in northwestern China, Archives of microbiology 200, 603-610. 1.758 2018-05-25
3 Wei Li, Jing-Wen Yu, Zixin Li, and Wenbing Yin*. (2018) Rational design for fungal laccase production in the model host Aspergillus nidulans, SCIENCE CHINA Life Sciences. 2.014 2018-05-25
4 Song Yajian*, Liu Duoduo , Liu Mengya , Yang Haixu , Fan Yanli , Sun Wenyuan , Xue Yanfen , Zhang Tongcun , and Ma Yanhe. (2018) Transcriptional regulation of the mannan utilization genes in the alkaliphilic Bacillus sp N16-5, FEMS Microbiol. Lett. 365. 2.102 2018-05-25
5 Wang Mei , Tan Xiao-Ming , Liu Fang , and Cai Lei*. (2018) Eight new Arthrinium species from China, MycoKeys, 1-24. 2.133 2018-05-25
6 Liu Li , Liu Ruixing , Basnet Buddha Bahadur , Bao Li , Han Junjie , Wang Long*, and Liu Hongwei*. (2018) New phenolic bisabolane sesquiterpenoid derivatives with cytotoxicity from Aspergillus tennesseensis, Journal of Antibiotics 71, 538-542. 2.144 2018-05-25
7 Wang Juli , Yu Haiying , Song Xuejiao , and Zhu Kun*. (2018) The influence of fatty acid supply and aldehyde reductase deletion on cyanobacteria alkane generating pathway in Escherichia coli, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 45, 329-334. 2.624 2018-05-25
8 Jiaojiao Zhang, Fen* Wang, Kuanbo Liu, Qing Liu, Ying Yang, and Caihong* Dong. (2018) Heat and light stresses affect metabolite production in the fruit body of the medicinal mushroom Cordyceps militaris, Applied microbiology and biotechnology 102, 4523-4533. 3.716 2018-05-25
9 Zhang Ning , Fan Yuxuan , Li Chen , Wang Qiming , Leksawasdi Noppol , Li Fuli , and Wang Shi'an*. (2018) Cell permeability and nuclear DNA staining by propidium iodide in basidiomycetous yeasts, Applied microbiology and biotechnology 102, 4183-4191. 3.716 2018-05-25
10 Liu Qing , Xin Yu-Hua* , Zhou Yu-Guang , and Chen Wen-Xin. (2018) Multilocus sequence analysis of homologous recombination and diversity in Arthrobacter sensu lato named species and glacier-inhabiting strains, Syst. Appl. Microbiol. 41, 23-29. 3.739 2018-05-25
11 Shang Zifang , Son Hao , Shi Yi , Qi Jianxun*, and Gao George F.*. (2018) Crystal Structure of the Capsid Protein from Zika Virus, J. Mol. Biol. 430, 948-962. 3.910 2018-05-25
12 Zhang Limin , Dong Hailiang* , Liu Yan , Bian Liang , Wang Xi , Zhou Ziqi , and Huang Ying*. (2018) Bioleaching of rare earth elements from bastnaesite-bearing rock by actinobacteria, Chem. Geol. 483, 544-557. 4.038 2018-05-25
13 Wang Zhaoyue , Jiang Mingyue , Guo Xuena , Liu Zhaozheng , and He Xiuping*. (2018) Reconstruction of metabolic module with improved promoter strength increases the productivity of 2-phenylethanol in Saccharomyces cerevisiae, Microbial cell factories 17. 4.185 2018-05-25
14 Wang Bo#, Hu Qitiao#, Zhang Yu , Shi Ruilin , Chai Xin , Liu Zhe , Shang Xiuling , Zhang Yun , and Wen Tingyi*. (2018) A RecET-assisted CRISPR-Cas9 genome editing in Corynebacterium glutamicum, Microbial cell factories 17. 4.185 2018-05-25
15 Chen Can , Fan Wenhui , Li Jing , Zheng Weinan , Zhang Shuang , Yang Limin , Liu Di , Liu Wenjun*, and Sun Lei*. (2018) A Promising IFN-Deficient System to Manufacture IFN-Sensitive Influenza Vaccine Virus, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.918 2018-05-25
16 Chen Rong , Zhang Lijie , Qi Jianxun , Zhang Nianzhi , Zhang Ling , Yao Shugang , Wu Yanan , Jiang Bo , Wang Zhenbao , Yuan Hongyu , Zhang Qiujin , and Xia Chun*. (2018) Discovery and Analysis of Invertebrate IgV(J)-C2 Structure from Amphioxus Provides Insight into the Evolution of the Ig Superfamily, J. Immunol. 200, 2869-2881. 5.185 2018-05-25
17 Zhang Yun, Shang Xiuling, Lai Shujuan, Zhang Yu, Hu Qitiao, Chai Xin, Wang Bo, Liu Shuwen, and Wen Tingyi*. (2018) Reprogramming One-Carbon Metabolic Pathways To Decouple l-Serine Catabolism from Cell Growth in Corynebacterium glutamicum, ACS Synth. Biol. 7, 635-646. 5.267 2018-05-25
18 Wang Meng-Hua , Hu You-Cai , Sun Bing-Da , Yu Meng , Niu Shu-Bin , Guo Zhe , Zhang Xiao-Yan , Zhang Tao , Ding Gang*, and Zou Zhong-Mei*. (2018) Highly Photosensitive Poly-Sulfur-Bridged Chetomin Analogues from Chaetomium cochliodes, Org. Lett. 20, 1806-1809. 5.836 2018-05-25
19 Phiwpan Krung , and Zhou Xuyu*. (2018) MicroRNAs in regulatory T cells, Cancer letters 423, 80-85. 5.851 2018-05-25
20 Wang Kai , Bao Li , Zhou Nan , Zhang Jinjin , Liao Mingfang , Zheng Zhongyong , Wang Yujing , Liu Chang , Wang Jun , Wang Lifeng , Wang Wenzhao , Liu ShuangJiang , and Liu Hongwei*. (2018) Structural Modification of Natural Product Ganomycin I Leading to Discovery of a a-Glucosidase and HMG-CoA Reductase Dual Inhibitor Improving Obesity and Metabolic Dysfunction in Vivo, Journal of medicinal chemistry 61, 3609-3625. 5.896 2018-05-25
21 Carroll Dennis , Watson Brooke , Togami Eri*, Daszak Peter , Mazet Jonna A. K. , Chrisman Cara J. , Rubin Edward M. , Wolfe Nathan , Morel Carlos M. , Gao George F. , Burci Gian Luca , Fukuda Keiji , Auewarakul Prasert , and Tomori Oyewale. (2018) Building a global atlas of zoonotic viruses, Bull. World Health Organ. 96, 292-294. 5.925 2018-05-25
22 Feng Zhidi , Tian Juan , Han Libo , Geng Yuan , Sun Jie* , and Kong Zhaosheng*. (2018) The Myosin5-mediated actomyosin motility system is required for Verticillium pathogenesis of cotton, Environmental microbiology 20, 1607-1621. 5.965 2018-05-25
23 Li Wei , Fan Aili , Wang Long , Zhang Peng , Liu Zhiguo , An Zhiqiang , and Yin Wen-Bing*. (2018) Asperphenamate biosynthesis reveals a novel two-module NRPS system to synthesize amino acid esters in fungi, Chem. Sci. 9, 2589-2594. 8.733 2018-05-25
24 Wang Guangda , Wang Chaofeng , Liu Weiwei , Ma Yinping , Dong Li , Tian Juan , Yu Yanjun , and Kong Zhaosheng*. (2018) Augmin Antagonizes Katanin at Microtubule Crossovers to Control the Dynamic Organization of Plant Cortical Arrays, Curr. Biol. 28, 1311-+. 9.704 2018-05-25
25 Wang Fu-Xin*, Luo Yuan-Ming , Ye Zi-Qin , Cao Xue , Liang Jing-Nan , Wang Qian , Wu Yao , Wu Jia-He , Wang Hai-Yun , Zhang Min , Cheng Huan-Qing , and Xia Gui-Xian*. (2018) iTRAQ-based proteomics analysis of autophagy-mediated immune responses against the vascular fungal pathogen Verticillium dahliae in Arabidopsis, Autophagy 14, 598-618. 11.019 2018-05-25
26 Xue Qiong, Liu Xiao-Bin, Lao Yeh-Hsing, Wu Lin-Ping, Wang Dong, Zuo Zhen-Qiang, Chen Jun-Yu, Hou Jing, Bei Yuan-Yuan, Wu Xue-Fei, Leong Kam W., Xiang Hua, and Han Jing*. (2018) Anti-infective biomaterials with surface-decorated tachyplesin I, Biomaterials. 8.946 2018-05-25
27 Li Ruifeng#, Wijma Hein J.#, Song Lu#, Cui Yinglu, Otzen Marleen, Tian Yu’e, Du Jiawei, Li Tao, Niu Dingding, Chen Yanchun, Feng Jing, Han Jian, Chen Hao, Tao Yong, Janssen Dick B.*, and Wu Bian*. (2018) Computational redesign of enzymes for regio- and enantioselective hydroamination, Nature Chemical Biology. 14.519 2018-05-23
28 Tian Xiuyun#, He Guang-Jun#, Hu Pengjie#, Chen Lei, Tao Changyu, Cui Ying-Lu, Shen Lan, Ke Weixin, Xu Haijiao, Zhao Youbao, Xu Qijiang, Bai Fengyan, Wu Bian, Yang Ence, Lin Xiaorong, and Wang Linqi*. (2018) Cryptococcus neoformans sexual reproduction is controlled by a quorum sensing peptide, Nature Microbiology. 0.000 2018-05-23
29 Zhao Min , Zhang Hangjie , Liu Kefang , Gao George F. , and Liu William J.*. (2017) Human T-cell immunity against the emerging and re-emerging viruses, Sci. China-Life Sci. 60, 1307-1316. 2.014 2018-05-16
30 Zhao Min , Zhang Hangjie , Liu Kefang , Gao George F. , and Liu William J.*. (2017) Human T-cell immunity against the emerging and re-emerging viruses, Sci. China-Life Sci. 60, 1307-1316. 2.014 2018-05-16
31 Zhang Ting , Zhang Bosen , Hua Chenlei , Meng Pei , Wang Sheng , Chen Zhirong , Du Yejuan , Gao Feng*, and Huang Jiafeng*. (2017) VdPKS1 is required for melanin formation and virulence in a cotton wilt pathogen Verticillium dahliae, Sci. China-Life Sci. 60, 868-879. 2.014 2018-05-16
32 Xiao Jin , Zhang Lei , Wang Zhenbao , Xiang Wangzhen , Lu Ping , Zhao Yingze , Han Min , Ma Airong , Qi Peng , Wang Ming , Gao George F.*, and Liu William J.*. (2017) Conserved peptides enhance immune efficiency of inactive vaccines against emerging avian influenza viruses in chicken, Sci. China-Life Sci. 60, 1340-1347. 2.014 2018-05-16
33 Wang Haiyuan , Han Min , Qi Jianxun , Hilgenfeld Rolf , Luo Tingrong , Shi Yi , Gao George F. *, and Song Hao*. (2017) Crystal structure of the C-terminal fragment of NS1 protein from yellow fever virus, Sci. China-Life Sci. 60, 1403-1406. 2.014 2018-05-16
34 Shi Weifeng*, Li Juan , Zhou Hong , and Gao George F. (2017) Pathogen genomic surveillance elucidates the origins, transmission and evolution of emerging viral agents in China, Sci. China-Life Sci. 60, 1317-1330. 2.014 2018-05-16
35 Liu William J.*, and Liu Di*. (2017) The triphibious warfare against viruses, Sci. China-Life Sci. 60, 1295-1298. 2.014 2018-05-16
36 Li Min , Wang Xin , Wang Qihui , Yu Lei , Wang Lanfeng , Yan Jinghua , Zhang Fuchun , Zhang Linqi , Gao George F. , and Jin Xia*. (2017) Both structure and function of human monoclonal antibodies contribute to enhancement of Zika virus infectivity in vitro, Sci. China-Life Sci. 60, 1396-1398. 2.014 2018-05-16
37 Gu Zhengquan , Liu Yongqin* , Xu Baiqing , Wang Ninglian , Shen Liang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , Xing Tingting , Guo Bixi , and Liu Xiaobo. (2017) Description of Conyzicola nivalis sp nov., isolated from glacial snow, and emended description of the genus Conyzicola and Conyzicola lurida, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 2818-2822. 2.488 2018-05-16
38 Hu Weiming* , Samac Deborah A. , Liu Xingzhong , and Chen Senyu*. (2017) Microbial communities in the cysts of soybean cyst nematode affected by tillage and biocide in a suppressive soil, Applied Soil Ecology 119, 396-406. 3.224 2018-05-16
39 Wang R. Y.*. (2017) Meeting report: Food biotechnology training in developing countries - from genomics to synthetic biology, Biotechnology Journal 12. 3.673 2018-05-16
40 Xue Yong , He Tingchao , Yu Kai , Zhao Ai , Zheng Wei , Zhang Yumei*, and Zhu Baoli*. (2017) Association between spicy food consumption and lipid profiles in adults: a nationwide population-based study, British Journal of Nutrition 118, 144-153. 3.784 2018-05-16
41 Xie Chuanmiao , Zhang Ge , Zhang Yuman , Song Xiaoguang , Guo Hongyan , Chen Xiaoying*, and Fang Rongxiang*. (2017) SRWD1, a novel target gene of DELLA and WRKY proteins, participates in the development and immune response of rice (Oryza sativa L.), Sci. Bull. 62, 1639-1648. 4.000 2018-05-16
42 Zhang Bo , Yue Lei , Zhou Liguang , Qi Lei , Li Jie , and Dong Xiuzhu*. (2017) Conserved TRAM Domain Functions as an Archaeal Cold Shock Protein via RNA Chaperone Activity, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-05-16
43 Zhang Can , Diao Yongzhao , Wang Weizhen , Hao Jianjun , Imran Muhammad , Duan Hongxia , and Liu Xili*. (2017) Assessing the Risk for Resistance and Elucidating the Genetics of Colletotrichum truncatum That Is Only Sensitive to Some DMI Fungicides, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-05-16
44 Wen Yaqin , Wang Lin , Jin Yue , Zhang Jinzhen , Su Lei , Zhang Xiaoling, Zhou Jinhui* , and Li Yi*. (2017) The Microbial Community Dynamics during the Vitex Honey Ripening Process in the Honeycomb, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-05-16
45 Li Ran, Reddy Vaishnavi Amarr, Jin Jingjing, Rajan Chakaravarthy, Wang Qian, Yue Genhua, Lim Chin Huat, Chua Nam-Hai, Ye Jian*, and Sarojam Rajani*. (2017) Comparative transcriptome analysis of oil palm flowers reveals an EAR-motif-containing R2R3-MYB that modulates phenylpropene biosynthesis, BMC plant biology 17, 219. 4.541 2018-05-16
46 Gong Ting , Xu Xiaoqing , Che You , Liu Ruihua , Gao Weixia , Zhao Fengjie , Yu Huilei , Liang Jingnan , Xu Ping , Song Cunjiang , and Yang Chao*. (2017) Combinatorial metabolic engineering of Pseudomonas putida KT2440 for efficient mineralization of 1,2,3-trichloropropane, Sci Rep 7. 4.847 2018-05-16
47 Zhang Shan, Zou Zhengzhong , Kreth Jens , and Merritt Justin*. (2017) Recombineering in Streptococcus mutans Using Direct Repeat-Mediated Cloning-Independent Markerless Mutagenesis (DR-CIMM), Front. Cell. Infect. Microbiol. 7. 4.918 2018-05-16
48 Zhang Z. F., Liu F., Zhou X., Liu X. Z., Liu S. J., and Cai L.*. (2017) Culturable mycobiota from Karst caves in China, with descriptions of 20 new species, Persoonia 39, 1-31. 7.097 2018-05-16
49 Wang M.# , Liu F.# , Crous P. W. , and Cai L.*. (2017) Phylogenetic reassessment of Nigrospora: Ubiquitous endophytes, plant and human pathogens, Persoonia 39, 118-142. 7.097 2018-05-16
50 Sheng Xiangpeng , ..., Yan Jinghua , Gao George Fu , Shao Feng , and Hu Ronggui*. (2017) Bacterial effector NleL promotes enterohemorrhagic E. coli-induced attaching and effacing lesions by ubiquitylating and inactivating JNK, PLoS Pathog. 13. 7.456 2018-05-16
51 Li Xiangdong , Yang Fanli, ..., Lu Guangwen , Gao George F. , Shi Yi*, and Tian Kegong*. (2017) Two classes of protective antibodies against Pseudorabies virus variant glycoprotein B: Implications for vaccine design, PLoS Pathog. 13. 7.456 2018-05-16
52 Song Hao , Qi Jianxun , Xiao Haixia , Bi Yuhai , Zhang Wei , Xu Ying , Wang Fei , Shi Yi , and Gao George F.*. (2017) Avian-to-Human Receptor-Binding Adaptation by Influenza A Virus Hemagglutinin H4, Cell reports 20, 1201-1214. 8.728 2018-05-16
53 Xu Yiming*, Wang Yong , Yan Siyuan , ..., Jiang Xuejun , Boison Detlev , Weber Christian , Wu Chaodong , and Huo Yuqing*. (2017) Intracellular adenosine regulates epigenetic programming in endothelial cells to promote angiogenesis, Embo Molecular Medicine 9, 1263-1278. 9.507 2018-05-16
54 Liu Zhiping, ..., Jiang Xuejun , Sun Ye , Sodhi Akrit , Smith Lois , Hong Mei*, and Huo Yuqing*. (2017) Endothelial adenosine A2a receptor-mediated glycolysis is essential for pathological retinal angiogenesis, Nat. Commun. 8. 13.092 2018-05-16
55 Qiang Lihua, Wang Jing, Zhang Yong, Ge Pupu, Chai Qiyao, Li Bingxi, Shi Yi, Zhang Lingqiang, Gao George Fu, and Liu Cui Hua*. (2018) Mycobacterium tuberculosis Mce2E suppresses the macrophage innate immune response and promotes epithelial cell proliferation, Cellular & molecular immunology. 5.258 2018-05-16
56 Chai Qiyao, Zhang Yong, and Liu Cui Hua*. (2018) Mycobacterium tuberculosis: An Adaptable Pathogen Associated With Multiple Human Diseases, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.918 2018-05-16
57 Zhao Peng*, Zhuang Wen-Ying , Bau Tolgor*, and Yu Xiao-Dan. (2017) DNA Barcoding of the Economically Important Leucocalocybe mongolica to Prevent Mushroom Mislabeling, Chiang Mai J. Sci. 44, 1201-1209. 0.548 2018-05-15
58 Zhai Fengyan , Guo Yinglan , Liu Yingjie , and Li Honglian*. (2017) Pseudocercospora lysidices sp nov on Lysidice rhodostegia from China, Mycotaxon 132, 775-778. 0.726 2018-05-15
59 Zhang Y. B., and Zhuang W. Y.*. (2017) Four new species of Trichoderma with hyaline ascospores from southwest China, Mycosphere 8, 1914-1929. 0.886 2018-05-15
60 Daranagama D. A., Tian Q., Liu X. Z., and Hyde K. D.*. (2017) Towards a natural classification of Amplistromataceae, Mycosphere 8, 1392-1402. 0.886 2018-05-15
61 Nie Y., Tang X. X., Liu X. Y.*, and Huang B.*. (2017) A new species of Conidiobolus with chlamydospores from Dabie Mountains, Eastern China, Mycosphere 8, 809-816. 0.886 2018-05-15
62 Li Ling , Guo Mei , Wang Xiaoguang , Zhang Xinhua , and Liu Tieling*. (2017) EFFECTS AND MECHANISM OF 1-METHYLCYCLOPROPENE AND ETHEPHON ON SOFTENING IN AILSA CRAIG TOMATO FRUIT, Journal of Food Processing and Preservation 41. 0.933 2018-05-15
63 Jiang Xianzhang , Liu Hongjiao , Niu Yongchao , Hu Meirong , Qi Feng , Zhang Mingliang*, Huang Jianzhong , and Tao Yong*. (2017) Determination of Temperature Sensitive Plasmid Copy Number in Escherichia coli by Absolute and Relative Real Time Quantitation PCR, Jundishapur Journal of Microbiology 10. 0.972 2018-05-15
64 Cheng Y., Gao Y., Liu X. Y., Wang G. Y., Zhang G. Q.*, and Gao S. Q. (2017) Rhinocerebral mucormycosis caused by Rhizopus arrhizus var. tonkinensis, Journal De Mycologie Medicale 27, 586-588. 1.004 2018-05-15
65 Zeng Zhao-Qing , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Two new species of Neocosmospora from China, Phytotaxa 319, 175-183. 1.267 2018-05-15
66 Sun Bind-Da , Zhou Yu-Guang* , and Chen Amanda-Juan*. (2017) Bisifusarium tonghuanum (Nectriaceae), a novel species of Fusarium-like fungi from two desert oasis plants, Phytotaxa 317, 123-129. 1.267 2018-05-15
67 Liang Lili , Zhang Zhenzhu , Li Jiandong , Wu Jiaoxiang , Wang Likui , Huang Wenlin , and Gao Shijuan*. (2017) Direct binding of RNF8 to SUMO2/3 promotes cell survival following DNA damage, Molecular medicine reports 16, 8385-8391. 1.718 2018-05-15
68 Wang Ya-Nan*, He Wei-Hong , An Ming-Li , Tian Wen-Yu , You Xiao-Yan , Ying Fang-Qing , Guo Jing , and Gong Tao. (2017) Chryseobacterium zhengzhouense sp. nov., isolated from groundwater of a well in a vegetable field (vol 109, pg 1299, 2016), Antonie Van Leeuwenhoek 110, 175-175. 1.879 2018-05-15
69 Xu Lin , Wu Yue-Hong , Zhou Yu-Guang , Cheng Hong , Liu Qian , Zhou Peng , Wu Min , Cheng Lei*, and Xu Xue-Wei*. (2017) Complete genome sequence of Erythrobacter gangjinensis CGMCC 1.15024(T) with two chromosomes, Marine Genomics 34, 15-18. 1.987 2018-05-15
70 Yin Shouliang , Wang Xuefeng , Shi Mingxin , Yuan Fang , Wang Huizhuan , Jia Xiaole , Yuan Fang , Sun Jinliang , Liu Tiejun , Yang Keqian , Zhang Yuxiu*, Fan Keqiang*, and Li Zilong*. (2017) Improvement of oxytetracycline production mediated via cooperation of resistance genes in Streptomyces rimosus, Sci. China-Life Sci. 60, 992-999. 2.014 2018-05-15
71 Obameso Joseph O. , Li Hong , Jia Hao , Han Min , Zhu Shiyan , Huang Canping , Zhao Yuhui , Zhao Min , Bai Yu , Yuan Fei , Zhao Honglan , Peng Xia , Xu Wen , Tan Wenjie , Zhao Yingze , Yuen Kwok-Yung , Liu William J. , Lu Lin*, and Gao George F.*. (2017) The persistent prevalence and evolution of cross-family recombinant coronavirus GCCDC1 among a bat population: a two-year follow-up, Sci. China-Life Sci. 60, 1357-1363. 2.014 2018-05-15
72 Du Xuan , Wang Sheng , Gao Feng , Zhang Lisha , Zhao Jian-Hua , Guo Hui-Shan* , and Hua Chenlei*. (2017) Expression of pathogenesis-related genes in cotton roots in response to Verticillium dahliae PAMP molecules, Sci. China-Life Sci. 60, 852-860. 2.014 2018-05-15
73 Wang Shan, Peng Zhiqiang, Wang Siying, Yang Lihua, Chen Yuhan, Kong Xue, Song Shanshan, Pei Pei, Tian Chunyan, Yan Hui, Ding Peipei, Hu Weiguo, Liu Cui Hua, Zhang Xin, He Fuchu, Zhang Lingqiang*. (2018) KRAB-type zinc-finger proteins PITA and PISA specifically regulate p53-dependent glycolysis and mitochondrial respiration. Cell Research. 14.331 2018-03-12
74 Xu Heng, Yuan Zhen-Zhen, Ma Xiao, Wang Chi, Suo You-Rui, Wang Hong-Lun, Wang Xiao-Yan*, and Bai Bo*. (2017) Triterpenoids with antioxidant activities from Myricaria squamosa, Journal of Asian natural products research, 1-7 1.029 2018-01-12
75 Shang Xiuling, Chai Xin, Lu Xuemei, Li Yuan, Zhang Yun, Wang Guoqiang, Zhang Chen, Liu Shuwen, Zhang Yu, Ma Jiyin, and Wen Tingyi*. (2017) Native promoters of Corynebacterium glutamicum and its application in L-lysine production, Biotechnology letters. 1.810 2018-01-10
76 Kan Jinhong, Fang Rongxiang*, and Jia Yantao*. (2017) Interkingdom signaling in plant-microbe interactions, Science China. Life sciences 60, 785-796. 2.014 2018-01-10
77 Cao Jidong, Yu Yongqi, Huang Junkai, Liu Rui, Chen Yan, Li Suiyan*, and Liu Jun*. (2017) Genome re-sequencing analysis uncovers pathogenecity-related genes undergoing positive selection in Magnaporthe oryzae, Science China. Life sciences 60, 880-890. 2.014 2018-01-10
78 Duan Xuefeng#, Li Shihua#, Wong Gary, Wang Dongfang, Wang Haoyu, Lu Jiao, Bi Yuhai, Lu Xuancheng, Shi Yi, Yan Jinghua, Fang Min*, and Gao George Fu*. (2017) Natural killer cells are activated and play a protective role against ZIKA virus infection in mice, Sci. Bull. 62, 982-984. 4.000 2018-01-10
79 Lu Jiao, Duan Xuefeng, Zhao Wenming, Wang Jing, Wang Haoyu, Zhou Kai, and Fang Min*. (2017) Aged Mice are More Resistant to Influenza Virus Infection due to Reduced Inflammation and Lung Pathology, Aging and Disease. 4.100 2018-01-10
80 Xu Ning, Luo Xuming, Li Wen, Wang Zongyi, and Liu Jun*. (2017) The bacterial effector AvrB-induced RIN4 hyperphosphorylation is mediated by receptor-like cytoplasmic kinase complex in Arabidopsis, Molecular plant-microbe interactions : MPMI. 4.598 2018-01-10
81 Peng Shanxin#, Wang Jing#, Wei Songtao, Li Changfei, Zhou Kai, Hu Jun, Ye Xin, Yan Jinghua, Liu Wenjun, Gao George F., Fang Min*, and Meng Songdong*. (2017) Endogenous Cellular microRNAs Mediate Antiviral Defense against Influenza A Virus, Molecular Therapy - Nucleic Acids. 5.794 2018-01-10
82 Sun Li-Yan, Sun Xiang*, and Guo Liang-Dong. (2017) Capitulocladosporium clinodiplosidis gen. et sp. nov., a hyphomyceteous ustilaginomycete from midge, Mycol. Prog. 1.632 2018-01-08
83 Qian Wei, Chen Xiaoya, Fang Rongxiang, and Kang Le*. (2017) Manipulation of biotic signaling: a new theory for smarter pest control, Science China. Life sciences 60, 781-784. 2.014 2018-01-08
84 Niu Guoqing, Zheng Jiazhen, and Tan Huarong*. (2017) Biosynthesis and combinatorial biosynthesis of antifungal nucleoside antibiotics, Science China. Life sciences 60, 939-947. 2.014 2018-01-08
85 Li Yue, and Tan Huarong*. (2017) Biosynthesis and molecular regulation of secondary metabolites in microorganisms, Science China. Life sciences 60, 935-938. 2.014 2018-01-08
86 Zheng Huan-Di, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Chlorovibrissea korfii sp. nov. from northern hemisphere and Vibrissea flavovirens new to China, MycoKeys 26, 1-11. 2.133 2018-01-08
87 Peng Bao-Yu, Pan Yue, Li Ru-Jiao, Wei Jin-Wei, Liang Fang, Wang Li, Wang Fang-Fang, and Qian Wei*. (2017) An Essential Regulatory System Originating from Polygenic Transcriptional Rewiring of PhoP-PhoQ of Xanthomonas campestris, Genetics 206, 2207-2223. 5.092 2018-01-08
88 Liu Chang, Zhang Bo, Liu Yi-Ming, Yang Ke-Qian, and Liu Shuang-Jiang*. (2017) New Intracellular Shikimic Acid Biosensor for Monitoring Shikimate Synthesis in Corynebacterium glutamicum, ACS Synth. Biol. 5.267 2018-01-08
89 Yin Kangquan, Gao Caixia*, and Qiu Jin-Long*. (2017) Progress and prospects in plant genome editing, Nature plants 3, 17107. 10.300 2018-01-08
90 Li Jingjing, Li Yue, Niu Guoqing, Guo Heng, Qiu Yanping, Lin Zhi, Liu Wen*, and Tan Huarong*. (2018) NosP-Regulated Nosiheptide Production Responds to Both Peptidyl and Small-Molecule Ligands Derived from the Precursor Peptide, Cell chemical biology 6.809 2018-01-05
91 Jiang Shu-Hua , Wei Xin-Li , and Wei Jiang-Chun*. (2017) A new species and two new records of Strigula (lichenized Ascomycota) from China, Mycoscience 58, 391-397. 1.248 2018-01-05
92 Dong Xiaoming , Song Xinhua* , and Dong Caihong. (2017) Nutritional Requirements for Mycelial Growth of Milk-White Toothed Mushroom, Irpex lacteus (Agaricomycetes), in Submerged Culture, International journal of medicinal mushrooms 19, 829-838. 1.484 2018-01-05
93 Chin Joyce Seow Fong , Sinha Sheetal , Nalaparaju Anjaiah , Yam Joey Kuok Hoong , Qin Zhiqiang , Ma Luyan , Liang Zhao-Xun , Lu Lanyuan , Bhattacharjya Surajit, and Yang Liang*. (2017) Pseudomonas aeruginosa Psl Exopolysaccharide Interacts with the Antimicrobial Peptide LG21, Water 9. 2.056 2018-01-05
94 Lin Jie , Zhang Xiamei , Song Bingran, Xue Wei , Su Xiaoyun , Chen Xiuzhen*, and Dong Zhiyang*. (2017) Improving cellulase production in submerged fermentation by the expression of a Vitreoscilla hemoglobin in Trichoderma reesei, AMB Express 7. 2.332 2018-01-05
95 Gu Zhengquan , Liu Yongqin* , Xu Baiqing , Wang NingLian , Jiao Nianzhi , Shen Liang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , Liu Xiaobo , Li Jilde , and Sun Jia. (2017) Hymenobacter frigidus sp nov., isolated from a glacier ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 4121-4125. 2.488 2018-01-05
96 Gu Zhengquan , Liu Yongqin* , Xu Baiqing , Wang NingLian , Jiao Nianzhi , Shen Liang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , Liu Xiaobo , Li Jilde , and Sun Jia. (2017) Massilia glaciei sp nov., isolated from the Muztagh Glacier, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 4075-4079. 2.488 2018-01-05
97 Li Yan , Wang Qingbin , Liu Xingzhong , and Che Yongsheng*. (2017) Punctaporonins N-S, New Caryophyllene Sesquiterpenoids from Cytospora sp, Biomed Res. Int. 2.587 2018-01-05
98 Cheng Feiyue, Gong Luyao, Zhao Dahe, Yang Haibo, Zhou Jian, Li Ming*, and Xiang Hua*. (2017) Harnessing the native type I-B CRISPR-Cas for genome editing in a polyploid archaeon, Journal of Genetics and Genomics 44, 541-548. 3.236 2018-01-05
99 Kouam Arnaud F. , Yuan Fei , Njayou Frederic N. , He Hongtao , Tsayem Romeo F. , Oladejo Babayemi O. , Song Fuhang , Moundipa Paul F.* , and Gao George F. (2017) Induction of Mkp-1 and Nuclear Translocation of Nrf2 by Limonoids from Khaya grandifoliola C. DC Protect L-02 Hepatocytes against Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity, Front. Pharmacol. 8. 4.275 2018-01-05
100 Li Shanzhen , Shao Nana , Luo Yuanming , Liu Hongcan , Cai Shichun , and Dong Xiuzhu*. (2017) Transcriptome and Zymogram Analyses Reveal a Cellobiose-Dose Related Reciprocal Regulatory Effect on Cellulase Synthesis in Cellulosilyticum ruminicola H1, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-01-05
101 Han Wenyuan , Xu Yanqun , Feng Xu , Liang Yun X. , Huang Li , Shen Yulong , and She Qunxin*. (2017) NQO-Induced DNA-Less Cell Formation Is Associated with Chromatin Protein Degradation and Dependent on A(0)A(1)-ATPase in Sulfolobus, Front. Microbiol. 8, 1-12. 4.526 2018-01-05
102 Cai Binxiang , Bai Qingling , Chi Xiaojuan , Goraya Mohsan U. , Wang Long , Wang Song , Chen Biao , and Chen Ji-Long*. (2017) Infection with Classical Swine Fever Virus Induces Expression of Type III Interferons and Activates Innate Immune Signaling, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-01-05
103 Li Xin , Wu Bo , Chen Lizhao , Ju Ying , Li Changfei* , and Meng Songdong*. (2017) Urokinase-type plasminogen activator receptor inhibits apoptosis in triple-negative breast cancer through miR-17/20a suppression of death receptors 4 and 5, Oncotarget 8, 88645-88657. 5.312 2018-01-05
104 Gai Weiwei*, Zheng Wenwen*, Wang Chong*, Wong Gary, Song Yanyan, and Zheng Xuexing. (2017) Immunization with recombinant rabies virus expressing Interleukin-18 exhibits enhanced immunogenicity and protection in mice, Oncotarget 8, 91505-91515. 5.312 2018-01-05
105 Li Wei*, Wang Mengmeng, Pan Haoqin, Burgaud Gaetan, Liang Shengkang, Guo Jiajia, Luo Tian, Li Zhaoxia, Zhang Shoumei, and Cai Lei*. (2017) Highlighting patterns of fungal diversity and composition shaped by ocean currents using the East China Sea as a model, Molecular ecology. 6.644 2018-01-05
106 Liao Shenglong, Tao Xinglei, Ju Yingjiao, Feng Jie*, Du Wenbin*, and Wang Yapei*. (2017) Multichannel Dynamic Interfacial Printing: An Alternative Multicomponent Droplet Generation Technique for Lab in a Drop, ACS applied materials & interfaces. 7.823 2018-01-05
107 Hyde Kevin D. , Norphanphoun Chada , ..., Zhao Rui-Lin , and Mortimer Peter E.*. (2017) Fungal diversity notes 603-708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species, Fungal Divers. 87, 1-235. 9.104 2018-01-05
108 Mwaheb Mai A. M. A. , Hussain Muzammil , Tian Jianqing , Zhang Xiaoling , Hamid M. Imran , El-Kassim Nabil Abo , Hassan Gamal M. , Xiang Meichun*, and Liu Xingzhong*. (2017) Synergetic suppression of soybean cyst nematodes by chitosan and &ITHirsutella minnesotensis&IT via the assembly of the soybean rhizosphere microbial communities, Biol. Control 115, 85-94. 2.484 2018-01-05
109 Lu Yang, Liu Wei, Liang Hui, Zhao Shulong, Zhang Wei, Liu Jia, Jin Cheng*, and Hu Hongyan*. (2017) NDM-1 encoded by a pNDM-HN380-like plasmid pNDM-BJ03 in clinical Enterobacter cloacae, Diagn Microbiol Infect Dis. 2.488 2018-01-05
110 Xing Tingting , Liu Yongqin*, Wang Ninglian , Xu Baiqing , Liu Keshao , Shen Liang , Gu Zhengquan , Guo Bixi , Zhou Yuguang , and Liu Hongcan. (2017) Erythrobacter arachoides sp nov., isolated from ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 4235-4239. 2.488 2018-01-05
111 Tian Jianqing , Wu Bing , Chen Huai , Jiang Na , Kang Xiaoming , and Liu Xingzhong*. (2017) Patterns and drivers of fungal diversity along an altitudinal gradient on Mount Gongga, China, J. Soils Sediments 17, 2856-2865. 2.703 2018-01-05
112 Tariq Akash*, Sadia Sehrish , Pan Kaiwen , Ullah Ihteram , Mussarat Sakina , Sun Feng , Abiodun Olatunji Olusanya , Batbaatar Altanzagas , Li Zilong , Song Dagang , Xiong Qinli , Ullah Riaz , Khan Suliman , Basnet Buddha Bahadur , Kumar Brawin , Islam Rabiul , and Adnan Muhammad. (2017) A systematic review on ethnomedicines of anticancer plants, Phytother. Res. 31, 202-264. 2.737 2018-01-05
113 Wei Xin-Li*, Leavitt Steven D., Huang Jen-Pan, Esslinger Theodore L., Wang Li-Song, Moncada Bibiana, Lücking Robert, Divakar Pradeep K., and Lumbsch H. Thorsten. (2017) Parallel Miocene-dominated diversification of the lichen-forming fungal genus Oropogon (Ascomycota: Parmeliaceae) in different continents, Taxon 66, 1269-1281 2.959 2018-01-05
114 Liu Li , Liu Ruixing , Basnet Buddha Bahadur , Bao Li , Han Junjie , Ren Jinwei , Zeng Zhaoqing , Zhuang Wenying , and Liu Hongwei*. (2017) A new seco-pimarane diterpene and four new beta-resorcylic acid lactones from a fungicolous Hypomyces subiculosus, RSC Adv. 7, 51986-51992. 3.257 2018-01-05
115 Wong Gary, Mendoza Emelissa J, Plummer Francis A, Gao George F, Kobinger Gary P*, and Qiu Xiangguo. (2017) From bench to almost bedside: the long road to a licensed Ebola virus vaccine, Expert opinion on biological therapy, 1-15. 3.347 2018-01-05
116 Zhang Caili#, Zhou Cheng#, Assavasirijinda Nilnate , Yu Bo , Wang Limin* , and Ma Yanhe. (2017) Non-sterilized fermentation of high optically pure D-lactic acid by a genetically modified thermophilic Bacillus coagulans strain, Microbial cell factories 16. 4.185 2018-01-05
117 Zhu Yaohua# , Wu Yan# , Chai Yan , Qi Jianxun , Peng Ruchao , Feng Wen-Hai* , and Gao George Fu*. (2018) The Postfusion Structure of the Heartland Virus Gc Glycoprotein Supports Taxonomic Separation of the Bunyaviral Families Phenuiviridae and Hantaviridae, J. Virol. 92. 4.272 2018-01-05
118 Liu Jingfang, Wang Qian, Jiang Xiongjian, Yang Haibo, Zhao Dahe, Han Jing, Luo Yuanming, and Xiang Hua*. (2017) Systematic Analysis of Lysine Acetylation in the Halophilic Archaeon Haloferax mediterranei, J. Proteome Res. 16, 3229-3241. 4.430 2018-01-05
119 Lu Xin , Hu Yongfei , Luo Ming , Zhou Haijian, Wang Xiaoxun , Du Yu , Li Zhenpeng , Xu Jialiang , Zhu Baoli*, Xu Xuebin*, and Kan Biao*. (2017) MCR-1.6, a New MCR Variant Carried by an IncP Plasmid in a Colistin-Resistant Salmonella enterica Serovar Typhimurium Isolate from a Healthy Individual, Antimicrobial agents and chemotherapy 61. 4.516 2018-01-05
120 Xue Huijun , Bei Yuanyuan , Zhan Zhengyan , Chen Xiuqiang , Xu Xin , and Fu Yu V.*. (2017) Utilizing Biotinylated Proteins Expressed in Yeast to Visualize DNA-Protein Interactions at the Single-Molecule Level, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-01-05
121 Yang Na , Sun Chaomin*, Zhang Lixin , Liu Jianguo , and Song Fuhang*. (2017) Identification and Analysis of Novel Inhibitors against NS3 Helicase and NS5B RNA-Dependent RNA Polymerase from Hepatitis C Virus 1b (Con1), Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-01-05
122 Zhou Jiemin , Bai Xuming , and Zhao Ruilin*. (2017) Microbial communities in the native habitats of Agaricus sinodeliciosus from Xinjiang Province revealed by amplicon sequencing, Sci Rep 7. 4.847 2018-01-05
123 Wang Yanyan , Wei Xinli*, Huang Jenpan , and Wei Jiangchun*. (2017) Modification and functional adaptation of the MBF1 gene family in the lichenized fungus Endocarpon pusillum under environmental stress, Sci Rep 7. 4.847 2018-01-05
124 Yang Han, Liu Feixia, Li Yin*, and Yu Bo*. (2017) Reconstructing Biosynthetic Pathway of the Plant-Derived Cancer Chemopreventive-Precursor Glucoraphanin in Escherichia coli, ACS Synth Biol. 5.267 2018-01-05
125 Qiao Yuxin , Zha Xiaoyan , Zhu Jun , Tu Ran , Dong Libing , Wang Li , Dong Zhiyang , Wan Qinhong , and Du Wenbin*. (2018) Fluorescence-activated droplet sorting of lipolytic microorganisms using a compact optical system, Lab on a Chip 18, 190-196. 6.165 2018-01-05
126 Wang Supen , Liu Conghui , Wilson Anthony B. , Zhao Na , Li Xianping , Zhu Wei , Gao Xu , Liu Xuan , and Li Yiming*. (2017) Pathogen richness and abundance predict patterns of adaptive major histocompatibility complex variation in insular amphibians, Molecular ecology 26, 4671-4685. 6.644 2018-01-05
127 Wei Xundong , Zhang Jianhua , Gu Qianchong , Huang Man , Zhang Wei , Guo Jie , and Zhou Xuyu*. (2017) Reciprocal Expression of IL-35 and IL-10 Defines Two Distinct Effector Treg Subsets that Are Required for Maintenance of Immune Tolerance, Cell reports 21, 1853-1869. 8.728 2018-01-05
128 Xu Yiming*, Wang Yong , Yan Siyuan , Yang Qiuhua , Zhou Yaqi , Zeng Xianqiu , Liu Zhiping , An Xiaofei , Toque Haroldo A. , Dong Zheng , Jiang Xuejun , Fulton David J. , Weintraub Neal L. , Li Qinkai , Bagi Zsolt , Hong Mei , Boison Detlev , Wu Chaodong , and Huo Yuqing*. (2017) Regulation of endothelial intracellular adenosine via adenosine kinase epigenetically modulates vascular inflammation, Nat. Commun. 8. 13.092 2018-01-05
129 Wang Xiling , Jiang Hui, ..., Gao George F. , Cowling Benjamin J. , and Yu Hongjie*. (2017) Epidemiology of avian influenza A H7N9 virus in human beings across five epidemics in mainland China, 2013-17: an epidemiological study of laboratory-confirmed case series, Lancet Infect. Dis. 17, 822-832. 19.226 2018-01-05
130 Li Jing , Lu Jiao , Zhang Shuang, Wang Jing, Wang Haoyu , Liu Fei , Fang Min , Duan Xuefeng* , and Liu Wenjun. (2017) Differential immune response of influenza A virus-infected dendritic cells and association with autophagy, Future Virol. 12, 635-649. 0.987 2017-12-15
131 Sun Li-Yan , Li Hai-Yan , Sun Xiang*, and Guo Liang-Dong. (2017) Dematipyriforma aquilaria gen. et sp nov., a new hyphomycetous taxon from Aquilaria crassna, Cryptogam. Mycol. 38, 341-351. 1.494 2017-12-15
132 Lin Bin , Zhao Xiaorong , Zheng Yong , Qi Sha* , and Liu Xingzhong*. (2017) Effect of grazing intensity on protozoan community, microbial biomass, and enzyme activity in an alpine meadow on the Tibetan Plateau, J. Soils Sediments 17, 2752-2762. 2.703 2017-12-15
133 Rambold Gerhard , Bensch Konstanze , Kirk Paul M. , Yao Yi-Jian , Robert Vincent , Sanz Veronica , and Triebel Dagmar*. (2017) Citation of a taxon name identifier issued by the ICN-recognized registration repositories instead of taxon name author citation, Taxon 66, 1200-1203. 2.959 2017-12-15
134 Lopez-Perez Borja, Pepper Henry P, Ma Rong, Fawcett Benjamin J, Pehere Ashok D, Wei Qi, Ji Zengchun, Polyak Steven W, Dai Huanqin, Song Fuhang, Abell Andrew D, Zhang Lixin*, and George Jonathan H*. (2017) Biosynthetically Guided Structure-Activity Relationship Studies of Merochlorin A, an Antibiotic Marine Natural Product, ChemMedChem 12, 1969-1976. 3.037 2017-12-15
135 Xu Xiuli, Yang Haijin, Khalil Zeinab G, Yin Liyuan, Xiao Xue, Neupane Pratik, Bernhardt Paul V, Salim Angela A, Song Fuhang*, and Capon Robert J*. (2017) Chemical Diversity from a Chinese Marine Red Alga, Symphyocladia latiuscula, Marine drugs 15. 3.637 2017-12-15
136 Xu Jingjing, Zhang Jihui, Zhuo Jiming, Li Yue, Tian Yuqing*, and Tan Huarong*. (2017) Activation and mechanism of a cryptic oviedomycin gene cluster via the disruption of a global regulatory gene, adpA, in Streptomyces ansochromogenes, J. Biol. Chem. 292, 19708-19720. 4.323 2017-12-15
137 Liu Gang , Bin Peng, Wang Tianwei , Ren Wenkai K*, Zhong Jin , Liang Jun*, Hu Chien-An Andy, Zeng Zhaoying , and Yin Yulong. (2017) DNA Methylation and the Potential Role of Methyl-Containing Nutrients in Cardiovascular Diseases, Oxidative medicine and cellular longevity. 4.879 2017-12-15
138 Hu Jiao, Jiang Yong-Zhong, Wu Ling-Ling, Wu Zhen, Bi Yuhai, Wong Gary, Qiu Xiangguo, Chen Jianjun*, Pang Dai-Wen, and Zhang Zhi-Ling*. (2017) Dual-Signal Readout Nanospheres for Rapid Point-of-Care Detection of Ebola Virus Glycoprotein, Anal Chem. 6.016 2017-12-15
139 Wang Fang-Fang, Cheng Shou-Ting, Wu Yao, Ren Bao-Zhen, and Qian Wei*. (2017) A Bacterial Receptor PcrK Senses the Plant Hormone Cytokinin to Promote Adaptation to Oxidative Stress, Cell reports 21, 2940-2951 8.728 2017-12-15
140 Yang Chunxi#, Cui Chaoyu#, Ye Qiumian, Kan Jinhong, Fu Shuna, Song Shihao, Huang Yutong, He Fei, Zhang Lian-Hui, Jia Yantao, Gao Yong-Gui, Harwood Caroline S.*, and Deng Yinyue*. (2017) Burkholderia cenocepacia integrates cis-2-dodecenoic acid and cyclic dimeric guanosine monophosphate signals to control virulence, Proceedings of the National Academy of Sciences 114, 13006-13011. 10.414 2017-12-14
141 Li R, Jin JJ, Reddy VA, Wang Q, Yue GH, Lim CH, Chua NH , Ye J*, Sarojam R*. 2017. Comparative transcriptomic and functional analysis reveals an EAR-motif-containing R2R3 MYB that modulates phenylpropene biosynthesis in monocot plant oil palm. BMC Plant Biology, 17:219 4.541 2017-11-28
142 Yong Zhang, Jie Li, Bingxi Li, Jing Wang, Cui Hua Liu*. (2017) M. tuberculosis Mce3C promotes mycobacteria entry into macrophages through activation of β2 integrin-mediated signaling pathway. Cell Microbiol. 4.554 2017-11-27
143 Jin Zengjun, Yang Lixin, Ding Guotao, Yang Guoxing, Han Yonghong, Zhang Xia, and Li Weihao*. (2017) Sophocarpine against enterovirus 71 in vitro, Experimental and therapeutic medicine 14, 3792-3797. 1.367 2017-11-22
144 Han Min, Gu Jinhui, Gao George F, and Liu William J*. (2017) China in action: national strategies to combat against emerging infectious diseases, Science China. Life sciences. 2.014 2017-11-22
145 Guan Feifei, Pan Yuanyuan*, Li Jinyang, and Liu Gang. (2017) A GATA-type transcription factor AcAREB for nitrogen metabolism is involved in regulation of cephalosporin biosynthesis in Acremonium chrysogenum, Science China. Life sciences 60, 958-967. 2.014 2017-11-22
146 Gai Weiwei#, Zheng Xuexing#, Wang Chong#, Wang Hualei, Zhao Yongkun, Wang Qi, Wong Gary, Zhang Weijiao, Feng Na, Qiu Boning, Chi Hang, Li Nan, Wang Tiecheng, Gao Yuwei, Shan Junjie*, Yang Songtao*, and Xia Xianzhu*. (2017) Marburg virus-like particles by co-expression of glycoprotein and matrix protein in insect cells induces immune responses in mice, Virology journal 14, 204. 2.157 2017-11-22
147 Lee Seungjun, Kim Dong-Cheol, Park Jin-Soo, Son Jae-Young, Hak Sohn Jae, Liu Ling, Che Yongsheng, and Oh Hyuncheol*. (2017) Penicillospirone from a marine isolate of Penicillium sp. (SF-5292) with anti-inflammatory activity, Bioorganic & medicinal chemistry letters 27, 3516-3520. 2.286 2017-11-22
148 Li Xiangdong*, Ma Wenqiang, Wong Gary, Ma Shuoqian, Li Shihua, Bi Yuhai, and Gao George F*. (2017) A new threat to human reproduction system posed by Zika virus (ZIKV): From clinical investigations to experimental studies, Virus research. 2.580 2017-11-22
149 Guo Zhe, Hao Tianchao, Wang Ying, Pan Yuanyuan, Ren Fengxia, Liu Xingzhong, Che Yongsheng*, and Liu Gang*. (2017) VerZ, a Zn(II)2Cys6 DNA-binding protein, regulates the biosynthesis of verticillin in Clonostachys rogersoniana, Microbiology (Reading, England). 2.599 2017-11-22
150 Gong Y-H, Ai G-M, Li M, Shi X-Y, Diao Q-Y, and Gao X-W*. (2017) Functional characterization of carboxylesterase gene mutations involved in Aphis gossypii resistance to organophosphate insecticides, Insect molecular biology 26, 702-714. 2.873 2017-11-22
151 Li Heng, Chen Wei, Jin Ruinan, Jin Jian-Ming*, and Tang Shuang-Yan*. (2017) Biosensor-aided high-throughput screening of hyper-producing cells for malonyl-CoA-derived products, Microbial cell factories 16, 187. 4.185 2017-11-22
152 Huang Huarong, Li Shihua, Zhang Yongli, Han Xiaojuan, Jia Baoqian, Liu Hongtao, Liu Dandan, Tan Shuguang, Wang Qihui, Bi Yuhai, Liu William J, Hou Baidong, Gao George Fu*, and Zhang Fuping*. (2017) CD8+ T Cell Immune Response in Immunocompetent Mice during Zika Virus Infection, J Virol 91. 4.272 2017-11-22
153 Han Junjie, Liu Congcong, Li Li, Zhou Hui, Liu Li, Bao Li, Chen Qian, Song Fuhang, Zhang Lixin, Li Erwei, Liu Ling, Pei Yunfei, Jin Cheng, Xue Yanfen, Yin Wenbing, Ma Yanhe, and Liu Hongwei*. (2017) Decalin-Containing Tetramic Acids and 4-Hydroxy-2-pyridones with Antimicrobial and Cytotoxic Activity from the Fungus Coniochaeta cephalothecoides Collected in Tibetan Plateau (Medog), The Journal of organic chemistry 82, 11474-11486. 4.425 2017-11-22
154 Li Hao, Zhu Taicheng*, Miao Liangtian, Zhang Dan, Li Yongxian*, Li Qi, and Li Yin*. (2017) Discovery of novel highly active and stable aspartate dehydrogenases, Sci Rep 7, 7881. 4.847 2017-11-22
155 Chen Zhaosan#, Zhang Nianzhi#, Qi Jianxun#, Chen Rong, Dijkstra Johannes M, Li Xiaoying, Wang Zhenbao, Wang Junya, Wu Yanan, and Xia Chun*. (2017) The Structure of the MHC Class I Molecule of Bony Fishes Provides Insights into the Conserved Nature of the Antigen-Presenting System, Journal of immunology 199, 3668-3678. 5.185 2017-11-22
156 Li Shanshan#, Wang Junyang#, Xiang Wensheng, Yang Keqian, Li Zilong*, and Wang Weishan*. (2017) An Autoregulated Fine-Tuning Strategy for Titer Improvement of Secondary Metabolites Using Native Promoters in Streptomyces, ACS Synth Biol. 5.267 2017-11-22
157 Dong Hongjun, Zhao Chunhua, Zhang Tianrui, Zhu Huawei, Lin Zhao, Tao Wenwen, Zhang Yanping, and Li Yin*. (2017) A systematically chromosomally engineered Escherichia coli efficiently produces butanol, Metab Eng 44, 284-292. 7.770 2017-11-22
158 Hu Jiliang, Yang Huanjie, Mu Jinye, Lu Tiancong, Peng Juli, Deng Xian, Kong Zhaosheng, Bao Shilai, Cao Xiaofeng, and Zuo Jianru*. (2017) Nitric Oxide Regulates Protein Methylation during Stress Responses in Plants, Molecular cell 67, 702-710.e704. 14.370 2017-11-22
159 Li Zhongjie, and Gao George F*. (2017) Infectious disease trends in China since the SARS outbreak, The Lancet. Infectious diseases 17, 1113-1115. 19.226 2017-11-22
160 Liu Xin-Zhan, Groenewald Marizeth, Boekhout Teun, and Bai Feng-Yan*. (2017) Kondoa gutianensis f.a. sp. nov., a novel ballistoconidium-forming yeast species isolated from plant leaves, Antonie Van Leeuwenhoek. 1.879 2017-11-21
161 Meng Xiangxi, Wang Wenzhao, Xie Zhoujie, Li Pengwei, Li Yue, Guo Zhengyan, Lu Yingjian, Yang Jie, Guan Kaile, Lu Zhaoxin, Tan Huarong, and Chen Yihua*. (2017) Neomycin biosynthesis is regulated positively by AfsA-g and NeoR in Streptomyces fradiae CGMCC 4.7387, Science China. Life sciences 60, 980-991. 2.014 2017-11-21
162 Meng Yu-Chen, Liu Hong-Can, Kang Ying-Qian, Zhou Yu-Guang*, and Cai Man*. (2017) Blastomonas marina sp. nov., a bacteriochlorophyll-containing bacterium isolated from seawater, Int J Syst Evol Microbiol 67, 3015-3019. 2.488 2017-11-21
163 Liu Xin-Zhan, Groenewald Marizeth, Boekhout Teun, and Bai Feng-Yan*. (2017) Heitmania gen. nov., a new yeast genus in Microbotryomycetes, and description of three novel species: Heitmania litseae sp. nov., Heitmania castanopsis sp. nov. and Heitmania elacocarpi sp. nov, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-21
164 Liu Jiajia, Hao Tianchao, Hu Pengjie, Pan Yuanyuan, Jiang Xuejun, and Liu Gang*. (2017) Functional analysis of the selective autophagy related gene Acatg11 in Acremonium chrysogenum, Fungal genetics and biology 107, 67-76. 3.317 2017-11-21
165 Qi Jia, and Kim Sang Moo*. (2017) Effects of the molecular weight and protein and sulfate content of Chlorella ellipsoidea polysaccharides on their immunomodulatory activity, International journal of biological macromolecules. 3.657 2017-11-21
166 Ma Zihui, Li Wei, Zhang Peng, Lyu Haining, Hu Youcai, and Yin Wen-Bing*. (2017) Rational design for heterologous production of aurovertin-type compounds in Aspergillus nidulans, Applied microbiology and biotechnology. 3.716 2017-11-21
167 Pan Yue, Liang Fang, Li Ru-Jiao, and Qian Wei*. (2017) MarR-Family Transcription Factor HpaR Controls Expression of the vgrR-vgrS Operon of Xanthomonas campestris pv. campestris, Molecular plant-microbe interactions. 4.598 2017-11-21
168 Lv Xun, Cao Hongzhi, Lin Baixue*, Wang Wei, Zhang Wande, Duan Qian, Tao Yong, Liu Xue-Wei, and Li Xuebing*. (2017) Synthesis of Sialic Acids, Their Derivatives, and Analogs by Using a Whole-Cell Catalyst, Chemistry-A European Journal 23, 15143-15149. 5.184 2017-11-21
169 Luo Xuming#, Cao Jidong#, Huang Junkai#, Wang Zongyi, Guo Zhengyan, Chen Yihua, Ma Shumei*, and Liu Jun*. (2017) Genome sequencing and comparative genomics reveal the potential pathogenic mechanism of Cercospora sojina Hara on soybean, DNA research. 5.524 2017-11-21
170 Liu Guodong, Wong Gary, Su Shuo, Bi Yuhai, Plummer Frank, Gao George F, Kobinger Gary, and Qiu Xiangguo*. (2017) Clinical Evaluation of Ebola Virus Disease Therapeutics, Trends in molecular medicine 23, 820-830. 10.240 2017-11-21
171 Peng Ruchao, Zhang Shuijun, Cui Yingzi, Shi Yi, Gao George F*, and Qi Jianxun*. (2017) Structures of human-infecting Thogotovirus fusogens support a common ancestor with insect baculovirus, Proc Natl Acad Sci U S A 114, E8905-e8912. 10.414 2017-11-21
172 Qin Shu-Wen#, Chan Ta-Chien#, Cai Jian, Zhao Na, Miao Zi-Ping, Chen Yi-Juan, and Liu She-Lan*. (2017) Genotypic and Epidemiological Trends of Acute Gastroenteritis Associated with Noroviruses in China from 2006 to 2016, International journal of environmental research and public health 14. 2.540 2017-11-20
173 Tan Shuguang, Lin Nan, Huang Mingxiang, Wang Qing, Tan Yunhong, Li Bingxi, Zhang Ning, Guo Tianling, Cui Yingbin, Chen Xinchao, Wang Dongping, Wang Jue, Xiao Haixia, Liu William J, Yan Jinghua, Zhang Catherine W-H, Liu Cui Hua, Wan Kanglin*, and Gao George F*. (2017) CTL immunogenicity of Rv3615c antigen and diagnostic performances of an ESAT-6/CFP-10/Rv3615c antigen cocktail for Mycobacterium tuberculosis infection, Tuberculosis 107, 5-12. 2.933 2017-11-20
174 Tang Qiang, Lou Chunbo*, and Liu Shuang-Jiang*. (2017) Construction of an easy-to-use CRISPR-Cas9 system by patching a newly designed EXIT circuit, Journal of biological engineering 11, 32. 3.212 2017-11-20
175 Tan Shuguang#, Zhang Shihong#, Wu Bin#, Zhao Yingze, Zhang Wei, Han Min, Wu Ying, Shi Guoli, Liu Yingxia, Yan Jinghua, Wu Guizhen, Wang Hua, Gao George F, Zhu Fengcai, and Liu William J*. (2017) Hemagglutinin-specific CD4+ T-cell responses following 2009-pH1N1 inactivated split-vaccine inoculation in humans, Vaccine 35, 5644-5652. 3.259 2017-11-20
176 Qi Wenbao, Jia Weixin, Liu Di, Li Jing, Bi Yuhai, Xie Shumin, Li Bo, Hu Tao, Du Yingying, Xing Li, Zhang Jiahao, Zhang Fuchun, Wei Xiaoman, Eden John-Sebastian, Li Huanan, Tian Huaiyu, Li Wei, Su Guanming, Lao Guangjie, Xu Chenggang, Xu Bing, Liu Wenjun, Zhang Guihong, Ren Tao, Holmes Edward C, Cui Jie, Shi Weifeng, Gao George F*, and Liao Ming*. (2017) Emergence and adaptation of a novel highly pathogenic H7N9 influenza virus in birds and humans from a 2013-human-infecting low pathogenic ancestor, J Virol. 4.272 2017-11-20
177 Vavricka Christopher J*, Muto Chiaki, Hasunuma Tomohisa, Kimura Yoshinobu, Araki Michihiro, Wu Yan, Gao George F, Ohrui Hiroshi, Izumi Minoru, and Kiyota Hiromasa*. (2017) Synthesis of Sulfo-Sialic Acid Analogues: Potent Neuraminidase Inhibitors in Regards to Anomeric Functionality, Sci Rep 7, 8239. 4.847 2017-11-20
178 Tao Li, Zhang Yulong, Fan Shuru, Nobile Clarissa J, Guan Guobo, and Huang Guanghua*. (2017) Integration of the tricarboxylic acid (TCA) cycle with cAMP signaling and Sfl2 pathways in the regulation of CO2 sensing and hyphal development in Candida albicans, PLoS genetics 13, e1006949. 7.058 2017-11-20
179 Wang Juli, and Zhu Kun*. (2017) Microbial production of alka(e)ne biofuels, Current opinion in biotechnology 50, 11-18. 8.681 2017-11-20
180 Wang Chaofeng#, Liu Weiwei#, Wang Guangda#, Li Jun, Dong Li, Han Libo, Wang Qi, Tian Juan, Yu Yanjun, Gao Caixia, and Kong Zhaosheng*. (2017) KTN80 confers precision to microtubule severing by specific targeting of katanin complexes in plant cells, The EMBO journal. 9.853 2017-11-20
181 Wang Ruiyan*, Cao Qin, Zhao Qiuwei, and Li Yin*. (2017) Bioindustry in China: An overview and perspective, N Biotechnol. 3.240 2017-11-16
182 Wang Qihui*, Yan Jinghua, and Gao George Fu. (2017) Monoclonal Antibodies against Zika Virus: Therapeutics and Their Implications for Vaccine Design, J Virol 91. 4.272 2017-11-16
183 Wang Xin-Cun, Chen Kai, Zeng Zhao-Qing, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Phylogeny and morphological analyses of Penicillium section Sclerotiora (Fungi) lead to the discovery of five new species, Sci Rep 7, 8233. 4.847 2017-11-16
184 Yan Siyuan, Wei Xiaoli, Xu Shanshan, Sun Hui, Wang Weijun, Liu Ling, Jiang Xuejun, Zhang Yongxiang*, and Che Yongsheng*. (2017) 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase isoform 3 spatially mediates autophagy through the AMPK signaling pathway, Oncotarget 8, 80909-80922. 5.312 2017-11-16
185 Yan Siyuan#, Liu Ling#, Ren Fengxia, Gao Quan, Xu Shanshan, Hou Bolin, Wang Yange, Jiang Xuejun*, and Che Yongsheng*. (2017) Sunitinib induces genomic instability of renal carcinoma cells through affecting the interaction of LC3-II and PARP-1, Cell death & disease 8, e2988 6.147 2017-11-16
186 Wang Pengchao, Yang Xinwei, Lin Baixue*, Huang Jianzhong*, and Tao Yong*. (2017) Cofactor self-sufficient whole-cell biocatalysts for the production of 2-phenylethanol, Metab Eng 44, 143-149. 7.770 2017-11-16
187 Yang Zhao, He Luyun, Lin Kaisu, Zhang Yun, Deng Aihua, Liang Yong, Li Chong*, and Wen Tingyi*. (2017) The KMT1A-GATA3-STAT3 Circuit Is a Novel Self-Renewal Signaling of Human Bladder Cancer Stem Cells, Clinical cancer research 23, 6673-6685. 9.250 2017-11-16
188 Wu Yan, Zhu Yaohua, Gao Feng, Jiao Yongjun, Oladejo Babayemi O, Chai Yan, Bi Yuhai, Lu Shan, Dong Mengqiu, Zhang Chang, Huang Guangmei, Wong Gary, Li Na, Zhang Yanfang, Li Yan, Feng Wen-Hai, Shi Yi, Liang Mifang, Zhang Rongguang, Qi Jianxun, and Gao George F*. (2017) Structures of phlebovirus glycoprotein Gn and identification of a neutralizing antibody epitope, Proc Natl Acad Sci U S A 114, E7564-e7573. 10.414 2017-11-16
189 Wu Jie#, Deng Aihua#, Sun Qinyun, Bai Hua, Sun Zhaopeng, Shang Xiuling, Zhang Yun, Liu Qian, Liang Yong, Liu Shuwen, Che Yongsheng*, and Wen Tingyi*. (2017) Bacterial Genome Editing via a Designed Toxin–Antitoxin Cassette, ACS Synth. Biol 5.267 2017-11-16
190 Yang Na, and Song Fuhang*. (2017) Bioprospecting of Novel and Bioactive Compounds from Marine Actinomycetes Isolated from South China Sea Sediments, Current microbiology. 1.490 2017-11-14
191 Zhao Dahe, Kumar Sumit, Zhou Jian, Wang Rui, Li Ming, and Xiang Hua*. (2017) Isolation and complete genome sequence of Halorientalis hydrocarbonoclasticus sp. nov., a hydrocarbon-degrading haloarchaeon, Extremophiles : life under extreme conditions 21, 1081-1090. 2.357 2017-11-14
192 Yang Lan, Wang Yun-Hao, Zhu Hai-Zhen, Muhadesi Jiang-Baota, Wang Bao-Jun, Liu Shuang-Jiang*, and Jiang Cheng-Ying*. (2017) Parapedobacter defluvii sp. nov., isolated from the sewage treatment packing of a coking chemical plant, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-14
193 Zhang Guishan, Haroon Mohamed Fauzi, Zhang Ruifu, Dong Xiaoyan, Wang Dandan, Liu Yunpeng, Xun Weibing, Dong Xiuzhu, and Stingl Ulrich*. (2017) Ruegeria profundi sp. nov. and Ruegeria marisrubri sp. nov., isolated from the brine-seawater interface at Erba Deep in the Red Sea, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-14
194 Zhang Guishan, Haroon Mohamed Fauzi, Zhang Ruifu, Dong Xiaoyan, Liu Di, Xiong Qin, Xun Weibing, Dong Xiuzhu, and Stingl Ulrich*. (2017) Ponticoccus marisrubri sp. nov., a moderately halophilic marine bacterium of the family Rhodobacteraceae, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-14
195 Zhang Jian, Wang Sanshan, Wei Qi, Guo Qianqian, Bai Yingjie, Yang Shaoqiang, Song Fuhang, Zhang Lixin, and Lei Xiaoguang*. (2017) Synthesis and biological evaluation of Aspergillomarasmine A derivatives as novel NDM-1 inhibitor to overcome antibiotics resistance, Bioorganic & medicinal chemistry 25, 5133-5141. 2.880 2017-11-14
196 Zhang Yongli, Li Hui, Wang Yanyan*, and Wei Jiangchun*. (2017) The calcium-binding protein EpANN from the lichenized fungus Endocarpon pusillum enhances stress tolerance in yeast and plants, Fungal genetics and biology 108, 36-43. 3.317 2017-11-14
197 Zhao De, Chen Xiuqiang, Li Kuan, and Fu Yu V*. (2017) The application of thermophilic DNA primase TtDnaG2 to DNA amplification, Sci Rep 7, 12809. 4.847 2017-11-14
198 Zhang Jinhua*, Jiao Ying, Hou Shasha, Tian Tian, Yuan Qi, Hao Huaijie, Wu Zhenlong, and Bao Xuexiang*. (2017) S100A4 contributes to colitis development by increasing the adherence of Citrobacter rodentium in intestinal epithelial cells, Sci Rep 7, 12099. 4.847 2017-11-14
199 Liu Cui Hua*, Liu Haiying*, and Ge Baoxue*. (2017) Innate immunity in tuberculosis: host defense vs pathogen evasion, Cellular & molecular immunology. 5.258 2017-11-14
200 Zhang Lijun, Li Xiuxiu, Ma Bin, Gao Qiang, Du Huilong, Han Yuanhuai, Li Yan, Cao Yinghao, Qi Ming, Zhu Yaxin, Lu Hongwei, Ma Mingchuan, Liu Longlong, Zhou Jianping, Nan Chenghu, Qin Yongjun, Wang Jun*, Cui Lin*, Liu Huimin*, Liang Chengzhi*, and Qiao Zhijun*. (2017) The Tartary Buckwheat Genome Provides Insights into Rutin Biosynthesis and Abiotic Stress Tolerance, Molecular plant 10, 1224-1237. 7.429 2017-11-14
201 Zhang Dingbo#, Zhang Huawei#, Li Tingdong, Chen Kunling, Qiu Jin-Long, and Gao Caixia*. (2017) Perfectly matched 20-nucleotide guide RNA sequences enable robust genome editing using high-fidelity SpCas9 nucleases, Genome biology 18, 191. 13.554 2017-11-14
202 Jing Wang, Pepe Ge, Lihua Qiang, Feng Tian, Dongdong Zhao, Qiyao Chai, Mingzhao Zhu, Rongbin Zhou, Guangxun Meng, Yoichiro Iwakura, George Fu Gao, Cui Hua Liu*. (2017) The mycobacterial phosphatase PtpA regulates the expression of host genes and promotes cell proliferation. Nat Commun. 8(1):244. 12.124 2017-11-14
203 Zhao Yuan-Zhong, Guo Xuan, Zhong Jin-Yi*, Guo Nan, Chen Lin-Cai, and Dong Zhi-Yang. (2018) Characterization of FM2382 from Fulvimarina manganoxydans sp. Nov. 8047 with potential enzymatic decontamination of sulfur mustard, Protein Expr Purif 141, 63-70. 1.473 2017-11-13
204 Zhuo Jiming, Ma Binbin, Xu Jingjing, Hu Weihong, Zhang Jihui, Tan Huarong*, and Tian Yuqing*. (2017) Reconstruction of a hybrid nucleoside antibiotic gene cluster based on scarless modification of large DNA fragments, Science China. Life sciences 60, 968-979. 2.014 2017-11-13
205 Zhu Hai-Zhen, Yang Lan, Muhadesi Jiang-Baota, Wang Bao-Jun, and Liu Shuang-Jiang*. (2017) Hymenobacter cavernae sp. nov., isolated from a karst cave, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-13
206 Zhao Dahe, Yang Haibo, Chen Junyu, Cheng Feiyue, Kumar Sumit, Han Jing, Li Ming, Zhou Jian, and Xiang Hua*. (2017) Development of the first gene expression system for Salinicoccus strains with potential application in bioremediation of hypersaline wastewaters, Applied microbiology and biotechnology. 3.716 2017-11-13
207 Zheng Xin, Feng Na, Li Defeng*, Dong Xiuzhu*, and Li Jie*. (2017) New molecular insights into an archaeal RNase J reveal a conserved processive exoribonucleolysis mechanism of the RNase J family, Molecular microbiology 106, 351-366. 4.135 2017-11-13
208 Zheng Qiushi, Zhang Qiuyu, Bing Jian, Ding Xuefen, and Huang Guanghua*. (2017) Environmental and genetic regulation of white-opaque switching in Candida tropicalis, Molecular microbiology. 4.135 2017-11-13
209 Zhu Yaohua, Wu Yan, Chai Yan, Qi Jianxun, Peng Ruchao, Feng Wen-Hai*, and Gao George Fu*. (2017) The post-fusion structure of the Heartland virus Gc glycoprotein supports taxonomic separation of the bunyaviral families Phenuiviridae and Hantaviridae, J Virol. 4.272 2017-11-13
210 Chen Kai, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Discovery from a large-scaled survey of Trichoderma in soil of China, Sci Rep 7, 9090. 4.847 2017-11-13
211 Chen Juan*, Zeng Xu, Yang Yan Long, Xing Yong Mei, Zhang Qi, Li Jia Mei, Ma Ke, Liu Hong Wei, and Guo Shun Xing*. (2017) Genomic and transcriptomic analyses reveal differential regulation of diverse terpenoid and polyketides secondary metabolites in Hericium erinaceus, Sci Rep 7, 10151. 4.847 2017-11-13
212 Bai Hua, Deng Aihua*, Liu Shuwen, Cui Di, Qiu Qidi, Wang Laiyou, Yang Zhao, Wu Jie, Shang Xiuling, Zhang Yun, and Wen Tingyi*. (2017) A Novel Tool for Microbial Genome Editing Using the Restriction-Modification System, ACS Synth Biol. 5.267 2017-11-13
213 Zheng Yanjing, Ma Ke, Lyu Haining, Huang Ying, Liu Hongwei, Liu Ling, Che Yongsheng, Liu Xingzhong, Zou Huixi, and Yin Wen-Bing*. (2017) Genetic Manipulation of the COP9 Signalosome Subunit PfCsnE Leads to the Discovery of Pestaloficins in Pestalotiopsis fici, Org Lett 19, 4700-4703. 5.836 2017-11-13
214 Chen Siyu, Li Ke, Cao Wenqing, Wang Jia, Zhao Tong, Huan Qing, Yang Yu-Fei, Wu Shaohuan, and Qian Wenfeng*. (2017) Codon-Resolution Analysis Reveals a Direct and Context-Dependent Impact of Individual Synonymous Mutations on mRNA Level, Molecular biology and evolution 34, 2944-2958. 14.558 2017-11-13
215 Chen A. J.*, Hubka V., Frisvad J. C., Visagie C. M., Houbraken J., Meijer M., Varga J., Demirel R., Jurjevic Z., Kubatova A., Sklenar F., Zhou Y. G., and Samson R. A.*. (2017) Polyphasic taxonomy of Aspergillus section Aspergillus (formerly Eurotium), and its occurrence in indoor environments and food, Studies in mycology 88, 37-135. 15.691 2017-11-13
216 Zheng Ru-yong*, Liu Xiao-yong , and Wang Ya-ning. (2017) Circinella (Mucorales, Mucoromycotina) from China, Mycotaxon 132, 42-61. 0.726 2017-08-13
217 Zeng Zhao-Qing , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Phylogenetic position of Pseudohypocrea (Hypocreales), Mycoscience 58, 274-281. 1.248 2017-08-13
218 Zheng Huan-Di* , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) A new species of Chlorociboria (Helotiales, Ascomycota) on herbaceous stems from China, Phytotaxa 312, 111-117. 1.267 2017-08-13
219 Chen Kai , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Seven soil-inhabiting new species of the genus Trichoderma in the Viride clade, Phytotaxa 312, 28-46. 1.267 2017-08-13
220 Sharma Ghimire Prakriti*, and Jin Cheng*. (2017) Genetics, Molecular, and Proteomics Advances in Filamentous Fungi, Current microbiology. 1.490 2017-08-13
221 Chen Kai, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Three New Soil-inhabiting Species of Trichoderma in the Stromaticum Clade with Test of Their Antagonism to Pathogens, Current microbiology 74, 1049-1060. 1.490 2017-08-13
222 Hu Yongfei , Gao George F. , and Zhu Baoli. (2017) The antibiotic resistome: gene flow in environments, animals and human beings, Frontiers of medicine 11, 161-168. 1.634 2017-08-13
223 Wang Ruowen, Yang Jing, Zhang Guoqing, Chao Yapeng*, Li Zhimin*, Ye Qin, and Qian Shijun. (2017) Co-expression of Beta-Glucosidase and Laccase in Trichoderma reesei by Random Insertion with Enhanced Filter Paper Activity, Mol Biotechnol 59, 353-364. 1.746 2017-08-13
224 Cui Qianqian, Zhou Fengli, Liu Weifeng*, and Tao Yong*. (2017) Avermectin biosynthesis: stable functional expression of branched chain alpha-keto acid dehydrogenase complex from Streptomyces avermitilis in Escherichia coli by selectively regulating individual subunit gene expression, Biotechnology letters. 1.810 2017-08-13
225 Xu Lin, Zhang Yong, Read Nicholas, Liu Shuangjiang, and Friman Ville-Petri*. (2017) Devosia nitraria sp. nov., a novel species isolated from the roots of Nitraria sibirica in China, Antonie Van Leeuwenhoek. 1.879 2017-08-13
226 Xiao Xiang, Cheng Xi, Yin Kangquan, Li Huali, and Qiu Jin-Long*. (2017) Abscisic acid negatively regulates post-penetration resistance of Arabidopsis to the biotrophic powdery mildew fungus, Science China. Life sciences. 2.014 2017-08-13
227 Wang Wenyan, Sun Yongduo, Han Libo, Su Lei, Xia Guixian*, and Wang Haiyun*. (2017) Overexpression of GhPFN2 enhances protection against Verticillium dahliae invasion in cotton, Science China. Life sciences. 2.014 2017-08-13
228 Sun Lifan, Qin Jun, Wang Kailun, and Zhang Jie*. (2017) Expansion of pathogen recognition specificity in plants using pattern recognition receptors and artificially designed decoys, Science China. Life sciences. 2.014 2017-08-13
229 Chen Zhengkun, Xu Xiuli, Ren Jinwei, Wang Wenzhao, Liu Xingzhong, and Li Erwei. (2017) Trichopeptides A and B, trichocyclodipeptides A-C, new peptides from the ascomycete fungus Stagonospora trichophoricola, The Journal of antibiotics. 2.144 2017-08-13
230 Lee Seungjun , Kim Dong-Cheol , Park Jin-Soo , Son Jae-Young , Sohn Jae Hak , Liu Ling , Che Yongsheng , and Oh Hyuncheol*. (2017) Penicillospirone from a marine isolate of Penicillium sp (SF-5292) with anti-inflammatory activity, Bioorganic & medicinal chemistry letters 27, 3516-3520. 2.286 2017-08-13
231 Li Ling, Wang Xiaoguang, Zhang Xinhua, Guo Mei, and Liu Tieling*. (2017) Unraveling the target genes of RIN transcription factor during tomato fruit ripening and softening, Journal of the science of food and agriculture 97, 991-1000. 2.430 2017-08-13
232 Deng Yongcui , Shen Liang* , Xu Baiqin , Liu Yongqin , Gu Zhengquan , Liu Hongcan , and Zhou Yuguang. (2017) Mucilaginibacter psychrotolerans sp nov., isolated from peatlands, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 767-771. 2.488 2017-08-13
233 Stiefler-Jensen Daniel, Schwarz-Linnet Troels, de Lichtenberg Casper, Nguyen Tam T T N, Rand Kasper D, Huang Li, She Qunxin, and Teilum Kaare*. (2017) The extraordinary thermal stability of EstA from S. islandicus is independent of post translational modifications, Protein science 2.693 2017-08-13
234 Lu Yang*, Lu Hua, Wang Shiwei, Han Jing, Xiang Hua, and Jin Cheng*. (2017) An Acidic Exopolysaccharide from Haloarcula hispanica ATCC33960 and Two Genes Responsible for Its Synthesis, Archaea 2017, 5842958. 2.750 2017-08-13
235 Zhao Peng, Kakishima Makoto, Wang Qi, and Cai Lei*. (2017) Resolving the Melampsora epitea complex, Mycologia, 1-17. 2.753 2017-08-13
236 Li Ying-Ming, Shivas Roger G, McTaggart Alistair R, Zhao Peng, and Cai Lei*. (2017) Ten new species of Macalpinomyces on Eriachne in northern Australia, Mycologia, 1-14. 2.753 2017-08-13
237 Ma Rui , Chen Qian , Fan Yunliu , Wang Qi , Chen Sanfeng , Liu Xingzhong , Cai Lei*, and Yao Bin*. (2017) Six new soil-inhabiting Cladosporium species from plateaus in China, Mycologia 109, 244-260. 2.753 2017-08-13
238 Lin Jie#, Niu Shubin#, Ding Zhengfeng, Wang Renlei, Dai Qun, Wei Wei, Luo Rongrong, and Liu Ling*. (2017) Isolation and Characterization of Aphidicolin Derivatives from Tolypocladium inflatum, Molecules (Basel, Switzerland) 22. 2.988 2017-08-13
239 Li Yi, Yang Rui-Heng, Jiang Lan, Hu Xiao-Di, Wu Zu-Jian*, and Yao Yi-Jian*. (2017) rRNA Pseudogenes in Filamentous Ascomycetes as Revealed by Genome Data, G3 (Bethesda, Md.). 3.356 2017-08-13
240 Wei Xinli* , Schmitt Imke , Hodkinson Brendan , Flakus Adam , Kukwa Martin , Divakar Pradeep K. , Kirika Paul M. , Otte Juergen , Meiser Anjuli , and Lumbsch H. Thorsten. (2017) Circumscription of the genus Lepra, a recently resurrected genus to accommodate the "Variolaria" - group of Pertusaria sensu lato (Pertusariales, Ascomycota), PLoS One 12. 3.394 2017-08-13
241 Duan Xuefeng#, Lu Jiao#, Wang Haoyu, Liu Xiaofei, Wang Jing, Zhou Kai, Jiang Wei, Wang Yingchun, and Fang Min*. (2017) Bidirectional factors impact the migration of NK cells to draining lymph node in aged mice during influenza virus infection, Experimental gerontology 96, 127-137. 3.491 2017-08-13
242 Chen Lin , Niu Shu-Bin , Li Li , Ding Gang* , Yu Meng , Zhang Gui-shan , Wang Meng-hua, Li Lu-ying , Zhang Tao , Jia Hong-Mei , Zhang Hong-wu , Shang Hai , Liu Xing-zhong , and Zou Zhong-mei*. (2017) Trichoderpyrone, a Unique Polyketide Hybrid with a Cyclopentenone-Pyrone Skeleton from the Plant Endophytic Fungus Trichoderma gamsii, J. Nat. Prod. 80, 1944-1947. 3.511 2017-08-13
243 He Wenni, Li Yao, Qin Yuejie, Tong Xiaomei, Song Zhijun, Zhao Yu, Wei Ran, Li Li, Dai Huanqin, Wang Wenzhao, Luo Houwei, Ye Xin, Zhang Lixin*, and Liu Xueting*. (2017) New cryptotanshinone derivatives with anti-influenza A virus activities obtained via biotransformation by Mucor rouxii, Applied microbiology and biotechnology 101, 6365-6374. 3.716 2017-08-13
244 Pei Wanli, Zhang Junli, Deng Siying, Tigu Fitsum, Li Yongxian*, Li Qi, Cai Zhen*, and Li Yin. (2017) Molecular engineering of L-aspartate-alpha-decarboxylase for improved activity and catalytic stability, Applied microbiology and biotechnology 101, 6015-6021. 3.716 2017-08-13
245 Jin Mengmeng , Chen Yuan , Zhao Yunfeng , Che Luyang , Ma Yanyan , Li Jingzhe , Wang Yi , Tao Hua , Ma Juan , Pan Bing , Liu Changzhen* , and Huang Peng*. (2017) Sortase A-aided Escherichia coli expression system for functional osteoprotegerin cysteine-rich domain, Applied microbiology and biotechnology 101, 4923-4933. 3.716 2017-08-13
246 Geno K Aaron, Bush C Allen, Wang Mengnan, Jin Cheng, Nahm Moon H*, and Yang Jinghua*. (2017) WciG O-acetyl transferase functionality differentiates pneumococcal serotypes 35C and 42, Journal of clinical microbiology. 3.850 2017-08-13
247 Gao Yahui , Liu Fang , Duan Weijun , Crous Pedro W. , and Cai Lei*. (2017) Diaporthe is paraphyletic, IMA Fungus 8, 153-187. 3.880 2017-08-13
248 Zhao Xi , Liu Xiong , Xu Xin , and Fu Yu V.*. (2017) Microbe social skill: the cell-to-cell communication between microorganisms, Sci. Bull. 62, 516-524. 4.000 2017-08-13
249 Chen Xiuqiang , Zhao Ershuang , and Fu Yu V.*. (2017) Using single-molecule approach to visualize the nucleosome assembly in yeast nucleoplasmic extracts, Sci. Bull. 62, 399-404. 4.000 2017-08-13
250 Zhao Chunhua , Zhao Qiuwei , Li Yin , and Zhang Yanping*. (2017) Engineering redox homeostasis to develop efficient alcohol-producing microbial cell factories, Microbial cell factories 16. 4.185 2017-08-13
251 Lin Baixue* , and Tao Yong*. (2017) Whole-cell biocatalysts by design, Microbial cell factories 16. 4.185 2017-08-13
252 Wang Li, Bao Bo-Bo, Song Guo-Qing, Chen Cheng*, Zhang Xu-Meng, Lu Wei, Wang Zefang, Cai Yan, Li Shuang, Fu Sheng, Song Fu-Hang, Yang Haitao, and Wang Jian-Guo*. (2017) Discovery of unsymmetrical aromatic disulfides as novel inhibitors of SARS-CoV main protease: Chemical synthesis, biological evaluation, molecular docking and 3D-QSAR study, European journal of medicinal chemistry 137, 450-461. 4.187 2017-08-13
253 Shi Yi, Kawana-Tachikawa Ai, Gao Feng, Qi Jianxun, Liu Chuansheng, Gao Jia, Cheng Hao, Ueno Takamasa, Iwamoto Aikichi, and Gao George F*. (2017) Conserved Vdelta1 binding geometry in a setting of locus-disparate pHLA recognition by delta/alphabetaTCRs: insight into recognition of HIV peptides by TCR, J Virol. 4.272 2017-08-13
254 Liu Ningning#, Zhang Jinfang#, Yang Xiaohai, Jiao Tong, Zhao Xin, Li Wenxia, Zhu Jianhua, Yang Pu, Jin Jianping, Peng Jirun, Li Zhiwei*, and Ye Xin*. (2017) HDM2 Promotes NEDDylation of Hepatitis B Virus HBx To Enhance Its Stability and Function, J Virol 91. 4.272 2017-08-13
255 Zhu Tengfei, Song Hao, Peng Ruchao, Shi Yi, Qi Jianxun*, and Gao George F*. (2017) Crystal Structure of the Marburg Virus Nucleoprotein Core Domain Chaperoned by a VP35 Peptide Reveals a Conserved Drug Target for Filovirus, J Virol. 4.272 2017-08-13
256 Tian Jianqing#, Qiao Yuchen#, Wu Bing, Chen Huai*, Li Wei, Jiang Na*, Zhang Xiaoling, and Liu Xingzhong. (2017) Ecological Succession Pattern of Fungal Community in Soil along a Retreating Glacier, Front. Microbiol. 8. 4.526 2017-08-13
257 Zhu Yuying , Huang Pei , Yang Na , Liu Rui , Liu Xueting , Dai Huanqin , Zhang Lixin , Song Fuhang* , and Sun Chaomin*. (2017) Establishment and Application of a High Throughput Screening System Targeting the Interaction between HCV Internal Ribosome Entry Site and Human Eukaryotic Translation Initiation Factor 3, Front. Microbiol. 8. 4.526 2017-08-13
258 Zhang Tao, Liu Meng, Wang Yan-Yan, Wang Zhi-Jun, Wei Xin-Li*, and Wei Jiang-Chun*. (2017) Two new species of Endocarpon (Verrucariaceae, Ascomycota) from China, Sci Rep 7, 7193. 4.847 2017-08-13
259 Zhang Junhua, Pan Bailong, Li Zhimeng, Zhao XinSheng*, and Huang Li*. (2017) Kinetic insights into the temperature dependence of DNA strand cleavage and religation by topoisomerase III from the hyperthermophile Sulfolobus solfataricus, Sci Rep 7, 5494. 4.847 2017-08-13
260 Yang Xiaopan , Teng Kunling , Zhang Jie , Wang Fangfang , Zhang Tong , Ai Guomin , Han Peijie , Bai Fengyan , and Zhong Jin*. (2017) Transcriptome responses of Lactobacillus acetotolerans F28 to a short and long term ethanol stress, Sci Rep 7. 4.847 2017-08-13
261 He Mao-Qiang , Chen Jie , Zhou Jun-Liang , Ratchadawan Cheewangkoon , Hyde Kevin D. , and Zhao Rui-Lin*. (2017) Tropic origins, a dispersal model for saprotrophic mushrooms in Agaricus section Minores with descriptions of sixteen new species, Sci Rep 7. 4.847 2017-08-13
262 Liu Wei , Tian Xiu-Qi , Wei Jin-Wei , Ding Li-Li, Qian Wei , Liu Zhong* , and Wang Fang-Fang*. (2017) BsmR degrades c-di-GMP to modulate biofilm formation of nosocomial pathogen Stenotrophomonas maltophilia, Sci Rep 7. 4.847 2017-08-13
263 Yin Renfu , Zhang Pingze , Liu Xinxin , Chen Yanyu , Tao Zhi , Ai Lili , Li Junjiao, Yang Yingying , Li Mingxin , Xue Cong , Qian Jing , Wang Xueli , Chen Jing , Li Yong , Xiong Yanping , Zhang Jun , Stoeger Tobias , Bi Yuhai , Chen Jianjun* , and Ding Zhuang*. (2017) Dispersal and Transmission of Avian Paramyxovirus Serotype 4 among Wild Birds and Domestic Poultry, Front. Cell. Infect. Microbiol. 7. 4.918 2017-08-13
264 Wu Shaohuan, Li Ke, Li Yingshu, Zhao Tong, Li Ting, Yang Yu-Fei, and Qian Wenfeng*. (2017) Independent regulation of gene expression level and noise by histone modifications, PLoS Comput Biol 13, e1005585. 5.044 2017-08-13
265 Wang Jing#, Yang Guodong#, Wang Dongfang, Liu Kuiliang, Ma Yongchao, Liu Hong, Wu Jing, and Fang Min*. (2017) Changes of peripheral lymphocyte subsets and cytokine environment during ageing and deteriorating gastrointestinal tract health status, Oncotarget. 5.312 2017-08-13
266 He Mengnan#, Chai Yan#, Qi Jianxun, Zhang Catherine W H, Tong Zhou, Shi Yi, Yan Jinghua, Tan Shuguang*, and Gao George F*. (2017) Remarkably similar CTLA-4 binding properties of therapeutic ipilimumab and tremelimumab antibodies, Oncotarget. 5.312 2017-08-13
267 Li Chong#*, Yan Ruping#, Yang Zhao#, Wang Haifeng, Zhang Ruiyun, Chen Haige*, and Wang Jiansong*. (2017) BCMab1-Ra, a novel immunotoxin that BCMab1 antibody coupled to Ricin A chain, can eliminate bladder tumor, Oncotarget 8, 46704-46705. 5.312 2017-08-13
268 Zhang Jingbo, Yin Kangquan, Sun Juan, Gao Jinlan, Du Qiuli, Li Huali, and Qiu Jin-Long*. (2017) Direct and tunable modulation of protein levels in rice and wheat with a synthetic small molecule, Plant biotechnology journal. 6.657 2017-08-13
269 Zhang Yu , Cai Jingyi , Shang Xiuling , Wang Bo , Liu Shuwen , Chai Xin , Tan Tianwei , Zhang Yun* , and Wen Tingyi*. (2017) A new genome-scale metabolic model of Corynebacterium glutamicum and its application, Biotechnology for biofuels 10. 6.732 2017-08-13
270 Goodell Barry* , Zhu Yuan , Kim Seong , Kafle Kabindra, Eastwood Daniel , Daniel Geoffrey , Jellison Jody , Yoshida Makoto , Groom Leslie , Pingali Sai Venkatesh , and O'Neill Hugh. (2017) Modification of the nanostructure of lignocellulose cell walls via a non-enzymatic lignocellulose deconstruction system in brown rot wood-decay fungi, Biotechnology for biofuels 10. 6.732 2017-08-13
271 Li Heng#, Liang Chaoning#, Chen Wei, Jin Jian-Ming*, Tang Shuang-Yan*, and Tao Yong. (2017) Monitoring in vivo metabolic flux with a designed whole-cell metabolite biosensor of shikimic acid, Biosensors & bioelectronics 98, 457-465. 6.862 2017-08-13
272 Liu Qizheng, Ma Husheng, Zhang Ya, and Dong Caihong*. (2017) Artificial cultivation of true morels: current state, issues and perspectives, Critical reviews in biotechnology, 1-13. 7.014 2017-08-13
273 Diao Y. Z., Zhang C., Liu F., Wang W. Z., Liu L., Cai L., and Liu X. L.* (2017) Colletotrichum species causing anthracnose disease of chili in China, Persoonia 38, 20-37. 7.097 2017-08-13
274 Chen J., Callac P.*, Parra L. A., Karunarathna S. C., He M. Q., Moinard M., De Kesel A., Raspe O., Wisitrassameewong K., Hyde K. D., and Zhao R. L.*. (2017) Study in Agaricus subgenus Minores and allied clades reveals a new American subgenus and contrasting phylogenetic patterns in Europe and Greater Mekong Subregion, Persoonia 38, 170-196. 7.097 2017-08-13
275 Luo Xuming#, Xu Ning#, Huang Junkai, Gao Feng, Zou Huasong, Boudsocq Marie, Coaker Gitta, and Liu Jun*. (2017) A Lectin Receptor-Like Kinase Mediates Pattern-Triggered Salicylic Acid Signaling, Plant physiology 174, 2501-2514. 7.428 2017-08-13
276 Leng Yujia#, Yang Yaolong#, Ren Deyong# , Huang Lichao , Dai Liping , Wang Yuqiong , Chen Long , Tu Zhengjun , Gao Yihong , Li Xueyong , Zhu Li , Hu Jiang , Zhang Guangheng , Gao Zhenyu , Guo Longbiao , Kong Zhaosheng , Lin Yongjun , Qian Qian*, and Zeng Dali*. (2017) A Rice PECTATE LYASE-LIKE Gene Is Required for Plant Growth and Leaf Senescence, Plant Physiol. 174, 1151-1166. 7.428 2017-08-13
277 Liu Wei , Li Jing , Zheng Weinan , Shang Yingli , Zhao Zhendong , Wang Shanshan , Bi Yuhai , Zhang Shuang, Xu Chongfeng , Duan Ziyuan , Zhang Lianfeng , Wang Yue L. , Jiang Zhengfan , Liu Wenjun*, and Sun Lei*. (2017) Cyclophilin A-regulated ubiquitination is critical for RIG-I-mediated antiviral immune responses, eLife 6. 8.385 2017-08-13
278 Jiang Hui# , Wu Peng# , Uyeki Timothy M.# , He Jianfeng# , Deng Zhihong , Xu Wen, Lv Qiang , Zhang Jin , Wu Yang T, sang Tim K. , Kang Min , Zheng Jiandong , Wang Lili , Yang Bingyi , Qin Ying, Feng Luzhao , Fang Vicky J. , Gao George F. , Leung Gabriel M. , Yu Hongjie* , and Cowling Benjamin J. (2017) Preliminary Epidemiologic Assessment of Human Infections With Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N6) Virus, China, Clin. Infect. Dis. 65, 383-388. 8.885 2017-08-13
279 Han Jing*, Wu Lin-Ping , Liu Xiao-Bin , Hou Jing , Zhao Li-Li , Chen Jun-Yu , Zhao Da-He , and Xiang Hua*. (2017) Biodegradation and biocompatibility of haloarchaea-produced poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) copolymers, Biomaterials 139, 172-186. 8.946 2017-08-13
280 Zhao Rui-Lin* , Li Guo-Jie , Sanchez-Ramirez Santiago , Stata Matt , Yang Zhu-Liang , Wu Gang , Dai Yu-Cheng, He Shuang-Hui , Cui Bao-Kai , Zhou Jun-Liang , Wu Fang , He Mao-Qiang , Moncalvo Jean-Marc , and Hyde Kevin D. (2017) A six-gene phylogenetic overview of Basidiomycota and allied phyla with estimated divergence times of higher taxa and a phyloproteomics perspective, Fungal Divers. 84, 43-74. 9.104 2017-08-13
281 Hyde Kevin D. , Maharachchikumbura Sajeewa S. N. , Hongsanan Sinang , Samarakoon Milan C. , Luecking Robert , Pem Dhandevi , Harishchandra Dulanjalee , Jeewon Rajesh , Zhao Rui-Lin , Xu Jian-Chu* , Liu Jian-Kui , Al-Sadi Abdullah M. B, ahkali Ali H. , and Elgorban Abdallah M. (2017) The ranking of fungi: a tribute to David L. Hawksworth on his 70th birthday, Fungal Divers. 84, 1-23. 9.104 2017-08-13
282 Su Shuo#, Gu Min#, Liu Di, Cui Jie, Gao George F, Zhou Jiyong*, and Liu Xiufan*. (2017) Epidemiology, Evolution, and Pathogenesis of H7N9 Influenza Viruses in Five Epidemic Waves since 2013 in China, Trends in microbiology. 10.239 2017-08-13
283 Du Lei, Dong Sheng, Zhang Xingwang, Jiang Chengying, Chen Jingfei, Yao Lishan, Wang Xiao, Wan Xiaobo, Liu Xi, Wang Xinquan, Huang Shaohua, Cui Qiu, Feng Yingang*, Liu Shuang-Jiang*, and Li Shengying*. (2017) Selective oxidation of aliphatic C-H bonds in alkylphenols by a chemomimetic biocatalytic system, Proc Natl Acad Sci U S A 114, E5129-e5137. 10.414 2017-08-13
284 Zong Yeqing#, Zhang Haoqian M#, Lyu Cheng, Ji Xiangyu, Hou Junran, Guo Xian, Ouyang Qi*, and Lou Chunbo*. (2017) Insulated transcriptional elements enable precise design of genetic circuits, Nat Commun 8, 52. 13.092 2017-08-13
285 Setlow Peter, Wang Shiwei, and Li Yong-Qing. (2017) Germination of Spores of the Orders Bacillales and Clostridiales, Annual review of microbiology. 13.129 2017-08-13
286 Peng Ruchao#, Xu Ying#, Zhu Tengfei#, Li Ningning#, Qi Jianxun , Chai Yan , Wu Min , Zhang Xinzheng , Shi Yi , Wang Peiyi* , Wang Jiawei* , Gao Ning*, and Gao George Fu*. (2017) Alternate binding modes of anti-CRISPR viral suppressors AcrF1/2 to Csy surveillance complex revealed by cryo-EM structures, Cell Res. 27, 853-864. 14.331 2017-08-13
287 Chen Q, Hou L W, Duan W J, Crous P W*, and Cai L.*. (2017) Didymellaceae revisited, Studies in mycology 87, 105-159. 15.691 2017-08-13
288 Marin-Felix Y.*, Groenewald J. Z., Cai L., ..., Zhang Y., and Crous P. W.*. (2017) Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 1, Studies in mycology 86, 99-216. 15.691 2017-08-13
289 Tripp Erin A. , Zhang Ning , Schneider Harald, Huang Ying , Mueller Gregory M. , Hu Zhihong , Haggblom Max , and Bhattacharya Debashish*. (2017) Reshaping Darwin's Tree: Impact of the Symbiome, Trends Ecol. Evol. 32, 552-555. 18.350 2017-08-13
290 Shan Qiang , Zeng Zhouhao , Xing Shaojun , Li Fengyin , Hartwig Stacey M. , Gullicksrud Jodi A. , Kurup Samarchith P. , Van Braeckel-Budimir Natalija , Su Yao , Martin Matthew D. , Varga Steven M. , Taniuchi Ichiro , Harty John T. , Peng Weiqun* , Badovinac Vladimir P. , and Xue Hai-Hui*. (2017) The transcription factor Runx3 guards cytotoxic CD8(+) effector T cells against deviation towards follicular helper T cell lineage, Nat. Immunol. 18, 931-+. 22.751 2017-08-13
291 Yang Jian-Gang* , Dou Xiao , Han Pei-Jie , Bai Feng-Yan , Zhou Jian , Zhang Su-Yi , Qin Hui , and Ma Ying-Ying. (2017) Microbial Diversity in Daqu During Production of Luzhou-Flavored Liquor, J. Am. Soc. Brew. Chem. 75, 136-144. 0.669 2017-06-15
292 Hongsanan S., Zhao R. L., and Hyde K. D.*. (2017) A new species of Chaetothyrina on branches of mango, and introducing Phaeothecoidiellaceae fam. nov, Mycosphere 8, 137-146. 0.835 2017-06-15
293 Qin Wen-Tao , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Seven new species of Trichoderma (Hypocreales) in the Harzianum and Strictipile clades, Phytotaxa 305, 121-139. 1.141 2017-06-15
294 Li Bin-Bin , Jiang Si-Ping , Xu Ai-Guo , Phurbu-Dorji, Wang Wen-Jing , Wang Xiao-Liang , Wei Tie-Zheng , Zhang Zu-Tang, and Yao Yi-Jian*. (2017) New Germplasms of the Culinary-Medicinal Button Mushroom, Agaricus bisporus (Agaricomycetes): Two Wild Strains from the Tibetan Plateau (China), International journal of medicinal mushrooms 19, 145-154. 1.637 2017-06-15
295 Zhang Xin , Dong Xiaoming , Song Xinhua , Wang Fen , and Dong Caihong*. (2017) Photoperiodic Responses and Characterization of the Cmvvd Gene Encoding a Blue Light Photoreceptor from the Medicinal Caterpillar Fungus Cordyceps militaris (Ascomycetes), International journal of medicinal mushrooms 19, 163-172. 1.637 2017-06-15
296 Jiang Jia-Rui , Chen Qian , and Cai Lei*. (2017) Polyphasic characterisation of three novel species of Paraboeremia, Mycol. Prog. 16. 1.642 2017-06-15
297 Hu Dian-Ming , Wang Mei , and Cai Lei*. (2017) Phylogenetic assessment and taxonomic revision of Mariannaea, Mycol. Prog. 16. 1.642 2017-06-15
298 Zhang Jinjin, Ma Ke, Chen Hongyu, Wang Kai, Xiong Weiping, Bao Li, and Liu Hongwei*. (2017) A novel polycyclic meroterpenoid with aldose reductase inhibitory activity from medicinal mushroom Ganoderma leucocontextum, The Journal of antibiotics. 1.984 2017-06-15
299 Wang Xuewei , Liu Xingzhong*, and Groenewald Johannes Z. (2017) Phylogeny of anaerobic fungi (phylum Neocallimastigomycota), with contributions from yak in China, Antonie Van Leeuwenhoek 110, 87-103. 2.041 2017-06-15
300 Labeda David P*, Dunlap Christopher A, Rong Xiaoying, Huang Ying, Doroghazi James R, Ju Kou-San, and Metcalf William W. (2017) Phylogenetic relationships in the family Streptomycetaceae using multi-locus sequence analysis, Antonie Van Leeuwenhoek 110, 563-583. 2.041 2017-06-15
301 Gai Weiwei, Zheng Xuexing, Wang Chong, Zhao Yongkun, Wang Qi, Wang Hualei, Wong Gary, Xie Ying, Wang Haijun, Cao Zengguo, Feng Na, Chi Hang, Wang Tiecheng, Gao Yuwei, Shan Junjie*, Yang Songtao*, and Xia Xianzhu*. (2017) Marburg virus-like particles produced in insect cells induce neutralizing antibodies in rhesus macaques, Journal of medical virology. 2.047 2017-06-15
302 Zhang Yu , Wu Wenping , and Cai Lei*. (2017) Polyphasic characterisation of Chaetomium species from soil and compost revealed high number of undescribed species, Fungal Biol. 121, 21-43. 2.282 2017-06-15
303 Ma Rui, Chen Qian, Fan Yunliu, Wang Qi, Chen Sanfeng, Liu Xingzhong, Cai Lei*, and Yao Bin*. (2017) Six new soil-inhabiting Cladosporium species from plateaus in China, Mycologia 109, 244-260. 2.403 2017-06-15
304 Wang Zhaoyue , Bai Xuejing , Guo Xuena , and He Xiuping*. (2017) Regulation of crucial enzymes and transcription factors on 2-phenylethanol biosynthesis via Ehrlich pathway in Saccharomyces cerevisiae, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 44, 129-139. 2.732 2017-06-15
305 Zhang Xinjun , He Hongtao , Ma Rong , Ji Zengchun , Wei Qi , Dai Huanqin , Zhang Lixin*, and Song Fuhang*. (2017) Madurastatin B3, a rare aziridine derivative from actinomycete Nocardiopsis sp LS150010 with potent anti-tuberculosis activity, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 44, 589-594. 2.732 2017-06-15
306 Zhang Hao, Zheng Jimei, Zhuang Junli, Xin Yuhua, Zheng Xiaowei, and Zhang Jianli*. (2017) Streptomyces fuscichromogenes sp. nov., an actinomycete from soil, Int J Syst Evol Microbiol 67, 77-81. 2.782 2017-06-15
307 Xing Tingting , Liu Yongqin* , Wang Ninglian , Xu Baiqing , Shen Liang , Liu Keshao , Gu Zhengquan , Guo Bixi , Zhou Yuguang , and Liu Hongcan. (2017) Polymorphobacter glacialis sp nov., isolated from ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 617-620. 2.782 2017-06-15
308 Yu Qinli , Cai Hanlin , Zhang Yanfeng, He Yongzhi , Chen Lincai , Merritt Justin , Zhang Shan , and Dong Zhiyang*. (2017) Negative Regulation of Ectoine Uptake and Catabolism in Sinorhizobium meliloti: Characterization of the EhuR Gene, J. Bacteriol. 199. 2.936 2017-06-15
309 Borjian Farshad , Han Jing , Hou Jing* , Xiang Hua , Zarzycki Jan , and Berg Ivan A.*. (2017) Malate Synthase and beta-Methylmalyl Coenzyme A Lyase Reactions in the Methylaspartate Cycle in Haloarcula hispanica, J. Bacteriol. 199. 2.936 2017-06-15
310 Chen Xianrui , Wang Zhaoyue*, Guo Xuena , Liu Sha , and He Xiuping*. (2017) Regulation of general amino acid permeases Gap1p, GATA transcription factors Gln3p and Gat1p on 2-phenylethanol biosynthesis via Ehrlich pathway, J. Biotechnol. 242, 83-91. 3.108 2017-06-15
311 Wang Shu, Chen Xiuqiang, Wu Weilin, Chen Zhida, Du Huiping, Wang Xingfu*, Fu Yu Vincent, Hu Liwen, and Chen Jianxin*. (2017) Rapid, label-free identification of cerebellar structures using multiphoton microscopy, Journal of biophotonics. 3.381 2017-06-15
312 Wang Qian , Xue Huijun , Li Siqi , Chen Ying , Tian Xuelei , Xu Xin , Xiao Wei , and Fu Yu Vincent*. (2017) A method for labeling proteins with tags at the native genomic loci in budding yeast, PLoS One 12. 3.535 2017-06-15
313 Yang Gang, Wang Mei , Chen Huai*, Liu Liangfeng , Wu Ning*, Zhu Dan , Tian Jianqing , Peng Changhui , Zhu Qiuan , and He Yixin. (2017) Responses of CO2 emission and pore water DOC concentration to soil warming and water table drawdown in Zoige Peatlands, Atmos. Environ. 152, 323-329. 3.841 2017-06-15
314 Miao Li-Li , Fan Hong-Xia , Qu Jie , Liu Ying , and Liu Zhi-Pei*. (2017) Specific amino acids responsible for the cold adaptedness of Micrococcus antarcticus beta-glucosidase BglU, Applied microbiology and biotechnology 101, 2033-2041. 3.882 2017-06-15
315 Zhao Wei , Fan Aili , Tarcz Sylwia , Zhou Kang , Yin Wen-Bing , Liu Xiao-Qing* , and Li Shu-Ming*. (2017) Mutation on Gly115 and Tyr205 of the cyclic dipeptide C2-prenyltransferase FtmPT1 increases its catalytic activity toward hydroxynaphthalenes, Applied microbiology and biotechnology 101, 1989-1998. 3.882 2017-06-15
316 Zhang Yong-Jie*, Zhang Hong-Yue, Liu Xing-Zhong, and Zhang Shu*. (2017) Mitochondrial genome of the nematode endoparasitic fungus Hirsutella vermicola reveals a high level of synteny in the family Ophiocordycipitaceae, Applied microbiology and biotechnology 101, 3295-3304. 3.882 2017-06-15
317 Wang Kai , Bao Li , Ma Ke , Zhang Jinjin , Chen Baosong , Han Junjie , Ren Jinwei , Luo Huajun , and Liu Hongwei*. (2017) A novel class of alpha-glucosidase and HMG-CoA reductase inhibitors from Ganoderma leucocontextum and the anti-diabetic properties of ganomycin I in KK-A(y) mice, European journal of medicinal chemistry 127, 1035-1046. 3.982 2017-06-15
318 Zhang Min, Han Li-Bo, Wang Wen-Yan, Wu Shen-Jie, Jiao Gai-Li, Su Lei, Xia Gui-Xian*, and Wang Hai-Yun*. (2017) Overexpression of GhFIM2 propels cotton fiber development by enhancing actin bundle formation, Journal of integrative plant biology. 3.993 2017-06-15
319 Zhao Yongkun , Wang Chong , Qiu Boning , Li Chufang , Wang Hualei , Jin Hongli , Gai Weiwei , Zheng Xuexing , Wang Tiecheng , Sun Weiyang , Yan Feihu , Gao Yuwei , Wang Qian , Yan Jinghua , Chen Ling , Penman Stanley , Zhong Nanshan , Zhao Jincun*, Yang Songtao* , and Xia Xianzhu*. (2017) Passive immunotherapy for Middle East Respiratory Syndrome coronavirus infection with equine immunoglobulin or immunoglobulin fragments in a mouse model, Antiviral Res. 137, 125-130. 4.074 2017-06-15
320 Wang Chong , Zheng Xuexing , Gai Weiwei , Wong Gary , Wang Hualei , Jin Hongli , Feng Na , Zhao Yongkun , Zhang Weijiao , Li Nan , Zhao Guoxing , Li Junfu , Yan Jinghua , Gao Yuwei , Hu Guixue*, Yang Songtao , and Xia Xianzhu*. (2017) Novel chimeric virus-like particles vaccine displaying MERS-CoV receptor-binding domain induce specific humoral and cellular immune response in mice, Antiviral Res. 140, 55-61. 4.074 2017-06-15
321 Zhang Zhenfeng, Zhao Mohan, Wang Li, Chen Yuanyuan, Dong Yuhui, Gong Yong, and Huang Li*. (2017) Roles of Leu28 side chain intercalation in the interaction between Cren7 and DNA, The Biochemical journal 474, 1727-1739. 4.116 2017-06-15
322 Zhao Chunhua , Lin Zhao , Dong Hongjun*, Zhang Yanping , and Li Yin*. (2017) Reexamination of the Physiological Role of PykA in Escherichia coli Revealed that It Negatively Regulates the Intracellular ATP Levels under Anaerobic Conditions, Appl. Environ. Microbiol. 83. 4.303 2017-06-15
323 Pu Juan , Sun Honglei , Qu Yi , Wang Chenxi , Gao Weihua , Zhu Junda , Sun Yipeng , Bi Yuhai , Huang Yinhua , Chang Kin-Chow , Cui Jie , and Liu Jinhua*. (2017) M Gene Reassortment in H9N2 Influenza Virus Promotes Early Infection and Replication: Contribution to Rising Virus Prevalence in Chickens in China, J. Virol. 91. 4.428 2017-06-15
324 Zhang Chunping , Feng Yuqing , Liu Fei , Jiang Hui , Qu Zhina , Lei Meng , Wang Jianfeng , Zhang Bing , Hu Yongfei , Ding Jiabo*, and Zhu Baoli*. (2017) A Phage-Like IncY Plasmid Carrying the mcr-1 Gene in Escherichia coli from a Pig Farm in China, Antimicrobial agents and chemotherapy 61. 4.547 2017-06-15
325 Pan Guohui , Gao Xiaoqin , Fan Keqiang , Liu Junlin , Meng Bing , Gao Jinmin , Wang Bin , Zhang Chaobo , Han Hui , Ai Guomin , Chen Yihua , Wu Dong*, Liu Zhi-Jie*, and Yang Keqian*. (2017) Structure and Function of a C-C Bond Cleaving Oxygenase in Atypical Angucycline Biosynthesis, ACS Chem. Biol. 12, 142-152. 5.176 2017-06-15
326 Liu William J. , Lan Jiaming , Liu Kefang , Deng Yao , Yao Yanfeng , Wu Shaolian , Chen Hong , Bao Lingling , Zhang Haifeng , Zhao Min , Wang Qihui , Han Lingxia , Chai Yan , Qi Jianxun , Zhao Jincun , Meng Songdong , Qin Chuan , Gao George F.* , and Tan Wenjie*. (2017) Protective T Cell Responses Featured by Concordant Recognition of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus-Derived CD8(+) T Cell Epitopes and Host MHC, J. Immunol. 198, 873-882. 5.287 2017-06-15
327 Tao Ran , Li Xiaodan , Ran Ruizhi , Xiao Zhihua , Zhang Hongyue , Kong Hongyan , Song Qiqin , Huang Yu , Wang Likui , and Huang Jiaquan*. (2017) A mixed analysis comparing nine minimally invasive surgeries for unresectable hepatocellular carcinoma patients, Oncotarget 8, 5460-5473. 5.415 2017-06-15
328 Zhang Tinghong , Ye Zhen , Yang Xiaohai , Qin Yujie , Hu Yi , Tong Xiaomei , Lai Wenbin , and Ye Xin*. (2017) NEDDylation of PB2 Reduces Its Stability and Blocks the Replication of Influenza A Virus, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-15
329 Sun Yanwei , Wang Chunming , Wang Ning , Jiang Xiyuan , Mao Huizhu , Zhu Changxiang , Wen Fujiang , Wang Xianghua , Lu Zhijun , Yue Genhua , Xu Zengfu , and Ye Jian*. (2017) Manipulation of Auxin Response Factor 19 affects seed size in the woody perennial Jatropha curcas, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-15
330 Liu Fang , Hou Lingwei , Raza Mubashar , and Cai Lei*. (2017) Pestalotiopsis and allied genera from Camellia, with description of 11 new species from China, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-15
331 Zhang Yihao , Qian Long , Wei Weijia , Wang Yu , Wang Beining , Lin Pingping , Liu Wenchao , Xu Luze , Li Xiang , Liu Dongming , Cheng Sida , Li Jiaofeng , Ye Yixuan , Li Hang , Zhang Xiaohan , Dong Yiming , Zhao Xuejin , Liu Cuihua , Zhang Haoqian M. , Ouyang Qi*, and Lou Chunbo*. (2017) Paired Design of dCas9 as a Systematic Platform for the Detection of Featured Nucleic Acid Sequences in Pathogenic Strains, ACS Synth. Biol. 6, 211-216. 5.693 2017-06-15
332 Zeng Weiqian, Du Pei, Lou Qiuli, Wu Lili, Zhang Haoqian M, Lou Chunbo, Wang Hongli, and Ouyang Qi*. (2017) Rational Design of an Ultrasensitive Quorum-Sensing Switch, ACS Synth Biol. 5.693 2017-06-15
333 Chen Liang , Zheng Yong , Gao Cheng , Mi Xiang-Cheng , Ma Ke-Ping , Wubet Tesfaye , and Guo Liang-Dong*. (2017) Phylogenetic relatedness explains highly interconnected and nested symbiotic networks of woody plants and arbuscular mycorrhizal fungi in a Chinese subtropical forest, Molecular ecology 26, 2563-2575. 6.232 2017-06-15
334 Li Shanshan , Zhou Li , Yao Yongpeng , Fan Keqiang , Li Zilong , Zhang Lixin , Wang Weishan , and Yang Keqian*. (2017) A platform for the development of novel biosensors by configuring allosteric transcription factor recognition with amplified luminescent proximity homogeneous assays, Chem. Commun. 53, 99-102. 6.628 2017-06-15
335 Zhang Gang , Leclercq Sebastien Olivier, Tian Jingjing , Wang Chao , Yahara Koji , Ai Guomin , Liu Shuangjiang , and Feng Jie*. (2017) A new subclass of intrinsic aminoglycoside nucleotidyltransferases, ANT(3")-II, is horizontally transferred among Acinetobacter spp. by homologous recombination, PLoS genetics 13. 7.481 2017-06-15
336 Li An, Lu Guangwen, Qi Jianxun, Wu Lili, Tian Kegong, Luo Tingrong, Shi Yi, Yan Jinghua*, and Gao George F*. (2017) Structural basis of nectin-1 recognition by pseudorabies virus glycoprotein D, PLoS Pathog 13, e1006314. 7.758 2017-06-15
337 Li Ming , Gong Luyao , Zhao Dahe , Zhou Jian , and Xiang Hua*. (2017) The spacer size of I-B CRISPR is modulated by the terminal sequence of the protospacer, Nucleic Acids Res. 45, 4642-4654. 8.647 2017-06-15
338 Jiang Hui, Wu Peng, Uyeki Timothy M, He Jianfeng, Deng Zhihong, Xu Wen, Lv Qiang, Zhang Jin, Wu Yang, Tsang Tim K, Kang Min, Zheng Jiandong, Wang Lili, Yang Bingyi, Qin Ying, Feng Luzhao, Fang Vicky J, Gao George F, Leung Gabriel M, Yu Hongjie*, and Cowling Benjamin J. (2017) Preliminary epidemiologic assessment of human infections with highly pathogenic avian influenza A(H5N6) virus, China, Clinical infectious diseases. 8.880 2017-06-15
339 Wong G., and Gao G. F. (2017) An mRNA-based vaccine strategy against Zika, Cell Res. 12.393 2017-06-15
340 Li Chong , Wu Song , Yang Zhao , Zhang Xiaolong , Zheng Qi , Lin Ling , Niu Zexiong , Li Ruiqiang , Cai Zhiming , and Li Lei*. (2017) Single-cell exome sequencing identifies mutations in KCP, LOC440040, and LOC440563 as drivers in renal cell carcinoma stem cells, Cell Res. 27, 590-593. 12.393 2017-06-15
341

Zong Yuan , Wang Yanpeng , Li Chao , Zhang Rui , Chen Kunling , Ran Yidong , Qiu Jin-Long , Wang Daowen , and Gao Caixia*. (2017) Precise base editing in rice, wheat and maize with a Cas9-cytidine deaminase fusion, Nature biotechnology 35, 438-+.

41.388 2017-06-15
342 Kakishima M.*, Ji J. X., Zhao P., Wang Q., Li Y., and McKenzie E. H. C. (2017) Geographic expansion of a rust fungus on Plumeria in Pacific and Asian countries, N. Z. J. Bot. 55, 178-186. 0.685 2017-06-08
343 Wang Qingzhuo , Tang Shuang-Yan*, and Yang Sheng*. (2017) Genetic biosensors for small-molecule products: Design and applications in high-throughput screening, Front. Chem. Sci. Eng. 11, 15-26. 1.043 2017-06-08
344 Jin Yi, Gan Guojuan, Yu Xiaoyun, Wu Dongdong, Zhang Li, Yang Na, Hu Jiadan, Liu Zhiheng, Zhang Lixin, Hong Huachang, Yan Xiaoqing, Liang Yan, Ding Linxian*, and Pan Yonglong*. (2017) Isolation of Viable but Non-culturable Bacteria from Printing and Dyeing Wastewater Bioreactor Based on Resuscitation Promoting Factor, Current microbiology 74, 787-797. 1.563 2017-06-08
345 Pecoraro Lorenzo*, Huang Laiqiang , Caruso Tancredi , Perotto Silvia , Girlanda Mariangela , Cai Lei , and Liu Zhong-Jian. (2017) Fungal diversity and specificity in Cephalanthera damasonium and C-longifolia (Orchidaceae) mycorrhizas, J. Syst. Evol. 55, 158-169. 1.614 2017-06-08
346 Xu Yixiang, Wang Chao, Zhang Gang, Tian Jingjing, Liu Ying, Shen Xihui*, and Feng Jie*. (2017) ISCR2 is associated with the dissemination of multiple resistance genes among Vibrio spp. and Pseudoalteromonas spp. isolated from farmed fish, Archives of microbiology. 1.875 2017-06-08
347 Cheng Wei , Ji Ming , Li Xiaodan , Ren Jinwei , Yin Fuling , van Ofwegen Leen , Yu Siwang , Chen Xiaoguang, and Lin Wenhan*. (2017) Fragilolides A-Q norditerpenoid and briarane diterpenoids from the gorgonian coral Junceella fragilis, Tetrahedron 73, 2518-2528. 2.621 2017-06-08
348 Zhang Limin , Xi Lijun , Ruan Jisheng , and Huang Ying*. (2017) Kocuria oceani sp nov., isolated from a deep- sea hydrothermal plume, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 164-169. 2.782 2017-06-08
349 Li Ai-Hua , Liu Hong-Can , and Zhou Yu-Guang*. (2017) Flavobacterium orientale sp nov., isolated from lake water, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 108-112. 2.782 2017-06-08
350 Zhang Guishan, Gu Jingang, Zhang Ruifu, Rashid Mamoon, Haroon Mohamed Fauzi, Xun Weibing, Ruan Zhiyong, Dong Xiuzhu, and Stingl Ulrich*. (2017) Haloprofundus marisrubri gen. nov., sp. nov., an extremely halophilic archaeon isolated from a brine-seawater interface, Int J Syst Evol Microbiol 67, 9-16. 2.782 2017-06-08
351 Chen Shaoxing#*, Xu Yao#, Liu Hong-Can, Yang An-Na, and Ke Li-Xia. (2017) Halobaculum roseum sp. nov., isolated from underground salt deposits, Int J Syst Evol Microbiol 67, 818-823. 2.782 2017-06-08
352 Xu Guanghua , Wang Jing , and Liu Cui Hua*. (2017) Klebsiella pneumoniae NdpA suppresses ERK pathway-mediated host early inflammatory responses and is degraded through the ubiquitin-proteasome pathway, Protein Cell 8, 144-148. 3.043 2017-06-08
353 Wang Wenjing, Wang Ke, Wang Xiaoliang, Yang Ruiheng, Li Yi, and Yao Yijian*. (2017) Investigation on natural resources and species conservation of Ophiocordyceps sinensis, the famous medicinal fungus endemic to the Tibetan Plateau, Protein Cell. 3.043 2017-06-08
354 Ma Yanmei , Ouyang Jing , Wei Jingyun , Maarouf Mohamed , and Chen Ji-Long*. (2017) Involvement of Host Non-Coding RNAs in the Pathogenesis of the Influenza Virus, International journal of molecular sciences 18. 3.213 2017-06-08
355 Wang Ying, Hu Pengjie, Pan Yuanyuan, Zhu Yaxin, Liu Xingzhong, Che Yongsheng, and Liu Gang*. (2017) Identification and characterization of the verticillin biosynthetic gene cluster in Clonostachys rogersoniana, Fungal genetics and biology : FG & B 103, 25-33. 3.231 2017-06-08
356 Polat Z.*, Awan Q. N., Hussain M., and Akgul D. S. (2017) First Report of Phytopythium vexans Causing Root and Collar Rot of Kiwifruit in Turkey, Plant Dis. 101, 1058-1059. 3.268 2017-06-08
357 Wang Le, Wu Shu-Ming, Zhu Yue, Fan Qiang, Zhang Zhen-Nan, Hu Guang, Peng Qing-Zhong*, and Wu Jia-He*. (2017) Functional characterization of a novel jasmonate ZIM-domain interactor (NINJA) from upland cotton (Gossypium hirsutum), Plant physiology and biochemistry : PPB 112, 152-160. 3.434 2017-06-08
358 Zhang Min , Cheng Shou-Ting , Wang Hai-Yun , Wu Jia-He , Luo Yuan-Ming , Wang Qian , Wang Fu-Xin*, and Xia Gui-Xian*. (2017) iTRAQ-based proteomic analysis of defence responses triggered by the necrotrophic pathogen Rhizoctonia solani in cotton, J. Proteomics 152, 226-235. 3.986 2017-06-08
359 Zhang Fuchun*, Bi Yuhai, Wang Jian, Wong Gary, Shi Weifeng, Hu Fengyu, Yang Yang, Yang Liuqing, Deng Xilong, Jiang Songfeng, He Xi, Liu Yingxia, Yin Chibiao, Zhong Nanshan, and Gao George F*. (2017) Human infections with recently-emerging highly pathogenic H7N9 avian influenza virus in China, The Journal of infection 75, 71-75. 4.045 2017-06-08
360 Cao Chengjun, Wu Mei, Bing Jian, Tao Li, Ding Xuefen, Liu Xiaoyun*, and Huang Guanghua*. (2017) Global regulatory roles of the cAMP/PKA pathway revealed by phenotypic, transcriptomic and phosphoproteomic analyses in a null mutant of the PKA catalytic subunit in Candida albicans, Molecular microbiology. 4.347 2017-06-08
361 Yuan Wenjie , Guo Shuguang, Gao Jiaoqi , Zhong Mingming , Yan Gonghong , Wu Wangmeng , Chao Yapeng , and Jiang Yu*. (2017) General Control Nonderepressible 2 (GCN2) Kinase Inhibits Target of Rapamycin Complex 1 in Response to Amino Acid Starvation in Saccharomyces cerevisiae, J. Biol. Chem. 292, 2660-2669. 4.403 2017-06-08
362 Kong Decong, Chen Zhe, Wang Junping, Lv Qingyu, Jiang Hua, Zheng Yuling, Xu Maokai, Zhou Xuyu*, Hao Huaijie*, and Jiang Yongqiang*. (2017) Interaction of factor H-binding protein of Streptococcus suis with globotriaosylceramide promotes the development of meningitis, Virulence, 1-13. 4.411 2017-06-08
363 Zhang Kun , Xu Wei wei , Zhang Zhaowei , Liu Jing , Li Jing , Sun Lijuan , Sun Weiyang , Jiao Peirong , Sang Xiaoyu , Ren Zhiguang , Yu Zhijun , Li Yuanguo , Feng Na , Wang Tiecheng , Wang Hualei , Yang Songtao , Zhao Yongkun , Zhang Xuemei , Wilker Peter R. , Liu WenJun , Liao Ming , Chen Hualan , Gao Yuwei*, and Xia Xianzhu*. (2017) The innate immunity of guinea pigs against highly pathogenic avian influenza virus infection, Oncotarget 8, 30422-30437. 5.415 2017-06-08
364 Peris David, Moriarty Ryan V, Alexander William G, Baker EmilyClare, Sylvester Kayla, Sardi Maria, Langdon Quinn K, Libkind Diego, Wang Qi-Ming, Bai Feng-Yan, Leducq Jean-Baptiste, Charron Guillaume, Landry Christian R, Sampaio Jose Paulo, Goncalves Paula, Hyma Katie E, Fay Justin C, Sato Trey K, and Hittinger Chris Todd*. (2017) Hybridization and adaptive evolution of diverse Saccharomyces species for cellulosic biofuel production, Biotechnology for biofuels 10, 78. 7.398 2017-06-08
365 Xiong Dandan , Lu Shikun , Wu Jieyuan , Liang Chaoning , Wang Wei , Wang Wenzhao , Jin Jian-Ming*, and Tang Shuang-Yan*. (2017) Improving key enzyme activity in phenylpropanoid pathway with a designed biosensor, Metab. Eng. 40, 115-123. 8.322 2017-06-08
366 Qi Lei, Yue Lei, Feng Deqin, Qi Fengxia, Li Jie*, and Dong Xiuzhu*. (2017) Genome-wide mRNA processing in methanogenic archaea reveals post-transcriptional regulation of ribosomal protein synthesis, Nucleic acids research. 8.647 2017-06-08
367 Wang Feibing*, Fu Lifeng , Kong Weili , Ye Yuxiu , Chen Xinhong , Zhou Qin , and Chen Boqing. (2017) Constitutive expression of StAATP, a potato plastidic ATP/ADP transporter gene, increases starch content in transgenic Arabidopsis, Biotechnol. Biotechnol. Equip. 31, 250-258. 0.365 2017-06-07
368 Zhao Mingjun , Liu Pu , An Ying , Yao Yijian , and Li Yu. (2017) Dictyostelium annularibasimum (Dictyosteliaceae, Dictyostelida), a new purple species from China, Nova Hedwigia 104, 351-358. 0.916 2017-06-07
369 Ge Yongyi, Yu Fengming, Tan Yumei, Zhang Xiaoling, and Liu Zuoyi*. (2017) Comparative Transcriptome Sequence Analysis of Sporulation-Related Genes of Aspergillus cristatus in Response to Low and High Osmolarity, Current microbiology 74, 806-814. 1.563 2017-06-07
370 Sun Jing-Zu , Liu Xing-Zhong*, Hyde Kevin D. *, Zhao Qi , Maharachchikumbura Sajeewa S. N. , Camporesi Erio , Bhat Jayarama , Nilthong Somrudee , and Lumyong Saisamorn. (2017) Calcarisporium xylariicola sp nov and introduction of Calcarisporiaceae fam. nov in Hypocreales, Mycol. Prog. 16, 433-445. 1.642 2017-06-07
371 Zheng Yanjing, Wang Xiuna, Zhang Xiaoling, Li Wei, Liu Gang, Wang Shihua, Yan Xiufeng, Zou Huixi*, and Yin Wen-Bing*. (2017) COP9 signalosome subunit PfCsnE regulates secondary metabolism and conidial formation in Pestalotiopsis fici, Science China. Life sciences. 1.772 2017-06-07
372 Hu Yongfei*, Gao George F, and Zhu Baoli*. (2017) The antibiotic resistome: gene flow in environments, animals and human beings, Frontiers of medicine 11, 161-168. 1.863 2017-06-07
373 Huang Fei , Niu Yulong , Liu Zhibin , Liu Weifeng , Li Xufeng , Tan Hong , and Yang Yi*. (2017) An E3 ubiquitin ligase from Brassica napus induces a typical heat-shock response in its own way in Escherichia coli, Acta biochimica et biophysica Sinica 49, 262-269. 2.146 2017-06-07
374 Shi Nan-Nan , Gao Cheng , Zheng Yong , and Guo Liang-Dong*. (2017) Effects of ectomycorrhizal fungal identity and diversity on subtropical tree competition, J. Plant Ecol. 10, 47-55. 2.519 2017-06-07
375 Fan Keqiang , Lin Baixue , Tao Yong , and Yang Keqian*. (2017) Engineering deacetoxycephalosporin C synthase as a catalyst for the bioconversion of penicillins, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 44, 705-710. 2.732 2017-06-07
376 Guo Bixi , Liu Yongqin* , Gu Zhengquan , Shen Liang , Liu Keshao, Xing Tingting , Wang Ningliang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , and Li Jiule. (2017) Aureimonas glaciei sp nov., isolated from an ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 485-488. 2.782 2017-06-07
377 Tan Shuguang, Liu Kefang, Chai Yan, Zhang Catherine W-H, Gao Shan, Gao George F, and Qi Jianxun*. (2017) Distinct PD-L1 binding characteristics of therapeutic monoclonal antibody durvalumab, Protein Cell. 3.043 2017-06-07
378 Han Xiaodong , and Cong Haolong*. (2017) Enterovirus 71 induces apoptosis by directly modulating the conformational activation of pro-apoptotic protein Bax, J. Gen. Virol. 98, 422-434. 3.131 2017-06-07
379 Yun Juanli*, Deng Yongcui, and Zhang Hongxun. (2017) Anthropogenic protection alters the microbiome in intertidal mangrove wetlands in Hainan Island, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-06-07
380 Xie Zhoujie , Zhang Zhao , Cao Zhenju , Chen Meng , Li Pengwei , Liu Weifeng , Qin Hua , Zhao Xuejin , Tao Yong , and Chen Yihua*. (2017) An external substrate-free blue/white screening system in Escherichia coli, Applied microbiology and biotechnology 101, 3811-3820. 3.882 2017-06-07
381 Wang Fen, Song Xinhua, Dong Xiaoming, Zhang Jiaojiao, and Dong Caihong*. (2017) DASH-type cryptochromes regulate fruiting body development and secondary metabolism differently than CmWC-1 in the fungus Cordyceps militaris, Applied microbiology and biotechnology 101, 4645-4657. 3.882 2017-06-07
382 Li Xiao, Wang Juan, Shi Mingxin, Wang Weishan, Corre Christophe, and Yang Keqian*. (2017) Evidence for the formation of ScbR/ScbR2 heterodimers and identification of one of the regulatory targets in Streptomyces coelicolor, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-06-07
383 Li Liyuan, Pan Guohui, Zhu Xifen, Fan Keqiang, Gao Wubin, Ai Guomin, Ren Jinwei, Shi Mingxin, Olano Carlos, Salas Jose A, and Yang Keqian*. (2017) Engineered jadomycin analogues with altered sugar moieties revealing JadS as a substrate flexible O-glycosyltransferase, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-06-07
384 Gao Xi-Yan, Liu Ying, Miao Li-Li, Li Er-Wei, Sun Guo-Xiang, and Liu Zhi-Pei*. (2017) Characterization and mechanism of anti-Aeromonas salmonicida activity of a marine probiotic strain, Bacillus velezensis V4, Applied microbiology and biotechnology 101, 3759-3768. 3.882 2017-06-07
385 Zhang Peng, Wang Xiuna, Fan Aili, Zheng Yanjing, Liu Xingzhong, Wang Shihua, Zou Huixi, Oakley Berl R, Keller Nancy P, and Yin Wen-Bing*. (2017) A cryptic pigment biosynthetic pathway uncovered by heterologous expression is essential for conidial development in Pestalotiopsis fici, Molecular microbiology. 4.347 2017-06-07
386 Li Jing , Zheng Weinan , Hou Lidan , Chen Can , Fan Wenhui , Qu Hongren , Jiang Jingwen , Liu Jinhua , Gao George F. , Zhou Jiyong , Sun Lei*, and Liu Wenjun*. (2017) Differential nucleocytoplasmic shuttling of the nucleoprotein of influenza a viruses and association with host tropism, Cellular microbiology 19. 4.541 2017-06-07
387 Liu Gang* , Chen Shuai , Zhong Jin*, Teng Kunling , and Yin Yulong*. (2017) Crosstalk between Tryptophan Metabolism and Cardiovascular Disease, Mechanisms, and Therapeutic Implications, Oxidative medicine and cellular longevity. 4.667 2017-06-07
388 Zheng Yong , Hu Hang-Wei , Guo Liang-Dong , Anderson Ian C. , and Powell Jeff R.*. (2017) Dryland forest management alters fungal community composition and decouples assembly of root- and soil-associated fungal communities, Soil Biol. Biochem. 109, 14-22. 5.041 2017-06-07
389 Zhang Zhongmei , Zhang Wei , Guo Jie , Gu Qianchong , Zhu Xueping , and Zhou Xuyu*. (2017) Activation and Functional Specialization of Regulatory T Cells Lead to the Generation of Foxp3 Instability, J. Immunol. 198, 2612-2625. 5.287 2017-06-07
390 Wu Jieyuan , Jiang Peixia , Chen Wei , Xiong Dandan , Huang Linglan , Jia Junying , Chen Yuanyuan , Jin Jian-Ming*, and Tang Shuang-Yan*. (2017) Design and application of a lactulose biosensor, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-07
391 Shen Liang , Liu Yongqin*, Xu Baiqing , Wang Ninglian , Zhao Huabiao , Liu Xiaobo , and Liu Fei. (2017) Comparative genomic analysis reveals the environmental impacts on two Arcticibacter strains including sixteen Sphingobacteriaceae species, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-07
392 Ni Kuikui, Wang Fangfang, Zhu Baoge, Yang Junxiang, Zhou Guoan, Pan Yi, Tao Yong, and Zhong Jin*. (2017) Effects of lactic acid bacteria and molasses additives on the microbial community and fermentation quality of soybean silage, Bioresource technology 238, 706-715. 5.744 2017-06-07
393 Yang Chao , Li Wen , Cao Jidong , Meng Fanwei , Yu Yongqi , Huang Junkai , Jiang Lan , Liu Muxing , Zhang Zhengguang , Chen Xuewei , Miyamoto Koji , Yamane Hisakazu , Zhang Jinsong , Chen Shouyi , and Liu Jun*. (2017) Activation of ethylene signaling pathways enhances disease resistance by regulating ROS and phytoalexin production in rice, Plant J. 89, 338-353. 6.468 2017-06-07
394 Zheng Longtang , Wei Jinhua , Lv Xun , Bi Yuhai , Wu Peixing , Zhang Zhenxing, Wang Pengfei , Liu Ruichen , Jiang Jingwen , Cong Haolong , Liang Jingnan , Cheng Wenwen , Cao Hongzhi , Liu Wenjun , Gao George F. , Du Yuguang , Jiang Xingyu , and Li Xuebing*. (2017) Detection and differentiation of influenza viruses with glycan-functionalized gold nanoparticles, Biosensors & bioelectronics 91, 46-52. 6.675 2017-06-07
395 Cai Zhen#, Yuan Zhi-Hui#, Zhang Huan, Pan Yue, Wu Yao, Tian Xiu-Qi, Wang Fang-Fang, Wang Li, and Qian Wei*. (2017) Fatty acid DSF binds and allosterically activates histidine kinase RpfC of phytopathogenic bacterium Xanthomonas campestris pv. campestris to regulate quorum-sensing and virulence, PLoS Pathog 13, e1006304. 7.758 2017-06-07
396 Wang Di, Xu Anming, Elmerich Claudine, and Ma Luyan Z*. (2017) Biofilm formation enables free-living nitrogen-fixing rhizobacteria to fix nitrogen under aerobic conditions, The ISME journal. 10.728 2017-06-07
397 Yuan Yuan , Cao Duanfang , Zhang Yanfang , Ma Jun , Qi Jianxun , Wang Qihui , Lu Guangwen , Wu Ying , Yan Jinghua , Shi Yi*, Zhang Xinzheng* , and Gao George F.*. (2017) Cryo-EM structures of MERS-CoV and SARS-CoV spike glycoproteins reveal the dynamic receptor binding domains, Nat. Commun. 8. 12.001 2017-06-07
398 Liu Yuying , Liang Xiaoyu , Yin Xiaonan , Lv Jiadi , Tang Ke , Ma Jingwei , Ji Tiantian , Zhang Huafeng , Dong Wenqian , Jin Xun , Chen Degao , Li Yanchun , Zhang Songyan , Xie Heidi Q. , Zhao Bin , Zhao Tong , Lu Jinzhi , Hu Zhuo-Wei , Cao Xuetao , Qin F. Xiao-Feng , and Huang Bo*. (2017) Blockade of IDO-kynurenine-AhR metabolic circuitry abrogates IFN-gamma-induced immunologic dormancy of tumor-repopulating cells, Nat. Commun. 8. 12.001 2017-06-07
399 Yang Yan-long , Zhang Shasha , Ma Ke , Xu Yuxing , Tao Qiaoqiao , Chen Yihua , Chen Juan , Guo Shunxing , Ren Jinwei , Wang Wenzhao , Tao Yong , Yin Wen-Bing , and Liu Hongwei*. (2017) Discovery and Characterization of a New Family of Diterpene Cyclases in Bacteria and Fungi, Angew. Chem.-Int. Edit. 56, 4749-4752. 12.111 2017-06-07
400 Wang Xin-Cun , Chen Kai , Qin Wen-Tao , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Talaromyces heiheensis and T-mangshanicus, two new species from China, Mycol. Prog. 16, 73-81. 1.642 2017-06-06
401 Huang Zejun , Zhang Zhimiao, Xia Qiang, Li Chunli , and Yun Yanbin*. (2017) Surface molecularly imprinted polymer microspheres based on nano-TiO2 for selective recognition of kaempferol, J. Appl. Polym. Sci. 134. 1.647 2017-06-06
402 Jiang Shu-Hua* , Wei Xin-Li , and Wei Jiang-Chun. (2017) Two new species of Strigula (lichenised Dothideomycetes, Ascomycota) from China, with a key to the Chinese foliicolous species, MycoKeys, 31-42. 1.686 2017-06-06
403 Li Shao Li, Sun Hong Mei*, Zhu Bao Li, Liu Fei, and Zhao Han Qing. (2017) Whole Genome Analysis Reveals New Insights into Macrolide Resistance in Mycoplasma pneumoniae, Biomedical and environmental sciences : BES 30, 343-350. 1.751 2017-06-06
404 Liu Mei , Huang Pei , Wang Qian , Ren Biao , Oyeleye Ayokunmi , Liu Miaomiao , Zhang Jingyu , Li Xiaolin , Zhang Xiaoping , Zhang Lixin* , and Liu Xueting*. (2017) Synergistic antifungal indolecarbazoles from Streptomyces sp CNS-42 associated with traditional Chinese medicine Alisma orientale, Journal of Antibiotics 70, 715-717. 1.984 2017-06-06
405 Liu Shaoying*, Jin Wei , Liu Yang , Murphy Robert W. , Lv Bin , Hao Haibang , Liao Rui , Sun Zhiyu , Tang Mingkun , Chen Weicai , and Fu Jianrong. (2017) Taxonomic position of Chinese voles of the tribe Arvicolini and the description of 2 new species from Xizang, China, J. Mammal. 98, 166-182. 2.304 2017-06-06
406 Chen Baosong, Tian Jin, Zhang Jinjin, Wang Kai, Liu Li, Yang Bo, Bao Li, and Liu Hongwei*. (2017) Triterpenes and meroterpenes from Ganoderma lucidum with inhibitory activity against HMGs reductase, aldose reductase and alpha-glucosidase, Fitoterapia 120, 6-16. 2.631 2017-06-06
407 Qin Yongli , Li Haifeng , Jia Lina , Yan Jinghua , Gao George Fu*, and Li Xiangdong*. (2017) Targeted disruption of Noc4l leads to preimplantation embryonic lethality in mice, Protein Cell 8, 230-235. 3.043 2017-06-06
408 Wong Gary , Li Shihua , Liu Lei , Liu Yingxia , and Bi Yuhai*. (2017) Zika virus in the testes: should we be worried?, Protein Cell 8, 162-164. 3.043 2017-06-06
409 Han Xue, Qi Jianxun, Song Hao, Wang Qihui, Zhang Yanfang, Wu Ying, Lu Guangwen, Yuen Kwok-Yung, Shi Yi*, and Gao George F*. (2017) Structure of the S1 subunit C-terminal domain from bat-derived coronavirus HKU5 spike protein, Virology 507, 101-109. 3.068 2017-06-06
410 Ma Rui , Bai Yingguo , Huang Huoqing , Luo Huiying , Chen Sanfeng , Fan Yunliu , Cai Lei , and Yao Bin*. (2017) Utility of Thermostable Xylanases of Mycothermus thermophilus in Generating Prebiotic Xylooligosaccharides, J. Agric. Food Chem. 65, 1139-1145. 3.308 2017-06-06
411 Zhi Xiao-Yang* , Jiang Zhao , Yang Ling-Ling , and Huang Ying. (2017) The underlying mechanisms of genetic innovation and speciation in the family Corynebacteriaceae: A phylogenomics approach, Molecular phylogenetics and evolution 107, 246-255. 3.954 2017-06-06
412 Cheng Shuihong, Wu Peixing, Han Jing, Wang Yiren, Cui Yuting, Zhang Zhenxing, Yamagata Tatsuya, and Li Xuebing*. (2017) Synthesis and biological evaluation of neoglycosphingolipids, European journal of medicinal chemistry 134, 43-51. 3.982 2017-06-06
413 Hamid M. Imran , Hussain Muzammil , Wu Yunpeng, Zhang Xiaoling , Xiang Meichun* , and Liu Xingzhong. (2017) Successive soybean-monoculture cropping assembles rhizosphere microbial communities for the soil suppression of soybean cyst nematode, FEMS microbiology ecology 93. 4.004 2017-06-06
414 Liu William J.*, Zhao Min , Liu Kefang , Xu Kun , Wong Gary , Tan Wenjie , and Gao George F.*. (2017) T-cell immunity of SARS-CoV: Implications for vaccine development against MERS-CoV, Antiviral Res. 137, 82-92. 4.074 2017-06-06
415 Zheng Weinan , Cao Shuaishuai , Chen Can , Li Jing , Zhang Shuang , Jiang Jingwen , Niu Yange , Fan Wenhui , Li Yun , Bi Yuhai , Gao George F. , Sun Lei* , and Liu Wenjun*. (2017) Threonine 80 phosphorylation of non-structural protein 1 regulates the replication of influenza A virus by reducing the binding affinity with RIG-I, Cellular microbiology 19. 4.541 2017-06-06
416 Jin Jingjing , Sun Yanwei , Qu Jing , Syah Rahmad , Lim Chin-Huat , Alfiko Yuzer , Rahman NurEstyaBte , Suwanto Antonius , Yue Genhua , Wong Limsoon , Chua Nam-Hai , and Ye Jian*. (2017) Transcriptome and functional analysis reveals hybrid vigor for oil biosynthesis in oil palm, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-06
417 Zhang Lisha, Ni Hao, Du Xuan, Wang Sheng, Ma Xiao-Wei, Nurnberger Thorsten, Guo Hui-Shan*, and Hua Chenlei*. (2017) The Verticillium-specific protein VdSCP7 localizes to the plant nucleus and modulates immunity to fungal infections, The New phytologist 215, 368-381. 7.554 2017-06-06
418 Wu Linhuan , Sun Qinglan , Desmeth Philippe , Sugawara Hideaki , Xu Zhenghong , McCluskey Kevin , Smith David , Alexander Vasilenko , Lima Nelson , Ohkuma Moriya , Robert Vincent , Zhou Yuguang , Li Jianhui , Fan Guomei , Ingsriswang Supawadee , Ozerskaya Svetlana , and Ma Juncai*. (2017) World data centre for microorganisms: an information infrastructure to explore and utilize preserved microbial strains worldwide, Nucleic Acids Res. 45, D611-D618. 8.647 2017-06-06
419 Dudas Gytis*, Carvalho Luiz Max , ..., Liu Di, ..., Gao George F. , ..., Lemey Philippe*, and Rambaut Andrew*. (2017) Virus genomes reveal factors that spread and sustained the Ebola epidemic, Nature 544, 309-+. 41.458 2017-06-06
420 Tan Shuguang , Zhang Hao , Chai Yan , Song Hao , Tong Zhou , Wang Qihui , Qi Jianxun , Wong Gary , Zhu Xiaodong , Liu William J. , Gao Shan , Wang Zhongfu , Shi Yi , Yang Fuquan , Gao George F.* , and Yan Jinghua*. (2017) An unexpected N-terminal loop in PD-1 dominates binding by nivolumab, Nat. Commun. 8. 12.001 2017-03-29
421 Zhou Cheng, Xue Yanfen, and Ma Yanhe*. (2017) Characterization and overproduction of a thermo-alkaline pectate lyase from alkaliphilic Bacillus licheniformis with potential in ramie degumming, Process Biochem. 54, 49-58. 3.067 2017-03-29
422 Zhou Cheng, Xue Yanfen, and Ma Yanhe*. (2017) Cloning, evaluation, and high-level expression of a thermo-alkaline pectate lyase from alkaliphilic Bacillus clausii with potential in ramie degumming, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-03-29
423 Zhou Linglin#, Zhao Pan#, Chi Yu, Wang Dongfang, Wang Pan, Liu Ning, Cai Dongqing, Wu Zhengyan*, Zhong Naiqin*, . (2017) Controlling the hydrolysis and loss of nitrogen fertilizer (urea) using a nanocomposite, ChemSusChem. 7.935 2017-03-24
424 Zhou Ting-Ting, Zhao Yun-Long, and Guo Hui-Shan*. (2017) Secretory proteins are delivered to the septin-organized penetration interface during root infection by Verticillium dahliae, PLoS Pathog. 13, e1006275 7.758 2017-03-24
425 Zhao Huan , Chen Guo-Dong , Zou Jian , He Rong-Rong , Qin Sheng-Ying , Hu Dan , Li Guo-Qiang , Guo Liang-Dong , Yao Xin-Sheng*, and Gao Hao*. (2017) Dimericbiscognienyne A: A Meroterpenoid Dimer from Biscogniauxia sp with New Skeleton and Its Activity, Org. Lett. 19, 38-41. 6.033 2017-03-24
426 Wu Zhen , Hu Jiao , Zeng Tao , Zhang Zhi-Ling* , Chen Jianjun , Wong Gary , Qiu Xiangguo , Liu Wenjun , Gao George F. , Bi Yuhai* , and Pang Dai-Wen. (2017) Ultrasensitive Ebola Virus Detection Based on Electroluminescent Nanospheres and Immunomagnetic Separation, Anal. Chem. 89, 2039-2048. 5.922 2017-03-24
427 Fan Aili, Mi Wubin, Liu Zhiguo, Zeng Guohong, Zhang Peng, Hu Youcai, Fang Weiguo, and Yin Wen-Bing*. (2017) Deletion of a Histone Acetyltransferase Leads to the Pleiotropic Activation of Natural Products in Metarhizium robertsii, Org Lett. 6.033 2017-03-24
428 Li Ying-Ming, Shivas Roger G, and Cai Lei*. (2017) Cryptic diversity in Tranzscheliella spp. (Ustilaginales) is driven by host switches, Sci Rep 7, 43549. 5.525 2017-03-24
429 Lu Xin, Hu Yongfei, Luo Ming, Zhou Haijian, Wang Xiaoxun, Du Yu, Li Zhenpeng, Xu Jialiang, Zhu Baoli*, Xu Xuebin*, and Kan Biao*. (2017) MCR-1.3: a new MCR variant carried by an IncP plasmid in a colistin-resistant Salmonella enterica serovar Typhimurium isolated from a healthy individual, Antimicrobial agents and chemotherapy. 4.547 2017-03-24
430 Warfield Kelly L. *, Warren Travis K. , Qiu Xiangguo , Wells Jay , Mire Chad E. , Geisbert Joan B. , Stuthman Kelly S. , Garza Nicole L. , Van Tongeren Sean A. , Shurtleff Amy C. , Agans Krystle N. , Wong Gary , Callahan Michael V. , Geisbert Thomas W. , Klose Brennan , Ramstedt Urban , and Treston Anthony M. (2017) Assessment of the potential for host-targeted iminosugars UV-4 and UV-5 activity against filovirus infections in vitro and in vivo, Antiviral Res. 138, 22-31. 4.074 2017-03-24
431 Zhang Shu, Wang Xiu-Na, Zhang Xiao-Ling, Liu Xing-Zhong, and Zhang Yong-Jie*. (2017) Complete mitochondrial genome of the endophytic fungus Pestalotiopsis fici: features and evolution, Applied microbiology and biotechnology 101, 1593-1604. 3.882 2017-03-24
432 Jin Mengmeng, Chen Yuan, Zhao Yunfeng, Che Luyang, Ma Yanyan, Li Jingzhe, Wang Yi, Tao Hua, Ma Juan, Pan Bing, Liu Changzhen*, and Huang Peng*. (2017) Sortase A-aided Escherichia coli expression system for functional osteoprotegerin cysteine-rich domain, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-03-24
433 Alkasir Rashad , Li Jing , Li Xudong , Jin Miao , and Zhu Baoli*. (2017) Human gut microbiota: the links with dementia development, Protein Cell 8, 90-102. 3.043 2017-03-24
434 Rahman Md Ramim Tanver, Lou Zaixiang*, Zhang Jun, Yu Fuhao, Timilsena Yakindra Prasad, Zhang Caili, Zhang Yi, and Bakry Amr M. (2017) Star Anise (Illicium verum Hook. f.) as Quorum Sensing and Biofilm Formation Inhibitor on Foodborne Bacteria: Study in Milk, Journal of food protection, 645-653. 1.963 2017-03-24
435 Jiang Lan, Li Yi, Wang Wen-Jing, Imoulan Abdessamad, and Yao Yi-Jian*. (2017) Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Mycelial Extracts from the Medicinal Fungus Paecilomyces hepiali (Ascomycetes), International journal of medicinal mushrooms 19, 35-44. 1.637 2017-03-24
436 Tibpromma Saowaluck , Daranagama Dinushani Anupama , Boonmee Saranyaphat , Promputtha Itthayakorn , Nontachaiyapoom Sureeporn , and Hyde Kevin David*. (2017) Anthostomelloides krabiensis gen. et sp nov (Xylariaceae) from Pandanus odorifer (Pandanaceae), Turk. J. Bot. 41, 107-116. 1.066 2017-03-24
437 Duan W., Song H., Wang H., Chai Y., Su C., Qi J., Shi Y.*, and Gao G. F*. (2017) The crystal structure of Zika virus NS5 reveals conserved drug targets, The EMBO journal. 9.387 2017-03-24
438 Shi Yi*, and Gao George F*. (2017) Structural Biology of the Zika Virus, Trends in biochemical sciences. 13.026 2017-03-24
439 Feng Jin, Zhang Peng, Cui Yinglu, Li Kai, Qiao Xue, Zhang Ying-Tao, Li Shu-Ming, Cox Russell J., Wu Bian, Ye Min, and Yin Wen-Bing*. (2017) Regio- and Stereospecific O-Glycosylation of Phenolic Compounds Catalyzed by a Fungal Glycosyltransferase from Mucor hiemalis, Adv. Synth. Catal. 5.852 2017-03-08
440 Liu Kefang#, Tan Shuguang# , Chai Yan , Chen Danqing , Song Hao , Zhang Catherine Wei-Hong , Shi Yi , Liu Jun , Tan Wenjie , Lyu Jianxin , Gao Shan , Yan Jinghua , Qi Jianxun*, and Gao George F.*. (2017) Structural basis of anti-PD-L1 monoclonal antibody avelumab for tumor therapy, Cell Res. 27, 151-153. 12.393 2017-03-07
441 Gao Cheng, Shi Nan-Nan, Chen Liang, Ji Niu-Niu, Wu Bin-Wei, Wang Yong-Long, Xu Ying, Zheng Yong, Mi Xiang-Cheng, Ma Ke-Ping, and Guo Liang-Dong*. (2017) Relationships between soil fungal and woody plant assemblages differ between ridge and valley habitats in a subtropical mountain forest, The New phytologist 213, 1874-1885 7.554 2017-03-07
442 Liu Li, Wang Long, Bao Li, Ren Jinwei, Bahadur Basnet Buddha, Liu Ruixing, He Luwei, Han Junjie, Yin Wen-Bing, and Liu Hongwei*. (2017) Versicoamides F-H, Prenylated Indole Alkaloids from Aspergillus tennesseensis, Org Lett 19, 942-945. 6.033 2017-03-07
443 Hu Yi, Xu Peng, Luo Jing, He Hongxuan*, and Du Wenbin*. (2017) Absolute Quantification of H5-Subtype Avian Influenza Viruses Using Droplet Digital Loop-Mediated Isothermal Amplification, Anal Chem 89, 745-750. 5.922 2017-03-07
444 Fan Hanlu , Du Xiaohong , Zhang Jingyuan , Zheng Han , Lu Xiaohui , Wu Qihui , Li Haifeng , Wang Han , Shi Yi , Gao George , Zhou Zhuan , Tan Dun-Xian , and Li Xiangdong*. (2017) Selective inhibition of Ebola entry with selective estrogen receptor modulators by disrupting the endolysosomal calcium, Sci Rep 7. 5.525 2017-03-07
445 Li Bing , Tian Xiaofang , Wang Chunlan , Zeng Xu , Xing Yongmei , Ling Hong , Yin Wanqiang , Tian Lixia , Meng Zhixia , Zhang Jihui* , and Guo Shunxing*. (2017) SWATH label-free proteomics analyses revealed the roles of oxidative stress and antioxidant defensing system in sclerotia formation of Polyporus umbellatus, Sci Rep 7. 5.525 2017-03-07
446 Gao Ping, Liu Hongtao, Huang Huarong, Zhang Qi, Strober Warren, and Zhang Fuping*. (2017) The Inflammatory Bowel Disease-Associated Autophagy Gene Atg16L1T300A Acts as a Dominant Negative Variant in Mice, Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950). 5.287 2017-03-07
447 Yan Yujing, Li Yi, Wang Wen-Jing, He Jin-Sheng, Yang Rui-Heng, Wu Hai-Jun, Wang Xiao-Liang, Jiao Lei, Tang Zhiyao*, and Yao Yi-Jian*. (2017) Range shifts in response to climate change of Ophiocordyceps sinensis, a fungus endemic to the Tibetan Plateau, Biological Conservation 206, 143-150. 4.748 2017-03-07
448 Chen Zhaoyuan, Wang Xinhui, Yang Fan, Hu Qingqing, Tong Huichun, and Dong Xiuzhu*. (2017) Molecular Insights into Hydrogen Peroxide Sensing Mechanism of the Metalloregulator MntR in Controlling Bacterial Resistance to Oxidative Stresses, The Journal of biological chemistry. 4.403 2017-03-07
449 Ding Xuefen , Cao Chengjun , Zheng Qiushi , and Huang Guanghua*. (2017) The Regulatory Subunit of Protein Kinase A (Bcyl) in Candida albicans Plays Critical Roles in Filamentation and White-Opaque Switching but Is Not Essential for Cell Growth, Front. Microbiol. 7. 4.360 2017-03-07
450 Ge Xiaoxuan, Teng Kunling*, Wang Jian, Zhao Fangyuan, Zhang Jie, and Zhong Jin*. (2017) Identification of Key Residues in the NisK Sensor Region for Nisin Biosynthesis Regulation, Front Microbiol 8, 106. 4.360 2017-03-07
451 Wu Lin-Huan#, Lu Zhen-Ming#, Zhang Xiao-Juan , Wang Zong-Min , Yu Yong-Jian , Shi Jin-Song , and Xu Zheng-Hong*. (2017) Metagenomics reveals flavour metabolic network of cereal vinegar microbiota, Food Microbiol. 62, 23-31. 4.214 2017-03-07
452 Gao Li, Han Jiayuan, Si Jianyong, Wang Junchi, Wang Hexiang, Sun Yipeng, Bi Yuhai, Liu Jinhua, and Cao Li*. (2017) Cryptoporic acid E from Cryptoporus volvatus inhibits influenza virus replication in vitro, Antiviral Res. 4.074 2017-03-07
453 Liu Jingyuan, Sun Yulan, Shi Weifeng, Tan Shuguang, Pan Yang, Cui Shujuan, Zhang Qingchao, Dou Xiangfeng, Lv Yanning, Li Xinyu, Li Xitai, Chen Lijuan, Quan Chuansong, Wang Qianli, Zhao Yingze, Lv Qiang, Hua Wenhao, Zeng Hui, Chen Zhihai, Xiong Haofeng, Jiang Chengyu, Pang Xinghuo, Zhang Fujie, Liang Mifang, Wu Guizhen, Gao George F*, Liu William J*, and Li Ang*. (2017) The first imported case of Rift Valley fever in China reveals a genetic reassortment of different viral lineages, Emerg Microbes Infect 6, e4. 3.865 2017-03-07
454 Hong Feng , Rachidi Saleh Mohammad , Lundgren Debbie , Han David , Huang Xiu , Zhao Hongyu , Kimura Yayoi , Hirano Hisashi , Ohara Osamu , Udono Heichiiro , Meng Songdong , Liu Bei* , and Li Zihai*. (2017) Mapping the Interactome of a Major Mammalian Endoplasmic Reticulum Heat Shock Protein 90, PLoS One 12. 3.535 2017-03-07
455 Lan Jiaming, Yao Yanfeng, Yao Deng, Hu Yawei, Bao Linlin, Huang Baoying, Yan Jinghua, Gao George F., Chuan Qin, and Tan Wenjie*. (2017) The recombinant N-terminal domain of spike proteins is a potential vaccine against Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infection, Vaccine 35, 10-18. 3.338 2017-03-07
456 Lu Yuhong, Shao Meiyun, Wang Yinyin, Qian Shengyan, Wang Miao, Wang Yingquan, Li Xiaoqian, Bao Yuxin, Deng Chengmin, Yue Changwu*, Liu Daishun*, Liu Ning, Liu Minghao, Huang Ying*, Chen Zehui, and Hu Yonglin. (2017) Zunyimycins B and C, New Chloroanthrabenzoxocinones Antibiotics against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus and Enterococci from Streptomyces sp. FJS31-2, Molecules (Basel, Switzerland) 22. 2.749 2017-03-07
457 Gao Xi-Yan, Liu Ying, Miao Li-Li, Li Er-Wei, Hou Ting-Ting, and Liu Zhi-Pei*. (2017) Mechanism of anti-Vibrio activity of marine probiotic strain Bacillus pumilus H2, and characterization of the active substance, AMB Express 7, 23. 2.419 2017-03-07
458 Lin Jie, Wang Renlei, Xu Guohua, Ding Zhengfeng, Zhu Xueshen, Li Erwei, and Liu Ling*. (2017) Two new polyketides from the ascomycete fungus Leptosphaeria sp, The Journal of antibiotics. 1.984 2017-03-07
459 Qiu Wei , Ren Biao , Dai Huanqin , Zhang Lixin , Zhang Qiong , Zhou Xuedong , and Li Yuqing*. (2017) Clotrimazole and econazole inhibit Streptococcus mutans biofilm and virulence in vitro, Arch. Oral Biol. 73, 113-120. 1.925 2017-03-07
460 Cui Yaming*, and Leclercq Sebastien Olivier. (2017) Environment-Related Variation in the Human Mid-Face, Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007) 300, 238-250. 1.627 2017-03-07
461 Li Jing, Zhao Fangqing, Wang Yidan, Chen Junru, Tao Jie, Tian Gang, Wu Shouling, Liu Wenbin, Cui Qinghua, Geng Bin, Zhang Weili, Weldon Ryan, Auguste Kelda, Yang Lei, Liu Xiaoyan, Chen Li, Yang Xinchun*, Zhu Baoli*, and Cai Jun*. (2017) Gut microbiota dysbiosis contributes to the development of hypertension, Microbiome 5, 14. 9.014 2017-02-07
462 Chen Ye, Tian Jin, and Chen Ji-Long*. (2017) Challenges to eliminate rabies virus infection in China by 2020, The Lancet Infectious Diseases 17, 135-136. 19.297 2017-02-07
463 Wang Xuefei, Huang Shile, and Chen Ji-Long*. (2017) Understanding of leukemic stem cells and their clinical implications, Mol. Cancer 16, 2. 5.780 2017-02-07